Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/158
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.08.15.
Iktatószám:15295/2019
CPV Kód:45232100-3
Ajánlatkérő:Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:HU213
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Practical Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK08394
Postai cím: Óváros tér 9.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Harsányi István csoportvezető
Telefon: +36 88549176
E-mail: kozbeszerzes@gov.veszprem.hu
Fax: +36 88549380
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.veszprem.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.veszprem.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „TOP-6.3.3-16-VP1-2017-00001 pályázat, Dózsaváros, Pápai úti csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése, kivitelezés”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232100-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: „TOP-6.3.3-16-VP1-2017-00001 pályázat, Dózsaváros, Pápai úti csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése, kivitelezés”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232100-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8200 Veszprém, Dózsaváros, Pápai út
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
12 Felvonulási létesítmények

Közúti hídprovizóriumok Közúti híd közúti forgalomra, 20 t terhelésre 110 m2

Meglévő közművezetékek felfüggesztése, üzembiztosítása - szakfelügyelet előirányzat 30 db

Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti karbantartással bérleti díj/hó 8 db

Konténer bérleti díj elszámolása, iroda konténer
10,00 m2 alapterületig, bérleti díj/hó 4 db

Vonalas létesítmények földmunkát megelőző kitűzése 2313,1 m

Biztonsági védőkorlát készítése 1542 m


13 Dúcolás

Munkaárok dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 5,00 m szélességig, kétoldali dúcolással, vízszintes pallózással, 0,8- 2,0 m árokszélesség között, zártsorú 10068 m2

Akna dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 10 m2 alapterületig 139 m2


14 Víztelenités

Nyíltvíztartásnál helyszínentartás, 0-500 liter/perc telj. szivattyúval 1160 ó

Nyíltvíztartásnál üzemelés , 0-500 liter/perc teljesítményű szivattyúval 580 ó


21 Irtás , föld- és sziklamunka

Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály : IV. 32 m3

Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolt árokból, 5,0 m árokszélességig, 3,0 m mélységig 4724 m3

Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyakhelyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészitő kézi munkával, alapterület:10 m2-ig, 2,0 m mélységig 140 m3

Sziklalazítás légkalapáccsal kis felületen,
talajosztály: V. - Előirányzat! 3356 m3

Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba,tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel az anyag súlypontja karoláson belül, a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényben 1554 m3

Talajcsere a lefektetett csatorna (felső ágyazati réteg) fölött 50 cm vastagságig 1132 m3

Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,0 m szélességig v. építményen belül, építési homokból 1837,8 m3

Tükörkészítés tömörítés nélkül,
sík felületen, kézi erővel
talajosztály: V-VI. 2263 m2

Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90% 2354,0 m3

Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen,
tömörségi fok: 95% 332 m3

Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték felett és mellett, tömörségi fok: 85 % 1837,8 m3

Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály : I-IV 1242,3 m3

Fejtett föld elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt 1242,3 m3


53 Közmű csatornaépítés

Körszelvényű, tokos betoncső beépítése gumigyűrűs kötéssel,
2,30 m hosszú előregyártott beton- vagy vasbetoncsövekből, belső csőátmérő: 50 cm SW Umwelttechnik V 50 VB 50/230/8,5 cm tokos vasbetoncső, gumigyűrűs 410,6 m

Körszelvényű, tokos betoncső beépítése gumigyűrűs kötéssel, 2,30 m hosszú előregyártott beton- vagy vasbetoncsövekből, belső csőátmérő: 40 cm SW Umwelttechnik V 40 VB 40/230/7,5 cm tokos vasbetoncső, gumigyűrűs 846,2 m

Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 6,0 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 315 mm PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 315x9,2x6000 mm SN8, KGEM315/6M.SN8 1056,3 m

Beton aknamagasító elem elhelyezése,cementhabarcsos illesztéssel, 100 cm belső átmérővel, 70 cm magasságig LEIER AGY 100/50/9 L+H aknagyűrű csaphornyos illesztéssel, hágcsóvassal 94 db

Beton aknamagasító elem elhelyezése, cementhabarcsos illesztéssel,
100 cm belső átmérővel, 70 cm magasság felett LEIER AGY 100/75/9 L+H aknagyűrű csaphornyos illesztéssel, hágcsóvassal 30 db

Beton aknaszűkítő elhelyezése, egyesített szűkítő elem,
csaphornyos, cementhabarcsos illesztéssel, belső átmérő alul 100 cm, felül 50-62,5 cm LEIER ASZ 100/62,5/60 L+H akna-szűkítőelem 57 db

Beton akna-fenékelem elhelyezése,csaphornyos, habarcsos illesztéssel,
belső cső
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/10/09 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/08/05 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.3.3-16-VP1-2017-00001 pályázat

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 206 - 469399

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: Elnevezés: „TOP-6.3.3-16-VP1-2017-00001 pályázat, Dózsaváros, Pápai úti csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése, kivitelezés”
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/10/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Practical Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Házgyári út 26.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 183.002.756 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A VII.2.2. pont teljes terjedelemben:
1.3. Felek között Vállalkozási Szerződés jött létre 2018. október 9-én a
„TOP-6.3.3-16-VP1-2017-00001 pályázat, Dózsaváros, Pápai úti csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése, kivitelezés” tárgyban.
1.4. Megrendelő a szerződés módosításának a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárság Közbeszerzés Felügyeleti Főosztálya „exante” ellenőrzése jóváhagyását megkérve, de a jóváhagyást megelőzően, a munkára megkötött vállalakozási szerződés hatálya alatt köti meg a jelen szerződés módosítást.
2. Felek a Vállalkozási Szerződést a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (4) c) pontja alapján az alábbiak szerint módosítják:
2.1. A Vállalkozási Szerződés 4. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„4. Teljesítési határidők:
4.1. Munkaterület átadás: szerződéskötést követő 15 napon belül.
4.2. A szerződés teljesítésének határideje: 387 naptári nap.”
3. A szerződésmódosítás hatálya
A jelen szerződésmódosítás az aláírásának napján lép hatályba.
4. A szerződésmódosítás indokolása
Vállalkozó 2019.05.31-én kelt levelében akadályközléssel élt és a következő indokolással kérte a szerződés módosítását a teljesítési határidő vonatkozásában:
- A teljesítéshez szükséges csőanyag megrendelése kellő időben, 2018. 10. 17-én megtörtént, azonban az első szállításra csak 2019. 03. 07-én került sor. A csőanyag beszállítás problémája miatt csak 2019. 03. 11-én tudta megkezdeni a kivitelezési munkát.
- A munkák előrehaladása a tervezettnél lassabban történhet, mert a kivitelezés során a tervdokumentációban szereplő V. fejtési osztályú talaj helyett a nyomvonalon jelentős mennyiségű VI. fejtési osztályú talajban kell sziklalazítást végezni. Ez jelentősen lelassítja az előrehaladás ütemét, a teljesítési ütemtervben előirányzotthoz képest.
- A gépi fejtés nehézségei csak a talaj felbontása után váltak ismertté.
- A kivitelezés kizárólag félpályás útlezárás mellett végezhető, tekintettel arra, hogy a helyszín Veszprém város II. rendű főútja, mely kapcsolatot biztosít a városközpont, az északi iparterület és a 8. sz. I. rendű főút között.
Az alapszerződés 4. pontjában rögzített teljesítési határidő - az előre nem látható körülményekre tekintettel - nem tartható. Az akadályközlés tényszerűségét Megrendelő és műszaki ellenőre igazolta.
A szerződésmódosítás I. dátuma: 2019. augusztus 2.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: a Kbt. 148.§-ban foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/10 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232100-3
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232100-3
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8200 Veszprém, Dózsaváros, Pápai út
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
12 Felvonulási létesítmények

Közúti hídprovizóriumok Közúti híd közúti forgalomra, 20 t terhelésre 110 m2

Meglévő közművezetékek felfüggesztése, üzembiztosítása - szakfelügyelet előirányzat 30 db

Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti karbantartással bérleti díj/hó 8 db

Konténer bérleti díj elszámolása, iroda konténer
10,00 m2 alapterületig, bérleti díj/hó 4 db

Vonalas létesítmények földmunkát megelőző kitűzése 2313,1 m

Biztonsági védőkorlát készítése 1542 m


13 Dúcolás

Munkaárok dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 5,00 m szélességig, kétoldali dúcolással, vízszintes pallózással, 0,8- 2,0 m árokszélesség között, zártsorú 10068 m2

Akna dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 10 m2 alapterületig 139 m2


14 Víztelenités

Nyíltvíztartásnál helyszínentartás, 0-500 liter/perc telj. szivattyúval 1160 ó

Nyíltvíztartásnál üzemelés , 0-500 liter/perc teljesítményű szivattyúval 580 ó


21 Irtás , föld- és sziklamunka

Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály : IV. 32 m3

Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolt árokból, 5,0 m árokszélességig, 3,0 m mélységig 4724 m3

Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyakhelyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészitő kézi munkával, alapterület:10 m2-ig, 2,0 m mélységig 140 m3

Sziklalazítás légkalapáccsal kis felületen,
talajosztály: V. - Előirányzat! 3356 m3

Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba,tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel az anyag súlypontja karoláson belül, a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényben 1554 m3

Talajcsere a lefektetett csatorna (felső ágyazati réteg) fölött 50 cm vastagságig 1132 m3

Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,0 m szélességig v. építményen belül, építési homokból 1837,8 m3

Tükörkészítés tömörítés nélkül,
sík felületen, kézi erővel
talajosztály: V-VI. 2263 m2

Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90% 2354,0 m3

Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen,
tömörségi fok: 95% 332 m3

Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték felett és mellett, tömörségi fok: 85 % 1837,8 m3

Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály : I-IV 1242,3 m3

Fejtett föld elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt 1242,3 m3


53 Közmű csatornaépítés

Körszelvényű, tokos betoncső beépítése gumigyűrűs kötéssel,
2,30 m hosszú előregyártott beton- vagy vasbetoncsövekből, belső csőátmérő: 50 cm SW Umwelttechnik V 50 VB 50/230/8,5 cm tokos vasbetoncső, gumigyűrűs 410,6 m

Körszelvényű, tokos betoncső beépítése gumigyűrűs kötéssel, 2,30 m hosszú előregyártott beton- vagy vasbetoncsövekből, belső csőátmérő: 40 cm SW Umwelttechnik V 40 VB 40/230/7,5 cm tokos vasbetoncső, gumigyűrűs 846,2 m

Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 6,0 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 315 mm PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 315x9,2x6000 mm SN8, KGEM315/6M.SN8 1056,3 m

Beton aknamagasító elem elhelyezése,cementhabarcsos illesztéssel, 100 cm belső átmérővel, 70 cm magasságig LEIER AGY 100/50/9 L+H aknagyűrű csaphornyos illesztéssel, hágcsóvassal 94 db

Beton aknamagasító elem elhelyezése, cementhabarcsos illesztéssel,
100 cm belső átmérővel, 70 cm magasság felett LEIER AGY 100/75/9 L+H aknagyűrű csaphornyos illesztéssel, hágcsóvassal 30 db

Beton aknaszűkítő elhelyezése, egyesített szűkítő elem,
csaphornyos, cementhabarcsos illesztéssel, belső átmérő alul 100 cm, felül 50-62,5 cm LEIER ASZ 100/62,5/60 L+H akna-szűkítőelem 57 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/10/09 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/10/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 183.002.756
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Practical Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Házgyári út 26.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Eredeti szerződés szerint:
4. Teljesítési határidők:
4.1. Munkaterület átadás: a szerződéskötést követő 15 napon belül.
4. 2. A szerződés teljesítésének határideje: 300 naptári nap.
Szerződésmódosítást követően:
2. Felek a Vállalkozási Szerződést a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (4) c) pontja alapján az alábbiak szerint módosítják:
2.1. A Vállalkozási Szerződés 4. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„4. Teljesítési határidők:
4.1 Munkaterület átadás: szerződéskötést követő 15 napon belül.
4.2 A szerződés teljesítésének határideje: 387 naptári nap.”
3. A szerződésmódosítás hatálya
A jelen szerződésmódosítás az aláírásának napján lép hatályba.
Aláírás napja: 2019. 08. 02.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 4 A szerződésmódosítás indokolása
Vállalkozó 2019.05.31-én kelt levelében akadályközléssel élt és a következő indokolással kérte a szerződés módosítását a teljesítési határidő vonatkozásában:
A teljesítéshez szükséges csőanyag megrendelése kellő időben, 2018. 10. 17-én megtörtént, azonban az első szállításra csak 2019. 03. 07-én került sor. A csőanyag beszállítás problémája miatt csak 2019. 03. 11-én tudta megkezdeni a kivitelezési munkát
A munkák előrehaladása a tervezettnél lassabban történhet, mert a kivitelezés során a tervdokumentációban szereplő V. fejtési osztályú talaj helyett a nyomvonalon jelentős mennyiségű VI. fejtési osztályú talajban kell sziklalazítást végezni. Ez jelentősen lelassítja az előrehaladás ütemét, a teljesítési ütemtervben előirányzotthoz képest.
A gépi fejtés nehézségei csak a talaj felbontása után váltak ismertté.
A kivitelezés kizárólag félpályás útlezárás mellett végezhető, tekintettel arra, hogy a helyszín Veszprém város II. rendű főútja, mely ...
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 183.002.756 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 183.002.756 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben