Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/159
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.08.16.
Iktatószám:15283/2019
CPV Kód:45453100-8
Ajánlatkérő:Fonyód Város Önkormányzata
Teljesítés helye:VII.rk: Fonyód, Bélatelepi strand, 5949 hrsz és 5954/1 hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fonyód Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81052912
Postai cím: Fő Utca 19*
Város: Fonyód
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8640
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Horváth Helena Zsuzsanna
Telefon: +36 306932177
E-mail: titkarsag@bujdosoiroda.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fonyod.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: "Szabadstrandfejlesztés-kivitelezés Fonyód"
Hivatkozási szám: EKR000510132019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Környezetrendezés-Bélatelepi Strand
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112710-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: VII.rk: Fonyód, Bélatelepi strand, 5949 hrsz és 5954/1 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Környezetrendezés
A pályázattal érintett ingatlan a település Bélatelepi településrészén, a város üdülőterületén, víz-, szennyvíz- és villanyvezetékkel kiépített közvetlen Balaton-parti területen helyezkedik, mely Fonyód Bélatelepi strandja. Az ingatlan egyedi idegenforgalmi adottsággal rendelkezik szembe a Balaton északi oldalán található környezet/tájegység egyedi panorámájával.
Környezetrendezés:
A tevékenységen belüli munkák a strand általános működéshez kapcsolódó kivitelezési munkálatokat tartalmazza:
A strand területén lévő faállományból megjelölt fák kivágása és elszállítása, melyek a fa egészségi- és esztétikai állapota miatt szükségesek.
A mostani és a korábbi fakivágásból visszamaradt tuskók és gyökérzet kimarása, majd ezt követően a talajegyengetése.
A strand területén visszamaradt korábbi felépítmény alapjául szolgáló betonalap felbontása, a törmelék elszállítása, a terület kiegyenlítése.
A strand területén lévő, korábbi játékelemek talapzatának elbontása, tereprendezéssel együtt.
A strand területén végighúzódó 3 méter széles sétány sérült részeinek helyreállítása.
A strand nyugati részén 35 méter hosszú partvédmű melletti betonos sétány felújítása.
A strand területén meglévő 2 db burkolt sétány felújítása (1db 110 m2 (44mx2,5 m) 40x40 cm betonlapokból, régi elbontása, elszállítása; 1 db 62 m2 (52mx1,2m) területen sétány felújítása 40x40 cm betonlapokból, régi elbontása, elszállítása).
A strand nyugati részénél a strand röplabda és strand tengó pályák és azok körüli terület terepegyengetése, a pályák felújítása, a Balaton felöli, és a vasút felöli részen palánkolás kialakítása, valamint a meglévő homokozók körüli területrendezés.
A strand területén a végig húzódó partvédmű mellett található betonos rész szegélyén csúszásveszélyt jelző sárga csík felfestése.
Elektromos áram kiépítése a főépülettől a nyugati oldali vizesblokk épületig.
A strand területén K-Ny-i irányban húzódó 3 méteres sétány északi oldalán álló 18 db kandeláber felújítása (föld- és oszlopvezetékek, valamint a lámpatestek cseréje).
A strand területén a talajegyengetéseket, földmunkákat követően trágyásítás és füvesítés és fásítás.
A fövenyes partrésznél területrendezés terepkiegyengetéssel.
Játszótéri játékok telepítése és ütéscsillapító gumiburkolat telepítése
A strand területére pályázati forrásból árubeszerzés kapcsán játszótéri játékok kerülnek beszerzésre. Feladat a játékok telepítése és azokkal összefüggő tereprendezés, kitermelt föld elszállítása, valamint a telepítésre kerülő játékokhoz megfelelő alapozással ütéscsillapító gumiburkolat készítése.
További részletek a műszaki dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/05/28 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/06/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
10266 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: VII.rk - Környezetrendezés-Bélatelepi Strand Rész száma: 7 Elnevezés: Környezetrendezés-Bélatelepi Strand
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/28 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13656737
Postai cím: Vágóhíd Utca 17
Város: Fonyód
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8640
Ország: Magyarország
E-mail: info@fonyod.hu
Telefon: +36 204185266
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 26742300
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112710-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: VII.rk: Fonyód, Bélatelepi strand, 5949 hrsz és 5954/1 hrsz
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Környezetrendezés
A pályázattal érintett ingatlan a település Bélatelepi településrészén, a város üdülőterületén, víz-, szennyvíz- és villanyvezetékkel kiépített közvetlen Balaton-parti területen helyezkedik, mely Fonyód Bélatelepi strandja. Az ingatlan egyedi idegenforgalmi adottsággal rendelkezik szembe a Balaton északi oldalán található környezet/tájegység egyedi panorámájával.
Környezetrendezés:
A tevékenységen belüli munkák a strand általános működéshez kapcsolódó kivitelezési munkálatokat tartalmazza:
A strand területén lévő faállományból megjelölt fák kivágása és elszállítása, melyek a fa egészségi- és esztétikai állapota miatt szükségesek.
A mostani és a korábbi fakivágásból visszamaradt tuskók és gyökérzet kimarása, majd ezt követően a talajegyengetése.
A strand területén visszamaradt korábbi felépítmény alapjául szolgáló betonalap felbontása, a törmelék elszállítása, a terület kiegyenlítése.
A strand területén lévő, korábbi játékelemek talapzatának elbontása, tereprendezéssel együtt.
A strand területén végighúzódó 3 méter széles sétány sérült részeinek helyreállítása.
A strand nyugati részén 35 méter hosszú partvédmű melletti betonos sétány felújítása.
A strand területén meglévő 2 db burkolt sétány felújítása (1db 110 m2 (44mx2,5 m) 40x40 cm betonlapokból, régi elbontása, elszállítása; 1 db 62 m2 (52mx1,2m) területen sétány felújítása 40x40 cm betonlapokból, régi elbontása, elszállítása).
A strand nyugati részénél a strand röplabda és strand tengó pályák és azok körüli terület terepegyengetése, a pályák felújítása, a Balaton felöli, és a vasút felöli részen palánkolás kialakítása, valamint a meglévő homokozók körüli területrendezés.
A strand területén a végig húzódó partvédmű mellett található betonos rész szegélyén csúszásveszélyt jelző sárga csík felfestése.
Elektromos áram kiépítése a főépülettől a nyugati oldali vizesblokk épületig.
A strand területén K-Ny-i irányban húzódó 3 méteres sétány északi oldalán álló 18 db kandeláber felújítása (föld- és oszlopvezetékek, valamint a lámpatestek cseréje).
A strand területén a talajegyengetéseket, földmunkákat követően trágyásítás és füvesítés és fásítás.
A fövenyes partrésznél területrendezés terepkiegyengetéssel.
Játszótéri játékok telepítése és ütéscsillapító gumiburkolat telepítése
A strand területére pályázati forrásból árubeszerzés kapcsán játszótéri játékok kerülnek beszerzésre. Feladat a játékok telepítése és azokkal összefüggő tereprendezés, kitermelt föld elszállítása, valamint a telepítésre kerülő játékokhoz megfelelő alapozással ütéscsillapító gumiburkolat készítése.
További részletek a műszaki dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/05/28 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/07/05 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 26742300
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13656737
Postai cím: Vágóhíd Utca 17
Város: Fonyód
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8640
Ország: Magyarország
E-mail: info@fonyod.hu
Telefon: +36 204185266
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/06/27 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Vállalkozási szerződés 2.1. pontját a felek az alábbiak szerint módosítják:
2.1. A felek a teljesítési véghatáridőt 2019. július 5. napjában határozzák meg. A Megrendelő előteljesítést elfogad.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A kedvezőtlen és kirívóan csapadékos májusi és júniusi időjárás miatt a talaj felázott, folyamatosan víz alatt állt, így a területen a felújítási munkálatokat nem lehetett folyamatosan végezni.
A Vállalkozó a fenti indokok miatt 2019. június hó 26. napján akadályt közölt.
A fent leírt indokok alapján, a közbeszerzési eljárásban rögzített teljesítési határidőt indokolt tárgyi szerződésmódosítással 2019. július 5. napjára módosítani.
A jelen pontban megnevezett körülmények hatásának következményeként a szükséges változtatások a kivitelezési véghatáridőt 2019. július 5. napjáig meghosszabbítják.
Felek rögzítik, hogy tárgyi szerződésmódosítás kizárólag a teljesítési véghatáridő módosítására irányul.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 26742300 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 26742300 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben