Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/158
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.08.15.
Iktatószám:15492/2019
CPV Kód:45233123-7
Ajánlatkérő:Vámospércs Városi Önkormányzat
Teljesítés helye:4287 Vámospércs, Kiss utca 898 hrsz-ú út, Bartók Béla utca 458/2, 1692 hrsz-ú út, Csokonai utca 443 hrsz-ú út.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Köz-Ép-Út Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Vámospércs Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12550300
Postai cím: Béke Utca 1
Város: Vámospércs
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4287
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóthné dr. Asztalos Ágnes
Telefon: +36 52591503
E-mail: info@vamospercs.hu
Fax: +36 52591515
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.vamospercs.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.vamospercs.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vámospércs, 3 belterületi utca burkolat felújítása
Hivatkozási szám: EKR000917892019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233123-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Vámospércs, 3 belterületi utca burkolat felújítása”
A Bartók Béla utca burkolat-felújítása keretében felújításra kerül az útburkolat a Váczi Mihály utca csatlakozásától, a Nagy utcai csatlakozásig a mellékelt munkaterület lehatárolási helyszínrajz szerint.
A burkolatfelújítás keretében ki kell kátyúzni a burkolathibákat mintegy 60,33 m2 felületen, majd 2,5 cm. átlag kiegyenlítő réteg beépítésével 5 cm. AC-11 kopó aszfalt kopóréteget kell beépíteni 1905 m2 területen.
A burkolatba eső szennycsatorna aknafedlapjait és tisztító idomjait szintbe kell helyezni.
A burkolat felújítás keretében le kell követni a meglévő útburkolat vonalvezetését.
Az elkészült útburkolat mellett mindkét oldalon föld útpadkát kell készíteni 1,0 méter szélességben.
A Csokonai utca burkolat-felújítása keretében felújításra kerül az útburkolat a Nagy utca csatlakozásától, a Váci Mihály utcai csatlakozásig, az utca csatlakozását is beleértve.
A burkolatba eső szennycsatorna aknafedlapjait és tisztító idomjait szintbe kell helyezni.
A burkolatban, illetve annak szélében lévő teherbírási elégtelenségből származó süllyedéseket mintegy 57,4 m2 felületen teljes pályaszerkezet cserével kell javítani:
(vágás, burkolatbontás, elszállítás, tükörképzés, pályaszerkezet: 4 cm AC-11 kopó, 5cm AC-11 kötő, 15 cm. Ckt-4 útalap, 20 cm. Homokos-kavics)
A burkolatfelújítás keretében ki kell kátyúzni a burkolathibákat, majd 2,5 cm. átlag kiegyenlítő réteg beépítésével 5 cm. AC-11 kopó aszfalt kopóréteget kell beépíteni 485,25 m2 területen.
Az elkészült útburkolat mellett mindkét oldalon M22 mészkő stabilizált útpadkát kell készíteni 1,0 méter szélességben és 15 cm. vastagságban kiékelve, mintegy 265 m2-en. Befejező munkálatként 2 db. „Állj! Elsőbbségadás kötelező” jelzőtáblát kell kihelyezni.
A Kiss utca burkolat-felújítása keretében felújításra kerül az útburkolat a Görgey utca csatlakozásától, a csatlakozás torkolatát is beleértve, a Temető utcai csatlakozásig, illetve további 30,37 méter hosszban a Temető utca és az Ady Endre utca csatlakozását is beleértve.
A burkolatba eső szennycsatorna aknafedlapjait és tisztító idomjait szintbe kell helyezni.
A burkolatban, illetve annak szélében lévő teherbírási elégtelenségből származó süllyedéseket mintegy 40 m2 felületen teljes pályaszerkezet cserével kell javítani:
(vágás, burkolatbontás, elszállítás, tükörképzés, pályaszerkezet : 4 cm AC-11 kopó, 5cm AC-11 kötő, 15 cm. Ckt-4 útalap, 20 cm. Homokos-kavics)
A burkolatfelújítás keretében ki kell kátyúzni a burkolathibákat, majd 2,5 cm. átlag kiegyenlítő réteg beépítésével 5 cm. AC-11 kopó aszfalt kopóréteget kell beépíteni 1549,41 m2 területen.
Az elkészült útburkolat mellett mindkét oldalon M22 mészkő stabilizált útpadkát kell készíteni 1,0 méter szélességben és 15 cm. vastagságban kiékelve.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az eredményhirdetés után az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
A további információkat, a részletes feladatleírást, az ajánlatkérő elvárásait, egyéb információkat a további közbeszerzési dokumentumok részletezik.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 37943444 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Vámospércs, 3 belterületi utca burkolat felújítás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233228-3
További tárgyak:45233123-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4287 Vámospércs, Kiss utca 898 hrsz-ú út, Bartók Béla utca 458/2, 1692 hrsz-ú út, Csokonai utca 443 hrsz-ú út.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Bartók Béla utca burkolat-felújítása keretében felújításra kerül az útburkolat a Váczi Mihály utca csatlakozásától, a Nagy utcai csatlakozásig a mellékelt munkaterület lehatárolási helyszínrajz szerint.
A burkolatfelújítás keretében ki kell kátyúzni a burkolathibákat mintegy 60,33 m2 felületen, majd 2,5 cm. átlag kiegyenlítő réteg beépítésével 5 cm. AC-11 kopó aszfalt kopóréteget kell beépíteni 1905 m2 területen.
A burkolatba eső szennycsatorna aknafedlapjait és tisztító idomjait szintbe kell helyezni.
A burkolat felújítás keretében le kell követni a meglévő útburkolat vonalvezetését.
Az elkészült útburkolat mellett mindkét oldalon föld útpadkát kell készíteni 1,0 méter szélességben.
A Csokonai utca burkolat-felújítása keretében felújításra kerül az útburkolat a Nagy utca csatlakozásától, a Váci Mihály utcai csatlakozásig, az utca csatlakozását is beleértve.
A burkolatba eső szennycsatorna aknafedlapjait és tisztító idomjait szintbe kell helyezni.
A burkolatban, illetve annak szélében lévő teherbírási elégtelenségből származó süllyedéseket mintegy 57,4 m2 felületen teljes pályaszerkezet cserével kell javítani:
(vágás, burkolatbontás, elszállítás, tükörképzés, pályaszerkezet: 4 cm AC-11 kopó, 5cm AC-11 kötő, 15 cm. Ckt-4 útalap, 20 cm. Homokos-kavics)
A burkolatfelújítás keretében ki kell kátyúzni a burkolathibákat, majd 2,5 cm. átlag kiegyenlítő réteg beépítésével 5 cm. AC-11 kopó aszfalt kopóréteget kell beépíteni 485,25 m2 területen.
Az elkészült útburkolat mellett mindkét oldalon M22 mészkő stabilizált útpadkát kell készíteni 1,0 méter szélességben és 15 cm. vastagságban kiékelve, mintegy 265 m2-en. Befejező munkálatként 2 db. „Állj! Elsőbbségadás kötelező” jelzőtáblát kell kihelyezni.
A Kiss utca burkolat-felújítása keretében felújításra kerül az útburkolat a Görgey utca csatlakozásától, a csatlakozás torkolatát is beleértve, a Temető utcai csatlakozásig, illetve további 30,37 méter hosszban a Temető utca és az Ady Endre utca csatlakozását is beleértve.
A burkolatba eső szennycsatorna aknafedlapjait és tisztító idomjait szintbe kell helyezni.
A burkolatban, illetve annak szélében lévő teherbírási elégtelenségből származó süllyedéseket mintegy 40 m2 felületen teljes pályaszerkezet cserével kell javítani:
(vágás, burkolatbontás, elszállítás, tükörképzés, pályaszerkezet : 4 cm AC-11 kopó, 5cm AC-11 kötő, 15 cm. Ckt-4 útalap, 20 cm. Homokos-kavics)
A burkolatfelújítás keretében ki kell kátyúzni a burkolathibákat, majd 2,5 cm. átlag kiegyenlítő réteg beépítésével 5 cm. AC-11 kopó aszfalt kopóréteget kell beépíteni 1549,41 m2 területen.
Az elkészült útburkolat mellett mindkét oldalon M22 mészkő stabilizált útpadkát kell készíteni 1,0 méter szélességben és 15 cm. vastagságban kiékelve.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az eredményhirdetés után az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
A további információkat, a részletes feladatleírást, az ajánlatkérő elvárásait, egyéb információkat a további közbeszerzési dokumentumok részletezik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.A teljesítésbe bevonásra kerül 1 fő olyan szakember, aki útépítés és/vagy útfelújítás irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik.(igen/nem)  20
2 3. Jótállás vállalt időtartama (min. 36 hónap, max. 60 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vámospércs, 3 belterületi utca burkolat felújítás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Köz-Ép-Út Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42082181
Postai cím: Szabadság Tér 12/b. V. em. 50.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: koz.ep.ut2011@gmail.com
Telefon: +36 703383788
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23131453215
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 37943444
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: projektvezető,aszfaltozás,geodézia,fuvarozás,forgalomtechnika,minőségügyi vizsgálatok
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: DEPONA PLUSZ Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38079577
Postai cím: Szombathelyi Utca 60
Város: Panyola
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4913
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14299526215

Hivatalos név: Köz-Ép-Út Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42082181
Postai cím: Szabadság Tér 12/b. V. em. 50.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23131453215

Hivatalos név: DIAMOND-ÚT Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90780945
Postai cím: Árpád Utca 12. 21/b.
Város: Nagykálló
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4320
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24927538215

Hivatalos név: NNK Környezetgazdálkodási, Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61244405
Postai cím: Iskola Utca 3. tt/1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11976738209

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/07/11 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges