Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/175
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.11.
Iktatószám:15170/2019
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:Pilisvörösvár Város Önkormányzata
Teljesítés helye:2085 Pilisvörösvár, HRSZ: 1701+1834+1833
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:NADI ÉPÍTŐ és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pilisvörösvár Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66572543
Postai cím: Fő Tér 1
Város: Pilisvörösvár
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Solti Kinga
Telefon: +36 26330233
E-mail: soltikinga@pilisvorosvar.hu
Fax: +36 26330233
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pilisvorosvar.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Járda-, út építés, rekonstrukció Pilisvörösváron
Hivatkozási szám: EKR000461502019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Járda építése a Görgey és a Klapka utcában
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213316-1
További tárgyak:45233228-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2085 Pilisvörösvár, HRSZ: 1701+1834+1833
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. közbeszerzési rész: Járda építése a Görgey és a Klapka utcában a következők szerint:
Járdaépítés a Görgey utcában a Nagykovácsi utcától a Görgey utca 4. szám előtt meglévő járdáig 620 fm hosszon, 1,5 m szélességben, valamint a Klapka utcában a Szőlő utcától a Vörösvárbánya vasúti megállóig 170 fm hosszon, 1,5 m szélességben kivéve a Klapka utcai tervlapon jelölt 58 m-es szakaszon, ahol 1,0 m széles.
- Megvalósítás helye: Pilisvörösvár, HRSZ: 1701+1834+1833
- Járda hossza: hozzávetőlegesen 620 + 170 fm
Rétegrend:
Járdaburkolat
kőburkolat 6 cm
ágyazó homok 3 cm
CKT betonalap 15 cm
homokos kavics védőréteg 10 cm
össz. pályaszerkezet vastagság 34 cm
Járda építése a Görgey utcában a Nagykovácsi utcától a Görgey utca 4. szám előtt lévő járdáig 620 fm hosszon, a megmaradó fák körül szegély elhelyezésével, valamint járda építése a Klapka utcában a Szőlő utcától a Vörösvárbánya vasúti megállóig 170 fm hosszon.
A járda 1,5 m széles, kivéve a Klapka utcai 58 m-es szakaszt, ahol 1,0 m széles.
A használandó térkő 20*10 téglalap alakú világosszürke, antracit 20*10 díszcsíkkal a szegély melletti 2. sorban. A járda akadálymentességét útkereszteződéseknél, illetve tervezett gyalogos átvezetéseknél biztosítani szükséges, taktilis elemek elhelyezése kötelező.
A Görgey utcai terv három járdaszakaszból és a 2. járdaszakaszhoz később megépítendő parkoló és gyalogátkelőből áll, amiből csak a három járdaszakasz valósul meg ezen közbeszerzés keretében. A Klapka utcában távközlő oszlop és légvezeték áthelyezését az önkormányzat intézi, közbeszerzésnek nem része.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 25
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
10911 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Járda építése a Görgey és a Klapka utcában
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/11 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: NADI ÉPÍTŐ és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20488921
Postai cím: Auguszta Utca 10
Város: Csolnok
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2521
Ország: Magyarország
E-mail: nadikft@juropnet.hu
Telefon: +36 202997478
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 22688900
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213316-1
További tárgyak:45233228-3
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2085 Pilisvörösvár, HRSZ: 1701+1834+1833
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. közbeszerzési rész: Járda építése a Görgey és a Klapka utcában a következők szerint:
Járdaépítés a Görgey utcában a Nagykovácsi utcától a Görgey utca 4. szám előtt meglévő járdáig 620 fm hosszon, 1,5 m szélességben, valamint a Klapka utcában a Szőlő utcától a Vörösvárbánya vasúti megállóig 170 fm hosszon, 1,5 m szélességben kivéve a Klapka utcai tervlapon jelölt 58 m-es szakaszon, ahol 1,0 m széles.
- Megvalósítás helye: Pilisvörösvár, HRSZ: 1701+1834+1833
- Járda hossza: hozzávetőlegesen 620 + 170 fm
Rétegrend:
Járdaburkolat
kőburkolat 6 cm
ágyazó homok 3 cm
CKT betonalap 15 cm
homokos kavics védőréteg 10 cm
össz. pályaszerkezet vastagság 34 cm
Járda építése a Görgey utcában a Nagykovácsi utcától a Görgey utca 4. szám előtt lévő járdáig 620 fm hosszon, a megmaradó fák körül szegély elhelyezésével, valamint járda építése a Klapka utcában a Szőlő utcától a Vörösvárbánya vasúti megállóig 170 fm hosszon.
A járda 1,5 m széles, kivéve a Klapka utcai 58 m-es szakaszt, ahol 1,0 m széles.
A használandó térkő 20*10 téglalap alakú világosszürke, antracit 20*10 díszcsíkkal a szegély melletti 2. sorban. A járda akadálymentességét útkereszteződéseknél, illetve tervezett gyalogos átvezetéseknél biztosítani szükséges, taktilis elemek elhelyezése kötelező.
A Görgey utcai terv három járdaszakaszból és a 2. járdaszakaszhoz később megépítendő parkoló és gyalogátkelőből áll, amiből csak a három járdaszakasz valósul meg ezen közbeszerzés keretében. A Klapka utcában távközlő oszlop és légvezeték áthelyezését az önkormányzat intézi, közbeszerzésnek nem része.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 25
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 23021600
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: NADI ÉPÍTŐ és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20488921
Postai cím: Auguszta Utca 10
Város: Csolnok
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2521
Ország: Magyarország
E-mail: nadikft@juropnet.hu
Telefon: +36 202997478
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/08/01 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződés teljesítésének határideje 2019. augusztus 9. napjára módosul.
A vállalkozói díj nettó 332.700,- Ft összeggel megemelkedik.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az eredetileg tervezett járdaszélesség helyett kb. 55. méter szakaszon a rézsű megbontásra került és szélesebb járda kivitelezése vált szükségessé. A megnövekedett járdaépítés nagyobb mennyiségű föld kitermelésével is együtt jár.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 22688900 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 23021600 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben