Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/158
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.08.15.
Iktatószám:15391/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Nyalka Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Nyalka bel és külterülete
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Makadám Útépítő és Helyreállító Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nyalka Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK25519
Postai cím: Kossuth utca 54.
Város: Nyalka
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9096
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváthné Kercza Virág
Telefon: +36-20-310-8389
E-mail: kercza.virag@gmail.com
Fax: +36-96338661
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Vállalkozási szerződés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Nyalka bel és külterülete
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Árok neve / Hossza
CS1-0-0 650 fm
CS2-0-0 1034 fm
CS2-1-0 697 fm
CS2-1-1 335 fm
CS2-1-2 228 fm
CS2-1-3 316 fm
CS3-0-0 522 fm
CS4-0-0 233 fm + 438 fm
CS4-1-0 541 fm
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 250
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-15-GM1-2016-00011

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
14084 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/16 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Makadám Útépítő és Helyreállító Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Külső Sági út 20.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9028
Ország: HU
E-mail: makadamkft@makadamkft.hu
Telefon: +36-96-419-332
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36-96-419-337
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 52666489
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Nyalka küls és belterülete
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Árok neve / Hossza
CS1-0-0 650 fm
CS2-0-0 1034 fm
CS2-1-0 697 fm
CS2-1-1 335 fm
CS2-1-2 228 fm
CS2-1-3 316 fm
CS3-0-0 522 fm
CS4-0-0 233 fm + 438 fm
CS4-1-0 541 fm
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 270
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 52666489
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Makadám Útépítő és Helyreállító Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Külső Sági út 20.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9028
Ország: HU
E-mail: makadamkft@makadamkft.hu
Telefon: +36 96419332
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 96419337
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/07/30 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Az 1-es szú módosítás artalmát a KÉ 11071/2019 számú hirdetmény tartalmazza.
A projekten belül bizonyos tervezett munkarészek elvégzése vízjogi létesítési engedély köteles tevékenység, mely rendelkezett vízjogi engedéllyel 35800/ 1709-231:20 15.ált. iktatószámon, azonban ez 2018. december 31-ig volt hatályos. Engedélyes a lejárat előtt kérelmezte ezen engedély meghosszabbítását, melyet a hatóság a 35800/7970-4/2018. ált. iktatószámú levelében felfüggesztett az alábbi indoklással:
„a vízjogi létesítéssel érintett Nyalka 02/1 és 02/2 hrsz.-ú (művelési ág: szántó) termőföld minőségű ingatlanok miatt a termőföld más célú hasznosítását engedélyező, ingatlanügyi hatósági eljárás végleges lezárásáig.”
Illetve a 35800/7970-3/2018. ált. iktatószámú hiánypótlási felhívásban előírta az eljárás lefolytatásához további hiánypótlásokat.
A fenti két ügyirathoz szükséges dokumentációk beszerzése, április, illetve május hónap végére teljesült. Így a vízjogi létesítési engedély kérelem meghosszabbításának eljárása ezután indulhatott meg.
Az Engedélyes 2019. július 30-án kapta meg a vízjogi engedélyt, mely 2019. augusztus 14-án lép jogerőre. Így a vállalkozó csak azt követően tudja elvégezni a munkákat.

A vízjogi létesítési engedélyhez kötött munkarészeket el tudja végezni, melyek az alábbiak:
• befogadóba történő bevezetés
• iszapfogó kiépítése
• burkolt mederszakaszok kiépítése.
Engedély hiányával összefüggő kivitelezési késedelem esetén mindkét szerződő fél azonos időtartamra vonatkozóan kötbérben nem marasztalható, mert a jogosult késedelme a kötelezett késedelmét kizárja, vagyis a kivitelező kötbérfizetési kötelezettséget nem érinti.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A projekten belül bizonyos tervezett munkarészek elvégzése vízjogi létesítési engedély köteles tevékenység, mely rendelkezett vízjogi engedéllyel 35800/ 1709-231:20 15.ált. iktatószámon, azonban ez 2018. december 31-ig volt hatályos. Engedélyes a lejárat előtt kérelmezte ezen engedély meghosszabbítását, melyet a hatóság a 35800/7970-4/2018. ált. iktatószámú levelében felfüggesztett az alábbi indoklással:
„a vízjogi létesítéssel érintett Nyalka 02/1 és 02/2 hrsz.-ú (művelési ág: szántó) termőföld minőségű ingatlanok miatt a termőföld más célú hasznosítását engedélyező, ingatlanügyi hatósági eljárás végleges lezárásáig.”
Illetve a 35800/7970-3/2018. ált. iktatószámú hiánypótlási felhívásban előírta az eljárás lefolytatásához további hiánypótlásokat.
A fenti két ügyirathoz szükséges dokumentációk beszerzése, április, illetve május hónap végére teljesült. Így a vízjogi létesítési engedély kérelem meghosszabbításának eljárása ezután indulhatott meg.
Az Engedélyes 2019. július 30-án kapta meg a vízjogi engedélyt, mely 2019. augusztus 14-án lép jogerőre. Így a vállalkozó csak azt követően tudja elvégezni a munkákat.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 52666489 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 52666489 Pénznem:

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben