Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/159
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.08.16.
Iktatószám:15369/2019
CPV Kód:45233252-0
Ajánlatkérő:Albertirsa Város Önkormányzata
Teljesítés helye:2730 Albertirsa, Táncsics Mihály u.;2730 Albertirsa, Arany János u.;2730 Albertirsa, Koltói Anna u.;2730 Albertirsa, Határ út;2730 Albertirsa, Fa-Co dülő
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:GILDEX útépítő és Útfenntartó Kft.;GILDEX útépítő és Útfenntartó Kft.;GILDEX útépítő és Útfenntartó Kft.;GILDEX útépítő és Útfenntartó Kft.;Kaiser Aszfalt Korlátolt felelőségü társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Albertirsa Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20916680
Postai cím: Irsay Károly Utca 2.
Város: Albertirsa
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2730
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Földesiné Töpper Ilona
Telefon: +36 304114927
E-mail: topil@topil.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.albertirsa.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Albertirsa, útfelújítások
Hivatkozási szám: EKR000351982019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233252-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
I. Rész: Táncsics u. útfelújítása. A felújítandó útszakasz a Pesti (40 sz. út) úttól a Gerje hídig 620 m hosszú. A felújítási munka célja a meglévő burkolat további romlásának megakadályozása, homogén, egységes aszfaltozott járófelület kialakítása a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott műszaki leírás és árazatlan költségvetésben foglaltak szerint.
II. Rész: Arany János u. útfelújítása. A felújítandó szakasz 120 m hosszú, 4,0 m széles mindkét oldalon részben beépített helyi forgalmat lebonyolító út. A felújítási munka célja a meglévő burkolat további romlásának megakadályozása, tartós, homogén útburkolat kialakítása a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott műszaki leírás és árazatlan költségvetésben foglaltak szerint.
III. Rész: Koltói Anna u. útfelújítása. A Koltói Anna utca felújítandó szakasza a Pesti utcától a Győzelem útja között 620 m hosszú, 4 m széles mindkét oldalon beépített helyi forgalmat lebonyolító út. A felújítási munka célja a meglévő burkolat további romlásának megakadályozása, tartós, homogén útburkolat kialakítása a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott műszaki leírás és árazatlan költségvetésben foglaltak szerint.
IV. Rész: Határ u. útfelújítása. A felújítandó útszakasz a Temesvári utcától 715 m hosszú, 4,5 m széles mindkét oldalon beépített, helyi forgalmat lebonyolító út. A felújítási munka célja a meglévő burkolat további romlásának megakadályozása, tartós, homogén útburkolat kialakítása a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott műszaki leírás és árazatlan költségvetésben foglaltak szerint.
V. Rész: FA-CO dűlő útfelújítása. A felújítandó útszakasz 1517 m hosszú, külterületi gyűjtő út. Az út mart aszfaltból készült, felülete kikátyúsodott. A felújítási munka célja a meglévő burkolat további romlásának megakadályozása, járhatóvá tétele a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott műszaki leírás és árazatlan költségvetésben foglaltak szerint.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 54824547 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Táncsics Mihály utca útfelújítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233252-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2730 Albertirsa, Táncsics Mihály u.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Táncsics M. utca felújítandó szakasza a Pesti (40 sz. út) úttól a Gerje hídig 620 m hosszú.
A 40-es számú közúttól 300 m hosszon 5,4 m széles mindkét oldalon kiemelt szegéllyel. A 0+300 szelvénytől a 0+620-ig padka hiányos.
Az út ezen szakaszának a felülete hálósan repedezett, kátyús. Az aszfalt elöregedett.Táncsics Mihály utca burkolatának jellemzői:
A 0+000 km szelvénytől a 0+300 km szelvényig 5,4 méter szélességű,
a 0+300 km-0+620 km szelvényig (a Gerje híd túlsó oldaláig) 5,4 m széles a meglévő aszfaltburkolat.
A Dózsa Görgy út betorkolásánál 30m hosszon 10 m széles csatlakozás van, és egy buszöböl.
Vízelvezetés: Az út vízelvezetése megoldott.
Az út közművesítve van. Az út alatt szennyvízcsatorna épült. A 8 db akna fedlapot szintbe kell emelni az út oldalesését figyelembe véve.
A felújítási munka megtervezésénél elsődleges cél a meglévő burkolat további romlásának megakadályozása, homogén, egységes aszfaltozott járófelület kialakítása.A 0+000 km szelvénytől a 0+300 km szelvényig 5,4 méter szélességű aszfaltburkolat.
Az útburkolat szélén előre gyártott beton szegély van, a szintbeni csatlakozáshoz az aszfalt felületét meg kell marni 4 cm vastagságban.
A 0+300 km-0+620 km szelvényig (a Gerje híd túlsó oldaláig) 5,4 m széles az AC 11 aszfaltot 5 cm vastagságban a meglévő kikátyúzott felületre kell teríteni.
Az új aszfalt felület finisherrel készül, tömörítve.
Ezen a szakaszon a padkát 0,5-0,5 m szélességben rendezni kell (5%-os eséssel).
A Dózsa György úti csatlakozásnál 30m hosszon 10 m széles csatlakozás van, és egy buszöböl. Ez a terület is a meglévő aszfalt marását követően 5 cm AC 11 aszfalt borítás kapjon.
Az útfelület letisztítását követően végezhető el az aszfaltszőnyegezés.
A kopóréteg terítése előtt a meglévő aszfalt felületet ki kell kátyúzni és kellősíteni kell.
A felújításba vont útszakasz melletti ingatlanok megközelítését biztosítani kell. Gondoskodni kell a munkavégzés közbeni jelzőőrös forgalom irányításról. Az éjszakai kivilágításról gondoskodni kell. /ÚT 1-1.145:2001 szerint/

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Felhívás III.1.3. M/1. pontjában meghatározott szakembernek az előírt 6 hónapos szakmai tapasztalaton felüli többlet szakmai tapasztalata egész hónapszámban megadva. (Min: 0; max: 24 hó) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó vállalkozási díj (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az eljárás a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapján feltételes. A nyertes ajánlattevővel kötött szerződés hatálybalépésének feltétele az Ajánlatkérő tárgyi kivitelezésre vonatkozó hitelkérelmének jóváhagyása, a Kbt. 135.§ (12) bekezdése alapján.

II.2.1)
Elnevezés: Arany János utca útfelújítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233252-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2730 Albertirsa, Arany János u.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az Arany J. utca felújítandó szakasza 120 m hosszú, 4,0 m széles mindkét oldalon részben beépített helyi forgalmat lebonyolító út. Az út ezen szakaszának a felülete hálósan repedezett, kátyús. Az aszfalt elöregedett, kopott.
Az Arany utca burkolatának jellemzői:
- A Köztársaság utca és Magyar utca között 4,0 méter szélességű aszfaltburkolat.
A meglévő aszfalt helyenként hálósan repedezett töredezett. Az út vízelvezetése megoldott.
Az akna fedlapokat szintbe kell emelni az út oldalesését figyelembe véve.
A felújítási munka megtervezésénél elsődleges cél a meglévő burkolat további romlásának megakadályozása, tartós, homogén útburkolat kialakítása. Az akna fedlapokat szintbe kell emelni aszfalt terítés előtt.
Útfelújítás: A meglévő út felületére 5 cm AC 11 kopóréteg terítése finisherrel. Az útfelület letisztítását követően végezhető el az aszfaltszőnyegezés. Az aszfalt kopóréteget 4 méter szélességben kell teríteni. A kopóréteg terítése előtt a meglévő aszfalt felületet kellősíteni kell.
Az aszfaltozás után mindkét oldalon, ahol szükséges 0,5 m útpadka rendezendő. Az akna fedlapokat szintbe kell emelni aszfalt terítés előtt.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Felhívás III.1.3. M/1. pontjában meghatározott szakembernek az előírt 6 hónapos szakmai tapasztalaton felüli többlet szakmai tapasztalata egész hónapszámban megadva. (Min: 0; max: 24 hó) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó vállalkozási díj (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az eljárás a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapján feltételes. A nyertes ajánlattevővel kötött szerződés hatálybalépésének feltétele az Ajánlatkérő tárgyi kivitelezésre vonatkozó hitelkérelmének jóváhagyása, a Kbt. 135.§ (12) bekezdése alapján.

II.2.1)
Elnevezés: Koltói Anna utca útfelújítása
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233252-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2730 Albertirsa, Koltói Anna u.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Koltói Anna utca felújítandó szakasza a Rákóczi utcától a Hősök útja között 620 m hosszú, 4 m széles mindkét oldalon beépített helyi forgalmat lebonyolító út. Az út ezen szakaszának a felülete hálósan repedezett, kátyús. Az aszfalt kopott, elöregedett.
A Koltói Anna utca burkolatának jellemzői:
- A 0+100 km szelvénytől a 0+720 km szelvényig 4,0 méter szélességű aszfaltburkolat.
Vízelvezetés: Az útról lefolyó csapadékvíz a szikkasztó árokba kerül
Az út közművesítve van. Az út alatt szennyvízcsatorna épült. Az akna fedlapokat szintbe kell emelni az út oldalesését figyelembe véve.
Az út alatt gáz vezeték és ivóvíz is vezeték van.A felújítási munka megtervezésénél elsődleges cél a meglévő burkolat további romlásának megakadályozása, új, homogén útfelület kialakítása.
Útfelújítás: 620 m hosszon és 4,0 m szélességben 4 cm AC11 aszfalt terítése finisherrel, egyoldali lejtéssel, tömörítve.
Az útfelület letisztítását követően végezhető el annak felújítása.
Az AC 11aszfalt terítése előtt a meglévő aszfalt felületet ki kell kátyúzni, majd kellősíteni kell.
A felület felújítása után mindkét oldalon 0,5 – 0,5 m útpadka készüljön.
Az árkot profilozni kell, a kiszoruló földet a padka rendezésre kell felhasználni.
Az akna fedlapokat (17 db) szintbe kell emelni az AC 11 jelű aszfalt terítés előtt.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Felhívás III.1.3. M/1. pontjában meghatározott szakembernek az előírt 6 hónapos szakmai tapasztalaton felüli többlet szakmai tapasztalata egész hónapszámban megadva. (Min: 0; max: 24 hó 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó vállalkozási díj (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
jánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az eljárás a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapján feltételes. A nyertes ajánlattevővel kötött szerződés hatálybalépésének feltétele az Ajánlatkérő tárgyi kivitelezésre vonatkozó hitelkérelmének jóváhagyása, a Kbt. 135.§ (12) bekezdése alapján.

II.2.1)
Elnevezés: Határ út útfelújítása
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233252-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2730 Albertirsa, Határ út
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Határ utca felújítandó szakasza a Temesvári utcától 715 m hosszú, 4,5 m széles mindkét oldalon beépített, helyi forgalmat lebonyolító út. Az út ezen szakaszának a felülete hálósan repedezett, kátyús. Az aszfalt elöregedett.
A Határ utca burkolatának jellemzői:
- A Táncsics utcától a 0+715 km szelvényig 4,5 méter szélességű aszfaltburkolat.
Az út vízelvezetése megoldott, egyoldali lejtéssel a szikkasztó és elvezető árok irányába. Az akna fedlapokat szintbe kell emelni az út oldalesését figyelembe véve.
A felújítási munka megtervezésénél elsődleges cél a meglévő burkolat további romlásának megakadályozása, a homogén egységes járófelület kialakítása. Az akna fedlapokat szintbe kell emelni az AC 11 aszfalt terítés előtt.
Útfelújítás: 715 m hosszon és 4,5 m szélességben 5 cm AC 11 aszfalt terítése finisherrel.
Az útfelület letisztítását követően végezhető el az útfelület felújítása.
Az aszfalt terítése előtt a meglévő aszfalt felületet ki kell kátyúzni, majd kellősíteni kell.
A felület felújítása után mindkét oldalon 0,5 m szélességben az útpadkát rendezni kell.
A felújítandó út nyugati oldalán, 400 m hosszon rendezni kell a szikkasztó árkot.
A kitermelt földet a padka hiányok pótlására kell felhasználni, a kiszoruló mennyiséget 1 km távolságra kell elszállítani.
Építés alatti elkorlátozás: A felújításba vont útszakasz melletti ingatlanok megközelítését biztosítani kell. Gondoskodni kell a munkavégzés közbeni jelzőőrös forgalom irányításról. Az éjszakai kivilágításról gondoskodni kell. /ÚT 1-1.145:2001 szerint/


(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Felhívás III.1.3. M/1. pontjában meghatározott szakembernek az előírt 6 hónapos szakmai tapasztalaton felüli többlet szakmai tapasztalata egész hónapszámban megadva. (Min: 0; max: 24 hó 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó vállalkozási díj (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az eljárás a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapján feltételes. A nyertes ajánlattevővel kötött szerződés hatálybalépésének feltétele az Ajánlatkérő tárgyi kivitelezésre vonatkozó hitelkérelmének jóváhagyása, a Kbt. 135.§ (12) bekezdése alapján.

II.2.1)
Elnevezés: FA-CO dülő útfelújítása
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233252-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2730 Albertirsa, Fa-Co dülő
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A FA-CO dűlő felújítandó szakasza 1517 m hosszú, külterületi gyűjtő út.
Az út mart aszfaltból készült, felülete kikátyúsodott.
A FA-Co dűlő átlagos szélessége 4,5 m.
A dűlőút vízelvezetése megoldott.
A felújítási munka megtervezésénél elsődleges cél a meglévő burkolat további romlásának megakadályozása, járhatóvá tétele.
Útfelújítás: A meglevő mart aszfaltos útalapot fellazítás, profilozás után 8 to-s hengerrel tömöríteni kell.
Erre az alap rétegre 10 cm vastagságban finisherrel 0-30 –s mart aszfaltot kell teríteni, tömöríteni 8 to-s hengerrel.
A tömörített felületet B-60-as bitumen permetezéssel, 1 kg/m2 koncentrációban kellősíteni kell.
A kellősítést követően 2-4 mm bazalt zúzalékot kell kiszórni a felületre 12 kg/m2 mennyiségben, 8 to-s hengerrel tömörítve.
Erre a felületre ismét B-60-s bitumen emulziót kell permetezni 0,5 kg/m2 koncentrációval.
Az útfelület zárásaként 2-4 mm –s bazalt zúzalékot kell szórni 8 kg/m2 mennyiségben és be kell hengerelni 8 to-s hengerrel.
Az anyagszükséglet számításánál a Táncsics Mihály utcában lemart aszfalt mennyiségét figyelembe kell venni !
Az út mindkét oldalára 50-50 cm széles padka készült 10-15 cm vastagságban, tömörítve aszfalt darálékból.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Felhívás III.1.3. M/1. pontjában meghatározott szakembernek az előírt 6 hónapos szakmai tapasztalaton felüli többlet szakmai tapasztalata egész hónapszámban megadva. (Min: 0; max: 24 hó) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó vállalkozási díj (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az eljárás a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapján feltételes. A nyertes ajánlattevővel kötött szerződés hatálybalépésének feltétele az Ajánlatkérő tárgyi kivitelezésre vonatkozó hitelkérelmének jóváhagyása, a Kbt. 135.§ (12) bekezdése alapján.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 01/1312-2/2019 Rész száma: 1 Elnevezés: Táncsics Mihály utca útfelújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: GILDEX útépítő és Útfenntartó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48158756
Postai cím: Jászberényi Utca 117
Város: Nagykáta
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2760
Ország: Magyarország
E-mail: nemeth.gyozo@gildex.hu
Telefon: +36 0629440187
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10429532213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 17489235
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 12033062
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Kaiser Aszfalt Korlátolt felelőségü társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90290682
Postai cím: Dózsa György Út 26
Város: Dormánd
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3374
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22915706210

Hivatalos név: GILDEX útépítő és Útfenntartó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48158756
Postai cím: Jászberényi Utca 117
Város: Nagykáta
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2760
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10429532213

Hivatalos név: Aszfalt és Bontás Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84838281
Postai cím: Rákóczi Út 40. 4.em.20.
Város: Budapest, Rákóczi út 40. 4. em. 20.
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1072
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25450378242

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 01/1312-3/2019 Rész száma: 2 Elnevezés: Arany János utca útfelújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: GILDEX útépítő és Útfenntartó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48158756
Postai cím: Jászberényi Utca 117
Város: Nagykáta
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2760
Ország: Magyarország
E-mail: nemeth.gyozo@gildex.hu
Telefon: +36 0629440187
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10429532213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3228346
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2030000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Kaiser Aszfalt Korlátolt felelőségü társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90290682
Postai cím: Dózsa György Út 26
Város: Dormánd
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3374
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22915706210

Hivatalos név: GILDEX útépítő és Útfenntartó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48158756
Postai cím: Jászberényi Utca 117
Város: Nagykáta
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2760
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10429532213

Hivatalos név: Aszfalt és Bontás Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84838281
Postai cím: Rákóczi Út 40. 4.em.20.
Város: Budapest, Rákóczi út 40. 4. em. 20.
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1072
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25450378242

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 01/1312-4/2019 Rész száma: 3 Elnevezés: Koltói Anna utca útfelújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: GILDEX útépítő és Útfenntartó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48158756
Postai cím: Jászberényi Utca 117
Város: Nagykáta
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2760
Ország: Magyarország
E-mail: nemeth.gyozo@gildex.hu
Telefon: +36 0629440187
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10429532213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 15157480
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 7350065
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Kaiser Aszfalt Korlátolt felelőségü társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90290682
Postai cím: Dózsa György Út 26
Város: Dormánd
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3374
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22915706210

Hivatalos név: GILDEX útépítő és Útfenntartó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48158756
Postai cím: Jászberényi Utca 117
Város: Nagykáta
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2760
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10429532213

Hivatalos név: Aszfalt és Bontás Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84838281
Postai cím: Rákóczi Út 40. 4.em.20.
Város: Budapest, Rákóczi út 40. 4. em. 20.
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1072
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25450378242

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 01/1312-5/2019 Rész száma: 4 Elnevezés: Határ út útfelújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: GILDEX útépítő és Útfenntartó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48158756
Postai cím: Jászberényi Utca 117
Város: Nagykáta
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2760
Ország: Magyarország
E-mail: nemeth.gyozo@gildex.hu
Telefon: +36 0629440187
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10429532213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 18503937
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 11829050
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Kaiser Aszfalt Korlátolt felelőségü társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90290682
Postai cím: Dózsa György Út 26
Város: Dormánd
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3374
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22915706210

Hivatalos név: GILDEX útépítő és Útfenntartó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48158756
Postai cím: Jászberényi Utca 117
Város: Nagykáta
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2760
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10429532213

Hivatalos név: Aszfalt és Bontás Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84838281
Postai cím: Rákóczi Út 40. 4.em.20.
Város: Budapest, Rákóczi út 40. 4. em. 20.
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1072
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25450378242

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 01/1312-6/2019 Rész száma: 5 Elnevezés: FA-CO dülő útfelújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/24 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Kaiser Aszfalt Korlátolt felelőségü társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90290682
Postai cím: Dózsa György Út 26
Város: Dormánd
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3374
Ország: Magyarország
E-mail: ifjkaiserjanos@gmail.com
Telefon: +36 703186144
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22915706210
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 13955118
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 21582370
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Kaiser Aszfalt Korlátolt felelőségü társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90290682
Postai cím: Dózsa György Út 26
Város: Dormánd
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3374
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22915706210

Hivatalos név: Aszfalt és Bontás Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84838281
Postai cím: Rákóczi Út 40. 4.em.20.
Város: Budapest, Rákóczi út 40. 4. em. 20.
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1072
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25450378242

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/05/06 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
x Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/08 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges