Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/158
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.08.15.
Iktatószám:15488/2019
CPV Kód:39312000-2
Ajánlatkérő:KATHI FARM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Teljesítés helye:4032 Debrecen, Füredi út 76.;4032 Debrecen, Füredi út 76.;4032 Debrecen, Füredi út 76.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Juh, kecske tenyésztése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: KATHI FARM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46255435
Postai cím: Bánk tanya 27.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4079
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kathi Zoltán
Telefon: +36 304551883
E-mail: kathizoltan1985@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ekr.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Juh, kecske tenyésztése
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Húsfeldolgozáshoz szükséges eszközök beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000860842019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39312000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész: „Húsfeldolgozáshoz és szárított hús gyártáshoz szükséges csomagolástechnikai eszközök beszerzése”
2. rész: „Húsfeldolgozáshoz és szárított hús gyártáshoz szükséges technológiai eszközök beszerzése”
3. rész: „Húsfeldolgozáshoz és szárított hús gyártáshoz szükséges épület infrastruktúrai eszközök beszerzése”
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Csomagolástechnikai eszközök beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39312000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4032 Debrecen, Füredi út 76.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Megnevezés Darabszám
FÓLIÁZÓ GÉP KOMPLETT 1db
TASAKOLÓ GÉP, 2 FÉLE TASAKSZÉLESSÉG 1db
SÚLYADAGOLÓ 10 FEJES 1db
GARATOS FELHORDÓSZALAG 1db
KITÁROLÓ SZÁLLÍTÓSZALAG 1db
VÉDŐGÁZOS VÁKUMCSOMAGOLÓ GÉP 1db
SZERVIZDOBOGÓ 4,7X2,4X3M, ROZSDAMENTES, FELJÁRÓVAL, KOMPLETTEN
Hűtőegység: 1db
1 db léghűtő legalább 8,57 kW hűtőteljesítménnyel, 10°C...12°C teremhőfokhoz +
1 db léghűtő legalább 11,76 kW hűtőteljesítménnyel, 10°C...12°C teremhőfokhoz +
1 db léghűtő legalább 8,57 kW hűtőteljesítménnyel, 10°C...12°C teremhőfokhoz +
1 aggregát legalább 22,3 kW hűtőteljesítménnyel
Hűtőegység: 1db
1 db léghűtő legalább 5,06 kW hűtőteljesítménnyel, 6°C teremhőfokhoz +
1 db aggregát, legalább 11 kW hűtőteljesítménnyel +
1 db léghűtő, legalább 1,34 kW hűtőteljesítménnyel, 6°C teremhőfokhoz +
1 db léghűtő legalább 1,8 kW hűtőteljesítménnyel, 6°C teremhőfokhoz +
1 db léghűtő legalább 1,8 kW hűtőteljesítménnyel, 0°C...2°C teremhőfokhoz +
1 db léghűtő legalább 1,8 kW hűtőteljesítménnyel, 2°C...6°C teremhőfokhoz
Hűtőegység: 1db
1 db aggregát legalább 8,84 kW hűtőteljesítménnyel +
1 db léghűtő legalább 9 kW hűtőteljesítménnyel, 2°C...6°C teremhőfokhoz
Hűtőegység: 1db
1 db léghűtő legalább 10 kW hűtőteljesítménnyel, -38°C teremhőfokhoz +
1 db aggregát legalább 10,4 kW hűtőteljesítménnyel
Hűtőegység: 2db
1 db léghűtő legalább 3,94 kW hűtőteljesítménnyel, -20°C…-24°C teremhőfokhoz+
1 db aggregát legalább 2,72 kW hűtőteljesítménnyel
További feladatok:
Ajánlattevő feladatát képezi az eszközök teljesítés helyére történő szállítása, beüzemelése.
Ajánlattevő köteles az általa leszállított, átadás-átvételi eljárás keretében átvételre kerülő és üzembe helyezett termékek működéséről, továbbá azok felhasználásának, valamint alkalmazásának módjairól magyar nyelvű leírását, használati utasításait, jótállási dokumentumait, valamint minden nemű olyan dokumentumot átadni, mely a termékek rendeltetésszerű használatához szükségesek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.
A beszerezni kívánt termékek részletes leírását a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Kiszállási határidő (óra, minimum 48 óra – maximum 24 óra) 20
2 A kötelező 12 hónapon felüli többletjótállás időtartama (hónap, minimum 0 hónap – maximum 48 hónap)  20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP-3-4.2.1-15
II.2.9) További információ:
A szerződés mindkét fél által történő aláírásának a napjától számított 5 hétig tart.

II.2.1)
Elnevezés: Húsfeldolgozás - technológiai eszközök
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39312000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4032 Debrecen, Füredi út 76.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Megnevezés Darabszám
KÖRFŰRÉSZ BALANSZERREL 1db
ESZKÖZFERTŐTLENÍTŐ ELEKTR.FŰTÉSSEL 2db
LÁDAMOSÓ GÉP 2db
HÚSSZELETELŐGÉP 1db
VÁKUUMTUMBLER 4db
HÚSDARÁLÓ, ÍNKIVÁLASZTÓ ADAPTERREL 1db
HÚSKÉSZÍTMÉNYKEVERŐ 1db
ASZTALI POGÁCSAFORMÁZÓ 1db
FŐZŐ-FÜSTÖLŐ EGYSÉG 3db
Hűtőegység: 1db
1 db léghűtő legalább 4,6 kW hűtőteljesítménnyel, 10°C…12°C teremhőfokhoz +
1 db aggregát legalább 4,57 kW hűtőteljesítménnyel
Hűtőegység: 1db
1 db léghűtő legalább 11,76 kW hűtőteljesítménnyel, 10°C…12°C teremhőfokhoz +
1 db aggregát legalább 10,2 kW hűtőteljesítménnyel
Hűtőegység: 2db
1 db léghűtő legalább 11,76 kW hűtőteljesítménnyel, 10°C…12°C teremhőfokhoz +
1 db aggregát legalább 10,2 kW hűtőteljesítménnyel
Hűtőegység: 1db
1 db léghűtő legalább 4,6 kW hűtőteljesítménnyel, 10°C…12°C teremhőfokhoz +
1 db aggregát legalább 4,57 kW hűtőteljesítménnyel
Hűtőegység: 1db
2 db léghűtő egyenként legalább 12,58 kW hűtőteljesítménnyel, 0°C…2°C teremhőfokhoz +
1 db aggregát legalább 17,3 kW hűtőteljesítménnyel
Hűtőegység: 1db
2 db léghűtő egyenként legalább 5,06 kW hűtőteljesítménnyel, 0°C…2°C teremhőfokhoz +
1 db aggregát legalább 9,2 kW hűtőteljesítménnyel
Hűtőegység: 1db
1 db léghűtő legalább 12,58 kW hűtőteljesítménnyel, 6°C teremhőfokhoz +
1 db aggregát legalább 11 kW hűtőteljesítménnyel

További feladatok:
Ajánlattevő feladatát képezi az eszközök teljesítés helyére történő szállítása, beüzemelése.
Ajánlattevő köteles az általa leszállított, átadás-átvételi eljárás keretében átvételre kerülő és üzembe helyezett termékek működéséről, továbbá azok felhasználásának, valamint alkalmazásának módjairól magyar nyelvű leírását, használati utasításait, jótállási dokumentumait, valamint minden nemű olyan dokumentumot átadni, mely a termékek rendeltetésszerű használatához szükségesek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.
A beszerezni kívánt termékek részletes leírását a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Kiszállási határidő (óra, minimum 48 óra – maximum 24 óra) 20
2 A kötelező 12 hónapon felüli többletjótállás időtartama (hónap, minimum 0 hónap – maximum 48 hónap)  20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP-3-4.2.1-15
II.2.9) További információ:
A szerződés mindkét fél által történő aláírásának a napjától számított 5 hétig tart.

II.2.1)
Elnevezés: Épület infrastruktúra
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39312000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4032 Debrecen, Füredi út 76.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Megnevezés Darabszám
KÉZMOSÓ - 20db
PEREMES ASZTAL - 4db
SÍK MUNKAASZTAL - 9db
FŐZŐ-FÜSTÖLŐ KOCSI - 27db
FÜSTÖLŐBOT ALU "Y" - 4000db
FÜSTÖLŐBOT SZÁLLÍTÓ KOCSI - 3db
HÚSOS KOCSI - 20db
BÁRDFERTŐTLENÍTŐ RM. FALRA SZERELHETŐ - 1db
TESTHASÍTÓ BÁRD KÉTKEZES HASÍTÓ - 1db
SOKKOLÓ HŰTŐ SZEKRÉNY, TÁLCÁKKAL - 1db
ROLLI KOCSI 6 KERÉK - 35db
HÚSVÁGÓ TŐKE EXTRA ERŐS LÁBBAL KIVEHETŐ TŐKEFEJJEL - 1db
KÉTOLDALT MŰA.BETÉTES ASZTAL - 1db
ROZSDAMENTES POLC - 5db
HÚSOSKOCSI BILLENTŐ - 1db
KAROS LEERESZTŐ legalább 500 KG-OS -1db
HÁROMMEDENCÉS RM.MOSOGATÓ, LÁBON ÁLLÓ, MEDENCÉKKEL, SZIFONNAL, CSAPTELEP NÉLKÜL -1db
ÍRÓPULT, HÚSÜZEMI -1db
FALI TÖMLŐTARTÓ, RM. - 15db
CSIZMAMOSÓ RM. - 1db
SAVÁLLÓ (TI) EGYCELLÁS méréshatár legalább 3-30KG között -1db
LÁDAALÁTÉT - 2db
MŰAG. EURO RAKLAP - 130db
SPECIÁLIS SAVÁLLÓ (TTI) EGYCELLÁS méréshatár legalább 30-300KG között - 5db
CSŐPÁLYÁS PÁLYAMÉRLEG - 2db
SAVÁLLÓ (TI) EXTRALAPOS méréshatár legalább 300-1500KG között RÁMPÁVAL - 1db
MŰANYAG LÁDA - 600db
CSŐPÁLYA O60MM (FM) - 43db
PÁLYAVÁLTÓ HORG. MAGASPÁLYÁHOZ - 6db
TELESZKÓPOS PÁLYAVÉG, 90+135 FOKBAN MOZGATHATÓ - 1db
KERESZT PÁLYAVÁLTÓ - 1db
EURO KAMPÓ - 100db
LÉGFÜGGÖNY - 5db
AJTÓK - 62 db
További feladatok:
Ajánlattevő feladatát képezi az eszközök teljesítés helyére történő szállítása, beüzemelése.
Ajánlattevő köteles az általa leszállított, átadás-átvételi eljárás keretében átvételre kerülő és üzembe helyezett termékek működéséről, továbbá azok felhasználásának, valamint alkalmazásának módjairól magyar nyelvű leírását, használati utasításait, jótállási dokumentumait, valamint minden nemű olyan dokumentumot átadni, mely a termékek rendeltetésszerű használatához szükségesek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.
A beszerezni kívánt termékek részletes leírását a műszaki leírás tartalmazza.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Kiszállási határidő (óra, minimum 48 óra – maximum 24 óra) 20
2 A kötelező 12 hónapon felüli többletjótállás időtartama (hónap, minimum 0 hónap – maximum 48 hónap)  20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP-3-4.2.1-15
II.2.9) További információ:
A szerződés mindkét fél által történő aláírásának a napjától számított 5 hétig tart.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: 1 Elnevezés: Csomagolástechnikai eszközök beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az eljárás eredménytelen az 1. rész esetében a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján, figyelemmel arra, hogy a legalacsonyabb árú ajánlatot benyújtó ajánlattevő ajánlati ára (Omnion Kft. - 60.954.000,- nettó Ft) meghaladta a rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékét (nettó 49.571.600,- Ft) és a fedezet kiegészítésére nem kerül sor.

  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 63577200
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: OMNION Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63035812
Postai cím: Hunyadi János Út 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13845911243

Hivatalos név: BAUSZER Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90058006
Postai cím: Röszkei Út 46
Város: Mórahalom
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6782
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10557606206

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Húsfeldolgozás - technológiai eszközök
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az eljárás eredménytelen a 2. rész esetében a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján, figyelemmel arra, hogy a legalacsonyabb árú ajánlatot benyújtó ajánlattevő ajánlati ára (Omnion Kft. - 121.350.000,- nettó Ft) meghaladta a rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékét (nettó 117.991.400,- Ft) és a fedezet kiegészítésére nem kerül sor.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 123733900
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: OMNION Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63035812
Postai cím: Hunyadi János Út 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13845911243

Hivatalos név: BAUSZER Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90058006
Postai cím: Röszkei Út 46
Város: Mórahalom
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6782
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10557606206

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Épület infrastruktúra
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az eljárás eredménytelen a 3. rész esetében a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján, figyelemmel arra, hogy a legalacsonyabb árú ajánlatot benyújtó ajánlattevő ajánlati ára (Omnion Kft. - 73.411.750,- nettó Ft) meghaladta a rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékét (nettó 72.825.700,- Ft) és a fedezet kiegészítésére nem kerül sor.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 75687375
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: BAUSZER Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90058006
Postai cím: Röszkei Út 46
Város: Mórahalom
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6782
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10557606206

Hivatalos név: OMNION Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63035812
Postai cím: Hunyadi János Út 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13845911243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/07/15 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges