Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/158
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.08.15.
Iktatószám:15516/2019
CPV Kód:79340000-9
Ajánlatkérő:Tiszafüred Város Önkormányzata
Teljesítés helye:5350 Tiszafüred Városi Önkormányzat Fő út 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Yellow Brick Road Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tiszafüred Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27293324
Postai cím: Fő Út 1
Város: Tiszafüred
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5350
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szabó Erika
Telefon: +36 59510500
E-mail: jegyzoiiroda@tiszafured.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://tiszafured.hu/tiszafured-varos-onkormanyzata/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Tiszafüred Város Önkormányzata részére a „Nyugalom, pihenés, Tisza-tó” A Tiszafüredi szabadstrand komplex megújítása a turisztikai vonzerő fejlesztés érdekében című TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00014 számú projekt Marketing-kommunikációs feladat
Hivatkozási szám: EKR000341352019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79340000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Tiszafüred Város Önkormányzata részére a „Nyugalom, pihenés, Tisza-tó” A Tiszafüredi szabadstrand komplex megújítása a turisztikai vonzerő fejlesztés érdekében című TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00014 azonosító számú projekt keretén belül „Marketing-kommunikációs feladatok ellátása”
Az EKR rendszer a 74-el kezdődő CPV kódokat nem fogadja ezért a II.1.2. pontok az alábbiak:
II.1.2) Fő CPV-kód: 7440000000-3 Hirdetési és marketing szolgáltatások
További tárgyak: 74410000-6 Hirdetési szolgáltatások
74420000-9 Marketingszolgáltatás
74421000-6 Közvetlen marketing szolgáltatások
74422000-3 Reklámtervezési és - szervezési szolgáltatások
A bejelőlt 73000000-2 kód csak a rendszer működtetése miatt került rögzítésre.
A karakter korlát matt a "II.2.1) Elnevezés pont folytatása:"
• A telepített szolgáltatáshoz kapcsolódó hardverek időjárás és rongálás védelmét a Megrendelő biztosítja vagy olyan helyet jelöl meg a telepítésre, ahol az eszközök védettek. A Vállalkozó által megjelölt pontokon a 230V-os hálózatot, a LAN hálózatot és az internet hozzáférést a Megrendelő biztosítja.
• Határidő: a digital signage kampány megvalósítása a 2020.03.01-2020.06.30 közötti időszakban.
A részletes leírást a Műszaki dokumentáció részét képező „SZAKMAI AJÁNLAT” dokumentum tartalmazza
Megrendelő előteljesítést elfogad.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 24795000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Marketing-kommunikációs feladatok ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79342000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5350 Tiszafüred Városi Önkormányzat Fő út 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. A Tiszafüredi Szabadstrand marketing és kommunikációs stratégiájának megalkotása, valamint logó, szlogen és arculati elemek fejlesztése. Határidő: szerződés aláírásától számított 75 naptári nap.
2. Outdoor köztéri kampány lebonyolítása: 20 db óriásplakát kihelyezése, a kihelyezett plakátok legalább fele az 1522/2017. (VIII. 14.) Korm. Határozat szerint érintett települések közül, a Debrecen, Hajdúszoboszló, Hortobágy és Tisza-tó kiemelt turisztikai fejlesztési térségben legalább 4 településen vagy az érintett térség kétszámjegyű főútjainak legalább egyike mentén. A kihelyezett plakátok maradék része az ország turisztikailag legfrekventáltabb régióiban kerüljön kihelyezésre (Balaton régió, Központi régió) legalább 3 hetes tényleges kihelyezési idővel a 2020.03.01-2020.06.30 közötti időszakban..
3. Plakátok tervezése és gyártása: A/1 és A/2 méretű plakátok tervezése, gyártatása és leszállítása Megrendelő részére. Határidő: arculati terv elfogadását követően 75 naptári napon belül.
4. Special outdoor kampány szervezése: A fogyasztói szempontból aktív, mobilis, legalább 60%-ban 18-49 éves korosztályt megcélzó, belépő díjas, online felületekkel (facebook, weboldal) rendelkező, legalább igazoltan 8000 fős/esemény résztvevői létszámú, zárt eseményen vagy rendezvényen való megjelenés legalább 20 db A/2 méretű plakáttal. Határidő: a 2020.03.01-2020.06.30 közötti időszakban.
5. A/5 méretű, legalább 4 oldalas, nem tűzött/fűzött, színes kiadvány készítése 1000 példányban. A kiadvány tervezés és gyártás specifikációját a szerződés 5. számú melléklete tartalmazza. Határidő: a kiadványok leszállítása a 2020.03.01-2020.06.30 közötti időszakban.
6. Kampány video készítése a tiszafüredi szabadstrand ismertségének növeléséhez, a szolgáltatások bemutatásával valamint tágabb kulturális és természeti környezetéről, zenei aláfestéssel, feliratokkal. Határidő: a kampány video leszállítása a 2020.03.01-2020.06.30 közötti időszakban.
7. Weboldal megtervezése és lefejlesztése, egyszeri alkalommal történő feltöltése (ősfeltöltés) a Megrendelő által megadott tartalommal. Közösségi média fiókok (insta, facebook) létrehozása és beállítása, összekapcsolása a webes megjelenéssel. Határidő: arculati terv elfogadását követően 75 naptári napon belül.
8. Felhő szolgáltatásból vagy lokálisan menedzselhető digitális médiafelület (digital signage vagy digital display) szolgáltatás a Tiszafüredi Szabad strandon.
• Legalább 6 db, digitális médiafelület szolgáltatás implementálása a Tiszafüredi Szabad strandon (digital signage vagy digital display kompatibilis megjelenítővel, minimum 55" képernyőméret, fullHD vagy magasabb felbontás, legalább 150 fokos betekintési szög, HDMI és RCA video-audio kapcsolat, infra távirányítási lehetőség, min 2*10W hangszóró teljesítmény, LAN és/vagy wifi kapcsolat, a megjelenítők elhelyezésre szolgáló konzolok, a megjelenítők felszerelése, gyártói garanciával).
• Az állókép, video tartalom menedzselhetőségének biztosítása a digitális médiafelületen, felület használatának és a tartalom karbantartásának betanítása Megrendelő által meghatározott munkatársak részére, valamint elektronikus formában átadott oktatási anyag.
• Induló tartalom gyártása: legalább 20 statikus induló (szerkesztett állókép, szöveg + képi információval) tartalom a Tiszafüredi Szabadstrand arculati kézikönyve alapján, a megrendelő által meghatározott tematikai elvárás szerint a digitális médiafelület szoftveres specifikációjának megfelelően.
• Megjelenés legalább egy digitális médiafelület hálózaton, legalább 10 lokációban, legalább 4 hetes időtartamban 2020.03.01-2020.06.30 közötti időszakban. (digital signage, digital display rendszeren), ehhez tartalom gyártása Tiszafüredi Szabadstrand arculati kézikönyve alapján, a Megrendelő által meghatározott tematikai elvárás szerint, az adott digitális médiafelület által használt formátum specifikáció szerint .
A karakter korlát miatt a folytatás a "II.1.4) A közbeszerzés mennyisége" pontban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. A felhívás III.1.3) M.2.1. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember 12 hónapon felüli többlet gyakorlati ideje (max.36 hónap) 8
2 2. A felhívás III.1.3) M.2.2. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember 12 hónapon felüli többlet gyakorlati ideje (max.36 hónap)  8
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár forintban (összesen) Súlyszám - 84
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00014
II.2.9) További információ:
Az EKR rendszerben meghatározott tartalom és a karakterszám-korlátozás miatt, Ajánlatkérő az eljárási dokumentumok részeként kiegészítő dokumentációként csatolja a szakmai tartalom egységes szerkezetbe foglalt leírását. Ajánlatkérő valamennyi előírását és feltételét az eljárási dokumentumok együttesen tartalmazzák az azokban szereplő előírások betartása az érvényes ajánlattétel feltétele

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Marketing-kommunikációs feladatok ellátása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Yellow Brick Road Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93451640
Postai cím: Lillafüred Utca 42
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
E-mail: bcsheinz@gmail.com
Telefon: +36 709319100
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22667214242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 25000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 24795000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Yellow Brick Road Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93451640
Postai cím: Lillafüred Utca 42
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22667214242

Hivatalos név: AXIA Group Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60835752
Postai cím: Seregély Utca 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26490119241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/03/30 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges