Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/156
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.08.13.
Iktatószám:15345/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Balatonalmádi Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Balatonalmádi, Veszprémi út 85. szám alatti ingatlan, 2 hrsz és 3 hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.09.11.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Balatonalmádi Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15947330
Postai cím: Széchenyi Sétány 1.
Város: Balatonalmádi
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8220
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sulyok Balázs Ede beruházási osztályvezető
Telefon: +36 88542414
E-mail: bsulyok@balatonalmadi.hu
Fax: +36 88542414
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.balatonalmadi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001049912019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001049912019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Balatonalmádi - Vörösberény volt jezsuita Kolostor
Hivatkozási szám: EKR001049912019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Balatonalmádi - Vörösberény volt jezsuita Kolostor épület felújítása
Szintszáma 4 szint: pince + földszint + emelet + tetőtér
Telek területe: Hrsz 2 kert, udvar és épület 1.457 m2, Hrsz 3 kert, udvar 1.744 m2
Az épület nettó területe: 1.545,75 m2:
Nettó alapterület szintenként:
pinceszint: 421,68 m2
földszint 437,46 m2
emelet 344,21 m2
tetőtér 342,4 m2
Elvégzendő munkák megnevezése:
Tetőfelújítás:
A felújítás során megújul 1.200 m2 tető
faanyag védelemmel, új cserepezéssel, új bádogozással
Homlokzati felújítás:
460 m2 homlokzat vakolat javítással, festéssel műemléki szempontok szerint
150 m2 új külső hőszigetelt fa nyílászáró műemléki szempontok szerint
Alagsorban végzendő munkák:
Főzőkonyha, és Kiállító terek
Az alagsorban egyik szárnyban 146 m2-en 100 adagos főzőkonyha létesül, a másik szárnyban 2 db 60 m2 ill. 80 m2 boltíves kiállítótér
Ezért az utólagos falszigetelés szükséges 223 ker.m2 injektálással, 465 m2 Dörken lemez, szivárgóval
Földszinten végzendő munkák:
Közösségi terek 2 db 25-50 férőhelyes közösségi terem, és étterem 62 m2-es 39 férőhelyes.
Emeleten és tetőtérben végzendő munkák:
32-48 főre szálláshely kialakítása
Szobák felújítása: 16 db 2 és 3 ágyas szoba (18-30 m2 közötti alapterülettel) saját zuhanyzóval
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A beruházás egy helyszínen valósul meg, a részmunkák egymáshoz kapcsolódnak és nem bonthatók, továbbá Ajánlatkérő érdekében áll az egységes jótállási határidő biztosítása, amelyet jóteljesítési biztosítékkal is megerősít.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Balatonalmádi - Vörösberény volt jezsuita Kolostor
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Balatonalmádi, Veszprémi út 85. szám alatti ingatlan, 2 hrsz és 3 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Balatonalmádi - Vörösberény volt jezsuita Kolostor épület felújítása
Szintszáma 4 szint: pince + földszint + emelet + tetőtér
Telek területe: Hrsz 2 kert, udvar és épület 1.457 m2, Hrsz 3 kert, udvar 1.744 m2
Az épület nettó területe: 1.545,75 m2:
Nettó alapterület szintenként:
pinceszint: 421,68 m2
földszint 437,46 m2
emelet 344,21 m2
tetőtér 342,4 m2
Elvégzendő munkák megnevezése:
Tetőfelújítás:
A felújítás során megújul 1.200 m2 tető
faanyag védelemmel, új cserepezéssel, új bádogozással
Homlokzati felújítás:
460 m2 homlokzat vakolat javítással, festéssel műemléki szempontok szerint
150 m2 új külső hőszigetelt fa nyílászáró műemléki szempontok szerint
Alagsorban végzendő munkák:
Főzőkonyha, és Kiállító terek
Az alagsorban egyik szárnyban 146 m2-en 100 adagos főzőkonyha létesül, a másik szárnyban 2 db 60 m2 ill. 80 m2 boltíves kiállítótér
Ezért az utólagos falszigetelés szükséges 223 ker.m2 injektálással, 465 m2 Dörken lemez, szivárgóval
Földszinten végzendő munkák:
Közösségi terek 2 db 25-50 férőhelyes közösségi terem, és étterem 62 m2-es 39 férőhelyes.
Emeleten és tetőtérben végzendő munkák:
32-48 főre szálláshely kialakítása
Szobák felújítása: 16 db 2 és 3 ágyas szoba (18-30 m2 közötti alapterülettel) saját zuhanyzóval
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Megajánlott többlet jótállási határidő (hónap) 20
2 A teljesítésben közreműködő MV-É-M (műemléki részszakterület) felelős műszaki vezető többlet szakmai gyakorlati ideje (hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF): / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 320
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (1) bekezdésének megfelelően előírja a Kbt. 62. § (1) bekezdés szerinti kizáró ok érvényesítését, továbbá tájékoztatja ajánlattevőket a Kbt. 64.§-ban, illetve a Kbt. 74.§ (1) bekezdésben foglaltakra.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésének megfelelően az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, amely nyilatkozatokat az EKR-ben található erre vonatkozó elektronikus űrlap felhasználásával kell megtennie.
Az igazolás vonatkozásában Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 114.§ (2) bekezdésben foglaltakra.

Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell továbbá a Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében, amely nyilatkozatokat az EKR-ben található erre vonatkozó elektronikus űrlap felhasználásával kell megtennie.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A Kbt. 67. § (4) bekezdésének megfelelően az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. A nyilatkozatot Ajánlattevőnek az EKR-ben található erre vonatkozó elektronikus űrlap felhasználásával kell megtennie.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: -
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: -
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Pi1) Ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia kell a felhívás feladásától visszafelé számított három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgyából (építési munkák kivitelezése) származó, az általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Az igazolás vonatkozásában lásd még a Korm. rendelet 19.§ (3) bekezdésében foglaltakat.
A Kbt. 114. § (2) bekezdésének megfelelően a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
A további információkat a dokumentáció II. fejezetét képező ajánlati felhívás kiegészítése tartalmazza.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P1) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha a felhívás feladásától visszafelé számított három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgyából (építési munkák kivitelezése) származó, az általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele összesen nem érte el az 150 mFt-ot, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés c) pont
Ha az ajánlattevő az előírás szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Mi1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdés alapján ajánlattevőnek a felhívás III.1.3. pont M1) alpontjában előírt
alkalmasságát a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni. Az igazolásban meg kell adni legalább
-a megrendelő nevét és székhelyét;
-referenciát igazoló személy neve, beosztása, telefonszáma;
-a referencia tárgyát teljesítő kivitelező (ajánlattevő) nevét és székhelyét;
-az építési beruházás tárgyát, annak pontos megnevezése;
-a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hó/nap megadásával);
-a teljesítés helyét;
-arra vonatkozó információ, hogy a munkavégzés tárgyát képező ingatlan műemléki besorolású-e;
-a munkavégzéssel érintett ingatlan alapterületére vonatkozó adat (m2);
-továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Figyelemmel a Korm. rendelet 23.§-ban foglaltakra a referencia (referenciák) a Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni.
Mi2) Ajánlattevőnek benyújtott ajánlatában
- meg kell neveznie a felhívás III.1.3) M2) pontjában előírt, a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakembert;
- csatolnia kell a szakember szakmai önéletrajzának a szakember által saját kezűleg aláírt példányát, amely
--év, hónap formátumban tartalmazza a szakmai gyakorlat igazolása során bemutatott munkák kezdő, és befejező időpontját;
--egyértelműen tartalmazza, hogy a bemutatott munka az adott szakterületnek (MV-É-M) megfelelő felelős műszaki vezetésére vonatkozott-e
--egyértelműen megállapítható belőle, hogy a szakember rendelkezik-e a felhívás III.1.3) M2) pont vonatkozó alpontja (alpontjai) szerinti, az előírt kamarai jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel, valamint a megajánlott többlet szakmai gyakorlati idővel;
--amennyiben a bemutatott szakember rendelkezik az előírt kamarai jogosultsággal, abban az esetben a szakmai önéletrajzban szerepeltetni kell annak megszerzésének (első regisztrációnak) időpontját év/hó/nap formátumban. Ebben az esetben a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlatot már nem kell bemutatni az önéletrajzban, hanem kizárólagosan a jogosultság megszerzésétől (regisztrációtól) kezdődő, az értékelési részszempontra megajánlott többlet szakmai gyakorlatot kell igazolni az önéletrajzban
- csatolni kell továbbá a bemutatott szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot.
Az azonos időszak alatt, „párhuzamosan” szerzett szakmai tapasztalatot Ajánlatkérő csak egyszer veszi figyelembe.
Amennyiben a bemutatott szakember nem rendelkezik az előírt kategória vonatkozásában kamarai regisztrációval, abban az esetben a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, a felhívás III.1.3) M2) pontjában előírt kategória (kategóriák) megszerzéséhez szükséges végzettség igazolásához szükséges becsatolni a szakember végzettségét bemutató oklevél/diploma egyszerű másolatát is.
Ajánlattevőnek a bemutatott felelős műszaki vezető vonatkozásában valamennyi megkövetelt igazolást be kell nyújtania ajánlatába, figyelemmel arra, hogy Ajánlatkérő ezeket a Kbt. 76.§ ellenőrzésére kéri be.
A további információkat a dokumentáció II. fejezetét képező ajánlati felhívás kiegészítése tartalmazza.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt évben nem rendelkezik a beszerzés tárgya szerinti, az előírásoknak és a szerződéses feltéteknek megfelelően teljesített olyan műemlék épület rekonstrukcióra vonatkozó referenciával (referenciákkal), amelyben a rekonstrukcióval érintett építmény nettó alapterülete legalább 500 m2.
Az előírt referencia több szerződésből is teljesíthető.
A Korm. rendelet 21.§ (2a) bekezdés alapján Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
M2) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben nem rendelkezik legalább a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti 1 fő MV-É-M (műemléki részszakterület) felelős műszaki vezetővel, vagy az előírt kategória megszerzéséhez szükséges feltételekkel rendelkező olyan szakemberrel, aki az előírt szakterületnek megfelelő munkák felelős műszaki vezetése vonatkozásában a jogosultság megszerzéséhez szükséges feltételben előírt szakmai gyakorlati idővel és végzettséggel rendelkezik.
Ajánlatkérő az előírt jogosultságokkal egyenértékű jogosultságokat is elfogadja, továbbá Ajánlatkérő az előírt jogosultságok megszerzéséhez szükséges képzettségek mellett az azokkal egyenértékű képzettségeket is elfogadja.
A Kbt. 114. § (2) bekezdésének megfelelően a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
a) Késedelmi kötbér, amely mértéke a nettó ajánlati ár 1%-a/munkanap
b) Meghiúsulási kötbér, amely mértéke: a nettó ajánlati ár 20%-a
c) Megrendelő a teljesítés igazolástól számított 12 hónapos időszakra a nettó ajánlati ár 3%-ának megfelelő összegű jóteljesítési biztosíték nyújtását írja elő.
A szerződés biztosítékainak részletesebb leírását a dokumentáció II. fejezetét képező ajánlati felhívás kiegészítése tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A számlák kiegyenlítésére a Kbt. 135. § (1), (2), (3), (5), (6), (7), (11) bekezdések, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A § és 32/B. §, illetve a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései az irányadók.
Az ajánlattétel és a kifizetés pénzneme: HUF
Ajánlatkérő 5% előleget biztosít, amely a végszámlában kerül elszámolásra. Ajánlatkérő az előleg nyújtását nem köti előleg visszafizetési biztosítékhoz.
Ajánlattevő 8 részszámla és a végszámla benyújtását teszi lehetővé, amely alapja a részszámlákhoz rendelt műszaki tartalom műszaki ellenőr által leigazolt teljesítése az alábbiak szerint:
I. szakasz:
I/1. részszámla: Kőműves és betonozási munkák, Gépészet vizesblokkok
I/2. részszámla: Erősáramú munkák, Hőszigetelési munkák
I/3. részszámla: Gépészet légtechnika, Gyengeáramú hálózat
I/4. részszámla: Homlokzatfelújítás, Belső falfelület felújítás
II. szakasz:
II/1. részszámla: Pince utólagos szigetelése, Tetőfedés, ácsmunka, bádogozás
II/2. részszámla: Külső nyílászáró csere, Lakatos szerkezetek
II/3. részszámla: Padló és falburkolat, Gépészet, fűtés és gáz
II/4. részszámla: Étellift, Akadálymentesítés, Tűzvédelem, Közművek, Járdák
Az utolsó benyújtott részszámla minősül a végszámlának.
Ajánlatkérő nem követeli meg a részszámlák benyújtásánál a fentiekben ismertetett sorrendiséget.
A végszámla kiállítására ajánlattevő a teljes műszaki tartalom műszaki ellenőr által történt leigazolt teljesítését követően jogosult.
A kifizetés Ajánlatkérő által történik.
A részletesebb leírást a dokumentáció II. fejezetét képező ajánlati felhívás kiegészítése tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Figyelemmel a Kbt. 35.§ (8)-(9) bekezdésére Ajánlatkérő ez úton jelzi, hogy a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé és nem követeli meg gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság).
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/09/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/09/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása az EKR rendszeren keresztül történik a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben, illetve a Kbt. 68.§-ban foglaltak alapján.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása az EKR rendszeren keresztül történik a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben, illetve a Kbt. 68.§-ban foglaltak alapján.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 3.000.000 Ft
A befizetés helye: OTP Bank Nyrt.
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11748083-15430290-06530000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54.§ (2) bekezdés alapján az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.
Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos további információkat az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: A Kbt. 71. § (6) bekezdés alapján, hiánypótlás keretében bevont új gazdasági szereplő esetében, az új gazdasági szereplőre tekintettel ajánlatkérő egy alkalommal lehetőséget biztosít hiánypótlásra.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Nettó ajánlati ár (fordított arányosítás), Megajánlott többlet jótállás (egyenes arányosítás); Szakember többlet szakmai gyakorlata (egyenes arányosítás) . Továbbiakat lásd VI.3.12) 7. pontjában.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Ajánlatkérő a sikeres ajánlattétel érdekében helyszíni bejárást tart. A helyszíni bejárás időpontja: 2019. augusztus 28. (szerda) 10.00 óra, gyülekező a beruházás helyszínén: Balatonalmádi, Veszprémi út 85.
2. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (6) bekezdése alapján ad tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy nem kívánja alkalmazni a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
3. Ajánlattevőnek az ajánlatához ki kell töltenie az alábbi, az EKR rendszerben űrlapként megtalálható alábbi nyilatkozatokat:
- Felolvasólap;
- Kbt. 62. § (1) bekezdés szerinti kizáró okra vonatkozó nyilatkozat;
- Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpont szerinti nyilatkozat;
- Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat;
- Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozat;
- Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról.
4. Az egyéb kitöltendő nyilatkozatmintákat, valamint a benyújtandó anyagok iratjegyzékét a dokumentáció tartalmazza.
5. Az ajánlathoz az EKR felületre fel kell tölteni az Ajánlatkérő által a dokumentumok közé feltöltött árazatlan költségvetést, az ajánlatevő által beárazott formában, MS Excel formában.
6. Ajánlatkérő előírja ajánlattevők részére, hogy a megépített műszaki tartalomra legalább 24 hónapos jótállást kell biztosítani, amely kezdő időpontja a teljesítés igazolással történő átvétel napja. A megajánlható többletjótállás egyben értékelési szempont is.
7. A VI.3.9) pont kiegészítése:
- Nettó ajánlati ár (fordított arányosítás)
- Megajánlott többlet jótállás (egyenes arányosítás), legkedvezőtlenebb szint: 0 hónap, legkedvezőbb szint: 24 hónap
- Szakember többlet szakmai gyakorlata (egyenes arányosítás), legkedvezőtlenebb szint: 0 hónap, legkedvezőbb szint: 48 hónap
Karakterkorlátozás miatt a módszer leírását a dokumentáció II. fejezetét képező ajánlati felhívás kiegészítése tartalmazza.
8. A közbeszerzési eljárásban eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó megjelölése: Dr. Schablauer Péter FAKSZ (00182)
9. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-ának megfelelően az ajánlattevő köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni legalább a következőkben előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra: 5 millió forint/káresemény, 10 millió forint/év.
10. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30.§ (4) bekezdés alapján ez úton tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlattételi felhívás III.1.2) P1) és a III.1.3) M1), M2) pontjaiban rögzített alkalmassági feltételeket a 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg.
11. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy jelen felhívás karakter korlátozása miatt a felhívás kiegészítését az EKR rendszerben jelen eljáráshoz csatolt dokumentáció II. fejezete tartalmazza.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/08/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges