Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/156
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.08.13.
Iktatószám:15376/2019
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Kiskőrösi Tankerületi Központ
Teljesítés helye:6090 Kunszentmiklós, Damjanich utca 7. hrsz.: 1819 és Rákóczi Ferenc utca 3. hrsz.: 2112
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Horváth Építőmester Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kiskőrösi Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91211367
Postai cím: Petőfi Tér 2
Város: Kiskőrös
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vágó Ferencné
Telefon: +36 303999117
E-mail: ferencne.vago@kk.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.kk.gov.hu/kiskoros
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.kk.gov.hu/kiskoros
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kunszentmiklós EFOP412 kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR000111652019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Kunszentmiklós EFOP412 kivitelezés
Vállalkozási szerződés magasépítési, felújítási munkák elvégzésére Varga Domokos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Damjanich utca 7. és Rákóczi utca 3 sz. alatti telephelyeinek fejlesztése tekintetében.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 806843100 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Kunszentmiklós EFOP412 kivitelezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich utca 7. hrsz.: 1819 és Rákóczi Ferenc utca 3. hrsz.: 2112
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Damjanich utca 7. szám alatti épület:
Nyílászárók cseréje és hőszigetelés: 16 db Hőszigetelő üvegezésű, hőszigetelt alumínium ajtók, valamint 169 db változó méretű hőszigetelő üvegezésű műanyag ablakok kerülnek beépítésre az eredetivel megegyező méretben, nyíló-bukó formában. A főbejárat elé új, portával kiegészített 21,75 m2 méretű szélfogó fog épülni. A hátsó bejárat szélfogója helyére is új szerkezetű 6,27 m2 méretű szélfogó épül. A könyvtár új, szélfogóval ellátott külső akadálymentes bejáratot fog kapni. Szélfogóként két darab automata tolóajtó lesz beépítve.
Az „A” blokkban a kémia előadóterem a válaszfalak elbontása után a kémia szertár és előtere tereivel bővül általános tanteremmé. A kémia terem és szertár a szomszéd tanterembe költözik, közéjük kerülő egy új egyszárnyú tömör ajtó. zeneterme helyére iroda, rajzterme helyére irodák kerülnek
A „B” blokk tetőterében kialakított kazánház mellé előtéren keresztül megközelíthető négy fejlesztő szoba (105,57m2 alapterületű ) és nemenkénti wc (6,24m2 alapterület) fér be. A „D” blokk tetőtere jelenleg üres, az ad helyet a 68,32 m2 tanári irodának, 38,32 m2 igazgatói irodának, 21,33 m2 igazgatóhelyettesi irodának, 12,73 m2 teakonyhának, nemenkénti wc-nek és egy közös előtérnek. Az „A” és „C” blokk beépítésre nem szánt tetőterének padlója 714,78 m2 felületen hőszigetelést fog kapni. Két tanterem területe nő egy megszűnő csoportszoba és egy megszűnő szertár rovására.
Az emeleti szint és a földszint funkcionális okokból átalakításra kerül. Az emeleten az 30 db faanyagú ajtószárny, 1236,04 m2 felületű pvc padlóburkolat cserére, a 256,74 m2 kő padlóburkolat javításra szorul.
A „C” blokkban három tanterem területe nő egy megszűnő informatika terem, egy megszűnő fejlesztő szoba és egy megszűnő szertár rovására. A teakonyha ajtaja szélesebbre lesz cserélve. 2 db öltöző fel lesz újítva. A „D” blokkban a szerver terem és a technikusi terem területe nő.
Az emeleti wc csoportok a már elkészült földszintiek mintájára újulnak meg.
A földszinten az 53 db faanyagú ajtószárny, 1268,27 m2 felületű pvc és szőnyegpadló padlóburkolat cserére, 706,04 m2 kő és padlóburkolat javításra szorul. A lépcsőházak műkő lépcsőfokai és acél korlátjai felújításra szorulnak. A belső nyílászárók felújításra várnak. Az összes külső és belső műkő ablakpárkány felújításra szorul.
A könyvtár akadálymentesítve lesz, és új padlóburkolatot és aljzatot kap. A többcélú nagyterem 313,29 m2 padlóburkolata javításra, az 49 db nyílászárója cserére szorul. A többcélú előtér felé nyíló 2x2 db kétszárnyú ajtók helyére 2x1 db kétszárnyú és 2x1 db egyszárnyú ajtószerkezetek lesznek beépítve.
A Damjanich utcai épület felújítás összesen 4477,78 m2 alapterületet érint. Az épület felújítása során összesen 72,23 m3 mennyiségben történnek betonozási munkák, 2504,31 m2 alapterületen melegburkolat készítése, 2434,10 m2 felületen fémlemez tetőburkolat készítése, 16 db alumínium nyílászáró kerül beépítésre, 4061,51 m2 felületen történnek hőszigetelési munkák, 325 m2 PVC lemezzel történő csapadékvíz elleni szigetelés készül, valamint összesen 154 db LED lámpa beépítésére került sor.
Rákóczi Ferenc utca 3. szám alatti épület:
A felújítás során a 16,99 m2 fiú wc és a 16,42 m2 lány wc helyet fog cserélni. A fiú wc előtere megszűnik. Az így kialakult térben négy wc és négy vizelde fog elférni. A lány wc előtere megszűnik. Az így kialakult térben öt wc fog elférni. A közös előtérben négy mosdó fog helyet kapni. A vizesblokk felújítás összesen 86,94 m2 alapterületen valósul meg.
Az elektromos rendszerek elavultak. Új elektromos hálózat kiépítése szükséges szakági tervek alapján, főbb műszaki paraméterei és beépítendő anyagok az alábbiak: új elektromos hálózat, két tanteremben 24 db LED-es viágítótest kerül beépítésre.
A részlegesen felújítandó épület és környezete eltakart részeinek állapotáról több esetben - elsősorban a tetőszerkezet állapotáról - kivitelezés közben fogunk pontos információt kapni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A III.1.3-M.2.1 pontban meghatározott MV-É szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap)]  10
2 3. A III.1.3-M.2.2 pontban meghatározott MV-ÉG szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap)]: 10
3 4. A III.1.3-M.2.3 pontban meghatározott MV-ÉV szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap)]: 5
4 5. Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása (fő, minimum 0 fő, maximum 10 fő): 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00034
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő a becsült érték összegét nem kívánja megadni. A megkötésre kerülő szerződés 100,000000 % Európai Uniós támogatásból és 00,000000 % önerőből valósul meg, utófinanszírozás útján. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Neve: dr. Pongor Dániel / Tarman Renáta Lajstomszáma: 00314 / 01040

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
04033 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kunszentmiklós EFOP412 kivitelezés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Horváth Építőmester Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11904393
Postai cím: Csongrádi Utca 6.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: info@hepzrt.hu
Telefon: +36 306493733
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 76324598
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23037108203
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 737579681
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 806843100
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: kivitelezési részmunkák, gépészet felelős műszaki vezetés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Dél-Konstrukt Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71039051
Postai cím: Cserzy Mihály Utca 35.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25284801206

Hivatalos név: Horváth Építőmester Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11904393
Postai cím: Csongrádi Utca 6.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23037108203

Hivatalos név: Generál Centrál Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88444433
Postai cím: Kiskőrösi Út 12
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12974760203

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges