Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/157
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.08.14.
Iktatószám:15401/2019
CPV Kód:32342000-2
Ajánlatkérő:Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:6720 Szeged, Vaszy Viktor tér 1. (Belvárosi Mozi)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:nonprofit kft
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88711744
Postai cím: Felső Tisza-Part 2
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6729
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Molnár Zoltán
Telefon: +36 62420280
E-mail: drmolnar@molnarestoth.hu
Fax: +36 62420280
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.ihrendezvenykozpont.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: nonprofit kft
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Dolby hangrendszer beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000929552019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32342000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1db Digital Cinema AES és Dolby AC3 bitstream hangformátumok dekódolására alkalmas moziprocesszor vagy vele egyenértékű berendezés. Legalább 7.1 rendszerű lehallgatás vezérlés, legalább 16 analog hangcsatorna kimenet, 64/128 csatornás digitális kapcsolódási lehetőség, HDMI be és kimenetekkel, Dolby Atmos licensz upgrade opcióval;
1 db legalább 300 W/8ohm teljesítményű mozitermi hangsugárzók ellátására készült erősítő berendezés, 4 csatorna/ modul kivitel, analóg és digitális audio bemenetekkel, távoli elérést is biztosító programozási lehetőséggel, 230V/25A csatlakozással, CE minősítéssel;
2 db legalább 600 W/8ohm teljesítményű mozitermi hangsugárzók ellátására készült erősítő berendezés, 4 csatorna/ modul kivitel, analóg és digitális audio bemenetekkel, távoli elérést is biztosító programozási lehetőséggel, 230V/25A csatlakozással, CE minősítéssel;
2 db legalább 1200 W/8ohm teljesítményű mozitermi hangsugárzók ellátására készült erősítő berendezés, 4 csatorna/ modul kivitel, analóg és digitális audio bemenetekkel, távoli elérést is biztosító programozási lehetőséggel, 230V/25A csatlakozással, CE minősítéssel;
1 db gépházi lehallgató monitor, legalább 7.1 kompatibilis bemenetekkel, hálózati eléréssel;
1 db 19" rack szekrény a mozi processzor, az erősítők és kiegészítő berendezések: a hálózati csatlakozások patch-paneljei és a vetítéstechológia kiegészítő berendezései számára,(min. 170 cm magas, min. 80 cm mély erősítőszekrény szükséges);
3 db vetítő felület mögött elhelyezendő legalább 3 utas hangsugárzó, bal-közép-jobb csatornák: LCR számára, akusztikus csillapítású alátámasztással, névleges frekvencia átvitel (+/-10dB): leglább 25 Hz - 20 kHz, szűkített frekvencia átvitel (+/-3dB): legalább 30 Hz - 19 kHz, névleges teljesítmény és érzékenység (2,83V/1m): LF: legalább 1.200W és legalább 101 dB, MF: legalább 600 W és legalább 108 dB, HF: legalább 150W és legalább 112 dB;
16 db effekt hangsugárzó (surround hangdoboz, TÍPUS1), a mozitechnológia tervnek megfelelő pozícióban az OLDALFALON elhelyezve. Legalább 2 utas passzív hangdoboz, névleges frekvencia átvitel (+/-3dB) legalább: 50 Hz - 18 kHz, névleges teljesítmény legalább 350 W, érzékenység: legalább 96 dB (1W, 1m), névleges impedancia: 8 ohm, vízszintes sugárzási szög: legalább 120°;
6 db effekt hangsugárzó (surround hangdoboz, TÍPUS2) a mozitechnológia tervnek megfelelő pozicióban a FÖLDSZINTEN A GALÉRIA ALATT a nézőtér hátsó részén elhelyezve.
Legalább 2 utas passzív hangdoboz legalább: 80 Hz - 18 kHz, névleges teljesítmény legalább 300 W, érzékenység: legalább 94 dB (1W, 1m), névleges impedancia: 8 ohm;
22 db tartókonzol az TÍPUS1-2 sugárzókhoz, a hát és oldal falba szerelve, rezgés csillapítású dübelekkel;
3 db szub-basszus hangdoboz (SW-LFE), akusztikus csillapítású alátámasztással a vetítőfelület mögött elhelyezve, névleges frekvencia átvitel (+/-3dB) legalább: 24 Hz - 155 Hz, névleges teljesítmény legalább 1.200W, "half-space" axiális érzékenység legalább 98 dB (1W/1m), névleges impedancia min 8 ohm;
1 db ISO 2959 és SMPTE 222M szabványok szerinti elektroakusztikai beállítások elvégzése
Mérési jegyzőkönyv készítése;
Üzembehelyezéshez szükséges valamennyi kábelezés és szerelvényezés (moziterem és gépház, vetítés és hangtechnikai eszközök). A mozitermi hangsugárzók számára Ajánlatkérő a csövezést elkészítette, ezek a kábelezéshez felhasználhatók. Valamennyi berendezés előírások szerinti üzembe állítása.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Dolby hangrendszer beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32342000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6720 Szeged, Vaszy Viktor tér 1. (Belvárosi Mozi)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1db Digital Cinema AES és Dolby AC3 bitstream hangformátumok dekódolására alkalmas moziprocesszor vagy vele egyenértékű berendezés. Legalább 7.1 rendszerű lehallgatás vezérlés, legalább 16 analog hangcsatorna kimenet, 64/128 csatornás digitális kapcsolódási lehetőség, HDMI be és kimenetekkel, Dolby Atmos licensz upgrade opcióval;
1 db legalább 300 W/8ohm teljesítményű mozitermi hangsugárzók ellátására készült erősítő berendezés, 4 csatorna/ modul kivitel, analóg és digitális audio bemenetekkel, távoli elérést is biztosító programozási lehetőséggel, 230V/25A csatlakozással, CE minősítéssel;
2 db legalább 600 W/8ohm teljesítményű mozitermi hangsugárzók ellátására készült erősítő berendezés, 4 csatorna/ modul kivitel, analóg és digitális audio bemenetekkel, távoli elérést is biztosító programozási lehetőséggel, 230V/25A csatlakozással, CE minősítéssel;
2 db legalább 1200 W/8ohm teljesítményű mozitermi hangsugárzók ellátására készült erősítő berendezés, 4 csatorna/ modul kivitel, analóg és digitális audio bemenetekkel, távoli elérést is biztosító programozási lehetőséggel, 230V/25A csatlakozással, CE minősítéssel;
1 db gépházi lehallgató monitor, legalább 7.1 kompatibilis bemenetekkel, hálózati eléréssel;
1 db 19" rack szekrény a mozi processzor, az erősítők és kiegészítő berendezések: a hálózati csatlakozások patch-paneljei és a vetítéstechológia kiegészítő berendezései számára,(min. 170 cm magas, min. 80 cm mély erősítőszekrény szükséges);
3 db vetítő felület mögött elhelyezendő legalább 3 utas hangsugárzó, bal-közép-jobb csatornák: LCR számára, akusztikus csillapítású alátámasztással, névleges frekvencia átvitel (+/-10dB): leglább 25 Hz - 20 kHz, szűkített frekvencia átvitel (+/-3dB): legalább 30 Hz - 19 kHz, névleges teljesítmény és érzékenység (2,83V/1m): LF: legalább 1.200W és legalább 101 dB, MF: legalább 600 W és legalább 108 dB, HF: legalább 150W és legalább 112 dB;
16 db effekt hangsugárzó (surround hangdoboz, TÍPUS1), a mozitechnológia tervnek megfelelő pozícióban az OLDALFALON elhelyezve. Legalább 2 utas passzív hangdoboz, névleges frekvencia átvitel (+/-3dB) legalább: 50 Hz - 18 kHz, névleges teljesítmény legalább 350 W, érzékenység: legalább 96 dB (1W, 1m), névleges impedancia: 8 ohm, vízszintes sugárzási szög: legalább 120°;
6 db effekt hangsugárzó (surround hangdoboz, TÍPUS2) a mozitechnológia tervnek megfelelő pozicióban a FÖLDSZINTEN A GALÉRIA ALATT a nézőtér hátsó részén elhelyezve.
Legalább 2 utas passzív hangdoboz legalább: 80 Hz - 18 kHz, névleges teljesítmény legalább 300 W, érzékenység: legalább 94 dB (1W, 1m), névleges impedancia: 8 ohm;
22 db tartókonzol az TÍPUS1-2 sugárzókhoz, a hát és oldal falba szerelve, rezgés csillapítású dübelekkel;
3 db szub-basszus hangdoboz (SW-LFE), akusztikus csillapítású alátámasztással a vetítőfelület mögött elhelyezve, névleges frekvencia átvitel (+/-3dB) legalább: 24 Hz - 155 Hz, névleges teljesítmény legalább 1.200W, "half-space" axiális érzékenység legalább 98 dB (1W/1m), névleges impedancia min 8 ohm;
1 db ISO 2959 és SMPTE 222M szabványok szerinti elektroakusztikai beállítások elvégzése
Mérési jegyzőkönyv készítése;
Üzembehelyezéshez szükséges valamennyi kábelezés és szerelvényezés (moziterem és gépház, vetítés és hangtechnikai eszközök). A mozitermi hangsugárzók számára Ajánlatkérő a csövezést elkészítette, ezek a kábelezéshez felhasználhatók. Valamennyi berendezés előírások szerinti üzembe állítása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A kötelezően előírt 24 hónap jótállási időtartamon felül vállalt többlet jótállás (minimum 0, maximum 24 hónap) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Vételár (nettó HUF) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Dolby hangrendszer beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Nem nyújtottak be ajánlatot.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/07/26 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges