Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/157
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.08.14.
Iktatószám:15226/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Teljesítés helye:Pásztori, belter. hrsz:262/7, 262/5, Bágyogszovát, belter. hrsz:839, 582, Bodonhely, belter. hrsz:47, Szilsárkány, belter. hrsz:97/3, Vág belter. hrsz:47/1, 50, Sopronnémeti, belter. hrsz: 278, 300;9311 Pásztori, Alsó utca 39-41. 9311 Pásztori, Alsó utca 30
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.09.13.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Központi hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szociális védelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92451917
Postai cím: Visegradi Utca 49
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szopka Zsolt
Telefon: +36 96769124
E-mail: gyms@szgyf.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szgyf.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000694292019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000694292019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi hivatal
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
x Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: EFOP-2.2.2-17-2017-00010 - Pásztori építés (1125)
Hivatkozási szám: EKR000694292019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
1. rész:
10 db akadálymentes lakóépület teljes körű kivitelezése és 3 db épület bontása.
2. rész:
2 db szolgáltató épület felújítása
Valamennyi részben:
AK az árazatlan költségvetések egyes tételei mellett feltüntette az egyes termékek konkrét megnevezését, típusát, gyártóját, azonban AK felhívja AT figyelmét, hogy ez kizárólag az ajánlattétel megkönnyítését szolgálja, AK ezzel egyenértékű termékeket is elfogad az egyes adott termékek vonatkozásában az árazatlan költségvetésben megadott műszaki jellemzők, tulajdonságok figyelembevétele és teljesítése mellett.
Tárgyi építési beruházás vonatkozásában irányadó az építőipari kiviteli tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15) Korm. rendelet.
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és tételes, árazatlan költségvetés tartalmazza.
Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart a III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság pontban részletezettek szerint.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: 1. rész - lakóházak építése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45100000-8
45200000-9
45210000-2
45220000-5
45223300-9
45310000-3
45315100-9
45315300-1
45320000-6
45331000-6
45332000-3
45350000-5
45400000-1
45421151-7
45421153-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Pásztori, belter. hrsz:262/7, 262/5, Bágyogszovát, belter. hrsz:839, 582, Bodonhely, belter. hrsz:47, Szilsárkány, belter. hrsz:97/3, Vág belter. hrsz:47/1, 50, Sopronnémeti, belter. hrsz: 278, 300
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. rész:
Beruházás során felépítendő 10 db akadálymentes földszintes lakóépület. Az épületek 86 db épület 12 fő 2 db épület 8 fő 2 db épület 7 fő lakhatását biztosítják. A lakóépületek 6 vagy 4 db lakószobát, 3 vagy 2 db vizes helyiséget, háttartási helyiséget, közlekedő tereket, konyhát és nappali-étkezőt tartalmaznak. A lakóépületek nettó alapterülete a 162-200 m2- között épülnek.
A 12 fő befogadására alkalmas 8 darab lakóépület helyiségei az alábbi alapterülettel és burkolattal építendők:
22,26-24,66 m2
szoba, PVC: 13,30-14,06 m2
szoba, PVC: 13,91-15,15 m2
szoba, PVC: 12,69 m2
akadálymentes fürdő, csúszásmentes kerámia: 6,30 m2
háztartási helyiség, csúszásmentes kerámia: 8,58 m2
kézmosó, csúszásmentes kerámia: 1,54 m2
WC, csúszásmentes kerámia: 1,65 m2
tároló, csúszásmentes kerámia: 6,90 m2
nappali-étkező, csúszásmentes kerámia: 38,49 - 39,91 m2
konyha, csúszásmentes kerámia: 9,56 – 10,63 m2
akadálymentes fürdő, csúszásmentes kerámia: 6,30 m2
fürdő, csúszásmentes kerámia: 4,80 m2
szoba, PVC: 12,69 - 14,24 m2
szoba, PVC: 13,53 - 13,91 m2
szoba, PVC: 13,01 - 13,30 m2
terasz, fagyálló csúszásmentes kerámia: 23,18 - 28,55 m2
A 7 és 8 fő befogadására alkalmas 4 darab lakóépület helyiségei az alábbi alapterülettel és burkolattal építendők:
szélfogó, csúszásmentes kerámia: 7,06 m2
közlekedő, csúszásmentes kerámia: 7,12 m2
szoba, PVC: 14,65 m2
szoba, PVC: 14,19 m2
akadálymentes fürdő, csúszásmentes kerámia: 7,10 m2
nappali-étkező, csúszásmentes kerámia: 43,14 m2
konyha, csúszásmentes kerámia: 9,60 m2
tároló, csúszásmentes kerámia: 6,00 m2
háztartási helyiség, csúszásmentes kerámia: 5,40 m2
közlekedő, csúszásmentes kerámia: 7,32 m2
kézmosó, csúszásmentes kerámia: 2,53 m2
WC, csúszásmentes kerámia: 2,53 m2
akadálymentes fürdő, csúszásmentes kerámia: 6,90 m2
szoba, PVC: 14,19 m2
szoba, PVC: 14,65 m2
terasz, fagyálló csúszásmentes kerámia: 33,63 m2
A lakóépületek a következő szerkezetekkel készülnek:
vasalt sávalapokkal (50 és 60 cm szélességben), a főfalak 30 N+F vázkerámia falazóblokkból, E-gerendás vasbeton födémmel, hagyományos ácsolt tetőszerkezettel, hornyolt cserép fedéssel, 12 cm-es vasalt aljzattal, műanyag homlokzati nyílászárokkal (3 rétegű hőszigetelő (k= 0,7 W/m2K) üvegek min. 12 mm légréssel), 15 cm vastagságú ESPS homlokzati szigeteléssel, 25 cm-es ásványgyapot födémszigeteléssel, 10 cm-es válaszfalakkal, 1 cm-es belső mészvakolattal. Az épületek megközelítése és belső kialakítása teljesen akadálymentes kialakítású. A belső burkolatok a lakószobákban PVC-ből a többi helyiségben csuszás mentes kerámialapból készülnek. A tervezett épület vizes helyiségeiben csempeburkolat készül az ajtó vonaláig (2.1 m-ig), a többi helyen festetett falak lesznek. A ház fűtését és melegvíz ellátását turbó kazán biztosítja padlófűtéses hőleadókkal.
Három helyszínen az építést bontások előzik meg. A bontandó épületek jogszabályban előírt 500 m3-es határt egyenként nem haladják meg összes bruttó alapterületük 912 m2.
Mindkét részben: AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az ajánlati felhívásban, és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. A fentiekkel egyenértékű terméket és hozzátartozó szolgáltatást elfogad ajánlatkérő.
A részletes feltételeket a kiviteli tervdokumentáció, műszaki leírás és tételes, árazatlan költségvetés tartalmaz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.a) A telj. bevont szakember többlet szakmai tap. az M.1.a) pont tekintetében bemutatott felelős műszaki vezető pozícióban alkalmazni kívánt szakember esetében (egész hónap, min.0,max. 36 hónap) 15
2 2.b) A tel. bevont szakember többlet szakmai tap. az M.1.c) pont tekintetében bemutatott felelős műszaki vezető pozícióban alkalmazni kívánt szakember esetében (egész hónap, min.0, max. 36hónap) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/12/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/10 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A jelen közbeszerzés finanszírozása Európai Uniós forrásból, az EFOP-2.2.2-17-2017-00010 azonosítószámú, „Férőhelykiváltás Pásztoriban” projekt terhére történik. A támogatás intenzitása 100%, a finanszírozási mód utófinanszírozás.
II.2.14) További információ:
Jelen felhívás II.2.7. pontjában megadott kezdési határidő az eljárás befejezésének változó időpontjára tekintettel módosulhat, a befejezési határidő (2020.12.10.) a végteljesítési határidő - függetlenül az eljárás esetleges elhúzódásától -, azzal, hogy a készre jelentés határideje 2020.11.25. napja, a sikeres műszaki átadás-átvétel időtartama 15 nap.

II.2.1)
Elnevezés: 2. rész - szolgáltató központ felújítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45100000-8
45200000-9
45210000-2
45220000-5
45223300-9
45310000-3
45315100-9
45315300-1
45320000-6
45331000-6
45332000-3
45350000-5
45400000-1
45421151-7
45421153-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9311 Pásztori, Alsó utca 39-41.
9311 Pásztori, Alsó utca 30
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2. rész:
9311 Pásztori, Alsó utca 39-41:
A meglévő épületben mosoda kerül kialakítása. Kialakításhoz szükséges munkálatok: fal bontása, 1 db belső nyílászáró beépítése, falak glettelése és festése, csempe burkolta készítése, aljzat kiegyenlítése vízszigetelése és burkolása.
A tervben megjelölt helységekben csempe falburkolat készítése, a meglévő csempeburkolat eltávolításával, 20x20cm standard kategóriájú lapokból, műanyag élvédőkkel, fugázva, burkolatelválasztó profillal. Bontás utáni felületjavításokkal, felület előkészítéssel együtt. Falak és mennyezet diszperziós festéssel történő minimum 2-szeri átfestése, megfelelő fedés eléréssel.
A csempével burkolandó falfelület mérete 64,7 m2, a festéssel érintett falfelület mérete 48,8 m2.
Tervezett helyeken padlóburkolat bontása, padló felület előkészítéssel, felületkiegyenlítéssel. Aljzat előkezelés, beltéri greslap, vizes helységekben csúszásmentes greslap padlóburkolat készítése flexibilis lapburkolat ragasztóval, fugázás, estrich dilatációknál dilatációs profillal dilatálva.
Talajon fekvő padló rétegrend: 0,8 cm csúszásmentes greslap burkolat, 1,2 cm felxibilis ragasztó ágyazó habarcs, 5,0 mm önterülő aljzatkiegyenlítő
A csúszásmentes greslappal burkolandó terület mérete: 36,64 m2.
9311 Pásztori, Alsó utca 30:
Meglévő épület homlokzatának utólagos hőszigetelése és tetőfedésének javítása (meglévő cserép egy részének újrahasznosításával).
A homlokzatra 10 cm vastagságú táblás hőszigetelés (EPS) tervezett,
üvegszövetháló erősítéssel. A lábazatra 10 cm vtg. utólagos lábazati hőszigetelés (XPS) tervezett, lábazati vakolattal, 10 cm vtg utólagos homlokzati hőszigetelés vékonyvakolattal. A szigetelések felhelyezése mindösszesen 270-277 m2 felületen szükséges.
Tervezett fal rétegrend: 0,8 cm dörzsölt vékonyvakolat, vékonyvakolat alapozó 0,5 cm üvegszövet erősítő ragasztóréteg, 10 cm EPS hőszigetelés középen és széleken ragasztva, dűbelezve, meglévő homlokzati vakolat szükség szerinti vakolatjavítása.
Égetett agyag anyagú cserép tetőfedés 286 m2 felületen.
A részletes feltételeket a kiviteli tervdokumentáció, műszaki leírás és tételes, árazatlan költségvetés tartalmazza.
III.1.1) pont folytatása:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alk. igazolása:
AK a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előzetes igazolására elfogadja a gazd. szereplők egyszerű nyilatkozatát („alfa” pont kitöltésével), nem kéri az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadását.
Nyilvántartásba vétel igazolására kizárólag a Kbt. 69.§ (4) bek. szerinti felhívásra kerül sor. A nyilvántartásban szereplés tényét - abban az esetben, ha a Kbt. 69. § (11) szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok ingyenes ellenőrzésére nincsen lehetőség - a nyilvántartás kivonatának vagy a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.
Gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, az alk. köv.nek való megfelelés az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát benyújtani, melyben a gazdasági szereplő egyrészt nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn, valamint az előírt alk. köv. teljesülnek, másrészt megadja az eljárásban kért információkat, köztük az alk. köv. teljesítésére vonatkozó adatokat. A nyilatkozat tartalmazza annak megjelölését, hogy a Kbt. 69.§ (4) bek. szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, és a 69.§ (11) bek. szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és – szükség esetén – hozzájáruló nyilatkozatot. Ha az AK a Kbt. 69.§ (11) bek.-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részeiben – azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az AKnek előírja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.a) A telj. bevont szakember többlet szakmai tap. az M.1.b) pont tek. bemutatott felelős műszaki vezető pozícióban alkalmazni kívánt szakember esetében (egész hónap, min.0, max. 36 hónap)  15
2 2.b) A telj. bevont szakember többlet szakmai tap. az M.1.d) pont tek. bemutatott felelős műszaki vezető pozícióban alkalmazni kívánt szakember esetében (egész hónap, min. 0, max. 36 hónap) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/12/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/10 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A jelen közbeszerzés finanszírozása Európai Uniós forrásból, az EFOP-2.2.2-17-2017-00010 azonosítószámú, „Férőhelykiváltás Pásztoriban” projekt terhére történik. A támogatás intenzitása 100%, a finanszírozási mód utófinanszírozás.
II.2.14) További információ:
Jelen felhívás II.2.7. pontjában megadott kezdési határidő az eljárás befejezésének változó időpontjára tekintettel módosulhat, a befejezési határidő (2020.12.10.) a végteljesítési határidő - függetlenül az eljárás esetleges elhúzódásától -, azzal, hogy a készre jelentés határideje 2020.11.25. napja, a sikeres műszaki átadás-átvétel időtartama 15 nap.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Mindkét részben:
I. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), közös ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, aki vonatkozásában a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. foglalt kizáró okok fennállnak. A Kbt. 74. § (1) bek. alapján az
ajánlatkérőnek (AK) ki kell zárnia az eljárásból azt az AT-t, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben foglalt kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. A Kbt. 64. § (1) bek. alapján a Kbt. 62. § (1) bek. b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az AT, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bek. szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bek. szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK. – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. II. SZ/1.: Alkalmatlan az AT, amennyiben a kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. SZ/1. Kbt. 65. § (1) c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Kr. 26. § (1) bek. alapján AK előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. Az SZ/1. esetében alkalmatlan a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők aki /amely nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal. MEGKÖVETELT IGAZOLÁSI MÓDOK mindkét részben: AT ajánlatával együtt köteles benyújtani a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rend.) 2-4. §, 6-7. §-nak és az AK által a 2. §-nak megfelelően kért módon kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumba (a továbbiakban: EEKD) foglalt nyilatkozatát. Az EEKD kitöltésére vonatkozó útmutatót AK által biztosított közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: KD) tartalmazza. A Korm. rend. 3. § (2) bek.-ben foglaltaknak megfelelően a kapacitást nyújtó szervezetek az EEKD-t külön kötelesek benyújtani. A Korm. rend. 3. § (3a) bek. alapján a közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. AT az ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-nek hatálya alá. A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti esetben a Korm. rend. 8.§, 10.§, 12.§-16.§-aiban meghatározott módon kell igazolni. A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Korm. rend.1-4. §, 6-8.§, 10.§, és 12. § - 16. §-aiban foglaltak az irányadóak. Az ajánlatkérő által a jelen felhívás III.1.1) pontjában előírt kizáró okok részletes igazolási módját részletesen a KD tartalmazza.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: MEGKÖVETELT IGAZOLÁSI MÓDOK VALAMENNYI RÉSZBEN:
AT ajánlatával együtt köteles benyújtani a Korm.rend. 5–7.§-nak és az ajánlatkérő által a 2.§-nak megfelelően kért módon kitöltött EEKD-ba foglalt nyilatkozatát.
AK a Korm.rend. 2. § (5) bek. alapján, az alk. köv. előzetes igazolására elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát, nem kéri az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadását. Az EEKD kitöltésére vonatkozó útmutatót AK által biztosított KD tartalmazza.
A Korm.rend. 1.§(1) bek. alapján AT-nek a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az előírt alk. követelménynek.
AT pénzügyi, gazdasági alk.-t a Kbt.69.§(4) bek. szerinti esetben a Korm.rend.19.§-ában meghatározott módon kell igazolni, az AK Kbt.69.§(4)bek. szerinti felhívására az alábbi dokumentumokat kell becsatolnia:
P.1. a 321/2015.(X.30.)Korm.rend. 19.§(1)bek. c) pontjára figyelemmel az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 (három), mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgya (1. és 2. részben: magasépítési tevékenység) szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatát évenkénti bontásban.
Ha az AT a P.1. pontban előírt irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alk. követelmény és igazolási mód helyett bármely, az AK által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett AT kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az előírt alk. köv. és igazolási mód helyett az alk. igazolásának AK által elfogadott módjáról.
Az előírt alk. követelményeknek az AT bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alk. követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
A Kbt. 65.§(8) bek. alapján az a szervezet, amelynek adatait az AT a gazdasági és pénzügyi alk. igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419.§-ában foglaltak szerint kezesként felel az AK-t az AT teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Az AK által a jelen felhívás III.1.2)-ban előírt gazdasági és pénzügyi alk. részletes igazolási módját a KD tartalmazza.
Ha az előírt alk. köv. az AT más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt.67.§(1) bek. szerinti nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek – kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alk. feltételnek történő megfelelést.
Alk. igazolására egyebekben a Kbt.65.§-ban foglaltak, illetve a Korm. rend. rend.-ei az irányadók. AK a Kbt. 65. § (5) bek.-ét alkalmazza az alk. megállapítása során. AK felhívja AT figyelmét, a Korm.rend. 30.§(4) bek. alapján, hogy a minősített ajánlattevők jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja meg az AT pénzügyi és műszaki alk. feltételeit, azok igazolását, az ajánlati felhívás III.1.2. és III.1.3. pontjaiban foglaltak szerint.
Az alk. követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, adat tartalma valós. AK –ellenkező bizonyításig– az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): AT, közös AT alkalmatlan, ha:
P.1.a) az 1. részben a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 19.§ (1) bek. c) pontjára figyelemmel az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 (három), mérleg fordulónappal lezárt üzleti évben nem rendelkezik összesen nettó 350 000 000 Ft közbeszerzés tárgya (magasépítési tevékenység) szerinti árbevétellel, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
P.1.b) a 2. részben a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 19. §(1) bek. c) pontjára figyelemmel az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 (három), mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben nem rendelkezik összesen nettó 3 900 000 Ft közbeszerzés tárgya (magasépítési tevékenység) szerinti árbevétellel, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Több részre történő ajánlattétel esetén elegendő a magasabb árbevételi előírással rendelkezni.

VI.3) További információk folytatása valamennyi részben:
AK felhívja az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy jelen közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapján feltételes közbeszerzésként indítja, az alábbiakra figyelemmel: Feltételes a tárgyi közbeszerzési eljárás, amennyiben a legjobb ár-érték arányú ajánlatot megtestesítő ajánlat vonatkozásában a szükséges fedezet nem áll rendelkezésre, úgy AK legkésőbb az összegezés kiküldését követően támogatási igényt nyújt be a szükséges többletfedezet biztosítása érdekében. A fenti feltételekre figyelemmel AK a Kbt. 135.§ (12) bek. alapján a megkötendő szerződés hatálybalépésének felfüggesztő feltételének köti ki a nyertes ajánlathoz szükséges többletfedezet biztosítására vonatkozó támogatási igény jóváhagyását. Ez esetben a szerződés hatályba lépésének napja a többletforrás biztosításáról szóló döntést követő 3. munkanap, a munkaterület átadására legkésőbb a hatálybalépést követő 5 munkanapon belül sor kerül. A döntés írásban történő kézhez vételéről ajánlatkérő nyertes ajánlattevőt haladéktalanul értesíti. Amennyiben a szükséges többletfedezet vonatkozásában a támogatási igényt nem hagyják jóvá, vagy azt kisebb mértékben hagyják jóvá, vagy annak biztosításáról nem születik döntés, a vállalkozói szerződés külön jogcselekmény nélkül megszűnik a (nem támogató tartalmú vagy kisebb mértékben támogató) döntés írásbeli kézhezvételének napján, de legkésőbb az összegezés kiküldését követő 120. naptári napon.
AK közös ajánlattevők ajánlatát is elfogadja. AK a nyertes ATtől nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását, de közös ajánlattétel esetén a közös ATnek megállapodást (együttműködési megállapodás) kell kötniük egymással, melyben szabályozzák a közös AT egymás közötti és az AKvel való kapcsolatát. Az együttműködési megállapodás egy példányát csatolni kell az ajánlathoz. A Kbt. 35.§ (3) bek. alapján közös AT csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös AT megjelölését.
Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35.§ (2) bek. szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A
meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös AT képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás
tekintetében eljárhat.
AK a Kbt. 56.§ (7) bek. hivatkozással tájékoztatja AT arról, hogy az 1. rész tekintetében helyszíni bejárást tart 2019.08.22. 9:30 órakor, valamint a 2. rész tekintetében is helyszíni bejárást tart 2019.08.23. 9:30 órakor. A találkozó helyszíne mindkét rész vonatkozásában: Pásztori, Alsó u. 39-41.
Az ajánlatokat kizárólag elektronikus úton van lehetőség benyújtani az EKR rendszeren keresztül a közbeszerzési dokumentumokban előírt formai követelményeknek megfelelően. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az AT a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot nyújt be. Kbt. 63. § (3), 64. § (2) és 74. § (1) bek irányadó.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: MEGKÖVETELT IGAZOLÁSI MÓDOK mindkét részben:
AT az ajánlatával együtt köteles benyújtani a Korm.rend.5–7.§-nak és az ajánlatkérő által a 2.§-nak megfelelően kért módon kitöltött EEKD-ba foglalt nyilatkozatát. AK a Korm.rend. 2.§(5) bek. alapján, az alk. köv. előzetes igazolására elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát, nem kéri az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadását. Az EEKD kitöltésére vonatkozó útmutatót AK által biztosított KD tartalmazza. A Korm.rend. 1.§(1)bek. alapján AT-nek az ajánlatában a Kbt. 2. Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az előírt alk. követelménynek. AT alkalmasságát a Kbt.69.§(4) bek. szerinti esetben a Korm.rend. 21-22.§, és 24. §-aiban meghatározott módon kell igazolni, AK Kbt. 69.§(4) bek. szerinti felhívására az alábbi dokumentumokatkell becsatolnia:
M.1. valamennyi szakember esetén a 321/2015.(X. 30.)Korm.rend. 21.§(2)bek. b) pontja igazolására AT-nek csatolnia kell nyilatkozatát az 1. rész tekintetében az M.1.a) és c) pont, a 2. rész tekintetében az M.1.b) és d) pont szerinti alk. követelmények vonatkozásában azon szakemberről, akit be kíván vonni a teljesítésbe.
A nyilatkozatnak tartalmazni kell: szakember neve, annak a pozíciónak a megjelölése, amely pozícióba a szakembert bevonni kívánja, AT nyilatkozata arról, hogy a megajánlott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződéskötésig rendelkezni fog vagy adott esetben azzal már rendelkezik, valamint azzal a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog.
A fenti nyilatkozathoz csatolni kell továbbá - amennyiben jogosultsággal az ajánlattétel időpontjában még nem rendelkezik -: a szakember esetében a végzettséget igazoló okirat(ok) másolatát, a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát. Önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a betöltött munkakör ismertetését, az adott szakember által a hivatkozott munkakörben ellátott feladat, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap), valamint az ajánlattétel időpontjában annak a személynek/szervezetnek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll. AK a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele a szakember gyakorlati idejébe.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az adott szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárásban az alk. minimumkövetelménye(i) szerinti adott (konkrétan megjelölt) pozícióban a szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni.
A fenti nyilatkozathoz csatolni kell továbbá - amennyiben jogosultsággal az ajánlattétel időpontjában már rendelkezik -: az adott szakember saját kezűleg aláírt rend. állási nyilatkozatát, melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárásban az alk. minimumkövetelménye(i) szerinti adott (konkrétan megjelölt) pozícióban a szerz. telj. alatt rendelkezésre fog állni, amennyiben AK a Kbt. 69.§(11) bek. szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nem jogosult, úgy a regisztrációt igazoló dokumentumok egyszerű másolatát. Valamely EGT tagállamban jogszerűen letelepedett és ott szakmagyakorlási tevékenység végzésére jogosult szolgáltató (a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember) vonatkozásában AK felhívja a figyelmet a 266/2013.Korm.rend. 40.§ és 41.§-aiban foglaltakra. Nem magyarországi letelepedésű szakembereknek a szerződéskötés időpontjára szerepelniük kell az illetékes kamara nyilvántartásában. Ha a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig nem rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt.131.§(4) alapján.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): AT, közös ajánlattevő alkalmatlan, ha:
M.1.a) az 1. részben a 321/2015.(X.30.)Korm. rend. 21.§ (2) bek.s b) pontjára figyelemmel nem rendelkezik legalább 1 fő, az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. Korm.rend. szerinti (továbbiakban:266/2013. Korm.rend.) MV-É kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai tapasztalattal.
M.1.b) a 2. részben a 321/2015.(X.30.)Korm. rend. 21.§ (2) bek. b) pontjára figyelemmel nem rendelkezik legalább 1 fő, a 266/2013.Korm.rend. szerinti MV-É kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai tapasztalattal.
M.1.c) az 1. részben a 321/2015.(X.30.)Korm. rend. 21.§ (2) bek. b) pontjára figyelemmel nem rendelkezik legalább 1 fő, a 266/2013.Korm.rend. szerinti MV-ÉG kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai tapasztalattal.
M.1.d) a 2. részben a 321/2015.(X.30.)Korm. rend. 21.§ (2) bek. b) pontjára figyelemmel nem rendelkezik legalább 1 fő, a 266/2013.Korm.rend. szerinti MV-ÉG kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai tapasztalattal.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egy szakember mindkét részben, több pozícióra is jelölhető, egy szakemberrel, több alkalmassági feltétel is teljesíthető.
M.2.a) az 1. rész vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21.§ (2) bek. a) pontjára figyelemmel nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónap) szerződésszerűen teljesített (műszaki átadás-átvétellel lezárult), összesen legalább 900 m² magasépítési tevékenység tárgyú referenciával.
Az 1. rész tekintetében a referencia több szerződés bemutatásával is igazolható.
MEGKÖVETELT IGAZOLÁSI MÓDOK: folytatása:
M.2. 1. rész ben a 321/2015.(X.30.)Korm.rend.21.§(2)bek. a) pontjára figyelemmel az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 5 év (60 hónap) legjelentősebb közbeszerzés tárgyára vonatkozó referenciáinak igazolását (A referenciákat a Korm.rend. 22.§(3) bek. szerinti igazolás csatolásával kell igazolni.).
Az igazolás(ok) tartalmazzák legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap szerinti bontásban) és helye, a szerződést kötő másik fél, az építési beruházás tárgya, mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ha AT a referenciát konzorciumban teljesítette, úgy a referenciaigazolás(ok)ból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az AT a referencia mely részeit teljesítette.
AK öt év teljesítéseinek igazolását írja elő, az AK a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
AK a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Az előírt alk. köv.nek az AT bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi részben:
Ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a forint. AK a szerződés telj. elismeréséről vagy az elismerés megtagadásáról
legkésőbb az ATként szerződő fél teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül
írásban köteles nyilatkozni. Valamennyi számla vonatkozásában a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bek., a Kbt. 135. § (1)–(3), (5)–(6) és (11) bek.
alapján a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül sor. AK, ha az AT a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bek-től eltérően a 322/2015.(X.30.) Korm.rend. 32/A.§(1) és (3) bek.-ben, és a 32/B. §-ban foglalt rendelkezések szerint
köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni. Előleg: 20 % (max. 75 millió Ft) Számlázás: 3 részszámla, 1 végszámla, 25%-os műszaki készültségi fokonként. AK tartalékkeretet nem képez. Jótállási biztosíték: 2 %. Késedelmi kötbér max. 15%,
meghiúsulási kötbér max. 20%. Részletesen dok.ba
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/09/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/09/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az EKR-ben történik a bontás.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4)–(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan – azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
A közbeszerzési dokumentumok korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhetőek elektronikus úton
az alábbi felületen: https://ekr.gov.hu/
AK az eljárásban való részvételt figyelemmel a Kbt. 54.§ (1) bek.e, ajánlati biztosíték nyújtásához köti, melynek mértéke az 1. részben: 7.000.000 Ft, a 2. részben 75.000 forint. Az AT az ajánlati biztosítékot az ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg nyújtani kötelesek, a Kbt. 54.§ (4) bek.ben foglalt feltételek biztosítására. Felhívjuk a figyelmet, az ajánlati biztosíték érvényességi idejének az ajánlati kötöttség beálltától az ajánlati kötöttség lejártának napján 24:00 óráig kell fennállnia. Nyertes AT-nek a szerződés megkötéséig kell fenntartania a biztosítékot. A Kbt. 54.§ (2) bek.ben előírtakra tekintettel az ajánlati biztosíték az AT választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. A befizetés igazolásának módja bankszámlára történő befizetés (átutalás) esetén a banki készpénzbefizetési bizonylat, banki átutalás esetén a terhelési igazolás ajánlatba csatolása. Ajánlati biztosíték bankgarancia vagy biztosítói garancia formájában vagy biztosítási szerződés alapján történő nyújtása esetén AK előírja, hogy a bankgarancia/biztosítói garancia-okirat, ill. a biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. Ha az AT az ajánlati biztosítékot az AK által előírt határidőre nem, vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre, az AT ajánlata érvénytelen. Az AK bankszámlája és számlavezető intézet megnevezése, melyre az ajánlati biztosíték utalás esetén teljesíthető: Magyar Államkincstár által kezelt 10032000-00329905-32005114 számú számla. Közös ajánlattétel esetén a közös ATnek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk.
AK nem tartja fenn a jelen eljárásban való részvétel jogát a Kbt.34.§-ban meghatározott gazdasági szereplők részére.
AK a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem köti gazdálkodó szervezet,projekttársaság alapításához, azt a nyertes ajánlattevő(k)től sem követeli meg, valamint nem is teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
AK előírja, hogy az ajánlatban külön-külön meg kell jelölni: a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az AT alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. A nyilatkozat nemleges tartalommal is csatolandó.
Nem rendel el AK újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
Valamennyi időpont/határidő tekintetében az ajánlatkérő a közép-európai idő (CET) szerinti időpontokat tekinti irányadónak. Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és annak végrehajtási rendeletei, a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatói, útmutatói és ajánlásai szerint kell eljárni.
AK a Kbt.131.§(4) bek. szerint az eljárás nyertesével, vagy -a nyertes visszalépése esetén- az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített AT-vel köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
AK az ajánlatok bírálatát a Kbt. 69. § figyelembevételével végzi.
Többváltozatú ajánlattétel lehetőségét nem biztosítja AK. Üzleti titok vonatkozásában a Kbt.44.§ (1)-(4) bek. irányadó.
Nincs a jelen közbeszerzésnek olyan része, amely eredménytelensége esetén már nem áll érdekében a többi részre vonatkozó szerz. megkötése.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 148. §-a szerint.
VI.3) További információk folytatása mindkét részben:
Aláírási címpéldány/aláírás minta csatolandó.
Az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében az ajánlatot a rendszerben benyújtó gazdasági szereplő esetében a gazdasági szereplő képviselőjének kell tekinteni azt a személyt, aki az EKR-ben az ajánlatkérő szervezet vagy gazdasági szereplő részéről a nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal rendelkezik. Az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlapot e vélelem alapján a gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának kell tekinteni.
Az ajánlatba cégszerűen aláírva (valamint az elektronikus példányhoz szerkeszthető excel formátumban is) csatolni kell a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként kiadott árazatlan költségvetéseket árazva. Felhívjuk az AT figyelmét, hogy az árazott táblázatok a Kbt. 71. § (8) bek. b) pontja szerinti részletes árajánlatnak minősülnek.
EKR űrlap kitöltésével csatolandó: felolvasólap, Kbt. 66.§ (2) bek. szerinti nyilatkozat, nyil. változásbejegyzésről. Csatolandó a Kbt. 66.§(6) bek. szerinti nyil.
AK a Kbt. 75.§(2) bek. e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot alkalmazza.

AK tájékoztatja AT, hogy AK az EFOP-2.2.2-17-2017-00010 azonosítószámú, „Férőhelykiváltás Pásztoriban” című kiemelt projekt pályázati feltételként vállalta esélyegyenlőségi és környezetvédelmi szempontok érvényesítését. AT az ajánlata benyújtásával tudomásul veszi, hogy Ajánlatkérőnek kiemelt érdeke fűződik a fentiekhez, és AT vállalja, hogy a szerződés teljesítése során ennek maximális figyelembevételével jár el. AT-nek erről ajánlatában nyilatkoznia szükséges.
Ajánlati kötöttség: 60 nap (272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szerinti folyamatba épített ellenőrzés)
Midnkét részben Kbt. 76.§ (2) bek. c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a nyertes ajánlat. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám (amely minden szempont esetében azonos) alsó határa: 0,
felső határa: 100.
Az 1. ért. szempont (Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF) esetén a fentebb hivatkozott Útmutató 1. mell. A) 1. ba) pontja szerinti fordított arányosítás, a 2.a), 2.b) ért. szempont esetén a fentebb hivatkozott Útmutató 1. mell. A) 1. bb) pontja szerinti egyenes arányosítás szerint történik az ajánlatok értékelése.
Nyertes AT köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára legalább a kivitelezés tényleges véghatáridejét 1 (egy) naptári hónappal meghaladó érvényességi idejű, építőipari kivitelezési tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítást kötni, vagy a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a 322/2015.(X.30.) Korm.rend. 26. § alapján, amelynek az 1. részben legalább 30.000.000 Ft/káreseményt és 100.000.000 Ft/év értékű, 2. részben: legalább 1.000.000 Ft/káresemény és 5.000.000 Ft/év kárösszeget kell fedeznie. Az AT-nek felelősségbiztosítási szerződést kell kötni, vagy a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a fentiek szerint, és a biztosítási okmányt (eredeti, vagy közjegyző által hitelesített másolati példányban), valamint a biztosító nyilatkozatát/(fedezet)igazolását a fedezeti időszakról (díjrendezettségről) AK-nek átadni a szerződéskötéssel egyidejűleg. Nyertes AT a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles az előírt felelősségbiztosítással rendelkezni, erről ajánlatában nyilatkozni.
FAKSZ: Dr. Őszy Tamás (lajtsromszám: 00092)
AK tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az EU hivatalos lapjában karakterkorlátozás van az egyes mezők tekintetében, így az egyes szövegmezőket AK akként volt kénytelen módosítani, hogy a rendszer által engedélyezett karakterszámot ne lépje túl. Ennek következtében ezen szövegmezőket AK a dokumentációban volt kénytelen részletezni, melyek a megfelelő helyeken hivatkozással kerültek megjelölésre. AK a fenti korlátozásból fakadó valamennyi esetlegesen jogsértés vonatkozásában a felelősségét kizárja.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák