Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/159
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.08.16.
Iktatószám:15534/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Theiler Norbert egyéni vállalkozó
Teljesítés helye:9241 Jánossomorja, zártkert, hrsz: 4517.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Tri-Ózon Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Theiler Norbert egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25511897
Postai cím: Kápolna Utca 23.
Város: Jánossomorja
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9241
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Piller Veronika
Telefon: +36 304947375
E-mail: piller.veronika@produktiv-iroda.hu
Fax: +00 00000000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nemrelevans.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Hűtőház és manipuláló építése
Hivatkozási szám: EKR000315032018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Légcserélő technológia kialakítása
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213210-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9241 Jánossomorja, zártkert, hrsz: 4517.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Manipuláló levegő temperáló/légkeverő kamra kialakítása.
A temperált manipuláló tároló 407,04 m2, külső kiszolgáló terek 138,59+190,21 m2 területűek. Az épület könnyűszerkezetes konstrukcióban készül és az építési, hőszigetelési és energiahatékonysági előírásoknak megfelel.
A manipuláló tér temperált levegőjét biztosító rendszer tartalmazza: légcsatorna ventillátor, légcsatorna, vezérlő kábelezés, külső hőmérséklet- és relatív páratartalom mérő.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/09/03 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/08/01 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP5-4.1.3.4-16 kódszámú, 1765863389 sz. projekt

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
23871 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Légcserélő technológia kialakítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/05 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Tri-Ózon Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38653971
Postai cím: Szalvai Mihály Utca 42
Város: Győ
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 9012
Ország: Magyarország
E-mail: triozon@triozon.hu
Telefon: +36 309569150
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 96447575
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 3917000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213210-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9241 Jánossomorja, zártkert, hrsz: 4517.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Manipuláló levegő temperáló/légkeverő kamra kialakítása.
A temperált manipuláló tároló 407,04 m2, külső kiszolgáló terek 138,59+190,21 m2 területűek. Az épület könnyűszerkezetes konstrukcióban készül és az építési, hőszigetelési és energiahatékonysági előírásoknak megfelel.
A manipuláló tér temperált levegőjét biztosító rendszer tartalmazza: légcsatorna ventillátor, légcsatorna, vezérlő kábelezés, külső hőmérséklet- és relatív páratartalom mérő.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/09/03 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/01 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 3917000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Tri-Ózon Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38653971
Postai cím: Szalvai Mihály Utca 42
Város: Győ
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 9012
Ország: Magyarország
E-mail: triozon@triozon.hu
Telefon: +36 309569150
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 96447575
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/07/31 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződést a Felek közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:
1. Teljesítési határidő módosítása
Eredeti szerződés:
„3.3. A teljesítési határidő: 2019. augusztus 1.”
Az eredeti szerződéses pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3.3. A teljesítési határidő: 2019. december 1.”
A szerződés minden egyéb pontja változatlan a Felek megegyezése szerint.
A Felek jelen szerződésmódosítást annak értelmezése és elolvasása után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Felek megállapítják, hogy a szerződés módosítása a Kbt. 141. § (4) bekezdése alapján szükségessé és elkerülhetetlenné vált: „a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre”.
Indoklás:
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárása során az egyes munkafázisokat 4 részre osztotta, melyek mindegyikét más-más Vállalkozó nyerte el (1 -Hűtőház és manipuláló építése, 2 - Napelemes rendszer kialakítása, 3 - Légcserélő technológia kialakítása, 4 - Hűtéstechnológia kialakítása), az első és a második rész kapcsán megismételt eljárásban.
A közbeszerzési eljárás első részében, az alapvető csarnoképület, a hűtőház és manipuláló építése volt a beszerzés tárgya. Mivel előre nem látható körülmény miatt az első rész vállalkozási szerződésének határidejét módosítani szükséges, így az erre a munkafolyamatra épülő, további vállalkozási szerződések határidejét is módosítani kell: A légcserélő technológia kivitelezése addig nem kezdődhet meg,
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 3917000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 3917000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben