Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/157
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közzététel dátuma:2019.08.14.
Iktatószám:15211/2019
CPV Kód:79710000-4
Ajánlatkérő:Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:MNV Zrt. saját, bérelt és kezelt ingatlanai Magyarország területén
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:CIVIL Biztonsági Szolgálat Zrt.;PFM Biztonsági Szolgáltató Kft.;CIVIL Rendszertechnika és Távfelügyelet Kft.
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:vagyonkezelés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Postai cím: Pozsonyi út 56.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Kovácsné dr. Antal Éva
Telefon: +36 12374400
E-mail: kbfcs@mnv.hu
Fax: +36 12374295
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnvzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mnvzrt.hu
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: CIVIL Biztonsági Szolgálat Zrt.
Postai cím: Angol u 77.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1149
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Az ajánlattevő általános címe (URL):

Hivatalos név: PFM Biztonsági Szolgáltató Kft.
Postai cím: Budafoki út 111.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Az ajánlattevő általános címe (URL):

Hivatalos név: CIVIL Rendszertechnika és Távfelügyelet Kft.
Postai cím: Angol utca 77.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1149
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet x
Egyéb  
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): vagyonkezelés
  Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
AZ MNV ZRT. SAJÁT, BÉRELT ÉS KEZELT INGATLANAINAK KOMPLEX VAGYONVÉDELME
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 23
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
MNV Zrt. saját, bérelt és kezelt ingatlanai Magyarország területén
NUTS-kód HU1, HU2, HU3
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2015/04/27 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Az MNV Zrt. saját, bérelt és kezelt ingatlanainak komplex vagyonvédelme (élőerős-őrzés, portaszolgálat, járőrszolgálat és kivonuló-szolgálat, behatolás-jelző és kamerás rendszer telepítése, karbantartása, áthelyezése, távfelügyelete), szolgáltatási keretszerződés.
Az MNV Zrt. saját, bérelt és kezelt ingatlanainak komplex vagyonvédelme (élőerős-őrzés, portaszolgálat, járőrszolgálat és kivonuló-szolgálat, behatolás-jelző és kamerás rendszer telepítése, karbantartása, áthelyezése, távfelügyelete) nettó 1.000.000.000,-Ft / év + 100% /év keretösszegig.
Ezen belül:
élőerős őrzés és portaszolgálat: legalább 50 objektum
célellenőrzési járőrszolgálat (nem távfelügyelt ingatlanon): legalább 20 objektum;
távfelügyeletre kivonuló járőrszolgálat: legalább 20 objektum vonatkozásában
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79710000-4
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 764245826 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 48 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos   Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
x Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
Az ellenszolgáltatás nettó összege (az összes nyújtandó szolgáltatásra vonatkozó ellenértékek alapulvételével képzett összeg, nettó Ft)60
Szakmai ajánlat 2.1. A jelen szerződés keretében a személy- és vagyonőrök ellenőrzésére alkalmazni kívánt módszerek, műszaki megoldások ismertetése, ezen módszerek és megoldások kidolgozottságának mértéke és szakmai megfelelősége:20
A jelen szerződés keretében alkalmazni kívánt személy- és vagyonőrök toborzási, kiválasztási, felkészítési és munkába állítási eljárása folyamatának, módszerének ismertetése, ezen folyamatok és módszer kidolgozottságának mértéke és szakmai megfelelősége:20
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: 2015/02/16 (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015 /S 097 - 176031
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/05/21 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 7631 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/05/27 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
Eredeti feltétel:
A keretmegállapodás 11. (A szerződés megszűnése, megszüntetése):
A keretmegállapodás időtartama: Jelen keretmegállapodás a hatálybalépés napjától számított
51 hónapos időtartamra, illetve legfeljebb nettó 8.230.000.000,- Ft, azaz nettó nyolcmilliárd-kettőszázharmincmillió forint keretösszeg kimerüléséig jön létre. A keretmegállapodás 2015. május 1-jén 06:00 órakor lép hatályba. A felmondási idő mindkét fél részéről három hónap.
Módosult feltétel:
A keretmegállapodás időtartama: Jelen keretmegállapodás a hatálybalépés napjától a jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás eredményes lezárásáig (eljárás azonosítószáma: TED 2019/ S 071-168755; EKR000363192019) tartó időtartamra, illetve legfeljebb nettó 8.230.000.000,-Ft, azaz nettó nyolcmilliárd-kettőszázharmincmillió forint keretösszeg kimerüléséig jön létre. A keretmegállapodás 2015. május 1-jén 06:00 órakor lép hatályba. A felmondási idő mindkét fél részéről három hónap.
IV.1.3) A módosítás indoka:
A Szerződő Felek álláspontja szerint a módosítás összes eleme megfelel a Kbt. 141. § (6) bekezdésben meghatározott vonatkozó előírásainak, a módosítás nem minősül lényeges módosításnak, ugyanis nem határoz meg az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket, különös tekintettel az alábbiakra:
- A változás a konkrét közbeszerzési eljárásban a részvétel feltételrendszerét és a nyertesre vonatkozó kiválasztási szempontot nem érintik, így sem más ajánlattevő részvételét a közbeszerzési eljárásában, sem más ajánlattevő nyertességét nem eredményezte volna. A szerződés meghosszabbított időtartamának a közbeszerzési eljárásban való szereplése nem befolyásolta volna a résztvevő ajánlattevők körét, illetve a nyertes ajánlattevő személyét, tekintettel a módosítás rendkívül csekély mértékére (az eredeti szerződéses időtartam 2 %-os mértékben változik).
- A módosítás nem változtatja meg a keretmegállapodás gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára, ugyanis a módosítás sem a felek szerződéses feladatait, sem az alapszerződés szerinti egységárakat, sem pedig a keretmegállapodás alapján lehívható keretösszeget nem érinti.
- A módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre nem terjeszti ki, tekintettel arra, hogy a Vállalkozó szerződéses feladatai nem változnak.
A Szerződő Felek megítélése szerint jelen 3. számú módosítással, a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján, a keretmegállapodás módosítható.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2019/07/31 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
A módosításban foglaltakkal egyetért.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2019/08/13 (év/hó/nap)