Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/176
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.12.
Iktatószám:15435/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 27. (Hrsz.: 3205)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:VENTUS ÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK16074
Postai cím: Kossuth utca 17-19.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lipóczki-Török Veronika
Telefon: +36 92502180
E-mail: lipoczki-torokveronika@ph.zalaegerszeg.hu
Fax: +36 92502180
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.zalaegerszeg.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási Szerződés a TOP-6.5.1-15-ZL1-2016-00003 azonosítószámú támogatási kérelemben szereplő, Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola - többletenergiát az oktatásra című projekt felújítási munkáira
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Vállalkozási Szerződés a TOP-6.5.1-15-ZL1-2016-00003 azonosítószámú támogatási kérelemben szereplő, Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola - többletenergiát az oktatásra című projekt felújítási munkáira
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
További tárgyak:45261400-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 27. (Hrsz.: 3205)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási Szerződés a TOP-6.5.1-15-ZL1-2016-00003 azonosítószámú támogatási kérelemben szereplő, Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola - többletenergiát az oktatásra című projekt felújítási munkáira
Az épület tervezett felújítási munkáinak bemutatása:
Az iskola épülete Zalaegerszegen a Kisfaludy, Ady és Mártírok utcák által közrefogott területen található. Az iskola két épületrészből áll, az új épületrész 1982-ben épült, monolit vasbeton vázas épület, előre gyártott födém- és homlokzatipanelekkel, valamint monolit vasbeton falú lépcsőházi tömegekkel. A régi iskolaépület falazott szerkezetekből, gerendás födémrésszel 1907-ben épült. Az „ÚJ” iskolaépület, földszint + II. emeletes. A régi épületrész kétszintes. A régi iskolaépület külső homlokzatán a nyílászárók részlegesen felújításra kerültek. Az „Új” épületrész homlokzati- és födémszigetelése, valamint a nyílászárók cseréje a KEOP-2015-5.7.0 pályázat keretében megtörtént. A homlokzatok EPS hőszigetelést kaptak, a külső nyílászárók műanyag (5 kamrás) profilos 74mm széles horganyzott -acélmerevítéssel készültek. Ezen kívül a felújítás során a tantermekben, irodákban és kiszolgáló részeken a hőleadók termosztatikus radiátor szelepekkel lettek ellátva. A 2015-ös energetikai korszerűsítés a tornatermet, valamint a hőtermelői oldalt nem érintette.
Az épület falszerkezetét 1,20 m-es raszterrel elhelyezett előregyártott, bordás vasbeton falpanelek alkotják, melyekre utólag 5 cm vtg. dryvit rendszerű hőszigetelés került, a bordákon az utólagos hőszigetelés vastagsága 3 cm. A lábazati vasbeton gerenda nem hőszigetelt. A felújítás során az épület homlokzata 5 cm vtg. vízszintesen elhelyezett, acéllemez fegyverzetű IPN magos szendvicspanelt kap (Kingspan AWP, RAL 1015 színben) 451 m2 területen. A szendvicspanelek a bordáktól 2 cm-t eltartva kerülnek elhelyezésre, az így kialakuló résekbe általános helyen 15 cm vtg. a bordáknál 2 cm vtg. EPS hablemez hőszigetelés kerül beszorítva. A lábazaton 12 cm vtg. XPS, vagy formahabosított EPS hablemez hőszigetelés készül ragasztva, mely finom struktúrájú vékonyrétegű lábazati vakolat rendszert kap, bézs színben (Caparol Ginster 45).
A meglévő lapostető tartószerkezetét 12 cm vtg. előregyártott alulbordás vasbeton panel födém képezi melyre 15 cm kazánsalak feltöltés, 5 cm kazánsalak beton és bitumenes vízszigetelés került. A vízelvezetés pontralejtéssel kialakított. A tervezett felújítás során a 770 m2-es lapostető 25 cm vtg. két rétegben szabadon fektetett EPS hablemez hőszigetelést, PVC vízszigetelést és 5-8 cm vastag mosott kavics leterhelést kap. A tornaterem meglévő nyílászárói korszerűtlen acél szerkezetek, melyek elbontásra kerülnek. Helyettük a szendvicspanel síkjába helyezett több légkamrás tok-, illetve szárnyszerkezetű, hőszigetelő üvegezéssel ellátott műanyag nyílászárók kerülnek beépítésre. Az északi és keleti homlokzat ablakainak külső oldali üvegezése két rétegű ragasztott biztonsági üveg.
Az épület tornatermi szárnyának délnyugati sarkában kerül kialakításra az akadálymentes vizesblokk, a jelenlegi szertár helyén. Megközelítése a jelenlegi két darab ajtó kibontásával keletkező nyíláson át, az előtérben újonnan kialakított rámpán keresztül történik. A tornaterem elszeparálása miatt az előtér 12,5 m2-es része gipszkarton fallal leválasztásra kerül.
A kazánházban öt db. Hoval Atmogas AG-142 típusú kb. 138 kW névleges egységteljesítményű gázkazánból álló kaszkád kazántelep található. A fűtési rendszer kétcsöves, 70/55 °C hőfoklépcsőjű, zárt rendszerű szivattyús melegvíz fűtés. A csővezeték anyaga varratnélküli acélcső.
A tervezési irányelvekben meghatározottak alapján az épület használati melegvíz-és fűtési energiaigényének fedezésére három db. Q80/60=25-114 kW névleges egység őteljesítményű, zárt égésterű, helyiség levegőjétől független üzemű, égéstermék-elvezetéses kondenzációs, állókazán került betervezésre. A készülékek biztosítják a fűtési rendszer, és a használati melegvíz termelő rendszer hőellátását. A kazánok a megmaradó egy atmoszférikus kazánnal a tervezett TopTronic E kaszkádszabályzón keresztül működnek együtt. A megmaradó kazán alapvetően csak tartalék szerepet tölt be, illetve a fűtési idény nagyon kis hányadát kitevő hideg időszakban un. csúcskazánként üzemel. A rendszer felső elosztású, kétcsöves szivattyús melegvíz fűtés. A fűtési hőfoklépcső: 70/55 C°. A rendszer feladata, a helyiségekben a kívánt (beállított) hőmérséklet biztosítása. Az e fűtési módra jellemző tulajdonság a változásokra történő viszonylag gyors reagálás, mely a fűtőtestre tervezett termosztatikus radiátor fejen keresztül valósul meg.
Új védőrácsos tornatermi lámpatestek kiosztása a meglévő tartószerkezet és vezetékezés figyelembevételével lett kialakítva. Létesítményben különböző teljesítményű, a helyiségek jellegének legjobban megfelelő LED-es illetve fénycsöves vagy kompakt fénycsöves világítási rendszer kerül betervezésre a szabványoknak, valamint a megadott igénynek megfelelően. A tornateremben az előírt általános világítás (300 lux) biztosítása érdekében min. IP54 védettségű, 120W LED, átm. 300x141mm, IP65, IK08; 13 000lm, 4000K lámpatestek kerülnek beépítésre.
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/07/05 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/01/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.5.1-15-ZL1-2016-00003

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
10287 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási Szerződés a TOP-6.5.1-15-ZL1-2016-00003 azonosítószámú támogatási kérelemben szereplő, Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola - többletenergiát az oktatásra című projekt felújítási munkáira
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/07/05 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: VENTUS ÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bródy Imre utca 7. fszt. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám:
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 98622500
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
További tárgyak:45261400-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 27. (Hrsz.: 3205)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az épület tervezett felújítási munkáinak bemutatása:
Az iskola épülete Zalaegerszegen a Kisfaludy, Ady és Mártírok utcák által közrefogott területen található. Az iskola két épületrészből áll, az új épületrész 1982-ben épült, monolit vasbeton vázas épület, előre gyártott födém- és homlokzatipanelekkel, valamint monolit vasbeton falú lépcsőházi tömegekkel. A régi iskolaépület falazott szerkezetekből, gerendás födémrésszel 1907-ben épült. Az „ÚJ” iskolaépület, földszint + II. emeletes. A régi épületrész kétszintes. A régi iskolaépület külső homlokzatán a nyílászárók részlegesen felújításra kerültek. Az „Új” épületrész homlokzati- és födémszigetelése, valamint a nyílászárók cseréje a KEOP-2015-5.7.0 pályázat keretében megtörtént. A homlokzatok EPS hőszigetelést kaptak, a külső nyílászárók műanyag (5 kamrás) profilos 74mm széles horganyzott -acélmerevítéssel készültek. Ezen kívül a felújítás során a tantermekben, irodákban és kiszolgáló részeken a hőleadók termosztatikus radiátor szelepekkel lettek ellátva. A 2015-ös energetikai korszerűsítés a tornatermet, valamint a hőtermelői oldalt nem érintette.
Az épület falszerkezetét 1,20 m-es raszterrel elhelyezett előregyártott, bordás vasbeton falpanelek alkotják, melyekre utólag 5 cm vtg. dryvit rendszerű hőszigetelés került, a bordákon az utólagos hőszigetelés vastagsága 3 cm. A lábazati vasbeton gerenda nem hőszigetelt. A felújítás során az épület homlokzata 5 cm vtg. vízszintesen elhelyezett, acéllemez fegyverzetű IPN magos szendvicspanelt kap (Kingspan AWP, RAL 1015 színben) 451 m2 területen. A szendvicspanelek a bordáktól 2 cm-t eltartva kerülnek elhelyezésre, az így kialakuló résekbe általános helyen 15 cm vtg. a bordáknál 2 cm vtg. EPS hablemez hőszigetelés kerül beszorítva. A lábazaton 12 cm vtg. XPS, vagy formahabosított EPS hablemez hőszigetelés készül ragasztva, mely finom struktúrájú vékonyrétegű lábazati vakolat rendszert kap, bézs színben (Caparol Ginster 45).
A meglévő lapostető tartószerkezetét 12 cm vtg. előregyártott alulbordás vasbeton panel födém képezi melyre 15 cm kazánsalak feltöltés, 5 cm kazánsalak beton és bitumenes vízszigetelés került. A vízelvezetés pontralejtéssel kialakított. A tervezett felújítás során a 770 m2-es lapostető 25 cm vtg. két rétegben szabadon fektetett EPS hablemez hőszigetelést, PVC vízszigetelést és 5-8 cm vastag mosott kavics leterhelést kap. A tornaterem meglévő nyílászárói korszerűtlen acél szerkezetek, melyek elbontásra kerülnek. Helyettük a szendvicspanel síkjába helyezett több légkamrás tok-, illetve szárnyszerkezetű, hőszigetelő üvegezéssel ellátott műanyag nyílászárók kerülnek beépítésre. Az északi és keleti homlokzat ablakainak külső oldali üvegezése két rétegű ragasztott biztonsági üveg.
Az épület tornatermi szárnyának délnyugati sarkában kerül kialakításra az akadálymentes vizesblokk, a jelenlegi szertár helyén. Megközelítése a jelenlegi két darab ajtó kibontásával keletkező nyíláson át, az előtérben újonnan kialakított rámpán keresztül történik. A tornaterem elszeparálása miatt az előtér 12,5 m2-es része gipszkarton fallal leválasztásra kerül.
A kazánházban öt db. Hoval Atmogas AG-142 típusú kb. 138 kW névleges egységteljesítményű gázkazánból álló kaszkád kazántelep található. A fűtési rendszer kétcsöves, 70/55 °C hőfoklépcsőjű, zárt rendszerű szivattyús melegvíz fűtés. A csővezeték anyaga varratnélküli acélcső.
A tervezési irányelvekben meghatározottak alapján az épület használati melegvíz-és fűtési energiaigényének fedezésére három db. Q80/60=25-114 kW névleges egység őteljesítményű, zárt égésterű, helyiség levegőjétől független üzemű, égéstermék-elvezetéses kondenzációs, állókazán került betervezésre. A készülékek biztosítják a fűtési rendszer, és a használati melegvíz termelő rendszer hőellátását. A kazánok a megmaradó egy atmoszférikus kazánnal a tervezett TopTronic E kaszkádszabályzón keresztül működnek együtt. A megmaradó kazán alapvetően csak tartalék szerepet tölt be, illetve a fűtési idény nagyon kis hányadát kitevő hideg időszakban un. csúcskazánként üzemel. A rendszer felső elosztású, kétcsöves szivattyús melegvíz fűtés. A fűtési hőfoklépcső: 70/55 C°. A rendszer feladata, a helyiségekben a kívánt (beállított) hőmérséklet biztosítása. Az e fűtési módra jellemző tulajdonság a változásokra történő viszonylag gyors reagálás, mely a fűtőtestre tervezett termosztatikus radiátor fejen keresztül valósul meg.
Új védőrácsos tornatermi lámpatestek kiosztása a meglévő tartószerkezet és vezetékezés figyelembevételével lett kialakítva. Létesítményben különböző teljesítményű, a helyiségek jellegének legjobban megfelelő LED-es illetve fénycsöves vagy kompakt fénycsöves világítási rendszer kerül betervezésre a szabványoknak, valamint a megadott igénynek megfelelően. A tornateremben az előírt általános világítás (300 lux) biztosítása érdekében min. IP54 védettségű, 120W LED, átm. 300x141mm, IP65, IK08; 13 000lm, 4000K lámpatestek kerülnek beépítésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/07/05 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/01/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 99300900
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: VENTUS ÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bródy Imre utca 7. fszt. 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1047
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/01/22 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A kivitelezés időszakában, a Szerződés tárgyát képező felújítási munkák sajátosságából adódóan a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott műszaki tartalomhoz képest a helyszíni adottságokat és meglévőségeket figyelembe vevő változások váltak szükségessé, melyek a TOP-6.5.1-15-ZL1-2016-00003 azonosítószámú projekt alapvető célját nem változtatják meg.
A változások szükségességét a műszaki ellenőr megállapította, azokkal a tervező és a Megrendelő egyetértett.
A létrejött megoldások műszaki, szakmai szempontból és funkcionálisan legalább olyan paraméterekkel rendelkeznek, mint a hatályos Támogatási Szerződés részét képező műszaki tartalom. Az alkalmazott megoldások tartósság, funkció, élettartam és terhelhetőség szempontjából azonos műszaki tartalommal bírnak.
A műszaki tartalom változás minden esetben összhangban van a TOP projekt alapvető céljával.
A módosítások következtében a támogatási szerződéses vállalások (monitoring mutatók, indikátorok, horizontális szempontok, egyéb vállalások) nem módosultak, az alapvető célok teljesülését elősegítik.
A projekten belül továbbra is azonos alapterületű épület felújítási munkái készülnek el.
Felek álláspontja szerint a tárgyi szerződésmódosítás nem ütközik a Kbt 141. § (6) bekezdésében foglaltakba az alábbiakra tekintettel:
a) a módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna
b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg (az ajánlati ár és a teljesítés határideje nem változik, a teljesítés a műszaki tartalom változásával a vállalkozó számára nem válik könnyebbé).
c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki (jelentős új elem az eredeti közbeszerzési eljárásban rögzített feladatokhoz képest nem jelenik meg)
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 98622500 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 99300900 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Szerződéskötés: 2017.07.05.
1.sz. szerződésmódosítás: 2018.01.19.
2. sz. szerződésmódosítás: 2018.01.22.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/22 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben