Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/157
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.08.14.
Iktatószám:15262/2019
CPV Kód:33140000-3
Ajánlatkérő:Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52346772
Postai cím: Tallián Gyula Utca 20-32.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Moizs Mariann PhD
Telefon: +36 82501300
E-mail: foigtitk@kmmk.hu
Fax: +36 82413122
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kmmk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: IVF labor egyszer használatos eszközei SMKMOK 2019
Hivatkozási szám: EKR000493042019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33140000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
IVF labor egyszer használatos eszközök beszerzési a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház számára

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/09 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 11683 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 123 - 299888
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/26 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség végső dátuma
A következő helyett:
2019/10/12
Helyesen:
2019/10/21
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/08/13 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/08/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
1. AK megjelölte a szakmai ajánlat táblázatban, hogy mely termékek esetében várja el steril termék szállítását. A megjelölt steril termékeknél az elvárt sterilitási idő leszállítástól számítva 24 hónap, kivéve az alábbi tételeket: a 8/5, 8/6, 8/7, 8/8. tételekre a leszállítástól számítva 6 hét , a 8/1, 8/2, 8/3, 8/4. 8/9, 8/10, 8/11, 8/12. 8/13, 8/14, 9/1, 9/2. tételekre a leszállítástól számítva 6 hónap az elvárt sterilitási idő.
2. AT az ajánlatban köteles benyújtani az adott részben megajánlott termékek mindegyikére, az ajánlattételkor érvényes 4/2009. (III. 17.) Eüm rendelet szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozatot és - ha az a termék forgalomba hozatalához szükséges az Eüm r. alapján - az orvostechnikai eszköznek minősülő termék kockázati osztályának megfelelően bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó tanúsítványt, vagy ezzel egyenértékű dokumentumot miszerint a termék megfelel az Eüm r-ben és/vagy a 93/42/ EK irányelvben előírt minőségi, megfelelőségi követelményeknek. Továbbá AT köteles benyújtani cégszerű - vagy más, joghatás kiváltására alkalmas formában megtett - nyilatkozatát is arról, hogy az általa benyújtott minden tanúsítvány/azzal egyenértékű dokumentum/gyártói megfelelőségi nyilatkozat érvényes.
3. AT az ajánlat részeként köteles benyújtani minden általa megajánlott termékre- mely esetében AK minta benyújtását írta elő- , a műszaki leírás részeként kibocsátott "mintajegyzék"-ben részletesen megjelölt mennyiségű termékmintát. Az ajánlat érvénytelen, ha a megajánlott termék a termékminta alapján nem felel meg az AK által meghatározott minimális műszaki-szakmai követelményeknek!
Benyújtás: AK székhelyére (7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20-32.), az ÁPOLÁSI IGAZGATÓSÁG titkárságára, a benyújtásra kizárólag munkanapokon 9.00-15.00 óra között van lehetőség!
4. AT köteles csatolni az ajánlatba a csatolt minták tekintetében a "mintajegyzék"-et kitöltve, cégszerűen aláírva. A mintajegyzéket az EKR-en keresztül, az ajánlattal együtt szükséges benyújtani.
5. Az ajánlatban az "ártáblázat és szakmai táblázat" kitöltésével specifikálni kell a megajánlott termékeket; a helyettesítő termékként csak az igényelttel egyenértékű vagy annál ajánlatkérő számára kedvezőbb ajánlható meg, az egyenértékűséget az ajánlatban kétséget kizárólag igazolni kell. Eltérési lehetőségek kizárólag AK által előírt módon és mértékben lehetséges.
6. AT az ajánlat részeként köteles csatolni minden megajánlott termék tekintetében gyártói termékleírást (vagy gyártói technikai adatlapot) csatolni, amely tartalmazza legalább: a termékgyártói megnevezését, a termék cikkszámát vagy referencia számát vagy termékkódját (több méret esetében (szortiment) szükséges az összes kódszámot megadni), az összetételt, alapanyagot, a méretet (a kiírásban szereplő összes paramétert tartalmazva), a gyártó megnevezését, a termék műszaki paramétereit, jellemzőit és minden olyan adatot és információt, amelyből a termék közbeszerzési dokumentumokban előírt műszaki követelményeknek való megfelelősége megállapítható.
Ha a gyártói termékleírás nem tartalmaz információt bármely elvárt termékjellemző tekintetében, úgy csatolandó a gyártói technikai adatlapja, ha az sem, akkor csatolandó a gyártó által kiállított igazolás a megajánlott termék tekintetében ezen termékjellemző vonatkozásában. Az ajánlat érvénytelen az adott rész tekintetében, ha a részt képező valamely tétel nem felel meg a termékleírás/gyártói technikai adatlap / gyártói nyilatkozat alapján a minimális műszaki-szakmai követelményeknek.
Ha az ajánlattevői cikkszám (vagy referencia szám vagy termékkód) eltér a gyártói cikkszámtól (vagy referencia számtól vagy termékkódtól), úgy erről AT cégszerű nyilatkozatot köteles csatolni azért, hogy egyértelműen megfeleltethető legyen a termék a gyártói és ajánlattevői számjelölés tekintetében.
Figyelem! Folytatás a VI.4.3. pontban!
Helyesen:
1. AK megjelölte a szakmai ajánlat táblázatban, hogy mely termékek esetében várja el steril termék szállítását. A megjelölt steril termékeknél az elvárt sterilitási idő leszállítástól számítva 24 hónap, kivéve az alábbi tételeket: a 8/1, 8/2, 8/3, 8/4., 8/5, 8/6, 8/7, 8/8. tételekre a leszállítástól számítva 6 hét , a 8/9, 8/10, 8/11, 8/12. 8/13, 8/14, 9/1, 9/2. tételekre a leszállítástól számítva 6 hónap az elvárt sterilitási idő.
2. AT az ajánlatban köteles benyújtani az adott részben megajánlott termékek mindegyikére, az ajánlattételkor érvényes 4/2009. (III. 17.) Eüm rendelet szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozatot és - ha az a termék forgalomba hozatalához szükséges az Eüm r. alapján - az orvostechnikai eszköznek minősülő termék kockázati osztályának megfelelően bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó tanúsítványt, vagy ezzel egyenértékű dokumentumot miszerint a termék megfelel az Eüm r-ben és/vagy a 93/42/ EK irányelvben előírt minőségi, megfelelőségi követelményeknek. Továbbá AT köteles benyújtani cégszerű - vagy más, joghatás kiváltására alkalmas formában megtett - nyilatkozatát is arról, hogy az általa benyújtott minden tanúsítvány/azzal egyenértékű dokumentum/gyártói megfelelőségi nyilatkozat érvényes.
3. AT az ajánlat részeként köteles benyújtani minden általa megajánlott termékre- mely esetében AK minta benyújtását írta elő- , a műszaki leírás részeként kibocsátott "mintajegyzék"-ben részletesen megjelölt mennyiségű termékmintát. Az ajánlat érvénytelen, ha a megajánlott termék a termékminta alapján nem felel meg az AK által meghatározott minimális műszaki-szakmai követelményeknek!
Benyújtás: AK székhelyére (7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20-32.), az ÁPOLÁSI IGAZGATÓSÁG titkárságára, a benyújtásra kizárólag munkanapokon 9.00-15.00 óra között van lehetőség!
4. AT köteles csatolni az ajánlatba a csatolt minták tekintetében a "mintajegyzék"-et kitöltve, cégszerűen aláírva. A mintajegyzéket az EKR-en keresztül, az ajánlattal együtt szükséges benyújtani.
5. Az ajánlatban az "ártáblázat és szakmai táblázat" kitöltésével specifikálni kell a megajánlott termékeket; a helyettesítő termékként csak az igényelttel egyenértékű vagy annál ajánlatkérő számára kedvezőbb ajánlható meg, az egyenértékűséget az ajánlatban kétséget kizárólag igazolni kell. Eltérési lehetőségek kizárólag AK által előírt módon és mértékben lehetséges.
6. AT az ajánlat részeként köteles csatolni minden megajánlott termék tekintetében gyártói termékleírást (vagy gyártói technikai adatlapot) csatolni, amely tartalmazza legalább: a termékgyártói megnevezését, a termék cikkszámát vagy referencia számát vagy termékkódját (több méret esetében (szortiment) szükséges az összes kódszámot megadni), az összetételt, alapanyagot, a méretet (a kiírásban szereplő összes paramétert tartalmazva), a gyártó megnevezését, a termék műszaki paramétereit, jellemzőit és minden olyan adatot és információt, amelyből a termék közbeszerzési dokumentumokban előírt műszaki követelményeknek való megfelelősége megállapítható.
Ha a gyártói termékleírás nem tartalmaz információt bármely elvárt termékjellemző tekintetében, úgy csatolandó a gyártói technikai adatlapja, ha az sem, akkor csatolandó a gyártó által kiállított igazolás a megajánlott termék tekintetében ezen termékjellemző vonatkozásában. Az ajánlat érvénytelen az adott rész tekintetében, ha a részt képező valamely tétel nem felel meg a termékleírás/gyártói technikai adatlap / gyártói nyilatkozat alapján a minimális műszaki-szakmai követelményeknek.
Ha az ajánlattevői cikkszám (vagy referencia szám vagy termékkód) eltér a gyártói cikkszámtól (vagy referencia számtól vagy termékkódtól), úgy erről AT cégszerű nyilatkozatot köteles csatolni azért, hogy egyértelműen megfeleltethető legyen a termék a gyártói és ajánlattevői számjelölés tekintetében.
Figyelem! Folytatás a VI.4.3. pontban!
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/08/13 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/08/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő közli, hogy az ajánlati felhívás VI.3. pontjában kizárólag az 1. alpontot módosítja jelen hirdetményével, a VI. 3. pont további előírásai nem módosulnak!
Ajánlatkérő továbbá tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a Közbeszerzési Dokumentumok részér képező szerződéstervezetet, valamint az ártáblázatot is módosítja.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ