Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/156
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.08.13.
Iktatószám:15232/2019
CPV Kód:79340000-9
Ajánlatkérő:KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft.
Teljesítés helye:Budapest Főváros, XI. kerület kiemelt forgalmú busz és villamos járatok megállói
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:JCDecaux Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14610051
Postai cím: Zsombolyai Utca 5
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nyitrai Monika
Telefon: +36 306383311
E-mail: nyitrai.monika@ujbuda.hu
Fax: +36 13724601
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://kozpont.ujbuda.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Citylight és óriásplakát felület hirdetési szolg.
Hivatkozási szám: EKR000558732019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79340000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Citylight és óriásplakát felület hirdetési szolg.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79341000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Budapest Főváros, XI. kerület kiemelt forgalmú busz és villamos járatok megállói
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Outdoor, kizárólag citylight és óriásplakát hirdetési felületeken hirdetési szolgáltatás nyújtása.
8db Citylight és 4db óriásplakát hirdetési felületének biztosítása, gyártással és kihelyezéssel, standard méretben, a kihelyezés fotóval történő dokumentálásával. Az ajánlattevő rongálás esetén köteles helyszínenként 1-1 db pótplakátot biztosítani, illetőleg a Citylight-okat helyszínenként egy alkalommal pótolni vagy helyreállítani.
A szolgáltatásnak a következő kritériumoknak kell megfelelnie:
- Citylight esetében a Budapest Főváros XI. kerületében, főútvonalakon, valamint Gazdagrét és Őrmező kiemelt forgalmú busz és villamos járatok megállóiban telepített utcabútorok részét képező Citylight hirdetési felületek biztosítása, azokon 8db Citylight hirdetés kihelyezése a gyártással együtt.
- Óriásplakát esetében Budapest Főváros XI. kerületének kiemelt forgalmú főútvonalai, valamint Gazdagrét és Őrmező kiemelt forgalmú útvonalai mentén 4db standard méretű óriásplakát felület biztosítása, azokon óriásplakát hirdetés kihelyezése a gyártással együtt.
A citylight és az óriásplakát esetében legalább a teljes mennyiség 50%-ának hátulról megvilágítottnak kell lennie, a megvilágítás aránya értékelési rész-szempontot képez.
A hirdetési szolgáltatás során alkohol és politikai párt nem reklámozható.
A legyártásra és kihelyezésre kerülő plakátok alapját képező kreatívokat az ajánlatkérő készíti, a tervezés nem képezi a feladat részét.
A hirdetés helyszínei: Budapest Főváros, XI. kerület kiemelt forgalmú busz és villamos járatok megállói (4-es és 6-os villamos, fonódó villamos és a 7-es buszcsalád vonala, továbbá a kerület kiemelt forgalmú főútvonalai mentén lévő buszmegállók, valamint kiemelt forgalmú útvonalak Gazdagrét és Őrmező területén).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/08/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/10/15 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
11553 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Citylight és óriásplakát felület hirdetési szolg.
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/17 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: JCDecaux Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98114562
Postai cím: Ganz Utca 16. IV. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
E-mail: katalin.bodor@jcdecaux.com
Telefon: +36 205556022
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 13756410
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79340000-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79341000-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Budapest Főváros, XI. kerület kiemelt forgalmú busz és villamos járatok megállói
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Outdoor, kizárólag citylight és óriásplakát hirdetési felületeken hirdetési szolgáltatás nyújtása.
8db Citylight és 4db óriásplakát hirdetési felületének biztosítása, gyártással és kihelyezéssel, standard méretben, a kihelyezés fotóval történő dokumentálásával. Az ajánlattevő rongálás esetén köteles helyszínenként 1-1 db pótplakátot biztosítani, illetőleg a Citylight-okat helyszínenként egy alkalommal pótolni vagy helyreállítani.
A szolgáltatásnak a következő kritériumoknak kell megfelelnie:
- Citylight esetében a Budapest Főváros XI. kerületében, főútvonalakon, valamint Gazdagrét és Őrmező kiemelt forgalmú busz és villamos járatok megállóiban telepített utcabútorok részét képező Citylight hirdetési felületek biztosítása, azokon 8db Citylight hirdetés kihelyezése a gyártással együtt.
- Óriásplakát esetében Budapest Főváros XI. kerületének kiemelt forgalmú főútvonalai, valamint Gazdagrét és Őrmező kiemelt forgalmú útvonalai mentén 4db standard méretű óriásplakát felület biztosítása, azokon óriásplakát hirdetés kihelyezése a gyártással együtt.
A citylight és az óriásplakát esetében legalább a teljes mennyiség 50%-ának hátulról megvilágítottnak kell lennie, a megvilágítás aránya értékelési rész-szempontot képez.
A hirdetési szolgáltatás során alkohol és politikai párt nem reklámozható.
A legyártásra és kihelyezésre kerülő plakátok alapját képező kreatívokat az ajánlatkérő készíti, a tervezés nem képezi a feladat részét.
A hirdetés helyszínei: Budapest Főváros, XI. kerület kiemelt forgalmú busz és villamos járatok megállói (4-es és 6-os villamos, fonódó villamos és a 7-es buszcsalád vonala, továbbá a kerület kiemelt forgalmú főútvonalai mentén lévő buszmegállók, valamint kiemelt forgalmú útvonalak Gazdagrét és Őrmező területén).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/08/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/10/15 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 12796660
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: JCDecaux Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98114562
Postai cím: Ganz Utca 16. IV. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
E-mail: katalin.bodor@jcdecaux.com
Telefon: +36 205556022
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/07/31 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A 6-os villamos vonalának augusztusi felújítási munkálataira tekintettel indokolttá vált a Szerződés III. pont, Citylight táblázat, 3. sorában szereplő „Móricz Zs. körtér: 6 villamos > I. váró Széll Kálmán tér felé "C" kihelyezési helyszín helyett egy, a közbeszerzési eljárásban és a Szerződésben előírt feltételeknek mindenben megfelelő, a korábbi helyszín paramétereivel azonos új helyszín kiválasztása. A felújítási munkák következtében ugyanis jelentős mértékben csökken a plakát láthatósága, negatív módon befolyásolva ezzel a kihelyezés célját.
Erre való tekintettel Szerződő felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján a 2019. augusztus 1. – 2019. augusztus 31. időszakra, illetve a felújítás idejére vonatkozóan a 6-os villamos fenti („Móricz Zs. körtér: 6 villamos > I. váró Széll Kálmán tér felé "C") megállója helyett 1 db citylight plakát kihelyezésére az alábbi kihelyezési helyszínt határozzák meg:
felület azonosító:CBP11 27713, kerület: XI. ker., felület cím: Móricz Zs. Körtér (Bartók B. út): 7 busz > Újpalota, Nyírpalotai út felé ''S", értékkategória:CL 7. kat., megvilágítás: világít - LED
A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint a felújítási munkálatok 2019. szeptember 1. napjáig tartanak. Szerződő felek rögzítik, hogy a felújítási munkálatok végeztével – várhatóan legkésőbb 2019. szeptember 1. napjával – a Vállalkozó köteles az érintett citylight plakátot áthelyezni a felek által eredetileg meghatározott kihelyezési helyszínre („Móricz Zs. körtér: 6 villamos > I. váró Széll Kálmán tér felé "C").
Szerződő felek kijelentik, hogy a Megrendelő a villamos vonal felújítási munkálatait és annak ütemezését nem láthatta előre, így nem volt előre látható a kihelyezési helyszín módosításának szükségessége sem. Jelen módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, mivel a 12 db kihelyezési helyszín közül pusztán 1 db helyszín változik, és az új helyszín mindenben megfelel a közbeszerzési kiírásban és a Szerződésben foglaltaknak. Jelen módosítás nem hat ki továbbá az ellenérték növekedésére, mivel az ellenértéket semmilyen módon nem befolyásolja.
Szerződő felek rögzítik, hogy a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény (Rtv.) 2019. június 30. napjáig hatályos 5. §-a szerint „az adó mértéke a 4. § (1) bekezdés szerinti adóalap esetén 2017. január 1. és 2017. június 30. között 0%, 2017. július 1-jétől 7,5%”. Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2019. évi LXXIII. törvény 59. §-a értelmében a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény (Rtv.) a következő 5/A. §- sal egészült ki:
„5/A. § Az 5. §-ban foglaltaktól eltérően az adó mértéke 2019. július 1-jétől 2022. december 31-ig az adóalap 0%-a.”
A korábbi 7,5 %-os reklámadó jogszabály általi eltörlésére tekintettel szükségessé vált a Szerződés módosítása. A Szerződés V. 5. pontja értelmében a vállalkozói díj mértéke tartalmazza a reklámadó, mint továbbhárított adó mértékét is (959.750,- Ft +ÁFA), továbbá az V. 6. pont is hivatkozik arra, miszerint a Megrendelő a reklámadót a Vállalkozón keresztül fizeti meg.
Fentiekre tekintettel Szerződő felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján a Szerződés V. 5. és 6. pontját az alábbiak szerint módosítják:
„5. A vállalkozói díj mértéke: 12.796.660,- Ft+ÁFA, amelyből a gyártási költség 196.861,- Ft+ÁFA, a hirdetési költség 12.599.800,- Ft+ÁFA."
"6. Az 5. pont szerinti egyösszegű vállalkozói átalánydíj tartalmaz minden költséget, díjat, nyereséget, így különösen a hirdetési felületek biztosításának költségét, a gyártás, valamint a kihelyezés költségét, továbbá az egy alkalommal történő pótlás költségét.”
A jogszabály-módosítás, a reklámadó eltörlése, mint körülmény nem volt előre látható sem a közbeszerzési eljárás megindításakor, sem pedig a szerződés megkötésekor. A szerződés-módosítás továbbá nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, az pusztán a vállalkozói díj mértékét érinti. A módosítás nem hat ki az ellenérték növekedésére, éppen csökkenti azt.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A 6-os villamos vonalának augusztusi felújítási munkálataira tekintettel indokolttá vált a Szerződés III. pont, Citylight táblázat, 3. sorában szereplő „Móricz Zs. körtér: 6 villamos > I. váró Széll Kálmán tér felé "C" kihelyezési helyszín helyett egy, a közbeszerzési eljárásban és a Szerződésben előírt feltételeknek mindenben megfelelő, a korábbi helyszín paramétereivel azonos új helyszín kiválasztása átmenetileg. Megrendelő a villamos vonal felújítási munkálatait és annak ütemezését nem láthatta előre, így nem volt előre látható a kihelyezési helyszín módosításának szükségessége. Megrendelő nem láthatta előre a reklámtörvény módosítását, a reklámadó 2019. július 1-jei hatállyal történő eltörlését az elj. megindításakor és a szerződés-kötéskor.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 13756410 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 12796660 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A nyertes ajánlattevő a szerződés-módosítással egyetért.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben