Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/155
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.08.12.
Iktatószám:15361/2019
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Héreg Község önkormányzata
Teljesítés helye:Héreg Község Polgármesteri Hivatalának épülete, 2832 Héreg, Fő u. 84., hrsz: 300.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Héreg Község önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28784841
Postai cím: Fő Út 84
Város: Héreg
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2832
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nieszner József polgármester
Telefon: +36 34372665
E-mail: polgarmesterhereg@t-online.hu
Fax: +36 34372607
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hereg.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ekr.gov.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Energetikai felújítási munkák végzése Héregen TOP
Hivatkozási szám: EKR000785992019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Korszerűsítendő épületszerkezetek:
Homlokzati fal hőszigetelő rendszer általános rétegrendje:
- meglévő falszerkezet
- ragasztótapasz, poralakú ragasztó, hőszigetelő lemezek ragasztásához és anyagszerkezetek közötti légrés kizárásához, anyagszükséglet: 6-8 kg/m2 ragasztáshoz + tapaszolásához
- homlokzati hőszigetelő lemez EPS Grafit (grafitadalékos), 50x100-as lapokban jellemzően 14 cm vastagságban (sűrített dűbelezés esetében 18 cm), expandált polisztirol keménylap
- lábazatra extrudált, zártcellás lapokat kell alkalmazni
- felületerősítő réteg
- üvegszövet, anyagszükséglet: 1,1 m2/m2
- alapozó, egyenletesen nedvszívó alapot képez, anyagszükséglet: 0,15 kg/m2
- vékonyvakolat, különböző szemcsenagyságban és struktúrában kapható szilikátos, víztaszító, páraáteresztő, kapart hatású: 1 mm: 2,5 kg/m2, 2 mm: 3,1 kg/m2, 3 mm: 4,1 kg/m2
Ajtó és ablaknyílások általános kialakítása:
- Az ajtó és ablaknyílások sarkainál, a teljes felületű hálózást megelőzően, átlós kiegészítő erősítést kell elhelyezni és ragasztó vagy rögzítő tapasszal rögzíteni; az erősítő csíkok legkisebb mérete: 25 x 50 cm.
- A nyílászárókat a hőszigetelés síkjáig kell kitolni, a hőszigetelés átlagosan 3 - 4 cm-t takar rá a tokra.
- A nyílászárókat - amennyiben a technológia engedi - légzáró szalaggal kell beépíteni, amit utólag elvakolni szükséges.
Lábazatok talajjal való találkozásának kialakítása
- A lábazat a külső szigetelés vastagságához igazodva 12-16cm vtg. expandált polisztirol lemezt kap. A szigetelt lábazat talajjal való találkozásának kialakítása során a talajba vezetett hőszigetelő lemezek alsó részét a felszín alatt kb. 40-50 cm-rel ferdén le kell vágni. Az erősítő réteget a ferde lezáró síkra is rá kell vezetni. A felületképző réteg kialakítása után egy 20-30cm széles geotextiliával kell a véget lezárni, majd erre 1mechanikai sérülések ellen védelmet nyújtó dombornyomott műanyag lemezt kell felhordani. Ezt követően lehet kialakítani a járda és a lábazat közötti kavicságyat.
A lábazat szigetelésekor az épület körüli járda bontása, részleges v teljes helyreállítása szükséges. Az esővíz elvezetése, új levezető rendszerrel kerül biztosításra.
Padlásfödém:
- Padlás szerkezet lomtalanítás, takarítás, portalanítása
- A meglévő szerkezetre hőtükrös, párafékező fólia felhordása
- 22 cm vtg. ásványgyapot szigetelés lerakása
- PVC vagy PE fólia takarás
Fejlesztendő gépészeti rendszerek:
- új hőtermelő berendezés telepítése (központi kazán)
- az új berendezés gázellátó rendszerét át kell alakítani a berendezés bekötéséhez
- égéstermék elvezető rendszer kiépítse, szerelt kéményrendszerrel. Égési levegő vételei homlokzati síkon, égéstermék kivezetése a tető héjalása fölötti síkban
- új fűtési csőrendszer kialakítása: rozsdamentes acél csővezetékből, préskötéses csatlakozásokkal, jellemzően szabadon, bilincses megfogással szerelve (a fűtetlen szakaszokon szigetelve, festve
- a meglévő egységekhez képest csökkentett hőleadó telj.ű, négypont csatlakozású acéllemez lapradiátorok beépítése a meglévő gázkonvektorok helyére, tartószerkezetre szerelve

Tervezett megújuló energia termelés: tetőszerkezete építendő 10 db 280W teljesítményű napelem panel
Világítási rendszerek felújítása
A felújításhoz korszerű lámpatestek – elsősorban LED – beépítése javasolt
• Minden helyiségbe a szabvány szerinti megvilágítási erőség
• Irodákba, tanácsadó terembe LED paneles lámpatestek
• Közlekedőkben: mozgásérzékelők, szociális helyiségekbe jelenlét érzékelők
• Helyi kapcsolós működtetés esetén megfelelő szakaszolás - fényforrások elosztása illetve szakaszos kapcsolási lehetőség kialakítása.
A projekt keretén belül az Azbesztmentesítés is megvalósul.
Projektarányos ak.mentesítés követelményeit teljesíteni szükséges az akadálymentesítési tervfejezetnek megfelelően.
AK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bek. foglaltakra.
A részletes műszaki leírást a közb.dok. tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Energetikai felújítási munkák végzése Héregen TOP
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak:45261400-8
45421132-8
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: Héreg Község Polgármesteri Hivatalának épülete, 2832 Héreg, Fő u. 84., hrsz: 300.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Korszerűsítendő épületszerkezetek:
Homlokzati fal hőszigetelő rendszer általános rétegrendje:
- meglévő falszerkezet
- ragasztótapasz, poralakú ragasztó, hőszigetelő lemezek ragasztásához és anyagszerkezetek közötti légrés kizárásához, anyagszükséglet: 6-8 kg/m2 ragasztáshoz + tapaszolásához
- homlokzati hőszigetelő lemez EPS Grafit (grafitadalékos), 50x100-as lapokban jellemzően 14 cm vastagságban (sűrített dűbelezés esetében 18 cm), expandált polisztirol keménylap
- lábazatra extrudált, zártcellás lapokat kell alkalmazni
- felületerősítő réteg
- üvegszövet, anyagszükséglet: 1,1 m2/m2
- alapozó, egyenletesen nedvszívó alapot képez, anyagszükséglet: 0,15 kg/m2
- vékonyvakolat, különböző szemcsenagyságban és struktúrában kapható szilikátos, víztaszító, páraáteresztő, kapart hatású: 1 mm: 2,5 kg/m2, 2 mm: 3,1 kg/m2, 3 mm: 4,1 kg/m2
Ajtó és ablaknyílások általános kialakítása:
- Az ajtó és ablaknyílások sarkainál, a teljes felületű hálózást megelőzően, átlós kiegészítő erősítést kell elhelyezni és ragasztó vagy rögzítő tapasszal rögzíteni; az erősítő csíkok legkisebb mérete: 25 x 50 cm.
- A nyílászárókat a hőszigetelés síkjáig kell kitolni, a hőszigetelés átlagosan 3 - 4 cm-t takar rá a tokra.
- A nyílászárókat - amennyiben a technológia engedi - légzáró szalaggal kell beépíteni, amit utólag elvakolni szükséges.
Lábazatok talajjal való találkozásának kialakítása
- A lábazat a külső szigetelés vastagságához igazodva 12-16cm vtg. expandált polisztirol lemezt kap. A szigetelt lábazat talajjal való találkozásának kialakítása során a talajba vezetett hőszigetelő lemezek alsó részét a felszín alatt kb. 40-50 cm-rel ferdén le kell vágni. Az erősítő réteget a ferde lezáró síkra is rá kell vezetni. A felületképző réteg kialakítása után egy 20-30cm széles geotextiliával kell a véget lezárni, majd erre 1mechanikai sérülések ellen védelmet nyújtó dombornyomott műanyag lemezt kell felhordani. Ezt követően lehet kialakítani a járda és a lábazat közötti kavicságyat.
A lábazat szigetelésekor az épület körüli járda bontása, részleges v teljes helyreállítása szükséges. Az esővíz elvezetése, új levezető rendszerrel kerül biztosításra.
Padlásfödém:
- Padlás szerkezet lomtalanítás, takarítás, portalanítása
- A meglévő szerkezetre hőtükrös, párafékező fólia felhordása
- 22 cm vtg. ásványgyapot szigetelés lerakása
- PVC vagy PE fólia takarás
Fejlesztendő gépészeti rendszerek:
- új hőtermelő berendezés telepítése (központi kazán)
- az új berendezés gázellátó rendszerét át kell alakítani a berendezés bekötéséhez
- égéstermék elvezető rendszer kiépítse, szerelt kéményrendszerrel. Égési levegő vételei homlokzati síkon, égéstermék kivezetése a tető héjalása fölötti síkban
- új fűtési csőrendszer kialakítása: rozsdamentes acél csővezetékből, préskötéses csatlakozásokkal, jellemzően szabadon, bilincses megfogással szerelve (a fűtetlen szakaszokon szigetelve, festve
- a meglévő egységekhez képest csökkentett hőleadó telj.ű, négypont csatlakozású acéllemez lapradiátorok beépítése a meglévő gázkonvektorok helyére, tartószerkezetre szerelve

Tervezett megújuló energia termelés: tetőszerkezete építendő 10 db 280W teljesítményű napelem panel
Világítási rendszerek felújítása
A felújításhoz korszerű lámpatestek – elsősorban LED – beépítése javasolt
• Minden helyiségbe a szabvány szerinti megvilágítási erőség
• Irodákba, tanácsadó terembe LED paneles lámpatestek
• Közlekedőkben: mozgásérzékelők, szociális helyiségekbe jelenlét érzékelők
• Helyi kapcsolós működtetés esetén megfelelő szakaszolás - fényforrások elosztása illetve szakaszos kapcsolási lehetőség kialakítása.
A projekt keretén belül az Azbesztmentesítés is megvalósul.
Projektarányos ak.mentesítés követelményeit teljesíteni szükséges az akadálymentesítési tervfejezetnek megfelelően.
AK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bek. foglaltakra.
A részletes műszaki leírást a közb.dok. tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Többlet jótállási idő  20
2 3. Környezetvédelmi fenntarthatósági vállalások (szakmai ajánlat része) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Teljes nettó vállalkozói díj (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-15-KO1-2016-00009
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Energetikai felújítási munkák végzése Héregen TOP
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az eljárás eredménytelen a Kbt. 75. § (1) a) pontja alapján, tekintettel arra, hogy az eljárásban nem nyújtottak be ajánlatot.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/06/19 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/08 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges