Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/157
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.08.14.
Iktatószám:15392/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Sajóbábony Város Önkormányzat
Teljesítés helye:1. helyszín: 3792 Sajóbábony, belterület 688 hrsz. (3792 Sajóbábony, Arany János út 5.) – Egészségház 2. helyszín: 3792 Sajóbábony, belterület 520 hrsz, (3792 Sajóbábony, Kossuth út 46.) – Óvoda
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Sajóbábony Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52883147
Postai cím: Bocskai Út 2
Város: Sajóbábony
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3792
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szilva István
Telefon: +36 46549033
E-mail: hivatal@sajobabony.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.sajobabony.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Egészségház és óvoda energetikai korszerűsítése
Hivatkozási szám: EKR000619262019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00058 azonosító számú projekt keretében „Az egészségház és az ófalui óvoda energetikai korszerűsítése Sajóbábonyban.”
A projekt leírása:
Közvetlen cél a Sajóbábonyi egészségház és az ófalui óvoda épületeinek jelenlegihez képest hatékonyabb üzemeltetése. Közvetett célja hozzájárulni megfelelő mértékben az alacsony széndioxid gazdaság kialakításához.
Egészségügyi központ:, 3792 Sajóbábony, Arany János u. 5.
A tervezett korszerűsítéssel az épületszerkezet hőszigetelve, a nyílásszárók cserélve és a fűtés rendszer korszerű, talajszondás hőszivattyú rendszer lesz, a már meglévő radiátoros rendszerre csatlakoztatva. Az épület homlokzatára 15 cm vastag szigetelést tervezünk, a nyílászárók tervezett hőbocsátási tényezői 1,0 – 1,45 W/m2k értékűek. A fűtött tér feletti födémre a tervek szerint 20 cm vastag szigetelés kerül.
Az épület tervezett gépészeti rendszere:
Hőtermelőként földhő – víz hőszivattyú telepítését tervezzük. Ezzel tervezzük biztosítani a fűtéshez szükséges hőenergiát és a meleg víz készítést.
A tervezett fejlesztés 3. eleme az elektromos hálózatra csatlakozó napelemes rendszer bővítése, amely éves szinten a tervezett állapot szerinti hőszivattyús rendszer működtetéséhez szükséges villamos energiát biztosítaná. A napelemes rendszert teljesítménye előzetes kalkulációnk szerint 10 kW.
Az épület hőszigetelésével, a nyílászáró cseréjével, a hőszivattyús technológiával és a napelemes rendszerrel a fejlesztés tárgyát képező épületben gyakorlatilag az üzemeltetési költségeket felszámolnánk a következő 25-30 évre.
Óvoda, 3792 Sajóbábony, Kossuth út 46.
A tervezett korszerűsítéssel az épületszerkezet hőszigetelve, a nyílászárók cserélve és a fűtés rendszer korszerű, hőszivattyús rendszer lesz, a már meglévő radiátoros rendszerre csatlakoztatva. Az épület homlokzatára 15 cm vastag szigetellést tervezünk, a nyílászárók tervezett hőkibocsátási tényezői 1,3-1,45 W/m2K értékűek. A fűtött tér feletti födémre a tervek szerint 25 cm vastag szigetelés kerül.
Az épület tervezett gépészeti rendszere:
Hőtermelőként levegő-víz hőszivattyú telepítését tervezzük beépíteni. Ezzel tervezzük biztosítani a fűtéshez és a meleg víz készítéshez szükséges hőenergiát.
A tervezett fejlesztés 3. eleme az elektromos hálózatra csatlakozó napelemes rendszer bővítése, amely éves szinten a tervezett állapot szerinti hőszivattyús rendszer működtetéséhez szükséges villamos energiát biztosítaná. A napelemes rendszer teljesítménye előzetes kalkulációk szerint 10 kW.
Az épület hőszigetelésével, a nyílászárók cseréjével, a hőszivattyús technológiával és a napelemes rendszerrel a fejlesztés tárgyát képező épületben gyakorlatilag az üzemeltetési költségeket felszámolnánk a következő 25-30 évre.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: egészségház és óvoda energetikai korszerűsítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45300000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 1. helyszín: 3792 Sajóbábony, belterület 688 hrsz. (3792 Sajóbábony, Arany János út 5.) – Egészségház
2. helyszín: 3792 Sajóbábony, belterület 520 hrsz, (3792 Sajóbábony, Kossuth út 46.) – Óvoda
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00058 azonosító számú projekt keretében „Az egészségház és az ófalui óvoda energetikai korszerűsítése Sajóbábonyban.”
A projekt leírása:
Közvetlen cél a Sajóbábonyi egészségház és az ófalui óvoda épületeinek jelenlegihez képest hatékonyabb üzemeltetése. Közvetett célja hozzájárulni megfelelő mértékben az alacsony széndioxid gazdaság kialakításához.
Egészségügyi központ:, 3792 Sajóbábony, Arany János u. 5.
A tervezett korszerűsítéssel az épületszerkezet hőszigetelve, a nyílásszárók cserélve és a fűtés rendszer korszerű, talajszondás hőszivattyú rendszer lesz, a már meglévő radiátoros rendszerre csatlakoztatva. Az épület homlokzatára 15 cm vastag szigetelést tervezünk, a nyílászárók tervezett hőbocsátási tényezői 1,0 – 1,45 W/m2k értékűek. A fűtött tér feletti födémre a tervek szerint 20 cm vastag szigetelés kerül.
Az épület tervezett gépészeti rendszere:
Hőtermelőként földhő – víz hőszivattyú telepítését tervezzük. Ezzel tervezzük biztosítani a fűtéshez szükséges hőenergiát és a meleg víz készítést.
A tervezett fejlesztés 3. eleme az elektromos hálózatra csatlakozó napelemes rendszer bővítése, amely éves szinten a tervezett állapot szerinti hőszivattyús rendszer működtetéséhez szükséges villamos energiát biztosítaná. A napelemes rendszert teljesítménye előzetes kalkulációnk szerint 10 kW.
Az épület hőszigetelésével, a nyílászáró cseréjével, a hőszivattyús technológiával és a napelemes rendszerrel a fejlesztés tárgyát képező épületben gyakorlatilag az üzemeltetési költségeket felszámolnánk a következő 25-30 évre.
Óvoda, 3792 Sajóbábony, Kossuth út 46.
A tervezett korszerűsítéssel az épületszerkezet hőszigetelve, a nyílászárók cserélve és a fűtés rendszer korszerű, hőszivattyús rendszer lesz, a már meglévő radiátoros rendszerre csatlakoztatva. Az épület homlokzatára 15 cm vastag szigetellést tervezünk, a nyílászárók tervezett hőkibocsátási tényezői 1,3-1,45 W/m2K értékűek. A fűtött tér feletti födémre a tervek szerint 25 cm vastag szigetelés kerül.
Az épület tervezett gépészeti rendszere:
Hőtermelőként levegő-víz hőszivattyú telepítését tervezzük beépíteni. Ezzel tervezzük biztosítani a fűtéshez és a meleg víz készítéshez szükséges hőenergiát.
A tervezett fejlesztés 3. eleme az elektromos hálózatra csatlakozó napelemes rendszer bővítése, amely éves szinten a tervezett állapot szerinti hőszivattyús rendszer működtetéséhez szükséges villamos energiát biztosítaná. A napelemes rendszer teljesítménye előzetes kalkulációk szerint 10 kW.
Az épület hőszigetelésével, a nyílászárók cseréjével, a hőszivattyús technológiával és a napelemes rendszerrel a fejlesztés tárgyát képező épületben gyakorlatilag az üzemeltetési költségeket felszámolnánk a következő 25-30 évre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az ajánlatkérő által előírt kötelező jótálláson túl vállalt jótállás időtartama egész hónapokban meghatározva (min. 6 hónap, max. 24 hónap) 10
2 Hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása (fő) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (vállalkozói díj,nettó)(HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00058
II.2.9) További információ:
Az adható pontszámok valamennyi értékelési részszempont esetében 0-10 pont.
Módszer:
1)jótálláson túl vállalt jótállás: egyenes arányosítás (Hatósági Útmutató 1.sz.melléklet A.1.b.bb pont)
2) hátrányos helyzetű munkavállaló: "pontozás módszere"-(Hatósági Útmutató 1.sz. melléklet B.1.pont)
3) ajánlati ár (vállalkozói díj): fordított arányosítás-(Útmutató 1.sz. melléklet A1.b.ba alpont)

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: egészségház és óvoda energetikai korszerűsítése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Ajánlatkérő az eljárást a kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján minősítette eredménytelenné, tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel. A legkedvezőbb érvényes ajánlatot tett ajánlattevő (Takács és Társa Kft.) ajánlata nettó 132.530.555,- Ft volt, míg az ajánlatkérő által meghatározott rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nettó 51.431.022,- Ft-ban került meghatározásra.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: TAKÁCS ÉS TÁRSA Épitőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76837256
Postai cím: BAJCSY-ZSILINSZKY ÚT 15
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3526
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11804523205

Hivatalos név: SBM-Verting Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39511386
Postai cím: Dózsa György Utca 66
Város: Lórév
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2309
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24241878213

Hivatalos név: VI-TECQUA Fővállalkozó, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17348911
Postai cím: Harsányi Kálmán Utca 83
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1151
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14067042242

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/05/15 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges