Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/159
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.08.16.
Iktatószám:15446/2019
CPV Kód:44614000-7
Ajánlatkérő:Mátra-Top Borház Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Ecséd, 0553/24 hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:CLASMAN KFT
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Mátra-Top Borház Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54261352
Postai cím: Villányi Út 18. 4/46.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Barta Bianka
Telefon: +36 37301015
E-mail: info@dubicz.hu
Fax: +36 37301693
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.dubicz.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Borászati eszközök beszerzése (VP3-4.2.2-16)
Hivatkozási szám: EKR000280372019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44614000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Borászati eszközök beszerzése (VP3-4.2.2-16)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44614000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Ecséd, 0553/24 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Adás-vételi szerződés borászati eszközök beszerzésére a Mátra-Top Borház Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. részére a VP3-4.2.2-16 azonosító számú projekt keretében.
• 100 hl-es rozsdamentes, lábonálló borerjesztő tartály, 8 db,
• 250 hl-es rozsamentes, lábonálló borerjesztő tartály, 5 db,
• 250 hl-es (125 hl/125 hl) rozsdamentes, lábonálló borerjesztő tartály, 5 db,
• rozsdamentes vázszerkezetű kezelőjárda, 65 méter,
• rozsdamentes csigalépcső, kezelőjárdához, 1 db,
• hűtőkör-2 körös rendszer, az egyidejű hűtés-fűtés lehetőségeivel,
• ERJESZTÉS TECHN. CSŐHÁLÓZAT 32-60 2 KÖR, 60 méter
• FRUITHAGYÓ FH – 100 KW FOLY. HŰTŐ PLC VEZ. 100 KW, 1 db,
• HAGYÓ HIDRAULIKAI MODUL 1000/28+,1 db,
• KOMONDOR BB+ INTEGRÁLT AUTOMATIKA MODUL, 1 db
• TSZABHAGYÓGY 2000/5 TARTÁLY SZABÁLYOZÓ MODUL, 27 db
• PÁSZTOR 1+32 B+ INTELIGENS ERJ.SZABÁLYZÁS, 1 db,
• 1 db kovaföldes szűrő – kúpos fenekű változat.
A nyertes által teljesítendő kapcsolódó szolgáltatások:
• leszállítás,
• beüzemelés,
• kötelező 12 hónap jótállás (hosszabb jótállás értékelési szempont).
A részletes műszaki leírás a közbeszerzési dokumentumokban.
A felhívásban, a műszaki leírásban és a kalkulációs adatlapban azon termékek, áruk esetén, amelyek konkrét termék vagy márka megjelölést tartalmaznak, minden esetben elfogadható az azzal egyenértékű termék vagy áru megajánlása is, azzal, hogy az egyenértékűséget ajánlattevőnek igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP3-4.2.2-16

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
09827 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Borászati eszközök beszerzése (VP3-4.2.2-16)
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/23 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: CLASMAN KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79798314
Postai cím: Szórád Márton Út 18
Város: Dunaújváros
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2400
Ország: Magyarország
E-mail: info@clasman.hu
Telefon: +36 25744935
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 25744936
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 355944500
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44614000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44614000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Ecséd, 0553/24 hrsz
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Adás-vételi szerződés borászati eszközök beszerzésére a Mátra-Top Borház Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. részére a VP3-4.2.2-16 azonosító számú projekt keretében.
• 100 hl-es rozsdamentes, lábonálló borerjesztő tartály, 8 db,
• 250 hl-es rozsamentes, lábonálló borerjesztő tartály, 5 db,
• 250 hl-es (125 hl/125 hl) rozsdamentes, lábonálló borerjesztő tartály, 5 db,
• rozsdamentes vázszerkezetű kezelőjárda, 65 méter,
• rozsdamentes csigalépcső, kezelőjárdához, 1 db,
• hűtőkör-2 körös rendszer, az egyidejű hűtés-fűtés lehetőségeivel,
• ERJESZTÉS TECHN. CSŐHÁLÓZAT 32-60 2 KÖR, 60 méter
• FRUITHAGYÓ FH – 100 KW FOLY. HŰTŐ PLC VEZ. 100 KW, 1 db,
• HAGYÓ HIDRAULIKAI MODUL 1000/28+,1 db,
• KOMONDOR BB+ INTEGRÁLT AUTOMATIKA MODUL, 1 db
• TSZABHAGYÓGY 2000/5 TARTÁLY SZABÁLYOZÓ MODUL, 27 db
• PÁSZTOR 1+32 B+ INTELIGENS ERJ.SZABÁLYZÁS, 1 db,
• 1 db kovaföldes szűrő – kúpos fenekű változat.
A nyertes által teljesítendő kapcsolódó szolgáltatások:
• leszállítás,
• beüzemelés,
• kötelező 12 hónap jótállás (hosszabb jótállás értékelési szempont).
A részletes műszaki leírás a közbeszerzési dokumentumokban.
A felhívásban, a műszaki leírásban és a kalkulációs adatlapban azon termékek, áruk esetén, amelyek konkrét termék vagy márka megjelölést tartalmaznak, minden esetben elfogadható az azzal egyenértékű termék vagy áru megajánlása is, azzal, hogy az egyenértékűséget ajánlattevőnek igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 355944500
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: CLASMAN KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79798314
Postai cím: Szórád Márton Út 18
Város: Dunaújváros
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2400
Ország: Magyarország
E-mail: info@clasman.hu
Telefon: +36 25744935
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 25744936
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/07/19 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Vevő a tárgyi árubeszerzés lebonyolításának tervezése folyamán, 2018. október 29. napján előszerződést kötött a kivitelezővel a borászati eszközök telepítésére szolgáló építmény megépítésére. A szükséges építési munkálatok az előzetes felmérés alapján legfeljebb 30 naptári napot vesznek igénybe, ezen időintervallum elegendő ahhoz, hogy a borászati eszközök fogadására, telepítésére, beüzemelésére az építmény alkalmas legyen.
A szerződés szerint az Eladó a szerződés aláírásától (hatályba lépésétől) számítottan 60 naptári napi határidőig köteles a hiány, és hibamentes teljesítésre. A teljesítés helye: Ecséd, 0553/24 hrsz. A szerződés alapján a szerződésszerű teljesítés magában foglalja a borászati eszközök helyszínre történő szállítását, telepítését, beüzemelését. A telepítés és az üzembe helyezés legfeljebb 7 naptári napot vesz igénybe Eladó nyilatkozata szerint.
A 2019. május 23. napi szerződéskötést követően, 2019. május 27. napján Vevő felkérte Kivitelezőt az előszerződés alapján a vállalkozási szerződés megkötésére annak érdekében, hogy Eladó teljesítéséig (60 naptári nap) a szükséges építési munkálatokat elvégezhesse. Kivitelező válaszában úgy nyilatkozott, hogy a vállalkozási szerződést nem képes megkötni az előszerződés megkötése óta felmerülő kapacitáshiányra tekintettel. Az előzőre figyelemmel új kivitelezővel történő megállapodás megkötése szükséges a borászati eszközök telepítésére szolgáló építmény megépítése céljából.
Vevő a felmerülő problémákról 2019. július 05. napján értesítette az Eladót, miszerint az adásvétel tárgyát képező eszközök telepítése a helyszíni beton alap építési határidejének módosulása miatt nem lehetséges a szerződésben rögzített határidőben. Vevő tájékoztatta az Eladót, hogy a beton alap építésére irányuló építési beruházás előreláthatólag 2019. augusztus 21. napjával indul és legfeljebb 30 naptári napot vesz igénybe.
Vevő kérte Eladó nyilatkozatát a szerződés tárgyát képező borászati eszközök teljesítésének készültségi fokáról. Eladó tájékoztatása szerint az áruk teljeskörűen szállításra kész állapotban vannak 2019. július 15. napjával.
Vevő a Szerződés tárgyát képező eszközöket és árukat az Eladó telephelyén 2019. július 19. napján hiba- és hiánymentes állapotban átvette, egyúttal azok tárolására és későbbi időpontban történő kiszállítására és telepítésére kérte az Eladót. A legyártott, leszállított berendezések ellenértékéről Eladó részszámlát (2. számú részszámla) bocsáthat ki azok Eladó telephelyén történő átvételét követően azzal a feltétellel, hogy a telepítéshez és beüzemeléshez szükséges, ajánlatban felsorolt tételeket a sikeres beüzemelés, teljesítés és sikeres tesztüzem után számlázhatja csak ki végszámla formájában. Eladó a teljesített termékek ellenértékéről teljesítésigazolás alapján jogosult számlát kiállítani a kalkulációs adatlapon feltüntetett (egység)árakat figyelembe véve. Felek rögzítik, hogy az adásvételi szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívása a részszámla kibocsátását lehetővé tette.
Felek megállapodnak, hogy a szerződés szerinti teljesítési időtartamba nem számít bele az az időszak, melynek során Eladó önhibáján kívül nem képes munkavégzésre.
Fentiekre tekintettel Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján a szerződés III. pontjának 6. alpontját és IV. pontjának 1. alpontját az alábbiak szerint módosítják:
„III. 6. [...]Eladó egyebekben jogosult részszámla kibocsátására a legyártott, leszállított berendezések ellenértéke tekintetében, teljesítésigazolás birtokában, a kalkulációs adatlapon feltüntetett (egység)árakat figyelembe véve.”
„IV. 1. [...]Felek rögzítik, hogy a teljesítési időtartamba nem számít bele az az időszak, melynek során Eladó önhibáján kívül nem képes munkavégzésre.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A 2019. május 23. napi szerződéskötést követően, 2019. május 27. napján Vevő felkérte Kivitelezőt az előszerződés alapján a vállalkozási szerződés megkötésére annak érdekében, hogy Eladó teljesítéséig (60 naptári nap) a szükséges építési munkálatokat elvégezhesse. Kivitelező válaszában úgy nyilatkozott, hogy a vállalkozási szerződést nem képes megkötni az előszerződés megkötése óta felmerülő kapacitáshiányra tekintettel. Az előzőre figyelemmel új kivitelezővel történő megállapodás megkötése szükséges a borászati eszközök telepítésére szolgáló építmény megépítése céljából.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 355944500 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 355944500 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben