Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/159
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.08.16.
Iktatószám:15520/2019
CPV Kód:71631000-0
Ajánlatkérő:Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Szeged közig. területén belül az alábbi helyeken: Vértó és körny.(Csáky J. u.–Nyitra u.-Vértói út–Körtöltés–Lomnici u.–Agyagos u.–Makkosházi Krt.–Rókusi Krt.) által lehatárolt területek.N. kód:HU333
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Global Terv Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80770932
Postai cím: Széchenyi Tér 10.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Botka László
Telefon: +36 62564363
E-mail: kozbeszcsop@szeged.eu
Fax: +36 62564292
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szegedvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Zöld város kialakítása Vértó és környéke műsz. ell
Hivatkozási szám: EKR000476632018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71631000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Zöld város kialakítás,Vértó,körny.műszaki ellenőr
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71631000-0
További tárgyak:71630000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Szeged közig. területén belül az alábbi helyeken: Vértó és körny.(Csáky J. u.–Nyitra u.-Vértói út–Körtöltés–Lomnici u.–Agyagos u.–Makkosházi Krt.–Rókusi Krt.) által lehatárolt területek.N. kód:HU333
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A TOP-6.3.2 jelű felhívásra benyújtandó Zöld város kialakítása Vértó és környéke akcióterületen c., projekt kivitelezési közbeszerzési dokumentációjának műszaki előkészítése, a kivitelezés keretében mérnöki tanácsadás, a beruházás műszaki lebonyolításához kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása, a készültségi fok igazolásához szükséges független mérnöki nyilatkozatok kiállítása és a jótállási igények érvényesítése.
A szerződéses feladatok 3 fő megvalósítási fázisra bonthatóak:
1. A kivitelezések megkezdése előtt ellátandó műszaki ellenőri feladatok
2. A kivitelezések folyamán ellátandó műszaki ellenőri feladatok
3. A kivitelezések után ellátandó műszaki szakértői feladatok
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 1 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.3.2-16-SG1-2017-00003

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
00692 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Zöld város kialakítás,Vértó,körny.műszaki ellenőr
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/04 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Global Terv Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63677513
Postai cím: Szegedi Út 37-39.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
E-mail: info@globalterv.hu
Telefon: +36 302040907
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17001584
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 8490000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71631000-0
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71631000-0
További tárgyak:71630000-3
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Szeged közig. területén belül az alábbi helyeken: Vértó és körny.(Csáky J. u.–Nyitra u.-Vértói út–Körtöltés–Lomnici u.–Agyagos u.–Makkosházi Krt.–Rókusi Krt.) által lehatárolt területek.N. kód:HU333
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A TOP-6.3.2 jelű felhívásra benyújtandó Zöld város kialakítása Vértó és környéke akcióterületen c., projekt kivitelezési közbeszerzési dokumentációjának műszaki előkészítése, a kivitelezés keretében mérnöki tanácsadás, a beruházás műszaki lebonyolításához kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása, a készültségi fok igazolásához szükséges független mérnöki nyilatkozatok kiállítása és a jótállási igények érvényesítése.
A szerződéses feladatok 3 fő megvalósítási fázisra bonthatóak:
1. A kivitelezések megkezdése előtt ellátandó műszaki ellenőri feladatok
2. A kivitelezések folyamán ellátandó műszaki ellenőri feladatok
3. A kivitelezések után ellátandó műszaki szakértői feladatok
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 1 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 8490000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Global Terv Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63677513
Postai cím: Szegedi Út 37-39.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
E-mail: info@globalterv.hu
Telefon: +36 302040907
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17001584
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/08/06 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A felek rögzítik, hogy Megbízott bankszámlaszáma 12011351-01681121-00100001, mely Megbízott adataiban módosításra került.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Megbízott Megbízó felé jelezte, hogy bankszámlaszáma megváltozott, jövőben az új bankszámlaszámot -12011351-01681121-00100001- kéri figyelembe venni a teljesítés során.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 8490000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 8490000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A megbízási szerződés módosítására a hatályos közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezések figyelembe vételével került sor. A megbízási szerződés fenti módosítással nem érintett pontjait a Felek változatlan formában és tartalommal hatályban lévőnek tekintik.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben