Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/159
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.08.16.
Iktatószám:15395/2019
CPV Kód:45213316-1
Ajánlatkérő:Badacsonytomaj Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Badacsonytomaj Kisfaludy utca
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Szorgos Fuvar Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Badacsonytomaj Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26884523
Postai cím: Fő Utca 14.
Város: Badacsonytomaj
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gerencsér Tamás
Telefon: +36 87571270
E-mail: preferens@badacsonytomaj.hu
Fax: +36 87471289
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.badacsonytomaj.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Badacsonytomaj-Kisfaludy u.fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000578682018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213316-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Badacsonytomaj- Kisfaludy u. fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212600-2
További tárgyak:45215000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Badacsonytomaj Kisfaludy utca
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Badacsonytomaj Kisfaludy Sándor utca élménysétánnyá alakítása az alábbi kivitelezési munkák elvégzésével:
Bruttó 28 m² szabadtéri turisztikai fogadóállomás építése; bruttó 63 m² illemhelyek felújítása, bővítése; 638,8 m térkő burkolatú sétány (járda) építése; ~557,2 m forrásvíz elvezetése, bazalt támfal építése. Meglévő kommunális szabadvezetékes hálózat helyett földkábeles hálózat kiépítése: középfeszültségű földkábel építése 762,8 fm, kisfeszültségű földkábel építése összesen 2119,9 fm. Továbbá 625,7 m DN100 ivóvízvezeték építése.
A kivitelezési munkák egy műszaki egységet képeznek, ezért részajánlattétel biztosítása nem lehetséges.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.6-16-2017-00004

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
23335 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Badacsonytomaj- Kisfaludy u. fejlesztése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/10 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Szorgos Fuvar Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53124483
Postai cím: Kossuth Utca 37
Város: FIAD
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7282
Ország: Magyarország
E-mail: nkrisztian74@gmail.com
Telefon: +36 703392420
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 277921153
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213316-1
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212600-2
További tárgyak:45215000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Badacsonytomaj Kisfaludy utca
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Badacsonytomaj Kisfaludy Sándor utca élménysétánnyá alakítása az alábbi kivitelezési munkák elvégzésével:
Bruttó 28 m² szabadtéri turisztikai fogadóállomás építése; bruttó 63 m² illemhelyek felújítása, bővítése; 638,8 m térkő burkolatú sétány (járda) építése; ~557,2 m forrásvíz elvezetése, bazalt támfal építése. Meglévő kommunális szabadvezetékes hálózat helyett földkábeles hálózat kiépítése: középfeszültségű földkábel építése 762,8 fm, kisfeszültségű földkábel építése összesen 2119,9 fm. Továbbá 625,7 m DN100 ivóvízvezeték építése.
A kivitelezési munkák egy műszaki egységet képeznek, ezért részajánlattétel biztosítása nem lehetséges.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 296667632
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Szorgos Fuvar Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53124483
Postai cím: Kossuth Utca 37
Város: FIAD
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7282
Ország: Magyarország
E-mail: nkrisztian74@gmail.com
Telefon: +36 703392420
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/08/07 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
2.1 A Szerződő Felek rögzítik, hogy az alapszerződés VII.1 és VII.7 pontjaiban jelenleg a következők szerepelnek (eredeti rendelkezések):
„A Vállalkozót a Szerződés általa való szerződésszerű teljesítése esetére megillető vállalkozói díj 277 921 150 Ft + ÁFA, azaz kettőszázhetvenhétmillió-kilencszázhuszonegyezer-egyszázötven forint + általános forgalmi adó.
A Vállalkozó a – általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 30 %-ának, 83 376 346 Ft, azaz Nyolcvanhárommillió-háromszázhetvenhatezer-háromszáznegyvenhat forintnak megfelelő összegű előleg kifizetését kérheti.
Felek az alapszerződés fentiekben idézett VII.1 és VII.7 pontjait a következők szerint módosítják (módosított rendelkezések):
„„A Vállalkozót a Szerződés általa való szerződésszerű teljesítése esetére megillető vállalkozói díj 296.667.632 Ft + ÁFA, azaz kettőszázkilencvenhatmillió-hatszázhatvanhétezer-hatszázharminckettő forint + általános forgalmi adó.
A Vállalkozó az általános forgalmi adó nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 30 %-ának, 89.000.289,- Ft,, azaz nyolcvankilencmillió-kettőszáznyolcvankilenc forintnak megfelelő összegű előleg kifizetését kérheti.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A szerződésmódosítás keretében olyan jellegű pótmunkák megrendelésére került sor, melyek az eredeti szerződés műszaki tartalmával szerves egységet képeznek, attól el nem választhatók, így a szerződő fél személye sem változhat.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 277921153 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 296667632 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben