Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/158
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.08.15.
Iktatószám:15443/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ
Teljesítés helye:2330 Dunaharaszti, Rákóczi u. 1-3.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:GST GENERÁL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12119842
Postai cím: ÁTI-Sziget Ipari Park I/A.
Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Németh Anasztázia
Telefon: +36 24795255
E-mail: anasztazia.nemeth@kk.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Dunaharaszti II. Rákóczi F. Ált. Iskola bővítése
Hivatkozási szám: EKR000918992019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A közbeszerzés tárgya, szerződés teljes megnevezése: "A Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ Dunaharaszti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tagintézményének férőhely bővítése"
A kivitelezési munkák összefoglaló leírása:
A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola udvarának déli részén, az épülethez közel egy 4 konténertantermet, vizesblokkokat és tanárit tartalmazó bővítmény kerül megépítésre.
Elvégzendő főbb munkák és főbb mennyiségi paramétereik:
A tantermek kb. 9,00 x 7,20 m mérettel, minimum 60 m2 alapterülettel és 3,00 m-es belmagassággal készülnek. A természetes megvilágítás bal oldalról a termek hosszú oldalain elhelyezett ablakokkal 1/6 aránnyal történik.
Alkalmazott anyagok, szerkezetek
Alapozás, lábazat:
- Monolit vb sávalap: a peremeken és a 24 lábas (7,3 m hosszú) konténerek 1/3 -2/3 osztásában, összesen 8 hosszanti és 4 rövid oldali vasalt sáv/gerenda alap. A sávalap tetején 2 sor zsalukő kibetonozva a szintbe állítás érdekében.
Térelhatároló szerkezetek, hőszigetelés
- külső falak acél szerkezetű, kőzetgyapot kitöltésű szendvicspanel, mindkét oldalon tűzihorganyzott
- Válaszfalak ugyanez, 6 cm vastagsággal
- Tetőfödémben 20 cm kőzetgyapot hőszigetelés kerül, belső felületét gipszkarton burkolat képezi, felette 70/100 mm fa tartóváz készül, amin OSB felületen horganyzott acél lemez fedés készül.
Padlószerkezet 1:
- 2,0 mm vastag PVC lemez padlóburkolat
- betonyp lap 20 mm vastag, cementkötésű forgácslap aljzat
- 20 mm Bach Tectapur (Terhelhetőség: 200-300KPa)
- hőhídmegszakítás az U-profil tetejére rögzítve
- U 140 melegen hengerelt acél tartó max 40 cm tengelytávolsággal, közeiben
- 160 mm PUR hab hőszigetelés az acél váz között
- horganyzott acél alsó zárólemez 0,5 mm vastagságban
Műanyag ablakok:
- fehér, 3 rtg üvegezett min 6 cellás PE szerkezetek, tok/szárny kapcsolat egy lágy és egy kemény ütközéssel, a WC ablakokat kivéve belülről működtethető műanyag redőnnyel. A WC ablakok üvegezése screen. A párkányok, lefutók és a redőnyök színe fehér. Vasalat csukva szellőztethető, bukó-nyíló.
Acél bejárati ajtók:
- Valamennyi külső ajtó Hörmann vagy azzal egyenértékű hőszigetelt kültéri acélszerkezet, feles üvegezéssel, rendszer kilinccsel, zárral, zsanérokkal, készre szinterezve érkezik.
Acél belső ajtók:
- Valamennyi belső ajtó Hörmann vagy azzal egyenértékű beltéri acélszerkezet, rendszer kilinccsel, zárral, zsanérokkal, készre szinterezve érkezik.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 195601874 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Dunaharaszti II. Rákóczi F. Ált. Iskola bővítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45210000-2
45214200-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2330 Dunaharaszti, Rákóczi u. 1-3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzés tárgya, szerződés teljes megnevezése: "A Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ Dunaharaszti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tagintézményének férőhely bővítése"
A megkötésre kerülő szerződés tárgya: kivitelezési szerződés.
A kivitelezési munkák összefoglaló leírása:
A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola udvarának déli részén, az épülethez közel egy 4 konténertantermet, vizesblokkokat és tanárit tartalmazó bővítmény kerül megépítésre.
Elvégzendő főbb munkák és főbb mennyiségi paramétereik:
A tantermek kb. 9,00 x 7,20 m mérettel, minimum 60 m2 alapterülettel és 3,00 m-es belmagassággal készülnek. A természetes megvilágítás bal oldalról a termek hosszú oldalain elhelyezett ablakokkal 1/6 aránnyal történik.
Alkalmazott anyagok, szerkezetek
Alapozás, lábazat:
- Monolit vb sávalap: a peremeken és a 24 lábas (7,3 m hosszú) konténerek 1/3 -2/3 osztásában, összesen 8 hosszanti és 4 rövid oldali vasalt sáv/gerenda alap. A sávalap tetején 2 sor zsalukő kibetonozva a szintbe állítás érdekében.
Térelhatároló szerkezetek, hőszigetelés
- külső falak acél szerkezetű, kőzetgyapot kitöltésű szendvicspanel, mindkét oldalon tűzihorganyzott
- Válaszfalak ugyanez, 6 cm vastagsággal
- Tetőfödémben 20 cm kőzetgyapot hőszigetelés kerül, belső felületét gipszkarton burkolat képezi, felette 70/100 mm fa tartóváz készül, amin OSB felületen horganyzott acél lemez fedés készül.
Padlószerkezet 1:
- 2,0 mm vastag PVC lemez padlóburkolat
- betonyp lap 20 mm vastag, cementkötésű forgácslap aljzat
- 20 mm Bach Tectapur (Terhelhetőség: 200-300KPa)
- hőhídmegszakítás az U-profil tetejére rögzítve
- U 140 melegen hengerelt acél tartó max 40 cm tengelytávolsággal, közeiben
- 160 mm PUR hab hőszigetelés az acél váz között
- horganyzott acél alsó zárólemez 0,5 mm vastagságban
Műanyag ablakok:
- fehér, 3 rtg üvegezett min 6 cellás PE szerkezetek, tok/szárny kapcsolat egy lágy és egy kemény ütközéssel, a WC ablakokat kivéve belülről működtethető műanyag redőnnyel. A WC ablakok üvegezése screen. A párkányok, lefutók és a redőnyök színe fehér. Vasalat csukva szellőztethető, bukó-nyíló.
Acél bejárati ajtók:
- Valamennyi külső ajtó Hörmann vagy azzal egyenértékű hőszigetelt kültéri acélszerkezet, feles üvegezéssel, rendszer kilinccsel, zárral, zsanérokkal, készre szinterezve érkezik.
Acél belső ajtók:
- Valamennyi belső ajtó Hörmann vagy azzal egyenértékű beltéri acélszerkezet, rendszer kilinccsel, zárral, zsanérokkal, készre szinterezve érkezik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A kötelező 12 hónapon felüli többletjótállás ideje (hónap) (min. 0 hónap, maximum 24 hónap) 10
2 3. Hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása (fő) (min. 0 fő, maximum 5 fő) 10
3 4. Környezetvédelmi és a lakosság érdekeit figyelembe vevő vállalások (Igen-Nem ) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
1. Kiegészítés a II.2.5) ponthoz: A "4. Környezetvédelmi és a lakosság érdekeit figyelembe vevő vállalások (IGEN-NEM)"
szempontnál Ajánlatkérő az alábbi vállalásokat értékeli (IGEN 5 pont, NEM 0 pont):
- A szállítójárművek kizárólag kapacitásuk, teherbírásuk legalább 90 %-át elérő kihasználtság mellett mozgathatók a fuvarszámok csökkentése érdekében (Igen-Nem);
- Kizárólag EURO III vagy annál korszerűbb normának megfelelő tehergépjárművek alkalmazása legalább 50 %-ban (Igen-Nem).
2. Információk az értékeléshez: értékelési ponttartomány 0-10 pont,
értékelési módszerek: A nettó ajánlati árnál fordított arányosítás, a "A kötelező 12 hónapon felüli többletjótállás ideje " valamint "Hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása" szempontnál egyenes arányosítás, a "Környezetvédelmi és a lakosság érdekeit figyelembe vevő vállalások" szempontnál pontkiosztás. Részletek a közbeszerzési dokumentumokban találhatók.
3. Egyenértékűség: ahol a felhívás, vagy a közbeszerzési dokumentumok (ide értve a műszaki dokumentumokat is) bármely része meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozik, ott a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése értelmében a "vagy azzal egyenértékű" kifejezést is érteni kell.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Dunaharaszti II. Rákóczi F. Ált. Iskola bővítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: GST GENERÁL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45362491
Postai cím: Nagytétényi Út 190. B.ép. 1.em. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1223
Ország: Magyarország
E-mail: gst@gst.t-online.hu
Telefon: +36 203593400
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24945376243
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 181126436
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 195601874
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: GST GENERÁL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45362491
Postai cím: Nagytétényi Út 190. B.ép. 1.em. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1223
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24945376243

Hivatalos név: Air Cooling Service Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54289004
Postai cím: Újváros Park 4-5
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1144
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13728098242

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/07/12 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges