Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/158
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.08.15.
Iktatószám:15533/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Vasvári Városfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Az alábbi vasvári helyrajzi számok: 2070/1, 2070/2, 2070/3, 2070/4, 2070/5, 2041/2, 2074
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:városfejlesztéssel kapcsolatos gazdasági tevékenys
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Vasvári Városfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55702580
Postai cím: Alkotmány Utca 1.
Város: Vasvár
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pálláné Dr. Lakics Erika
Telefon: +36 94572012
E-mail: lakics.erika@vasvar.hu
Fax: +36 94572012
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vasvar.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: városfejlesztéssel kapcsolatos gazdasági tevékenys
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Iparterület kialakítása Vasváron (m)
Hivatkozási szám: EKR000505862019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Iparterület kialakítása az alábbi műszaki tartalommal:
Telephelyek:
1. számú csarnok építés: 723,05 m2 hasznos alapterület
1. sz. csarnok kerítés építés: 765,17 fm
1. sz. csarnok telepen belüli útépítés: 1.176 m2
1. sz. csarnok tűzivíz tározó építés: 2 db 35 m3 műanyag tartály
2. számú csarnok építés: 756,51 m2 hasznos alapterület
2. sz. csarnok kerítés építés: 419,55 fm
2. sz. csarnok telepen belüli útépítés: 1.397 m2
2. sz. csarnok tűzivíz tározó építés: 2 db 35 m3 műanyag tartály
Külső közművek:
Csapadékvízelvezetés építés: 1795,73 m csatorna, 178,01 m áteresz
Útvilágítás (Térvilágítás) építés: 865 m
Vízvezeték építés: 863,4 m gerinc, 31,17 m bekötés
Szennyvízvezeték építés: 849,92 m gerinc, 40,33 m bekötés
Út- és járdaépítés: 901,27 m út, 6 db útcsatlakozás, 762 m járda
A terület „zöldmezős” beruházás, az építési telket ellátó közművek, út és térvilágítások, útcsatlakozások a tervezett épülettel egy időben kerülnek kiépítésre, azzal, hogy a használatbavétel idejére teljes körű közműellátottság biztosítva lesz. A gáz-és villanyvezeték kiépítését Ajánlatkérő közszolgáltatást végzőktől közvetlenül külön- külön megrendelte, megvalósítás szolgáltatók feladata, amely a kivitelezés időtartamára esik.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 799980000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Iparterület kialakítása Vasváron
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: Az alábbi vasvári helyrajzi számok: 2070/1, 2070/2, 2070/3, 2070/4, 2070/5, 2041/2, 2074
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Iparterület kialakítása az alábbi műszaki tartalommal:
Telephelyek:
1. számú csarnok építés: 723,05 m2 hasznos alapterület
1. sz. csarnok kerítés építés: 765,17 fm
1. sz. csarnok telepen belüli útépítés: 1.176 m2
1. sz. csarnok tűzivíz tározó építés: 2 db 35 m3 műanyag tartály
2. számú csarnok építés: 756,51 m2 hasznos alapterület
2. sz. csarnok kerítés építés: 419,55 fm
2. sz. csarnok telepen belüli útépítés: 1.397 m2
2. sz. csarnok tűzivíz tározó építés: 2 db 35 m3 műanyag tartály
Külső közművek:
Csapadékvízelvezetés építés: 1795,73 m csatorna, 178,01 m áteresz
Útvilágítás (Térvilágítás) építés: 865 m
Vízvezeték építés: 863,4 m gerinc, 31,17 m bekötés
Szennyvízvezeték építés: 849,92 m gerinc, 40,33 m bekötés
Út- és járdaépítés: 901,27 m út, 6 db útcsatlakozás, 762 m járda
A terület „zöldmezős” beruházás, az építési telket ellátó közművek, út és térvilágítások, útcsatlakozások a tervezett épülettel egy időben kerülnek kiépítésre, azzal, hogy a használatbavétel idejére teljes körű közműellátottság biztosítva lesz. A gáz-és villanyvezeték kiépítését Ajánlatkérő közszolgáltatást végzőktől közvetlenül külön- külön megrendelte, megvalósítás szolgáltatók feladata, amely a kivitelezés időtartamára esik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésben közreműködő MV-É (építész szakterület) felelős műszaki vezető többlet szakmai gyakorlati ideje (hónap) 15
2 Megajánlott többlet jótállási határidő (hónap)  15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (HUF): Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.1-15-VS1-2016-00004
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
07448 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Iparterület kialakítása Vasváron
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81565113
Postai cím: Jegenye Sor 3.
Város: Zalakaros
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8749
Ország: Magyarország
E-mail: szalaibb@szabadics.hu
Telefon: +36 303399819
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 93541925
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13748429220
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 712578366
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 799980000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Felvonulási létesítmények részfeladatai, Zsaluzás és állványozás részfeladatai, Költségtérítések részfeladatai, Irtás, föld- és sziklamunka részfeladatai, Falazás és egyéb kőművesmunka részfeladatai, Fém és könnyű épületszerkezet szerelése részfeladatai, Vakolás és rabicolás részfeladatai, Szárazépítés részfeladatai, Tetőfedés részfeladatai,
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81565113
Postai cím: Jegenye Sor 3.
Város: Zalakaros
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8749
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13748429220

Hivatalos név: Horváth-Ép Közmű- Út- és Mélyépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30116544
Postai cím: Sömögyei Út 1
Város: Keszthely
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8360
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10496934220

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Az V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk pont kiegészítése: Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés részfeladatai, Bádogozás részfeladatai, Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése részfeladatai, Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése részfeladatai, Felületképzés részfeladatai, Szigetelés részfeladatai, Beépített berendezési tárgyak elhelyezésének részfeladatai, Betonpálya burkolat készítése részfeladatai, Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése részfeladatai, Vízellátás, szennyvíz elvezetés részfeladatai, Fűtés, hűtés részfeladatai, Szellőzés részfeladatai, Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés részfeladatai, Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése részfeladatai, Síkalapozás részfeladatai, Falazás és egyéb kőműves munka részfeladatai, Közműcsatorna-építés részfeladatai, közműcsővezetékek és szerelvények szerelése részfeladatai, Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelés részfeladatai, Általános költségek részfeladatai, Útépítés részfeladatai, Forgalomtechnika részfeladatai, Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése részfeladatai, Akadálymentesítés részfeladatai, Dúcolás, földpartmegtámasztás részfeladatai, Közműcsatorna részfeladatai, Ácsmunka részfeladatai, Közmű csatornaépítés részfeladatai, Vízépítés részfeladatai, Útburkolat alap és makadámburkolat készítése részfeladatai, Bitumenes alap és makadámburkolat készítés részfeladatai, Munkavédelmi, munkabiztonsági feladatok ellátása, MV-VI felelős műszaki vezetői feladatok ellátása
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges