Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/159
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.08.16.
Iktatószám:15487/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Sátoraljaújhely Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Sátoraljaújhely, Liget tér Hrsz: 226
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:REX-BAU Építőipari Tervező, Kivitelező és Bonyolító Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Sátoraljaújhely Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13222002
Postai cím: Kossuth Tér 5
Város: Sátoraljaújhely
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3980
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szamosvölgyi Péter
Telefon: +36 47525100
E-mail: polgarmester@satoraljujhely.hu
Fax: +36 47525173
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.satoraljaujhely.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szabadidő park felújítás és játszótér kialakítás
Hivatkozási szám: EKR000582612019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Játszótér és szabadidős park kialakítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Sátoraljaújhely, Liget tér Hrsz: 226
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A területen a szabadidő eltöltésére több létesítmény található, melyek a következők:
-Szabadtéri színpad
-BMX biciklipálya
-Műfüves focipálya
1. Szabadtéri színpad:
A színpad burkolat cserére szorul, mert a fa korhadt, töredezett, sok helyen lyukas. A burkolatot, az alatta lévő párnafákat, és a szélén lévő szögvas keretet el kell bontani, a beton felületet le kell tisztítani. A bontás után lesz látható, hogy a vb. lemez felülete lejtéssel van-e kialakítva a vízelvezető lyukak felé, mely alapján pontosítani lehet a párnafák alatti keményfa távtartók méretét.
A színpad burkolat új rétegrendje:
csavaros rögzítéssel / táblaméret: 1500 x 3000 mm/
80 x 45 mm keményfa párnafa 45 cm tengelykiosztással
80 x 80 mm keményfa távtartó 60 cm tengelytávolsággal, dűbellel lefogatva magassága 45 mm, mely a meglévő burkolat kibontás után pontosítandó 13 cm meglévő vasbeton szerkezet
A színpad alatti vakolatlan terméskő falat le kell tisztítani és újra kell hézagolni.
A két beton lépcső javítása Mapei felület javítóval történik. A beton felületeket homokszórással meg kell tisztítani, a szükséges részeken ki kell javítani.A meglévő korlátok helyett új korlátok szerkezete: 60 x 60 x 4 mm zárt szelvény, a beton koszorúba rögzített talplemezhez hegesztve.
2. BMX biciklipálya:
A meglévő beton ugrató elemek közül egy szorul javításra, melynek beton felületére acéllemez új burkolat kerül.
Egy meglévő fém szerkezetű ugrató fa burkolatát cserélni kell, és a meglévővel megegyező kivitelű új kerül telepítésre.
A területen van két kosárlabda palánk, mely közül az egyiknek csak a fém tartó oszlopa van meg, a palánkot pótolni kell.
Szükséges egy 5 m szélességű sima aszfalt burkolatot készíteni a meglévő aszfalt burkolatra teljes hosszban, görldeszka használatra.
3. Műfüves focipálya:
Felújítása tartalmazza a meglévő műfű felszedését és új vízáteresztő műfű burkolat készítését komplett rétegrenddel. A kerítés mázolásra szorul, mely a következő munkafázisokból áll: rozsdamentesítés, korróziógátló alapozás, alapozó fedőmázolás, fedőmázolás zománcfestékkel.
4. Utak felújítása:
A meglévő aszfaltburkolatú belső park sétálóutak több helyen kátyúsak, göröngyösek. Felújításuk új hengerelt aszfalt kopóréteg készítéssel történik 4 + 2 cm vastagsággal, AC-8 jelű aszfaltbetonnal, NZ adalékkal.
5. Parkosítás és játszótér:
Új fák telepítése történik, néhány helyen füvesíteni kell a területet. Elhelyezésre kerül 10 db kerti pad, 10 db hulladékgyűjtő, 2 db ivókút és 4 db játszótéri elem
6. Elektromos vízvédelmi pontok kialakítása: két helyen történik.
7. Kerítés felújítása:
A terület körbekerített, fém szerkezetű kerítéssel, bejárati kapukkal, felújítása csak részlegesen történik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 200
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00013

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
10492 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Játszótér és szabadidős park kialakítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/31 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: REX-BAU Építőipari Tervező, Kivitelező és Bonyolító Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42091134
Postai cím: Pataki Utca 39.
Város: Sátoraljaújhely
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3980
Ország: Magyarország
E-mail: rexbau@rexbau.hu
Telefon: +36 204346370
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 35832707
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Sátoraljaújhely, Liget tér Hrsz: 226
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A területen a szabadidő eltöltésére több létesítmény található, melyek a következők:
-Szabadtéri színpad
-BMX biciklipálya
-Műfüves focipálya
1. Szabadtéri színpad:
A színpad burkolat cserére szorul, mert a fa korhadt, töredezett, sok helyen lyukas. A burkolatot, az alatta lévő párnafákat, és a szélén lévő szögvas keretet el kell bontani, a beton felületet le kell tisztítani. A bontás után lesz látható, hogy a vb. lemez felülete lejtéssel van-e kialakítva a vízelvezető lyukak felé, mely alapján pontosítani lehet a párnafák alatti keményfa távtartók méretét.
A színpad burkolat új rétegrendje:
csavaros rögzítéssel / táblaméret: 1500 x 3000 mm/
80 x 45 mm keményfa párnafa 45 cm tengelykiosztással
80 x 80 mm keményfa távtartó 60 cm tengelytávolsággal, dűbellel lefogatva magassága 45 mm, mely a meglévő burkolat kibontás után pontosítandó 13 cm meglévő vasbeton szerkezet
A színpad alatti vakolatlan terméskő falat le kell tisztítani és újra kell hézagolni.
A két beton lépcső javítása Mapei felület javítóval történik. A beton felületeket homokszórással meg kell tisztítani, a szükséges részeken ki kell javítani.A meglévő korlátok helyett új korlátok szerkezete: 60 x 60 x 4 mm zárt szelvény, a beton koszorúba rögzített talplemezhez hegesztve.
2. BMX biciklipálya:
A meglévő beton ugrató elemek közül egy szorul javításra, melynek beton felületére acéllemez új burkolat kerül.
Egy meglévő fém szerkezetű ugrató fa burkolatát cserélni kell, és a meglévővel megegyező kivitelű új kerül telepítésre.
A területen van két kosárlabda palánk, mely közül az egyiknek csak a fém tartó oszlopa van meg, a palánkot pótolni kell.
Szükséges egy 5 m szélességű sima aszfalt burkolatot készíteni a meglévő aszfalt burkolatra teljes hosszban, görldeszka használatra.
3. Műfüves focipálya:
Felújítása tartalmazza a meglévő műfű felszedését és új vízáteresztő műfű burkolat készítését komplett rétegrenddel. A kerítés mázolásra szorul, mely a következő munkafázisokból áll: rozsdamentesítés, korróziógátló alapozás, alapozó fedőmázolás, fedőmázolás zománcfestékkel.
4. Utak felújítása:
A meglévő aszfaltburkolatú belső park sétálóutak több helyen kátyúsak, göröngyösek. Felújításuk új hengerelt aszfalt kopóréteg készítéssel történik 4 + 2 cm vastagsággal, AC-8 jelű aszfaltbetonnal, NZ adalékkal.
5. Parkosítás és játszótér:
Új fák telepítése történik, néhány helyen füvesíteni kell a területet. Elhelyezésre kerül 10 db kerti pad, 10 db hulladékgyűjtő, 2 db ivókút és 4 db játszótéri elem
6. Elektromos vízvédelmi pontok kialakítása: két helyen történik.
7. Kerítés felújítása:
A terület körbekerített, fém szerkezetű kerítéssel, bejárati kapukkal, felújítása csak részlegesen történik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 200
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 35832707
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: REX-BAU Építőipari Tervező, Kivitelező és Bonyolító Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42091134
Postai cím: Pataki Utca 39.
Város: Sátoraljaújhely
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3980
Ország: Magyarország
E-mail: rexbau@rexbau.hu
Telefon: +36 204346370
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/08/01 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1.sz. módosítás: Az alapszerződés 4.4 pontja szerinti munkavégzés helyszínét szerződő felek az alábbiak szerint módosítják:
4.4 A vállalkozó köteles a tárgyi munkákat elvégezni a Sátoraljaújhely, Hrsz: 589/1 és 589/2 alatti megvalósítási helyszínen.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződés aláírását követően Felek észlelték, hogy adminisztrációs hiba folytán tévesen került feltüntetésre a munkavégzés helyszíne.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 35832707 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 35832707 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben