Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/157
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.08.14.
Iktatószám:15449/2019
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Sajóbábony Város Önkormányzat
Teljesítés helye:3792 Sajóbábony, Széchenyi u. 1. ., hrsz.: 689/41.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:JD Bau 2014 Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Sajóbábony Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52883147
Postai cím: Bocskai Út 2
Város: Sajóbábony
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3792
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szilva István
Telefon: +36 46549030
E-mail: hivatal@sajobabony.hu
Fax: +36 46549031
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.sajobabony.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Esély Otthon létrehozása Sajóbábonyban
Hivatkozási szám: EKR000861632019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Megrendelő az épület I. és a II. emeleten önkormányzati lakások kialakítását tervezi.
A lakások, ill. az épület akadálymentes megközelítése a D-i oldalon akadálymentes bejárati ajtó elhelyezésével történik, itt kerül elhelyezésre egy a szintek közötti akadálymentes közlekedésre alkalmas lift. Az akadálymentes bejárat megközelíthető az akadálymentes parkolótól (1. meglévő parkoló felfestése és 2. akadálymentes parkoló kiépítése) akadálymentes rámpával, akadálymentes közlekedősáv kialakításával. A bejárat előtt előtető készül. Mindkét szinten 1-1 akadálymentesített lakás kerül kialakításra a lift közelében.
Az I. emeleten és a II. emeleten is 2-2 db garzon lakás, és 5-5 db másfél szobás lakás kerül kialakításra (ebből 1-1 akadálymentes kivitelben). Összesen 14 lakás.
GARZON lakás helyiségei: előtérből nyíló szoba, étkező-konyha és fürdőszoba
MÁSFÉL SZOBÁS lakás helyiségei: közlekedőből nyíló szoba és étkező-konyha, előtérből nyíló félszoba, fürdőszoba és wc.
Meglévő helyiségek felhasználásával, nyílások befalazásával illetve nyílások bontásával, könnyűszerkezetes válaszfal építésével, lakások közötti YTONG válaszfal építésével alakítjuk ki a helyiségeket.
- BELSŐ ÁTALAKÍTÁS :
Pince szinten a lift beépítése miatt (a pincei részen az akna süllyeszték és aknafal) a lift helyén a válaszfalakat elbontjuk, és a lift melletti tárolókba a beközlekedést egy új nyílászáró elhelyezésével biztosítjuk (nyílás bontásával ajtót helyezünk el a tároló helyiségek között az utólagos nyíláskiváltás technológiájának betartásával)
Földszinten terv szerinti helyen a kialakítandó lakások főbejáratát a földszinti konyhatechnológiától teljesen leválasztottuk, így a lakások főbejárata teljesen különálló egységet képez az átalakítás után (így a meglévő lépcsőház csak a lakókat szolgálja ki), az üzemelő konyhatechnológiához nem nyúlunk – tervezéssel nem érintett. Átalakítandó épületrészben a K-i homlokzaton biztosítjuk a főbejáratot a meglévő lépcsőházon keresztül fel az emeleti lakószintekre. A fsz.-en kialakítandó előtér-közlekedő helyiség miatt átalakítjuk a vizes blokkot.
I. és II. emeleten meglévő középfolyosóból nyílóan, meglévő helyiségek felhasználásával szintenként 2 db GARZON és 5 db MÁSFÉLSZOBÁS (ebből 1 db akadálymentes kialakítással) lakás kerül kialakításra. Válaszfalak bontásával, válaszfalak építésével, nyílások befalazásával és nyílásbontással alakítjuk ki a lakásokat és helyiségeit.
A részletes feladatleírást és mennyiséget a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként kiadott tervek, műszaki leírás és az árazatlan költségvetés tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 141346600 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Esély Otthon létrehozása Sajóbábonyban
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3792 Sajóbábony, Széchenyi u. 1. ., hrsz.: 689/41.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Megrendelő az épület I. és a II. emeleten önkormányzati lakások kialakítását tervezi.
A lakások, ill. az épület akadálymentes megközelítése a D-i oldalon akadálymentes bejárati ajtó elhelyezésével történik, itt kerül elhelyezésre egy a szintek közötti akadálymentes közlekedésre alkalmas lift. Az akadálymentes bejárat megközelíthető az akadálymentes parkolótól (1. meglévő parkoló felfestése és 2. akadálymentes parkoló kiépítése) akadálymentes rámpával, akadálymentes közlekedősáv kialakításával. A bejárat előtt előtető készül. Mindkét szinten 1-1 akadálymentesített lakás kerül kialakításra a lift közelében.
Az I. emeleten és a II. emeleten is 2-2 db garzon lakás, és 5-5 db másfél szobás lakás kerül kialakításra (ebből 1-1 akadálymentes kivitelben). Összesen 14 lakás.
GARZON lakás helyiségei: előtérből nyíló szoba, étkező-konyha és fürdőszoba
MÁSFÉL SZOBÁS lakás helyiségei: közlekedőből nyíló szoba és étkező-konyha, előtérből nyíló félszoba, fürdőszoba és wc.
Meglévő helyiségek felhasználásával, nyílások befalazásával illetve nyílások bontásával, könnyűszerkezetes válaszfal építésével, lakások közötti YTONG válaszfal építésével alakítjuk ki a helyiségeket.
- BELSŐ ÁTALAKÍTÁS :
Pince szinten a lift beépítése miatt (a pincei részen az akna süllyeszték és aknafal) a lift helyén a válaszfalakat elbontjuk, és a lift melletti tárolókba a beközlekedést egy új nyílászáró elhelyezésével biztosítjuk (nyílás bontásával ajtót helyezünk el a tároló helyiségek között az utólagos nyíláskiváltás technológiájának betartásával)
Földszinten terv szerinti helyen a kialakítandó lakások főbejáratát a földszinti konyhatechnológiától teljesen leválasztottuk, így a lakások főbejárata teljesen különálló egységet képez az átalakítás után (így a meglévő lépcsőház csak a lakókat szolgálja ki), az üzemelő konyhatechnológiához nem nyúlunk – tervezéssel nem érintett. Átalakítandó épületrészben a K-i homlokzaton biztosítjuk a főbejáratot a meglévő lépcsőházon keresztül fel az emeleti lakószintekre. A fsz.-en kialakítandó előtér-közlekedő helyiség miatt átalakítjuk a vizes blokkot.
I. és II. emeleten meglévő középfolyosóból nyílóan, meglévő helyiségek felhasználásával szintenként 2 db GARZON és 5 db MÁSFÉLSZOBÁS (ebből 1 db akadálymentes kialakítással) lakás kerül kialakításra. Válaszfalak bontásával, válaszfalak építésével, nyílások befalazásával és nyílásbontással alakítjuk ki a lakásokat és helyiségeit.
A részletes feladatleírást és mennyiséget a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként kiadott tervek, műszaki leírás és az árazatlan költségvetés tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Ajánlattevő által a teljesítésbe bevonni tervezett magasépítési műszaki szakember (építésvezető) tapasztalata (min. 0 hónap, max. 48 hónap, előny a nagyobb, csak egész hónap adható meg) 20
2 Többletjótállás mértéke a minimálisan kötelező 18 hónap felett (min. 0 hónap, max. 24 hónap, előny a nagyobb, csak egész hónap ajánlható meg) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.2.11-16-2017-00030
II.2.9) További információ:
Az értékelési szempontok és azok pontozása a „Dokumentáció” elnevezésű dokumentumban kerültek részletesen kifejtésre, kérjük
azok körültekintő, alapos áttanulmányozását és az ajánlatok ott előírtaknak megfelelően történő elkészítését!

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Esély Otthon létrehozása Sajóbábonyban
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: JD Bau 2014 Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81746161
Postai cím: Jókai Mór Út 14
Város: Harsány
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3555
Ország: Magyarország
E-mail: jd.2014kft@gmail.com
Telefon: +36 203750514
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25099430205
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 143427112
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 141346600
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: JD Bau 2014 Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81746161
Postai cím: Jókai Mór Út 14
Város: Harsány
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3555
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25099430205

Hivatalos név: Gramalpin 2007 Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75574141
Postai cím: Miklós Utca 13. 8/42.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 1035
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13991610241

Hivatalos név: FICÉP Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68449764
Postai cím: Budaörsi Út 34/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12194803243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/06/28 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlatkérő nem nevezett meg az eljárásban a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges