Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/155
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.08.12.
Iktatószám:15393/2019
CPV Kód:71240000-2
Ajánlatkérő:MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35969877
Postai cím: HRSZ.: 8803/17
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakó Györgyi
Telefon: +36 75506750
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Fax: +36 75508517
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.atomeromu.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.atomeromu.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Új mozdonyszín tervezése
Hivatkozási szám: EKR000933102019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Új Mozdonyszín tervezése
III.1.3 Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): folytatása
M2/4 minimum 1 fő villamosmérnök tervezővel, aki rendelkezik épületvillamossági tervezésére való jogosultsággal („AT-ÉT-ÉV”) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, azaz, Magyar Mérnöki Kamarai regisztrációval és az atomenergiáról szóló törvény hatálya alá tartozó építményekkel, létesítményekkel kapcsolatos műszaki szakértői, tervezői, műszaki ellenőri és felelős műszaki vezetői tevékenység szerinti szakmagyakorlásra való alkalmasság igazolásának és nyilvántartásba vételének részletes szabályairól, továbbá a nyilvántartás adattartalmára vonatkozó szabályokról szóló 184/2016 (VII.13.) Korm. rendelet (184/2016 (VII.13.) Korm. rendelet) szerinti nyilvántartásba vétellel, vagy
legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik épületvillamossági tervezésére való jogosultsággal („T”) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, azaz Magyar Mérnöki Kamarai regisztrációval és az AT-ÉT-ÉV jogosultság megszerzéséhez szükséges a 184/2016. (VII.13.) Korm. rendelet szerint előírt szakmai gyakorlati idővel, vagy
legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik épületvillamossági tervezésére való jogosultsággal „T” kategóriás tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a „T” és AT-ÉT-ÉV” kategóriás tervezői tevékenységhez tartozó előírt szakmai gyakorlati idővel (az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint) és aki rendelkezik továbbá a 184/2016. (VII.13.) Korm. rendelet szerint előírt szakmai gyakorlati idővel.
M2/5 minimum 1 fő tűzvédelmi mérnök tervezővel, aki rendelkezik tűzvédelmi tervezésére való jogosultsággal („AT-ÉT-TŰ”) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, azaz, Magyar Mérnöki Kamarai regisztrációval és az atomenergiáról szóló törvény hatálya alá tartozó építményekkel, létesítményekkel kapcsolatos műszaki szakértői, tervezői, műszaki ellenőri és felelős műszaki vezetői tevékenység szerinti szakmagyakorlásra való alkalmasság igazolásának és nyilvántartásba vételének részletes szabályairól, továbbá a nyilvántartás adattartalmára vonatkozó szabályokról szóló 184/2016 (VII.13.) Korm. rendelet (184/2016 (VII.13.) Korm. rendelet) szerinti nyilvántartásba vétellel, vagy
legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik tűzvédelmi tervezésére való jogosultsággal („T”) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, azaz Magyar Mérnöki Kamarai regisztrációval és az AT-ÉT-TŰ jogosultság megszerzéséhez szükséges a 184/2016. (VII.13.) Korm. rendelet szerint előírt szakmai gyakorlati idővel, vagy
legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik tűzvédelmi tervezésére való jogosultsággal „T” kategóriás tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a „T” és AT-ÉT-TŰ” kategóriás tervezői tevékenységhez tartozó előírt szakmai gyakorlati idővel (az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint) és aki rendelkezik továbbá a 184/2016. (VII.13.) Korm. rendelet szerint előírt szakmai gyakorlati idővel.
M3. Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő a Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja tekintetében, ha nem rendelkezik minimum 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik beépített tűzjelző berendezés tervezői szakterületen a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól szóló 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete szerinti TUJ jogosultsággal és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által kiadott tervezői, szakértői engedéllyel.
M4. Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő a Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja tekintetében, ha nem rendelkezik minimum 1 fő legalább középfokú képesítéssel rendelkező munkavédelmi-, biztonságtechnikai koordinátor szakemberrel, aki legalább 3 éves (36 hónapos), szakmai tapasztalattal rendelkezik munkavédelem és biztonságtechnika területén.
M5. Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő a Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés f) pontja tekintetében, ha nem rendelkezik minimum 1 fő legalább felsőfokú végzettségű vasúttervező mérnök szakemberrel, aki legalább 5 éves (60 hónapos) szakmai tapasztalattal rendelkezik vasúttervezés területén.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
14047 / 2019 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 1 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés rövid ismertetése:
A következő helyett:
Új Mozdonyszín tervezése
III.1.3 Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): folytatása
M2/4 minimum 1 fő villamosmérnök tervezővel, aki rendelkezik épületvillamossági tervezésére való jogosultsággal („AT-ÉT-ÉV”) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, azaz, Magyar Mérnöki Kamarai regisztrációval és az atomenergiáról szóló törvény hatálya alá tartozó építményekkel, létesítményekkel kapcsolatos műszaki szakértői, tervezői, műszaki ellenőri és felelős műszaki vezetői tevékenység szerinti szakmagyakorlásra való alkalmasság igazolásának és nyilvántartásba vételének részletes szabályairól, továbbá a nyilvántartás adattartalmára vonatkozó szabályokról szóló 184/2016 (VII.13.) Korm. rendelet (184/2016 (VII.13.) Korm. rendelet) szerinti nyilvántartásba vétellel, vagy
legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik épületvillamossági tervezésére való jogosultsággal („T”) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, azaz Magyar Mérnöki Kamarai regisztrációval és az AT-ÉT-ÉV jogosultság megszerzéséhez szükséges a 184/2016. (VII.13.) Korm. rendelet szerint előírt szakmai gyakorlati idővel, vagy
legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik épületvillamossági tervezésére való jogosultsággal „T” kategóriás tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a „T” és AT-ÉT-ÉV” kategóriás tervezői tevékenységhez tartozó előírt szakmai gyakorlati idővel (az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint) és aki rendelkezik továbbá a 184/2016. (VII.13.) Korm. rendelet szerint előírt szakmai gyakorlati idővel.
M2/5 minimum 1 fő tűzvédelmi mérnök tervezővel, aki rendelkezik tűzvédelmi tervezésére való jogosultsággal („AT-ÉT-TŰ”) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, azaz, Magyar Mérnöki Kamarai regisztrációval és az atomenergiáról szóló törvény hatálya alá tartozó építményekkel, létesítményekkel kapcsolatos műszaki szakértői, tervezői, műszaki ellenőri és felelős műszaki vezetői tevékenység szerinti szakmagyakorlásra való alkalmasság igazolásának és nyilvántartásba vételének részletes szabályairól, továbbá a nyilvántartás adattartalmára vonatkozó szabályokról szóló 184/2016 (VII.13.) Korm. rendelet (184/2016 (VII.13.) Korm. rendelet) szerinti nyilvántartásba vétellel, vagy
legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik tűzvédelmi tervezésére való jogosultsággal („T”) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, azaz Magyar Mérnöki Kamarai regisztrációval és az AT-ÉT-TŰ jogosultság megszerzéséhez szükséges a 184/2016. (VII.13.) Korm. rendelet szerint előírt szakmai gyakorlati idővel, vagy
legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik tűzvédelmi tervezésére való jogosultsággal „T” kategóriás tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a „T” és AT-ÉT-TŰ” kategóriás tervezői tevékenységhez tartozó előírt szakmai gyakorlati idővel (az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint) és aki rendelkezik továbbá a 184/2016. (VII.13.) Korm. rendelet szerint előírt szakmai gyakorlati idővel.
M3. Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő a Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja tekintetében, ha nem rendelkezik minimum 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik beépített tűzjelző berendezés tervezői szakterületen a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól szóló 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete szerinti TUJ jogosultsággal és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által kiadott tervezői, szakértői engedéllyel.
M4. Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő a Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja tekintetében, ha nem rendelkezik minimum 1 fő legalább középfokú képesítéssel rendelkező munkavédelmi-, biztonságtechnikai koordinátor szakemberrel, aki legalább 3 éves (36 hónapos), szakmai tapasztalattal rendelkezik munkavédelem és biztonságtechnika területén.
M5. Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő a Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés f) pontja tekintetében, ha nem rendelkezik minimum 1 fő legalább felsőfokú végzettségű vasúttervező mérnök szakemberrel, aki legalább 5 éves (60 hónapos) szakmai tapasztalattal rendelkezik vasúttervezés területén.
Helyesen:
Új Mozdonyszín tervezése
III.1.3 Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): folytatása
M2/4 minimum 1 fő villamosmérnök tervezővel, aki rendelkezik épületvillamossági tervezésére való jogosultsággal („AT-ÉT-ÉV”) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, azaz, Magyar Mérnöki Kamarai regisztrációval és az atomenergiáról szóló törvény hatálya alá tartozó építményekkel, létesítményekkel kapcsolatos műszaki szakértői, tervezői, műszaki ellenőri és felelős műszaki vezetői tevékenység szerinti szakmagyakorlásra való alkalmasság igazolásának és nyilvántartásba vételének részletes szabályairól, továbbá a nyilvántartás adattartalmára vonatkozó szabályokról szóló 184/2016 (VII.13.) Korm. rendelet (184/2016 (VII.13.) Korm. rendelet) szerinti nyilvántartásba vétellel, vagy
legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik épületvillamossági tervezésére való jogosultsággal („V”) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, azaz Magyar Mérnöki Kamarai regisztrációval és az AT-ÉT-ÉV jogosultság megszerzéséhez szükséges a 184/2016. (VII.13.) Korm. rendelet szerint előírt szakmai gyakorlati idővel, vagy
legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik épületvillamossági tervezésére való jogosultsággal „V” kategóriás tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a „V” és AT-ÉT-ÉV” kategóriás tervezői tevékenységhez tartozó előírt szakmai gyakorlati idővel (az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint) és aki rendelkezik továbbá a 184/2016. (VII.13.) Korm. rendelet szerint előírt szakmai gyakorlati idővel.
M2/5 minimum 1 fő tűzvédelmi mérnök tervezővel, aki rendelkezik tűzvédelmi tervezésére való jogosultsággal („AT-ÉT-TŰ”) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, azaz, Magyar Mérnöki Kamarai regisztrációval és az atomenergiáról szóló törvény hatálya alá tartozó építményekkel, létesítményekkel kapcsolatos műszaki szakértői, tervezői, műszaki ellenőri és felelős műszaki vezetői tevékenység szerinti szakmagyakorlásra való alkalmasság igazolásának és nyilvántartásba vételének részletes szabályairól, továbbá a nyilvántartás adattartalmára vonatkozó szabályokról szóló 184/2016 (VII.13.) Korm. rendelet (184/2016 (VII.13.) Korm. rendelet) szerinti nyilvántartásba vétellel, vagy
legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik tűzvédelmi tervezésére való jogosultsággal („TÜ”) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, azaz Magyar Mérnöki Kamarai regisztrációval és az AT-ÉT-TŰ jogosultság megszerzéséhez szükséges a 184/2016. (VII.13.) Korm. rendelet szerint előírt szakmai gyakorlati idővel, vagy
legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik tűzvédelmi tervezésére való jogosultsággal „TÜ” kategóriás tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a „TÜ” és AT-ÉT-TŰ” kategóriás tervezői tevékenységhez tartozó előírt szakmai gyakorlati idővel (az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint) és aki rendelkezik továbbá a 184/2016. (VII.13.) Korm. rendelet szerint előírt szakmai gyakorlati idővel.
M3. Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő a Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja tekintetében, ha nem rendelkezik minimum 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik beépített tűzjelző berendezés tervezői szakterületen a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól szóló 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete szerinti TUJ jogosultsággal és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által kiadott tervezői, szakértői engedéllyel.
M4. Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő a Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés f) pontja tekintetében, ha nem rendelkezik minimum 1 fő legalább felsőfokú végzettségű vasúttervező mérnök szakemberrel, aki legalább 5 éves (60 hónapos) szakmai tapasztalattal rendelkezik vasúttervezés területén.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 1 . 4
A módosítandó szöveg helye: Első tárgyalás időpontja
A következő helyett
Dátum: 2019/08/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 00:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/08/28 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 00:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 7
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer kezdés dátuma
A következő helyett:
2019/09/10
Helyesen:
2019/09/24
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2019/08/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 08:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/08/16 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 13
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információ: A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
A következő helyett:
Helyesen:
VI.3.4) További információk folytatása
24. A Közbeszerzési Dokumentum I. Fejezet 2. pontban A közbeszerzési eljárás tervezett időbeli ütemezése pont, a 4. Műszaki és szakmai alkalmasság pont, II. Fejezet Közbeszerzési Műszaki Leírás Határidők pont, IV. Fejezet 6. sz. melléklet, VI. Fejezet 4/1., 4/3. sz. melléklet is módosul.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett
Dátum: 2019/08/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/08/16 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság minimum követelmények
A következő helyett:
M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, a közös ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja tekintetében, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban nem végzett el 1 db minden szakágra kiterjedő (építészet, tartószerkezet, közmű, épületgépészet, erős és gyengeáram) engedélyezési, kiviteli tervezést ipari létesítményben* továbbá, ha ennek/ezeknek a munkának a teljesítése nem az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
*Ipari létesítménynek, az olyan építmény, épület minősül, amelyet rendszeres üzletszerű termelő, gyártó, szerelő, feldolgozó vagy más ipari technológiai tevékenység befogadására (így különösen gyár, erőmű, üzem) vagy ilyen tevékenység kiszolgálására (így különösen üzemi termeléshez közvetlenül kapcsolódó építmény, épület) létesítettek, beleértve az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben meghatározott - ipari és energiatermeléshez köthető - sajátos építményfajtákat, valamint az ipari létesítmények üzemelését kiszolgáló műtárgyakat.
M2. Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő a Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja tekintetében, ha nem rendelkezik
M2/1 minimum 1 fő építész vagy építőmérnökkel, aki rendelkezik építészeti tervezésére való jogosultsággal („AT-ÉT-É”) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, azaz, Építész Mérnöki Kamarai regisztrációval és az atomenergiáról szóló törvény hatálya alá tartozó építményekkel, létesítményekkel kapcsolatos műszaki szakértői, tervezői, műszaki ellenőri és felelős műszaki vezetői tevékenység szerinti szakmagyakorlásra való alkalmasság igazolásának és nyilvántartásba vételének részletes szabályairól, továbbá a nyilvántartás adattartalmára vonatkozó szabályokról szóló 184/2016 (VII.13.) Korm. rendelet (184/2016 (VII.13.) Korm. rendelet) szerinti nyilvántartásba vétellel, vagy
legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik építészeti tervezésére való jogosultsággal („T”) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, azaz Építész Mérnöki Kamarai regisztrációval és az AT-ÉT-É jogosultság megszerzéséhez szükséges a 184/2016. (VII.13.) Korm. rendelet szerint előírt szakmai gyakorlati idővel, vagy
legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik építészeti tervezésére való jogosultsággal „T” kategóriás tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a „T” és AT-ÉT-É” kategóriás tervezői tevékenységhez tartozó előírt szakmai gyakorlati idővel (az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint) és aki rendelkezik továbbá a 184/2016. (VII.13.) Korm. rendelet szerint előírt szakmai gyakorlati idővel.
M2/2 minimum 1 fő felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkező tervezővel, aki rendelkezik tartószerkezeti tervezésére való jogosultsággal („AT-ÉT-T”) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, azaz, Magyar Mérnöki Kamarai regisztrációval és az atomenergiáról szóló törvény hatálya alá tartozó építményekkel, létesítményekkel kapcsolatos műszaki szakértői, tervezői, műszaki ellenőri és felelős műszaki vezetői tevékenység szerinti szakmagyakorlásra való alkalmasság igazolásának és nyilvántartásba vételének részletes szabályairól, továbbá a nyilvántartás adattartalmára vonatkozó szabályokról szóló 184/2016 (VII.13.) Korm. rendelet (184/2016 (VII.13.) Korm. rendelet) szerinti nyilvántartásba vétellel, vagy
legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik tartószerkezeti tervezésére való jogosultsággal („T”) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, azaz Magyar Mérnöki Kamarai regisztrációval és az AT-ÉT-T jogosultság megszerzéséhez szükséges a 184/2016. (VII.13.) Korm. rendelet szerint előírt szakmai gyakorlati idővel, vagy
legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik tartószerkezeti tervezésére való jogosultsággal „T” kategóriás tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a „T” és AT-ÉT-T” kategóriás tervezői tevékenységhez tartozó előírt szakmai gyakorlati idővel (az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint) és aki rendelkezik továbbá a 184/2016. (VII.13.) Korm. rendelet szerint előírt szakmai gyakorlati idővel.
M2/3 minimum 1 fő gépészmérnökkel, aki rendelkezik épületgépészeti tervezésére való jogosultsággal („AT-ÉT-ÉG”) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, azaz, Magyar Mérnöki Kamarai regisztrációval és az atomenergiáról szóló törvény hatálya alá tartozó építményekkel, létesítményekkel kapcsolatos műszaki szakértői, tervezői, műszaki ellenőri és felelős műszaki vezetői tevékenység szerinti szakmagyakorlásra való alkalmasság igazolásának és nyilvántartásba vételének részletes szabályairól, továbbá a nyilvántartás adattartalmára vonatkozó szabályokról szóló 184/2016 (VII.13.) Korm. rendelet (184/2016 (VII.13.) Korm. rendelet) szerinti nyilvántartásba vétellel, vagy
legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik épületgépészeti tervezésére való jogosultsággal („T”) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, azaz Magyar Mérnöki Kamarai regisztrációval és az AT-ÉT-ÉG jogosultság megszerzéséhez szükséges a 184/2016. (VII.13.) Korm. rendelet szerint előírt szakmai gyakorlati idővel, vagy
legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki épületgépészeti tervezésére való jogosultsággal „T” kategóriás tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a „T” és AT-ÉT-ÉG” kategóriás tervezői tevékenységhez tartozó előírt szakmai gyakorlati idővel (az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint) és aki rendelkezik továbbá a 184/2016. (VII.13.) Korm. rendelet szerint előírt szakmai gyakorlati idővel.
Helyesen:
M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, a közös ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja tekintetében, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban nem végzett el 1 db minden szakágra kiterjedő (építészet, tartószerkezet, közmű, épületgépészet, erős és gyengeáram) engedélyezési, kiviteli tervezést ipari létesítményben* továbbá, ha ennek/ezeknek a munkának a teljesítése nem az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
*Ipari létesítménynek, az olyan építmény, épület minősül, amelyet rendszeres üzletszerű termelő, gyártó, szerelő, feldolgozó vagy más ipari technológiai tevékenység befogadására (így különösen gyár, erőmű, üzem) vagy ilyen tevékenység kiszolgálására (így különösen üzemi termeléshez közvetlenül kapcsolódó építmény, épület) létesítettek, beleértve az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben meghatározott - ipari és energiatermeléshez köthető - sajátos építményfajtákat, valamint az ipari létesítmények üzemelését kiszolgáló műtárgyakat.
M2. Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő a Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja tekintetében, ha nem rendelkezik
M2/1 minimum 1 fő építész vagy építőmérnökkel, aki rendelkezik építészeti tervezésére való jogosultsággal („AT-ÉT-É”) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, azaz, Építész Mérnöki Kamarai regisztrációval és az atomenergiáról szóló törvény hatálya alá tartozó építményekkel, létesítményekkel kapcsolatos műszaki szakértői, tervezői, műszaki ellenőri és felelős műszaki vezetői tevékenység szerinti szakmagyakorlásra való alkalmasság igazolásának és nyilvántartásba vételének részletes szabályairól, továbbá a nyilvántartás adattartalmára vonatkozó szabályokról szóló 184/2016 (VII.13.) Korm. rendelet (184/2016 (VII.13.) Korm. rendelet) szerinti nyilvántartásba vétellel, vagy
legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik építészeti tervezésére való jogosultsággal („É”) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, azaz Építész Mérnöki Kamarai regisztrációval és az AT-ÉT-É jogosultság megszerzéséhez szükséges a 184/2016. (VII.13.) Korm. rendelet szerint előírt szakmai gyakorlati idővel, vagy
legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik építészeti tervezésére való jogosultsággal „É” kategóriás tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a „É” és AT-ÉT-É” kategóriás tervezői tevékenységhez tartozó előírt szakmai gyakorlati idővel (az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint) és aki rendelkezik továbbá a 184/2016. (VII.13.) Korm. rendelet szerint előírt szakmai gyakorlati idővel.
M2/2 minimum 1 fő felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkező tervezővel, aki rendelkezik tartószerkezeti tervezésére való jogosultsággal („AT-ÉT-T”) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, azaz, Magyar Mérnöki Kamarai regisztrációval és az atomenergiáról szóló törvény hatálya alá tartozó építményekkel, létesítményekkel kapcsolatos műszaki szakértői, tervezői, műszaki ellenőri és felelős műszaki vezetői tevékenység szerinti szakmagyakorlásra való alkalmasság igazolásának és nyilvántartásba vételének részletes szabályairól, továbbá a nyilvántartás adattartalmára vonatkozó szabályokról szóló 184/2016 (VII.13.) Korm. rendelet (184/2016 (VII.13.) Korm. rendelet) szerinti nyilvántartásba vétellel, vagy
legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik tartószerkezeti tervezésére való jogosultsággal („T”) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, azaz Magyar Mérnöki Kamarai regisztrációval és az AT-ÉT-T jogosultság megszerzéséhez szükséges a 184/2016. (VII.13.) Korm. rendelet szerint előírt szakmai gyakorlati idővel, vagy
legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik tartószerkezeti tervezésére való jogosultsággal „T” kategóriás tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a „T” és AT-ÉT-T” kategóriás tervezői tevékenységhez tartozó előírt szakmai gyakorlati idővel (az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint) és aki rendelkezik továbbá a 184/2016. (VII.13.) Korm. rendelet szerint előírt szakmai gyakorlati idővel.
M2/3 minimum 1 fő gépészmérnökkel, aki rendelkezik épületgépészeti tervezésére való jogosultsággal („AT-ÉT-ÉG”) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, azaz, Magyar Mérnöki Kamarai regisztrációval és az atomenergiáról szóló törvény hatálya alá tartozó építményekkel, létesítményekkel kapcsolatos műszaki szakértői, tervezői, műszaki ellenőri és felelős műszaki vezetői tevékenység szerinti szakmagyakorlásra való alkalmasság igazolásának és nyilvántartásba vételének részletes szabályairól, továbbá a nyilvántartás adattartalmára vonatkozó szabályokról szóló 184/2016 (VII.13.) Korm. rendelet (184/2016 (VII.13.) Korm. rendelet) szerinti nyilvántartásba vétellel, vagy
legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik épületgépészeti tervezésére való jogosultsággal („G”) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, azaz Magyar Mérnöki Kamarai regisztrációval és az AT-ÉT-ÉG jogosultság megszerzéséhez szükséges a 184/2016. (VII.13.) Korm. rendelet szerint előírt szakmai gyakorlati idővel, vagy
legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki épületgépészeti tervezésére való jogosultsággal „G” kategóriás tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a „G” és AT-ÉT-ÉG” kategóriás tervezői tevékenységhez tartozó előírt szakmai gyakorlati idővel (az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint) és aki rendelkezik továbbá a 184/2016. (VII.13.) Korm. rendelet szerint előírt szakmai gyakorlati idővel.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A következő helyett:
VI.3.4) folyt
Az ajánlatkérő a kockázatok felmérése céljából kérésre tájékoztatja a(z) (közös) ajánlattevőt a fenntartott biztosításokról. A felelősségbiztosítással kapcsolatos további tájékoztatás az EKR-en keresztül kérhető.
9. Műszaki-szakmai ajánlat:
A(z) (közös) ajánlattevőnek szakmai ajánlatában minden adatot, információt, működési elvet, felépítést olyan mélységben kell benyújtania, melynek segítségével egyértelműen megállapítható, hogy az ajánlott műszaki megoldások maradéktalanul teljesítik a Közbeszerzési Műszaki Leírásban megfogalmazott követelményeket.
A szakmai ajánlatnak minimálisan az alábbiakat kell tartalmaznia:
 nyilatkozatot a műszaki terjedelem megismeréséről,
 a kiviteli tervek felépítésének bemutatását (kötetjegyzék),
 költségvetést*
 teljesítési ütemtervet.
* részletesen a Közbeszerzési Dokumentum III. Fejezet 1.17 pont
10. Az ajánlattevőnek az ajánlatát az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban foglalt tartalmi, formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie. (Kbt. 66. § (1) bekezdés)
11. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. (Kbt. 66. § (2) bekezdés).
12. Az ajánlattevő az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban az ajánlatkérő felé költséget nem érvényesíthet.
13. Amennyiben a közbeszerzési dokumentum nyilatkozatmintát tartalmaz valamely nyilatkozatra, a nyilatkozatot a minta szerinti tartalommal kell megtenni. Ha elírás vagy nem egyértelmű adat található a nyilatkozatmintában, akkor a hatályos Kbt.-nek, illetve valamennyi vonatkozó jogszabálynak megfelelően kell azt kitölteni.
14. Az ajánlat értékelési folyamata:
Ajánlatkérő az ajánlatok felbontását követően megvizsgálja, hogy a benyújtott ajánlatok vonatkozásában fenn állnak-e a Kbt. 73. § (1) bekezdésében meghatározott érvénytelenségi okok. Az ajánlatkérő még a tárgyalások megkezdése előtt biztosítja a hiánypótlás lehetőségét és szükség szerint felvilágosítást kér az ajánlattevőktől. Az ajánlatkérő a tárgyalások megkezdése előtt a Kbt. 89. § a) pontja szerint dönt az ajánlatok érvénytelenségéről. Az értékelés részletes szabályait és menetét a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
15. Az eljárás nyertese:
A közbeszerzési eljárás nyertese azon (közös) ajánlattevő, aki az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban meghatározott feltételeknek megfelelő, érvényes és az ajánlatok értékelési szempontja szerinti, gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot teszi.
16. Az ajánlatkérő az eljárást a Kbt. Harmadik Része szerint 112.§ a) pontja alapján a 117. §-ban meghatározott szabályok szerint, valamint a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2011. (X. 27.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint folytatja le. Azon pontok tekintetében, ahol az ajánlatkérő külön nem rendelkezik, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerint jár el.
17. A jelen eljárást megindító felhívásban, illetve a közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei, valamint a Ptk. vonatkozó rendelkezései, és az EKR rendelet szabályai irányadóak.
18. Ajánlatkérő a Kbt.81.§ (4) bekezdés szerint a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
19. Ajánlatkérő a Kbt.75.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.
20. A II.2.7) „A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama” pontban megadott kezdési határidő a közbeszerzési eljárás elhúzódása esetén módosulhat.
21. Az ajánlatok elbírálásáról készített összegezés megküldésének tervezett időpontja:
2019.08.27.
22. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2019.09.09.
23. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve, lajstromszáma: dr. Sóthy Tímea, 00642
Helyesen:
VI.3.4) folyt
Az ajánlatkérő a kockázatok felmérése céljából kérésre tájékoztatja a(z) (közös) ajánlattevőt a fenntartott biztosításokról. A felelősségbiztosítással kapcsolatos további tájékoztatás az EKR-en keresztül kérhető.
9. Műszaki-szakmai ajánlat:
A(z) (közös) ajánlattevőnek szakmai ajánlatában minden adatot, információt, működési elvet, felépítést olyan mélységben kell benyújtania, melynek segítségével egyértelműen megállapítható, hogy az ajánlott műszaki megoldások maradéktalanul teljesítik a Közbeszerzési Műszaki Leírásban megfogalmazott követelményeket.
A szakmai ajánlatnak minimálisan az alábbiakat kell tartalmaznia:
 nyilatkozatot a műszaki terjedelem megismeréséről,
 a kiviteli tervek felépítésének bemutatását (kötetjegyzék),
 költségvetést*
 teljesítési ütemtervet.
* részletesen a Közbeszerzési Dokumentum III. Fejezet 1.17 pont
10. Az ajánlattevőnek az ajánlatát az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban foglalt tartalmi, formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie. (Kbt. 66. § (1) bekezdés)
11. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. (Kbt. 66. § (2) bekezdés).
12. Az ajánlattevő az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban az ajánlatkérő felé költséget nem érvényesíthet.
13. Amennyiben a közbeszerzési dokumentum nyilatkozatmintát tartalmaz valamely nyilatkozatra, a nyilatkozatot a minta szerinti tartalommal kell megtenni. Ha elírás vagy nem egyértelmű adat található a nyilatkozatmintában, akkor a hatályos Kbt.-nek, illetve valamennyi vonatkozó jogszabálynak megfelelően kell azt kitölteni.
14. Az ajánlat értékelési folyamata:
Ajánlatkérő az ajánlatok felbontását követően megvizsgálja, hogy a benyújtott ajánlatok vonatkozásában fenn állnak-e a Kbt. 73. § (1) bekezdésében meghatározott érvénytelenségi okok. Az ajánlatkérő még a tárgyalások megkezdése előtt biztosítja a hiánypótlás lehetőségét és szükség szerint felvilágosítást kér az ajánlattevőktől. Az ajánlatkérő a tárgyalások megkezdése előtt a Kbt. 89. § a) pontja szerint dönt az ajánlatok érvénytelenségéről. Az értékelés részletes szabályait és menetét a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
15. Az eljárás nyertese:
A közbeszerzési eljárás nyertese azon (közös) ajánlattevő, aki az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban meghatározott feltételeknek megfelelő, érvényes és az ajánlatok értékelési szempontja szerinti, gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot teszi.
16. Az ajánlatkérő az eljárást a Kbt. Harmadik Része szerint 112.§ a) pontja alapján a 117. §-ban meghatározott szabályok szerint, valamint a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2011. (X. 27.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint folytatja le. Azon pontok tekintetében, ahol az ajánlatkérő külön nem rendelkezik, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerint jár el.
17. A jelen eljárást megindító felhívásban, illetve a közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei, valamint a Ptk. vonatkozó rendelkezései, és az EKR rendelet szabályai irányadóak.
18. Ajánlatkérő a Kbt.81.§ (4) bekezdés szerint a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
19. Ajánlatkérő a Kbt.75.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.
20. A II.2.7) „A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama” pontban megadott kezdési határidő a közbeszerzési eljárás elhúzódása esetén módosulhat.
21. Az ajánlatok elbírálásáról készített összegezés megküldésének tervezett időpontja:
2019.09.10.
22. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2019.09.23.
23. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve, lajstromszáma: dr. Sóthy Tímea, 00642
Folyt. II.2.13.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
IV . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
A következő helyett:
2019/08/16
Helyesen:
2019/09/02
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
A Közbeszerzési Dokumentum I. Fejezet 2. pontban A közbeszerzési eljárás tervezett időbeli ütemezése pont, a 4. Műszaki és szakmai alkalmasság pont, II. Fejezet Közbeszerzési Műszaki Leírás Határidők pont, IV. Fejezet 6. sz. melléklet, VI. Fejezet 4/1., 4/3. sz. melléklet is módosul.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben