Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/155
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.08.12.
Iktatószám:15312/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Gyula Város Önkormányzata
Teljesítés helye:5700 Gyula, Béke sgt. 14-16. Hrsz: 4550, 4551
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:INNOCONSYS Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Gyula Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK02822
Postai cím: Petőfi tér 3.
Város: Gyula
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnár Csaba
Telefon: +36 66526800
E-mail: kb_onkormanyzat@gyulaikozuzem.hu
Fax: +36 66463056
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gyula.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében a „Gyula Béke sgt. 14-16. szám alatti meglévő épületek Inkubátorházzá alakítása, 5 önálló használatra alkalmas irodaegység kialakítása” 2 építési beruházás kivitelezése.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Vállalkozási szerződés keretében a "Gyula Béke sgt. 14-16. szám alatti meglévő épületek Inkubátorházzá alakítása, 5 önálló használatra alkalmas irodaegység kialakítása" építési beruházás kivitelezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45110000-1
További tárgyak:45410000-4
45261211-6
45432100-5
45421100-5
45261400-8
45261310-0
45233161-5
45331000-6
45310000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5700 Gyula, Béke sgt. 14-16. Hrsz: 4550, 4551
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Építészeti feladatok:
• 725m3 meglévő melléképület bontása, bontási anyagok elszállítása.
• 50,34 fm kerítés készítése 30cm vázkerámia elemekből 2,00 magasságig.
• 330,83m2 tetőszerkezet javítása, síkpala fedés bontása, elszállítással, ártalmatlanítással.
• 400m2 vakolatjavítás
• 1500m keskenyvakolat pótlása, 11-20cm szélesség között
• 657,12m2 látszóbordás függesztett álmennyezet szerelése
• 160m2 cserépfedés javítása, anyagpótlással
• 319,30m2 padlóburkolat készítése kőporcelán lappal
• 389,06m2 parkettafektetés szalagparkettából
• 250m vápák, csatornák bontása.
• 125m függő ereszcsatorna szerelése
• 88,58m2 fanyílászáró szerkezet bontása
• 24db fanyílászáró ajtó, 10 db fanyílászáró ablak elhelyezése költségvetés szerinti méretekben
• 47db fa nyílászáró felújítása konszignáció szerinti tartalommal
• 2518,30m2 belső falfelületek előkészítése festésre és szilikátfestése
• 1300m2 diszperziós falfestés
• 704,11m2 talajnedvesség elleni szigetelés
• 724,25m2 födémszigetelés kőzetgyapottal
• 339,85m2 járdaburkolat készítése
Gépészeti feladatok:
Meglévő víz, szennyvíz, gáz, fűtés rendszer elbontása
- hűtés-fűtés az alábbi berendezések beszerelése
- 6 db változó tömegáramú klímaberendezés kültéri egység elhelyezése
- 29 db változó tömegáramú klímaberendezés beltéri egység elhelyezése 4irányú ki fúvású
- HMV előállítás 4db 50l-es villanybojler és 1 db 80l-es villenybojler elhelyezése
Elektromos feladatok:
Meglévő elektromos rendszer elbontása
Új elektromos hálózat létesítése:
• 3x1.5 mm2 keresztmetszetű rézvezető kábel 1700m
• 3x2.5 mm2 keresztmetszetű rézvezető kábel 5200m
• 4x1.5 mm2 keresztmetszetű rézvezető kábel 880m
• 5x1.5 mm2 keresztmetszetű rézvezető kábel 450m
• 77db süllyesztett kapcsoló elhelyezése
• 238db 2P+F csatlakozóaljzat elhelyezés
• 119db felületre szerelt fénycsöves lámpatest elhelyezése
• 73db LED-es lámpatest elhelyezése
• 8db elosztószekrény beépítése
• 470m strukturált adatátviteli kábel elhelyezése.
Az építési munkákkal érintett ingatlan vonatkozásában a részletes mennyiségi és műszaki adatokat
a dokumentáció részét képező műszaki leírás, kivitelezési tervdokumentáció, valamint az árazatlan
költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 430
vagy Kezdés: 2018/07/12 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/08/29 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.2.-16-BS1-2017-00004

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
12600 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében a „Gyula Béke sgt. 14-16. szám alatti meglévő épületek Inkubátorházzá alakítása, 5 önálló használatra alkalmas irodaegység kialakítása” építési beruházás kivitelezése.
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/12 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: INNOCONSYS Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bodoky u. 11. fsz. 4.
Város: Gyula
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5700
Ország: HU
E-mail: innoconsyskft@gmail.com
Telefon: +36704505437
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 176982597
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:45110000-1
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45410000-4
További tárgyak:45261211-6
45432100-5
45421100-5
45261400-8
45261310-0
45233161-5
45331000-6
45310000-3
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5700 Gyula, Béke sgt. 14-16. Hrsz: 4550, 4551
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Építészeti feladatok:
• 725m3 meglévő melléképület bontása, bontási anyagok elszállítása.
• 50,34 fm kerítés készítése 30cm vázkerámia elemekből 2,00 magasságig.
• 330,83m2 tetőszerkezet javítása, síkpala fedés bontása, elszállítással, ártalmatlanítással.
• 400m2 vakolatjavítás
• 1500m keskenyvakolat pótlása, 11-20cm szélesség között
• 657,12m2 látszóbordás függesztett álmennyezet szerelése
• 160m2 cserépfedés javítása, anyagpótlással
• 319,30m2 padlóburkolat készítése kőporcelán lappal
• 389,06m2 parkettafektetés szalagparkettából
• 250m vápák, csatornák bontása.
• 125m függő ereszcsatorna szerelése
• 88,58m2 fanyílászáró szerkezet bontása
• 24db fanyílászáró ajtó, 10 db fanyílászáró ablak elhelyezése költségvetés szerinti méretekben
• 47db fa nyílászáró felújítása konszignáció szerinti tartalommal
• 2518,30m2 belső falfelületek előkészítése festésre és szilikátfestése
• 1300m2 diszperziós falfestés
• 704,11m2 talajnedvesség elleni szigetelés
• 724,25m2 födémszigetelés kőzetgyapottal
• 339,85m2 járdaburkolat készítése
Gépészeti feladatok:
Meglévő víz, szennyvíz, gáz, fűtés rendszer elbontása
- hűtés-fűtés az alábbi berendezések beszerelése
- 6 db változó tömegáramú klímaberendezés kültéri egység elhelyezése
- 29 db változó tömegáramú klímaberendezés beltéri egység elhelyezése 4irányú ki fúvású
- HMV előállítás 4db 50l-es villanybojler és 1 db 80l-es villenybojler elhelyezése
Elektromos feladatok:
Meglévő elektromos rendszer elbontása
Új elektromos hálózat létesítése:
• 3x1.5 mm2 keresztmetszetű rézvezető kábel 1700m
• 3x2.5 mm2 keresztmetszetű rézvezető kábel 5200m
• 4x1.5 mm2 keresztmetszetű rézvezető kábel 880m
• 5x1.5 mm2 keresztmetszetű rézvezető kábel 450m
• 77db süllyesztett kapcsoló elhelyezése
• 238db 2P+F csatlakozóaljzat elhelyezés
• 119db felületre szerelt fénycsöves lámpatest elhelyezése
• 73db LED-es lámpatest elhelyezése
• 8db elosztószekrény beépítése
• 470m strukturált adatátviteli kábel elhelyezése.
Az építési munkákkal érintett ingatlan vonatkozásában a részletes mennyiségi és műszaki adatokat a dokumentáció részét képező műszaki leírás, kivitelezési tervdokumentáció, valamint az árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 430
vagy Kezdés: 2018/07/12 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/08/29 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 190382553
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: INNOCONSYS Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bodoky u. 11. fsz. 4.
Város: Gyula
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5700
Ország: HU
E-mail: innocosyskft@gmail.com
Telefon: +36 70704505437
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/07/25 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. sz. módosítás:
1. Felek a Vállalkozási szerződés 4. pont a) bekezdését az alábbiak szerint módosítják:
"Szerződő felek a vállalkozói díjat a befejezési határidőre prognosztizált rögzített, fix
egyösszegű átalányárként határozzák meg az alábbiak szerint:
Nettó vállalkozói díj: 176.982.597,- Ft
ÁFA (27%): 47.785.301,- Ft
Bruttó díj: 224.767.898,- Ft
azaz kettőszázhuszonnégymillió-hétszázhatvanhézezer-nyolcszázkilencvennyolc Ft.
Pótmunka nettó díja: 13.399.956,- Ft
ÁFA (27 %): 3.617.988,- Ft
Bruttó díj: 17.017.944,- Ft,
azaz tizenhétmillió-tizenhétezer-kilencszáznegyvennégy Ft."
2. Felek a Vállalkozási szerződés 6. pont c) bekezdését az alábbiak szerint módosítják:
"Vállalkozó az előleg számlán felül a műszaki készültség függvényében 3 részszámla és
végszámla benyújtására jogosult az alábbiak szerint:
- a vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összegű részszámla a munkák 25 %-os készültségekor;
- a vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összegű részszámla a munkák 50 %-os készültségekor;
- a vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összegű részszámla a munkák 75 %-os készültségekor;
- a vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összegű végszámla a sikeres átadás-átvételt (adott
esetben próbaüzemet) követően.
Vállalkozó a Pótmunkára vonatkozó számlát a teljesítésigazolás kiállítását követően a
végszámlával együtt nyújthatja be."
2. sz. módosítás:
1. Felek a Vállalkozási szerződés 5. pont a) bekezdését az alábbiak szerint módosítják:
"A szerződés teljesítésének időtartama a szerződés hatálybalépésétől kezdődően 430 nap, ugyanakkor a kivitelezést legkésőbb 2019. augusztus 29. napjáig be kell fejezni."
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Felek a Vállalkozási szerződés vállalkozói díjra, valamint a fizetési feltételekre vonatkozó rendelkezéseit a 2019. június 28. napján kelt módosító okirattal módosították.
A júniusi módosító okirat aláírását követően a Vállalkozó 2019. július 12. napján kérelemmel fordult a Megrendelőhöz, amelyben előadta, hogy a beruházás sikeres kivitelezéséhez szükséges, előre nem látott munkálatok elvégzése vált indokolttá (pincehelyiség boltozatának bontása, tömedékelése,megszüntetése és ezen munkálatokra épülő aljzatok elkészítése), valamint a kivitelezési feladatok folytonosságát erősen akadályozta az évszakra nem jellemző, esős napok magas száma, így nem tudja feladatait a Vállalkozási szerződésben rögzített teljesítési határidőn belül maradéktalanul teljesíteni. erre tekintettel kéri, hogy a teljesítési határidő 30 nappal kerüljön meghosszabbításra. A módosítás indokoltságát alátámasztja a Megrendelő műszaki ellenőrének 2019. július 12. napján kelt műszaki ellenőri javaslata is.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 190382553 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 190382553 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben