Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/159
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.08.16.
Iktatószám:15470/2019
CPV Kód:45000000-7;45310000-3;45350000-5
Ajánlatkérő:Répcelak Város Önkormányzata
Teljesítés helye:9653 Répcelak, József Attila utca 32. hrsz.: 20/2, 20/5
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Helyi Önkormányzat
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Helyi Önkormányzat
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Répcelak Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86491602
Postai cím: Bartók Béla Utca 38.
Város: Répcelak
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9653
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kiss Julianna Jegyző
Telefon: +36 95370101
E-mail: kiss.julianna@repcenet.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.repcelak.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Helyi Önkormányzat
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Helyi Önkormányzat
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Répcelak ált. iskola energetikai rekonstrukciója
Hivatkozási szám: EKR000365222019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45310000-3
45350000-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés Répcelaki általános iskola energetikai rekonstrukciója.
Projektazonosító: TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00023
A fejlesztés célja Répcelak, József Attila utca 32. sz. alatti Móra Ferenc Általános Iskola fűtésrend-szerének korszerűsítése.
Az iskola épületein – a tornatermet kivéve – már történtek felújítások, amik részben megfelelnek a TNM rendelt 1. táblázat előírásainak, az eddigi fejlesztésekhez azonban fűtéskorszerűsítés nem kap-csolódott. Az iskola központi radiátoros fűtése jelenleg egy korszerűtlen különálló épületben találha-tó kazánházból, távvezetéken keresztül történik 34 éves kazánok segítségével, továbbá az épületben található radiátorok sincsenek ellátva termosztatikus szelepekkel. Az iskola energetikai besorolása: DD „Korszerűt megközelítő”.
A projekt keretében új és korszerű, bivalens rendszerű fűtési rendszer kerül kiépítésre az iskola épü-letén belül, annak érdekében, hogy a rendkívül korszerűtlen távvezetékek használata megszűnjön. A tervezett fejlesztéssel a fűtést és a használati melegvíz-ellátást 2 db 58 kW teljesítményű, elektromos üzemű levegő-víz hőszivattyú fogja biztosítani, melyekre korszerű kondenzációs gázkazánok fognak ráfűteni; valamint új, termosztatikus radiátorszelepekkel ellátott radiátorok kerülnek elhelyezésre.
Az iskola villamos rendszere 49,9 KW teljesítményű napelemes kiserőművel bővül a világítás bizto-sításához és az elektromos üzemű hőszivattyú ellátásához. A tervezett fejlesztések hatására az épület energiafelhasználása minimálissá válik.
Az épületek akadálymentes megközelíthetősége, valamint az épületen belüli akadálymentes közle-kedés biztosítható, a projekt keretében infokommunikációs akadálymentesítés valósul meg.

1. Fűtés: 2 db 58 kW-os hőszivattyú beépítése tartozékokkal, puffer tartállyal, tágulási tartály-lyal, csővezeték, acéllemez radiátor 153 db, termosztatikus szelep 153 db, érzékelő fej 153 db, érzékelő 153 db, fűtőköri szivattyú 1db, a fűtés-hűtés cső zártcellás héjjal szigetelve 884 fm, épületgépészeti csővezeték hőszigetelése 100 fm
2. Gázellátás: kondenzációs gázüzemű fali kazán, automatikával, szerelve kompletten 1 db, gáz nyomáscsökkentő 1 db, előkerti gázmérőszekrény gáznyomás szabályzóval 1 db, égéstermék elvezetés komplett 1 db, cső 72 fm (fekete acélcső 24 fm, talajba kerülő PE 80/G SDR11 védőcsővel 48 fm), kiegészítő munkák
3. Napelemes rendszer: 182 db polykristályos napelem tartószerkezettel, inverter 1 db, solar ká-bel 400 fm, AC, DC oldali védelem
4. Vízellátás, csatornázás: vezetékrendszer építés, földmunkával, szerelvényekkel: 25 fm
5. Légtechnika: szellőző ventilátor beépítés 2 db
6. Bontási munkák: 1 db 20 m2 alapterületű 55,92 m3 térfogatú melléképület teljes elbontása, pala ártalmatlanítása
7. Építési munkák: 14,3 m2 alapterületű 55,92 m3 térfogatú kazánház épület építése
alapozás 1,85m3, vasalt aljzatbeton 14,13m2, felmenő fal 20,23 m2, nyílászáró áthidalóval 3 db, padlóburkolat 13,87m2, padlószigetelés 13,87m2, homlokzati hőszigetelés 20,5 m2, ket-tős állókorcolt tüzihorganyzott acéllemez fedés 20,16 m2, tűzgátló gipszkarton burkolat 13,38 m2, ereszcsatorna Lindab lemezből 9,7 fm, vakolat, fém lépcső 1 db, festési munkák, hőszivattyú kültéri egységének alapozása 4 m2
8. Kazánház komplett villanyszerelési munkái
9. Ácsmunkák:tetőszerkezet megerősítése 76 m2, rovarmentesítés
10. Rehabilitációs munkák: Mobil indukciós hurok 1 db, eligazító tábla 1 db, helységtábla 1 db
Építési engedély iktatószáma: a tevékenység nem engedélyköteles
A teljes mennyiséget részletesen a közbeszerzési műszaki leírásban lévő árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Répcelaki ált. iskola energetikai rekonstrukciója
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45310000-3
45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: 9653 Répcelak, József Attila utca 32. hrsz.: 20/2, 20/5
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés Répcelaki általános iskola energetikai rekonstrukciója.
Projektazonosító: TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00023
A fejlesztés célja Répcelak, József Attila utca 32. sz. alatti Móra Ferenc Általános Iskola fűtésrend-szerének korszerűsítése.
Az iskola épületein – a tornatermet kivéve – már történtek felújítások, amik részben megfelelnek a TNM rendelt 1. táblázat előírásainak, az eddigi fejlesztésekhez azonban fűtéskorszerűsítés nem kap-csolódott. Az iskola központi radiátoros fűtése jelenleg egy korszerűtlen különálló épületben találha-tó kazánházból, távvezetéken keresztül történik 34 éves kazánok segítségével, továbbá az épületben található radiátorok sincsenek ellátva termosztatikus szelepekkel. Az iskola energetikai besorolása: DD „Korszerűt megközelítő”.
A projekt keretében új és korszerű, bivalens rendszerű fűtési rendszer kerül kiépítésre az iskola épü-letén belül, annak érdekében, hogy a rendkívül korszerűtlen távvezetékek használata megszűnjön. A tervezett fejlesztéssel a fűtést és a használati melegvíz-ellátást 2 db 58 kW teljesítményű, elektromos üzemű levegő-víz hőszivattyú fogja biztosítani, melyekre korszerű kondenzációs gázkazánok fognak ráfűteni; valamint új, termosztatikus radiátorszelepekkel ellátott radiátorok kerülnek elhelyezésre.
Az iskola villamos rendszere 49,9 KW teljesítményű napelemes kiserőművel bővül a világítás bizto-sításához és az elektromos üzemű hőszivattyú ellátásához. A tervezett fejlesztések hatására az épület energiafelhasználása minimálissá válik.
Az épületek akadálymentes megközelíthetősége, valamint az épületen belüli akadálymentes közle-kedés biztosítható, a projekt keretében infokommunikációs akadálymentesítés valósul meg.

1. Fűtés: 2 db 58 kW-os hőszivattyú beépítése tartozékokkal, puffer tartállyal, tágulási tartály-lyal, csővezeték, acéllemez radiátor 153 db, termosztatikus szelep 153 db, érzékelő fej 153 db, érzékelő 153 db, fűtőköri szivattyú 1db, a fűtés-hűtés cső zártcellás héjjal szigetelve 884 fm, épületgépészeti csővezeték hőszigetelése 100 fm
2. Gázellátás: kondenzációs gázüzemű fali kazán, automatikával, szerelve kompletten 1 db, gáz nyomáscsökkentő 1 db, előkerti gázmérőszekrény gáznyomás szabályzóval 1 db, égéstermék elvezetés komplett 1 db, cső 72 fm (fekete acélcső 24 fm, talajba kerülő PE 80/G SDR11 védőcsővel 48 fm), kiegészítő munkák
3. Napelemes rendszer: 182 db polykristályos napelem tartószerkezettel, inverter 1 db, solar ká-bel 400 fm, AC, DC oldali védelem
4. Vízellátás, csatornázás: vezetékrendszer építés, földmunkával, szerelvényekkel: 25 fm
5. Légtechnika: szellőző ventilátor beépítés 2 db
6. Bontási munkák: 1 db 20 m2 alapterületű 55,92 m3 térfogatú melléképület teljes elbontása, pala ártalmatlanítása
7. Építési munkák: 14,3 m2 alapterületű 55,92 m3 térfogatú kazánház épület építése
alapozás 1,85m3, vasalt aljzatbeton 14,13m2, felmenő fal 20,23 m2, nyílászáró áthidalóval 3 db, padlóburkolat 13,87m2, padlószigetelés 13,87m2, homlokzati hőszigetelés 20,5 m2, ket-tős állókorcolt tüzihorganyzott acéllemez fedés 20,16 m2, tűzgátló gipszkarton burkolat 13,38 m2, ereszcsatorna Lindab lemezből 9,7 fm, vakolat, fém lépcső 1 db, festési munkák, hőszivattyú kültéri egységének alapozása 4 m2
8. Kazánház komplett villanyszerelési munkái
9. Ácsmunkák:tetőszerkezet megerősítése 76 m2, rovarmentesítés
10. Rehabilitációs munkák: Mobil indukciós hurok 1 db, eligazító tábla 1 db, helységtábla 1 db
Építési engedély iktatószáma: a tevékenység nem engedélyköteles
A teljes mennyiséget részletesen a közbeszerzési műszaki leírásban lévő árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Kötelezően előírt (36 hónap) jótálláson túli többletvállalás (hónap) 10
2 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt MV-ÉG szakterületű szakember többlet tapasztalata (hónap)  8
3 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt MV-ÉV szakterületű szakember többlet tapasztalata (hónap)  8
4 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt MV-É szakterületű szakember többlet tapasztalata (hónap)  4
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Répcelaki ált. iskola energetikai rekonstrukciója
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az eljárás eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pont értelmében:
75. § (2) Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha
b) a – (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható – rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel;
(4)136 A (2) bekezdés b) pontjában foglalt esetben az ajánlatkérő az ajánlatok bontásáig az EKR-ben rögzített adattal igazolhatja a rendelkezésre álló fedezet összegét. Ha a 41/C. § (1) bekezdésben foglalt valamely ok miatt az ajánlatok bontására nem az EKR-ben kerül sor, az ajánlatkérő az eljárást megindító hirdetmény feladásakor az elektronikus hirdetménykezelő rendszerben (kérelem) rögzített adattal, vagy a közbeszerzési eljárás során dokumentált, legkésőbb a végleges ajánlatok bontása előtt az ajánlattevőkkel vagy részvételre jelentkezőkkel közölt adattal, elektronikus árlejtés esetén az árlejtés megkezdését megelőzően az elektronikus rendszerben rögzített adattal igazolhatja a rendelkezésre álló fedezet összegét.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: KG Invest 2008. Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73524614
Postai cím: Konini Utca 19.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9028
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14408717208

Hivatalos név: Bereczki Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75433875
Postai cím: Mátyás király Utca 18.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11319962218

Hivatalos név: PDR Alpok Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46296320
Postai cím: Béke Utca 8.
Város: Kemenesmagasi
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9522
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24777058218

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/03/27 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges