Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/159
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.08.16.
Iktatószám:15366/2019
CPV Kód:33100000-1
Ajánlatkérő:Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58153727
Postai cím: Diós Árok 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Erdei Csaba
Telefon: +36 13561522
E-mail: erdei.csaba@aeek.hu
Fax: +36 13757253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu
 
Hivatalos név: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55562313
Postai cím: Egyetem Tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Erdei Csaba
Telefon: +36 13561522
E-mail: erdei.csaba@aeek.hu
Fax: +36 13757253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://unideb.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu

Hivatalos név: Pécsi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89809802
Postai cím: Vasvári Pál Utca 4.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Erdei Csaba
Telefon: +36 13561522
E-mail: erdei.csaba@aeek.hu
Fax: +36 13757253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://pte.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu

Hivatalos név: Szegedi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95571285
Postai cím: Dugonics Tér 13
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Erdei Csaba
Telefon: +36 13561522
E-mail: erdei.csaba@aeek.hu
Fax: +36 13757253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.u-szeged.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Betegágyak beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000466862019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33100000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi keretszerződés keretében 1586 db hidraulikus kórtermi betegágy, 1013 db elektromos betegágy, 1385 db kórtermi ágy, valamint 4190 db éjjeliszekrény szállítása és üzembe helyezése az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) Intézményei részére, valamint a Debreceni Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem és a Szegedi Tudományegyetem, mint az Állami Egészségügyi Ellátó Központ konzorciumi partnerének, az EFOP-2.2.0-16-2016-00003 azonosítószámú projekt keretében.
Az alap(keret)mennyiségtől Ajánlatkérő jogosult legfeljebb +30 %-kal eltérni.
Ajánlatkérő az alap(keret)mennyiség eseti megrendeléssel történő lehívására kötelezettséget vállal.
Az ajánlatkérő kizárólag új, korábban még használtba nem vett terméket kíván beszerezni.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/12 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 12676 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 133 - 326468
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/10 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 5
Rész száma: 1
A módosítandó szöveg helye: Minőségi kritérium
A következő helyett:
Központi fékkel felszerelt, antisztatikus, iránytartó kerekek. A központi fék az ágy, melyek az ágy mindkét oldaláról működtethető (igen/nem)
Helyesen:
Központi fékkel felszerelt, antisztatikus, iránytartó kerekek. A központi fékek az ágy bármely két szemközti oldaláról működtethető (igen/nem)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/08/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/09/16 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 5
Rész száma: 3
A módosítandó szöveg helye: Minőségi kritérium
A következő helyett:
Központi fékkel felszerelt, iránytartó, antisztatikus kerekek. A központi fék az ágy mindkét oldaláról működtethető (Igen/Nem)
Helyesen:
Központi fékkel felszerelt, iránytartó, antisztatikus kerekek. A központi fékek az ágy bármely két szemközti oldaláról működtethető (Igen/Nem)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/08/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/09/16 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A kiválasztási szempontok
A következő helyett:
Valamennyi rész esetében:
Igazolási mód:
M/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 21. § (1) bekezdés i) pontja alapján csatolni szükséges valamennyi megajánlott termék tekintetében a gyártói megfelelőségi nyilatkozatot, és - ha az osztályba sorolástól függően a 4/2009. (III. 17.) EÜM rendelet és 8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendelet alapján szükséges - bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőség értékelési tanúsítvány(oka)t, vagy azzal egyenértékű, elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítványt, amely bizonyítja, hogy a megajánlott áru megfelel a 93/42/EEC irányelvben foglaltaknak.
M/2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés h) pontja alapján az ajánlattevő (közös ajánlattevő) köteles csatolni az adott részben megajánlott termék mintapéldányát.
A mintapéldányok (termékminták) csomagolásán kérjük feltüntetni ajánlattevő (közös ajánlattevő) nevét és a közbeszerzési eljárás EKR azonosítószámát.
A megajánlott eszközök mintapéldányait eredeti csomagolásban kéri Ajánlatkérő benyújtani.
A mintapéldány tartalmazzon az eszközre vonatkozó kódszámot, amely alapján a mintapéldány kipróbálása során a mintapéldány beazonosítása az ajánlattevő beazonosítása nélkül megtörténhet.
A mintapéldányok vizsgálatának (kipróbálásának) menetét részletesen az ajánlati felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
A benyújtott mintapéldány(ok) műszaki jellemzői(k)ben nem térhet(nek) el az ajánlatban bemutatott, nyertesség esetén átadásra kerülő eszköz(ök)től.
Ajánlatkérő ezúton is felhívja ajánlattevő (közös ajánlattevő) figyelmét, hogy a mintapéldány(ok)at nem az EKR-en keresztül, hanem Ajánlatkérőnek a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására szükséges benyújtani személyes (ajánlattevő képviselője általi vagy postai vagy futárszolgálattal történő) kézbesítés útján!
A mintapéldányok Ajánlatkérő általi kezelésére az átadás időpontjától a Ptk. 6:583. § megbízás nélküli ügyvitel szabályai az irányadók.
M/3. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pont alapján ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) ismertetnie kell az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított hat évben befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett legjelentősebb a közbeszerzési eljárás adott részének tárgya szerinti (kórházi ágy és/vagy éjjeliszekrény szállítása és üzembe helyezése) szállításait.
A referenciaigazolás/referencianyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
— a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét,
— a referenciát adó személy nevét, elérhetőségét (telefonszám),
— a szállítás vagy adásvétel tárgyát és rövid leírását (minden olyan adatot, amely alapján az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés megállapítható),
— a szállítás vagy adásvétel mennyiségét (darabszám),
— a teljesítés idejét [kezdési és befejezési határidő (tól-ig), év/hónap/nap bontásban vagy amennyiben a teljesítés ideje határnapra esett, a szállítás napját (év/hónap/nap)],
— nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az M/3. alkalmassági követelménynek való megfelelést a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésének a) vagy b) pontja szerint kell igazolni.
Amennyiben a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a jelen közbeszerzési eljárás tárgya, akkor a referenciaigazolásban/referencianyilatkozatban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó mennyiségi adatot.
Amennyiben a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat szerinti szerződés időtartama bővebb, mint a vizsgált időszak, akkor a referenciaigazolásban/referencianyilatkozatban meg kell adni a vizsgált időszak alatt teljesített mennyiségi adatot.
Folytatás az alkalmasság minimumkövetelményei pontban!
Helyesen:
Valamennyi rész esetében:
Igazolási mód:
M/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 21. § (1) bekezdés i) pontja alapján csatolni szükséges valamennyi megajánlott termék tekintetében a gyártói megfelelőségi nyilatkozatot, és - ha az osztályba sorolástól függően a 4/2009. (III. 17.) EÜM rendelet és 8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendelet alapján szükséges - bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőség értékelési tanúsítvány(oka)t, vagy azzal egyenértékű, elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítványt, amely bizonyítja, hogy a megajánlott áru megfelel a 93/42/EEC irányelvben foglaltaknak.
M/2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés h) pontja alapján az ajánlattevő (közös ajánlattevő) köteles csatolni az adott részben megajánlott termék mintapéldányát.
A mintapéldányok (termékminták) csomagolásán kérjük feltüntetni ajánlattevő (közös ajánlattevő) nevét és a közbeszerzési eljárás EKR azonosítószámát.
A megajánlott eszközök mintapéldányait - budapesti helyszínre - összeszerelve, kipróbálásra alkalmas állapotban kéri Ajánlatkérő benyújtani.
A mintapéldány tartalmazzon az eszközre vonatkozó kódszámot, amely alapján a mintapéldány kipróbálása során a mintapéldány beazonosítása az ajánlattevő beazonosítása nélkül megtörténhet. A mintapéldányon a gyártót szükséges eltakarni/elfedni/leragasztani.
A mintapéldányok vizsgálatának (kipróbálásának) menetét részletesen az ajánlati felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
A benyújtott mintapéldány(ok) műszaki jellemzői(k)ben nem térhet(nek) el az ajánlatban bemutatott, nyertesség esetén átadásra kerülő eszköz(ök)től.
Ajánlatkérő ezúton is felhívja ajánlattevő (közös ajánlattevő) figyelmét, hogy a mintapéldány(ok)at nem az EKR-en keresztül, hanem Ajánlatkérőnek a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására szükséges benyújtani személyes (ajánlattevő képviselője általi vagy postai vagy futárszolgálattal történő) kézbesítés útján!
A mintapéldányok Ajánlatkérő általi kezelésére az átadás időpontjától a Ptk. 6:583. § megbízás nélküli ügyvitel szabályai az irányadók.
M/3. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pont alapján ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) ismertetnie kell az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított hat évben befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett legjelentősebb a közbeszerzési eljárás adott részének tárgya szerinti (kórházi ágy és/vagy éjjeliszekrény szállítása és üzembe helyezése) szállításait.
A referenciaigazolás/referencianyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
— a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét,
— a referenciát adó személy nevét, elérhetőségét (telefonszám),
— a szállítás vagy adásvétel tárgyát és rövid leírását (minden olyan adatot, amely alapján az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés megállapítható),
— a szállítás vagy adásvétel mennyiségét (darabszám),
— a teljesítés idejét [kezdési és befejezési határidő (tól-ig), év/hónap/nap bontásban vagy amennyiben a teljesítés ideje határnapra esett, a szállítás napját (év/hónap/nap)],
— nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az M/3. alkalmassági követelménynek való megfelelést a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésének a) vagy b) pontja szerint kell igazolni.
Amennyiben a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a jelen közbeszerzési eljárás tárgya, akkor a referenciaigazolásban/referencianyilatkozatban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó mennyiségi adatot.
Amennyiben a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat szerinti szerződés időtartama bővebb, mint a vizsgált időszak, akkor a referenciaigazolásban/referencianyilatkozatban meg kell adni a vizsgált időszak alatt teljesített mennyiségi adatot.
Folytatás az alkalmasság minimumkövetelményei pontban!
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 4 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
A Kbt. 148. § (3) bek. alapján a kérelem – a (4)–(5) bekezdés szerinti eltéréssel – a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tizenöt napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntés esetében pedig a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tíz napon belül nyújtható be. A jogsértés megtörténtétől számított kilencven napon túl kérelmet előterjeszteni nem lehet.
VI.3. További információk pont folytatása:
8. Ajánlattevőnek minden megajánlott rész vonatkozásában az ajánlatában csatolnia kell az adott részben megajánlott termék tekintetében a termék(ek) gyártója által – külföldi gyártó esetén a magyarországi forgalmazó által – kiállított részletes, a termék(ek) műszaki paramétereit tartalmazó termékleírását, amely fényképpel ellátott. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy ezek hitelességét – nem megfelelőség gyanúja esetén – Ajánlatkérő felhívására gyártói hiteles nyilatkozattal igazolni kell.
Ajánlatkérő gyártó alatt az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 4. § (1) bekezdés 12. pontjában meghatározott természetes vagy jogi személyt érti.
Ajánlatkérő termékleírás alatt a termék funkcionális és műszaki paramétereit összefoglaló dokumentumot ért.
A termékleírásoknak olyan részletezettséggel kell tartalmaznia a megajánlott termék tulajdonságait, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen valamennyi, a szakmai specifikációban előírt tulajdonság megléte. Ajánlattevő ajánlata az adott részben a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelen, amennyiben a megajánlott termék(ek) a benyújtott termékleírás(ok) alapján nem felel meg a szakmai specifikációban előírt tulajdonságok valamelyikének vagy a megfelelés nem megállapítható kétséget kizáróan. Ajánlatkérő e körben felhívja a figyelmet a Kbt. 71. § (8) bekezdésére.
9. Ajánlattevőnek az 1.–3. részekben az ajánlatában csatolnia kell az adott rész műszaki leírásában előírt paraméterek között szereplő antibakteriális felületkezelésről szóló, az adott részben megajánlott termékre vonatkozó technológiai leírást.
10. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlást rendel el.
11. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást a Kbt. 75. § (1) bekezdésében foglalt esetekben, különösen akkor is, ha az EKR működési hibája olyan jogsértést eredményez, amely a Kbt.-ben meghatározott alapelvek érvényesülését biztosító módon nem orvosolható.
12. Az 1-3. ajánlati részekben az értékelési szempont a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja (legjobb ár-érték arány). Az ajánlatok értékelési részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. Az ajánlatok értékelésének módszere az ár részszempont esetében a fordított arányosítás, a minőségi részszempontok esetében a pontozás. A módszerek részletesen a közbeszerzési dokumentumokban kerülnek ismertetésre. A 4. ajánlati részben az értékelési szempont a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja (legalacsonyabb ár).
13. A IV.2.6) pontban rögzített 2 hónapos időtartam 60 naptári napnak felel meg.
14. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Pető Koppány (lajstromszáma: 01005)
15. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
16. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu).
17. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
Folytatás a III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság pontban!
Helyesen:
A Kbt. 148. § (3) bek. alapján a kérelem – a (4)–(5) bekezdés szerinti eltéréssel – a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tizenöt napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntés esetében pedig a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tíz napon belül nyújtható be. A jogsértés megtörténtétől számított kilencven napon túl kérelmet előterjeszteni nem lehet.
VI.3. További információk pont folytatása:
8. Ajánlattevőnek minden megajánlott rész vonatkozásában az ajánlatában csatolnia kell az adott részben megajánlott termék tekintetében a termék(ek) gyártója által – külföldi gyártó esetén a magyarországi forgalmazó által – kiállított részletes, a termék(ek) műszaki paramétereit tartalmazó termékleírását, amely fényképpel ellátott. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy ezek hitelességét – nem megfelelőség gyanúja esetén – Ajánlatkérő felhívására gyártói hiteles nyilatkozattal igazolni kell.
Ajánlatkérő gyártó alatt az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 4. § (1) bekezdés 12. pontjában meghatározott természetes vagy jogi személyt érti.
Ajánlatkérő termékleírás alatt a termék funkcionális és műszaki paramétereit összefoglaló dokumentumot ért.
A termékleírásoknak olyan részletezettséggel kell tartalmaznia a megajánlott termék tulajdonságait, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen valamennyi, a szakmai specifikációban előírt tulajdonság megléte. Ajánlattevő ajánlata az adott részben a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelen, amennyiben a megajánlott termék(ek) a benyújtott termékleírás(ok) alapján nem felel meg a szakmai specifikációban előírt tulajdonságok valamelyikének vagy a megfelelés nem megállapítható kétséget kizáróan. Ajánlatkérő e körben felhívja a figyelmet a Kbt. 71. § (8) bekezdésére.
9. Az 1.–3. részekben amennyiben ajánlattevő az antibakteriális felületkezelésre vonatkozó értékelési részszempontra ’igen’ megajánlást tesz, úgy az ajánlatában csatolnia kell az adott részben megajánlott termékre vonatkozó antibakteriális felületkezelésről szóló, technológiai leírást a megajánlás alátámasztására.
10. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlást rendel el.
11. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást a Kbt. 75. § (1) bekezdésében foglalt esetekben, különösen akkor is, ha az EKR működési hibája olyan jogsértést eredményez, amely a Kbt.-ben meghatározott alapelvek érvényesülését biztosító módon nem orvosolható.
12. Az 1-3. ajánlati részekben az értékelési szempont a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja (legjobb ár-érték arány). Az ajánlatok értékelési részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. Az ajánlatok értékelésének módszere az ár részszempont esetében a fordított arányosítás, a minőségi részszempontok esetében a pontozás. A módszerek részletesen a közbeszerzési dokumentumokban kerülnek ismertetésre. A 4. ajánlati részben az értékelési szempont a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja (legalacsonyabb ár).
13. A IV.2.6) pontban rögzített 2 hónapos időtartam 60 naptári napnak felel meg.
14. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Pető Koppány (lajstromszáma: 01005)
15. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
16. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu).
17. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
Folytatás a III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság pontban!
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az ajánlati felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentáció módosuló pontjai:
8. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉRE, ÖSSZEÁLLÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK, AZ AJÁNLAT TARTALMA pontja
15. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE ÉS ELBÍRÁLÁSA
Műszaki leírás – 1. 2. 3. és 4. rész
Szerződés tervezet 4.2. pont, 4.3. pont, 5.37. pont és 8.13. pont
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ