Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/156
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.08.13.
Iktatószám:15176/2019
CPV Kód:45221250-9
Ajánlatkérő:Nyírbátor Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Nyírbátor, Egyház u. és Ifjúság u. közötti terület;Nyírbátor, Fáy utca és Szentvér köz között, a Fáy utcai lakótömb mögött;Nyírbátor, Kossuth u. (49326 j. közút) és az Ifjúság u. közötti terület, valamint az Ifjúság utca és a Báthory István Katolikus Általános Iskola melletti üres telek
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Nyír-Építő Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;Nyír-Építő Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;Nyír-Építő Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nyírbátor Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20771340
Postai cím: Szabadság Tér 7
Város: Nyírbátor
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Batai Árpád
Telefon: +36 42281042
E-mail: priesthungaria@gmail.com
Fax: +36 42281311
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyirbator.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nyirbator.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Összekötő utak építése Nyírbátor belterületén
Hivatkozási szám: EKR000765802019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45221250-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Összekötő utak építése Nyírbátor belterületén:
1. rész: Egyház u. – Ifjúság u. összekötő út kialakítása
A tervezett beavatkozás a Nyírbátor 2035 hrsz-ú ingatlanon, az Egyház u. és Ifjúság u. közötti területen kerül kialakításra. Jelenleg az Ifjúság u. felől parkosított, térkő burkolattal ellátott terület található, amely kerítéssel el van választva az Egyház u. felé eső füves területtől. A telek ezen része jelenleg üres, nincs beépítve. Az Egyház utca és az Ifjúság utca tulajdonosa és útkezelője Nyírbátor Város Önkormányzata. Az Ifjúság utca ezen szakasza térkő burkolatú, két forgalmi sávos, míg az Egyház utca egy forgalmi sávos, kb. 4 m szélességű aszfalt burkolatú út. Az Egyház utca egyirányú a Váradi utca felől a Madách utca irányába. A két utca között a geodéziai magasságkülönbség viszonylag nagy, kb. 1.5 m. Az összekötő út teljes hossza 91,80 m. A tervezett összekötő úton 16 db normál és 1 db mozgáskorlátozott parkoló kerül kialakítása. A normál parkolók szélessége 2,5 m, hosszúsága 5,0 m, a mozgáskorlátozott parkoló szélessége 3,6 m, hosszúsága 5,5 m. A mozgássárült parkolóálláson kerekesszékes piktogram kerül felfestésre, továbbá szabványos jelzőtáblával kell megjelölni. A teljes tervezési szakaszon az útburkolat kiemelt szegéllyel van határolva, melynek kiállása 12 cm. A tervezett utat a merőleges parkolóktól süllyesztett szegélysorral kell elválasztani. A tervezett pályaszerkezetek:
Tervezett aszfalt burkolat meglévő útalap felhasználásával:
• 6 cm AC16 alap-kopó aszfaltréteg
• min. 10 cm CKT-4 cementstabilizációs alapréteg profilozás
• meglévő pályaszerkezet
Tervezett aszfalt burkolat meglévő útalap felhasználásával:
• 6 cm beton térkő burkolat
• 3 cm NZ-0/4 ágyazó réteg
• min. 10 cm CKT-4 cementstabilizációs alapréteg profilozás
• meglévő pályaszerkezet

2. rész: Fáy utca Északi oldali tömbbelső út kialakítása
A tervezett beavatkozás a Nyírbátor Fáy utca és Szentvér köz között, a Fáy utcai lakótömb mögött kerül kialakításra. A Fáy utca és a Szentvér köz tulajdonosa és útkezelője Nyírbátor Város Önkormányzata. A tervezési területen jelenleg a Fáy utcáról nyíló parkoló található, ami rossz minőségű aszfalt burkolattal és gyephézagos térkő burkolattal van ellátva. A tervezett lakóút a Fáy utca és a Szentvér köz között kerül kialakításra, a tervezési szakasz eleje a Fáy utcai útcsatlakozás, a vége pedig a Szentvér közi útcsatlakozás. A lakóút teljes hossza 210.74 m. Az első szakaszon a kétoldali parkolók hossza 5.00m, szélességük 2.50m, míg a mozgáskorlátozott parkoló hossza 5.50m, míg szélessége 3.60m. Az első szakaszon 9 db normál és 1 db mozgáskorlátozott parkoló kerül kialakításra. A teljes tervezési szakaszon az útburkolat kiemelt szegéllyel van határolva, melynek kiállása 9 ill. 12 cm, magassági kialakítástól és meglévő terepadottságoktól függően. A második szakaszon 28 db 45 fokos parkoló kerül kialakításra az út bal oldalán. Építendő rétegrendek:
Tervezett pályaszerkezet útépítés esetén:
• 6 cm AC16 alap-kopó aszfaltréteg
• 25 cm M80 mechanikai stabilizációs alapréteg
• 25 cm osztályozatlan homokos kavics fagyvédő és talajjavító réteg
• tömörített földmű

3. rész: Kossuth u. – Ifjúság u. összekötő út kialakítása
A tervezett beavatkozás a Nyírbátorban, a Kossuth u. (49326 j. közút) és az Ifjúság u. közötti területen, valamint az Ifjúság utca és a Báthory István Katolikus Általános Iskola melletti üres telken kerül kialakításra. A Kossuth utca tulajdonosa a Magyar Állam, útkezelője a Magyar Közút NZrt., vagyonkezelője a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ. Az Ifjúság utca tulajdonosa és útkezelője Nyírbátor Város Önkormányzata. A tervezett összekötő út tervezési szakasza az Kossuth utca, azaz a 49326 j. út 0+305 km. szelvényétől indul. Az összekötő út teljes hossza 103.03 m. A tervezett út az első szakaszon 5.50 m szélességű, a merőleges parkolók mellett az út 6.00 m-re szélesedik ki. A tervezett összekötő úton 16 db normál és 1 db mozgáskorlátozott parkoló kerül kialakításra. A parkolók hossza 5.00m, szélességük 2.50m, míg a mozgáskorlátozott parkoló hossza 5.50m, míg szélessége 3.60m. A tervezett úttól a merőleges parkolók süllyesztett szegélysorral kerülnek elválasztása. A teljes tervezési szakaszon az útburkolat kiemelt szegéllyel van határolva, melynek kiállása 12 cm. Építendő rétegrendek:
Tervezett teljes pályaszerkezet útépítés esetén:
• 6 cm AC16 alap-kopó aszfaltréteg
• 25 cm M80 mechanikai stabilizációs alapréteg
• 25 cm osztályozatlan homokos kavics fagyvédő és talajjavító réteg
• tömörített földmű

A további információkat, a részletes műszaki tartalmat, az ajánlatkérő elvárásait, egyéb információkat a további közbeszerzési dokumentumok részletezik.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 109978478 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Egyház u. – Ifjúság u. összekötő út kialakítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233228-3
További tárgyak:45223300-9
45233123-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Nyírbátor, Egyház u. és Ifjúság u. közötti terület
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: Egyház u. – Ifjúság u. összekötő út kialakítása
A tervezett beavatkozás a Nyírbátor 2035 hrsz-ú ingatlanon, az Egyház u. és Ifjúság u. közötti területen kerül kialakításra. Jelenleg az Ifjúság u. felől parkosított, térkő burkolattal ellátott terület található, amely kerítéssel el van választva az Egyház u. felé eső füves területtől. A telek ezen része jelenleg üres, nincs beépítve. Az Egyház utca és az Ifjúság utca tulajdonosa és útkezelője Nyírbátor Város Önkormányzata. Az Ifjúság utca ezen szakasza térkő burkolatú, két forgalmi sávos, míg az Egyház utca egy forgalmi sávos, kb. 4 m szélességű aszfalt burkolatú út. Az Egyház utca egyirányú a Váradi utca felől a Madách utca irányába. A két utca között a geodéziai magasságkülönbség viszonylag nagy, kb. 1.5 m. Az összekötő út teljes hossza 91,80 m. A tervezett összekötő úton 16 db normál és 1 db mozgáskorlátozott parkoló kerül kialakítása. A normál parkolók szélessége 2,5 m, hosszúsága 5,0 m, a mozgáskorlátozott parkoló szélessége 3,6 m, hosszúsága 5,5 m. A mozgássárült parkolóálláson kerekesszékes piktogram kerül felfestésre, továbbá szabványos jelzőtáblával kell megjelölni. A teljes tervezési szakaszon az útburkolat kiemelt szegéllyel van határolva, melynek kiállása 12 cm. A tervezett utat a merőleges parkolóktól süllyesztett szegélysorral kell elválasztani. A tervezett pályaszerkezetek:
Tervezett aszfalt burkolat meglévő útalap felhasználásával:
• 6 cm AC16 alap-kopó aszfaltréteg
• min. 10 cm CKT-4 cementstabilizációs alapréteg profilozás
• meglévő pályaszerkezet
Tervezett aszfalt burkolat meglévő útalap felhasználásával:
• 6 cm beton térkő burkolat
• 3 cm NZ-0/4 ágyazó réteg
• min. 10 cm CKT-4 cementstabilizációs alapréteg profilozás
• meglévő pályaszerkezet
A további információkat, a részletes műszaki tartalmat, az ajánlatkérő elvárásait, egyéb információkat a további közbeszerzési dokumentumok részletezik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. A teljesítésbe bevonásra kerül-e legalább 1 fő olyan szakember, aki városi környezetben megvalósított útépítés és/vagy útfelújítás irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/nem) 10
2 2. Jótállás vállalt időtartama /min. 60 hónap, max. 96 hónap/  5
3 3. Hátrányos helyzetű személyek teljesítésbe való bevonásának mértéke (fő, maximum 2 fő) 5
4 4. Ajánlattevő vállalja-e, hogy a projekt során használt tehergépjárművek megfelelnek az EURO III normáknak, vagy annál korszerűbbek (igen/nem) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Fáy utca Északi oldali tömbbelső út kialakítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45223300-9
További tárgyak:45233123-7
45233228-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Nyírbátor, Fáy utca és Szentvér köz között, a Fáy utcai lakótömb mögött
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész: Fáy utca Északi oldali tömbbelső út kialakítása
A tervezett beavatkozás a Nyírbátor Fáy utca és Szentvér köz között, a Fáy utcai lakótömb mögött kerül kialakításra. A Fáy utca és a Szentvér köz tulajdonosa és útkezelője Nyírbátor Város Önkormányzata. A tervezési területen jelenleg a Fáy utcáról nyíló parkoló található, ami rossz minőségű aszfalt burkolattal és gyephézagos térkő burkolattal van ellátva. A tervezett lakóút a Fáy utca és a Szentvér köz között kerül kialakításra, a tervezési szakasz eleje a Fáy utcai útcsatlakozás, a vége pedig a Szentvér közi útcsatlakozás. A lakóút teljes hossza 210.74 m. Az első szakaszon a kétoldali parkolók hossza 5.00m, szélességük 2.50m, míg a mozgáskorlátozott parkoló hossza 5.50m, míg szélessége 3.60m. Az első szakaszon 9 db normál és 1 db mozgáskorlátozott parkoló kerül kialakításra. A teljes tervezési szakaszon az útburkolat kiemelt szegéllyel van határolva, melynek kiállása 9 ill. 12 cm, magassági kialakítástól és meglévő terepadottságoktól függően. A második szakaszon 28 db 45 fokos parkoló kerül kialakításra az út bal oldalán. Építendő rétegrendek:
Tervezett pályaszerkezet útépítés esetén:
• 6 cm AC16 alap-kopó aszfaltréteg
• 25 cm M80 mechanikai stabilizációs alapréteg
• 25 cm osztályozatlan homokos kavics fagyvédő és talajjavító réteg
• tömörített földmű
A további információkat, a részletes műszaki tartalmat, az ajánlatkérő elvárásait, egyéb információkat a további közbeszerzési dokumentumok részletezik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. A teljesítésbe bevonásra kerül-e legalább 1 fő olyan szakember, aki városi környezetben megvalósított útépítés és/vagy útfelújítás irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/nem) 10
2 2. Jótállás vállalt időtartama /min. 60 hónap, max. 96 hónap/  5
3 3. Hátrányos helyzetű személyek teljesítésbe való bevonásának mértéke (fő, maximum 2 fő) 5
4 4. Ajánlattevő vállalja-e, hogy a projekt során használt tehergépjárművek megfelelnek az EURO III normáknak, vagy annál korszerűbbek (igen/nem) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Kossuth u. – Ifjúság u. összekötő út kialakítása
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45223300-9
További tárgyak:45233123-7
45233228-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Nyírbátor, Kossuth u. (49326 j. közút) és az Ifjúság u. közötti terület, valamint az Ifjúság utca és a Báthory István Katolikus Általános Iskola melletti üres telek
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
3. rész: Kossuth u. – Ifjúság u. összekötő út kialakítása
A tervezett beavatkozás a Nyírbátorban, a Kossuth u. (49326 j. közút) és az Ifjúság u. közötti területen, valamint az Ifjúság utca és a Báthory István Katolikus Általános Iskola melletti üres telken kerül kialakításra. A Kossuth utca tulajdonosa a Magyar Állam, útkezelője a Magyar Közút NZrt., vagyonkezelője a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ. Az Ifjúság utca tulajdonosa és útkezelője Nyírbátor Város Önkormányzata. A tervezett összekötő út tervezési szakasza az Kossuth utca, azaz a 49326 j. út 0+305 km. szelvényétől indul. Az összekötő út teljes hossza 103.03 m. A tervezett út az első szakaszon 5.50 m szélességű, a merőleges parkolók mellett az út 6.00 m-re szélesedik ki. A tervezett összekötő úton 16 db normál és 1 db mozgáskorlátozott parkoló kerül kialakításra. A parkolók hossza 5.00m, szélességük 2.50m, míg a mozgáskorlátozott parkoló hossza 5.50m, míg szélessége 3.60m. A tervezett úttól a merőleges parkolók süllyesztett szegélysorral kerülnek elválasztása. A teljes tervezési szakaszon az útburkolat kiemelt szegéllyel van határolva, melynek kiállása 12 cm. Építendő rétegrendek:
Tervezett teljes pályaszerkezet útépítés esetén:
• 6 cm AC16 alap-kopó aszfaltréteg
• 25 cm M80 mechanikai stabilizációs alapréteg
• 25 cm osztályozatlan homokos kavics fagyvédő és talajjavító réteg
• tömörített földmű

A további információkat, a részletes műszaki tartalmat, az ajánlatkérő elvárásait, egyéb információkat a további közbeszerzési dokumentumok részletezik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. A teljesítésbe bevonásra kerül-e legalább 1 fő olyan szakember, aki városi környezetben megvalósított útépítés és/vagy útfelújítás irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/nem) 10
2 2. Jótállás vállalt időtartama /min. 60 hónap, max. 96 hónap/  5
3 3. Hátrányos helyzetű személyek teljesítésbe való bevonásának mértéke (fő, maximum 2 fő) 5
4 4. Ajánlattevő vállalja-e, hogy a projekt során használt tehergépjárművek megfelelnek az EURO III normáknak, vagy annál korszerűbbek (igen/nem) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Egyház u. – Ifjúság u. összekötő út kialakítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Nyír-Építő Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40599227
Postai cím: Budai Nagy Antal Utca 14. A ép.
Város: Mátészalka
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4700
Ország: Magyarország
E-mail: nyirepito@gmail.com
Telefon: +36 308441717
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12627853215
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 30849719
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 21517298
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: kőműves és elektromos munkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Nyír-Építő Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40599227
Postai cím: Budai Nagy Antal Utca 14. A ép.
Város: Mátészalka
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12627853215

Hivatalos név: Petrucz Transz Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35466271
Postai cím: Pócsi Út 55
Város: Kisléta
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4325
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25101469215

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Fáy utca Északi oldali tömbbelső út kialakítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Nyír-Építő Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40599227
Postai cím: Budai Nagy Antal Utca 14. A ép.
Város: Mátészalka
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4700
Ország: Magyarország
E-mail: nyirepito@gmail.com
Telefon: +36 308441717
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12627853215
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 76209994
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 52543465
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: kőműves és elektromos munkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Nyír-Építő Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40599227
Postai cím: Budai Nagy Antal Utca 14. A ép.
Város: Mátészalka
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12627853215

Hivatalos név: Petrucz Transz Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35466271
Postai cím: Pócsi Út 55
Város: Kisléta
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4325
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25101469215

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Kossuth u. – Ifjúság u. összekötő út kialakítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Nyír-Építő Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40599227
Postai cím: Budai Nagy Antal Utca 14. A ép.
Város: Mátészalka
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4700
Ország: Magyarország
E-mail: nyirepito@gmail.com
Telefon: +36 308441717
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12627853215
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 41392610
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 35917715
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: kőműves és elektromos munkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Nyír-Építő Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40599227
Postai cím: Budai Nagy Antal Utca 14. A ép.
Város: Mátészalka
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12627853215

Hivatalos név: Petrucz Transz Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35466271
Postai cím: Pócsi Út 55
Város: Kisléta
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4325
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25101469215

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/06/24 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges