Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/159
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.08.16.
Iktatószám:15538/2019
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:Nyírvasvári Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Nyírvasvári 31, 101, 67, 0228, 02, 134, 418, 395, 419, 505, 556, 393/1, 587, 392, 567, 477, 473, 472, 0216, 1016, 396/2, 391/5, 391/7, 047/1, 389, 388, 476/3 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:VENTUS ÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nyírvasvári Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63903942
Postai cím: Bátori Utca 4.
Város: Nyírvasvári
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4341
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szép Szabolcs Attila
Telefon: +36 42280990
E-mail: jegyzo@nyirvasvari.hu
Fax: +36 42280991
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nyirvasvari.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.nyirvasvari.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Belterületi vízrendezés Nyírvasvári településen
Hivatkozási szám: EKR000616722018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Belterületi vízrendezés Nyírvasvári településen
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111290-7
További tárgyak:45232450-1
45232451-8
45233142-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Nyírvasvári 31, 101, 67, 0228, 02, 134, 418, 395, 419, 505,
556, 393/1, 587, 392, 567, 477, 473, 472, 0216, 1016, 396/2, 391/5, 391/7, 047/1, 389, 388, 476/3 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
- Petőfi-1: - 511 fm földmedrű szikkasztóárok létesítése- rézsűhajlás: 1:1,5-fenékszélesség: 0,4 m-kapacitás: 122,40 m3
- Petőfi-2: - 344 fm földmedrű szikkasztóárok létesítése- rézsűhajlás: 1:1,5-fenékszélesség: 0,4 m-kapacitás: 68,40 m3-
- Császári: - 106 fm földmedrű szikkasztóárok létesítése- rézsűhajlás: 1:1,5-fenékszélesség: 0,4 m-kapacitás: 36,00 m3
- Gebei-1: - 67 fm árokrendszer- TB 20/30/30 jelű mederburkolóval burkolva- átereszek hossza: 25 fm Ø30 vb. csőáteresz-kapacitás: 40,45 l/s
Műtárgyak: 1 db Ø1,0 m egy. beton tisztítóakna DN600 egy. öv. víznyelőrácsos fedlappal (D400)
Befogadó: 203 db-ból álló szikkasztóbox mező-kapacitás: 35,1 m3
- Gebei-2: - 84 fm árokrendszer- TB 20/30/30 jelű mederburkolóval burkolva- átereszek hossza: 14 fm Ø30 vb. csőáteresz-kapacitás: 40,45 l/s
Műtárgyak: 1 db Ø1,0 m egy. beton tisztítóakna DN600 egy. öv. víznyelőrácsos fedlappal (D400)
Befogadó: 203 db-ból álló szikkasztóbox mező-kapacitás: 35,1 m3
- Gebei-3: - 50 fm árokrendszer- TB 20/30/30 jelű mederburkolóval burkolva- átereszek hossza: 19 fm Ø30 vb. csőáteresz-kapacitás: 40,45 l/s
Műtárgyak: 1 db Ø1,0 m egy. beton tisztítóakna DN600 egy. öv. víznyelőrácsos fedlappal (D400)
Befogadó: 203 db-ból álló szikkasztóbox mező -kapacitás: 35,1 m3
- Gebei-4: - 148 fm árokrendszer- TB 20/30/30 jelű mederburkolóval burkolva- átereszek hossza: 51 fm Ø30 vb. csőáteresz-kapacitás: 40,45 l/s
Műtárgyak: 1 db Ø1,0 m egy. beton tisztítóakna DN600 egy. öv. víznyelőrácsos fedlappal (D400)
Befogadó: 203 db-ból álló szikkasztóbox mező -kapacitás: 35,1 m3-
Temető-1: - 132 fm árokrendszer- 43 fm TB 20/30/30 jelű mederburkolóval burkolva- átereszek hossza: 6 fm Ø30 vb. csőáteresz- 83 fm Ø30 KD extra (SN8) zárt beton csapadékvíz csatorna-kapacitás: 40,45 l/s -terhelés: 13,99 l/s
Műtárgyak: 4 db Ø1,0 m egy. beton tisztítóakna DN600 egy. öv. víznyelőrácsos fedlappal (D400)
Befogadó: 286 db-ból álló szikkasztóbox mező-kapacitás: 49,5 m3-
Temető-2: - 121 fm árokrendszer- 76 fm TB 20/30/30 jelű mederburkolóval burkolva- átereszek hossza: 28 fm Ø30 vb. csőáteresz- 17 fm Ø30 zárt KD extra (SN8) csapadékvíz csatorna-kapacitás: 40,45 l/s -terhelés: 12,74 l/sMűtárgyak: 4 db Ø1,0 m egy. beton tisztítóakna DN600
egy. öv. víznyelőrácsos fedlappal (D400)
Befogadó: 286 db-ból álló szikkasztóbox mező-kapacitás: 49,5 m3
- Kossuth-1: - 100 fm padkafolyóka rekonstrukciója, szintbehelyezése;meglévő padkafolyóka elemek felhasználásával
- Hajnal-1: - 174 fm zárt csapadékcsatorna- 174 fm Ø30 zárt KD extra (SN8) csapadékvíz csatorna-kapacitás: 18,65 l/s- 137 fm tervezett CSOMIÉP 60/200 tip. padkafolyóka
Műtárgyak: 10 db Ø1,0 m egy. beton tisztítóakna9 db DN600 öv. víznyelőrácsos fedlappal (D400);1 db DN600 öv. tömör fedlappal (D400);
1 db PURECO ENVIA TNC-30-2-A tip., vasbetontartályos olaj-és hordalékleválasztó berendezésTisztítási kapacitás: 30 l/sBefogadó: Nyírbátor- Vasvári folyás 10+465 sz. km.szelvény
- Rózsatelep-0: - 117 fm padkafolyóka rekonstrukciója, szintbehelyezése;meglévő padkafolyóka elemek felhasználásával
- Rózsatelep-1: - 169 fm árokrendszer- TB 20/30/30 jelű mederburkolóval burkolva- átereszek hossza: 30 fm Ø30 vb. csőáteresz-kapacitás: 40,45 l/s
Műtárgyak: 1 db Ø1,0 m egy. beton tisztítóakna DN600egy. öv. víznyelőrácsos fedlappal (D400)
Befogadó: Nyírbátor- Vasvári folyás 10+210 sz. km.szelvény
- Rózsatelep-2: - 320 fm földmedrű szikkasztóárok létesítése- rézsűhajlás: 1:1,5-fenékszélesség: 0,4 m-kapacitás: 132,25 m3-terhelés: 42,26 l/s; 25,35 m3/t
- Vasvári-1: - 140 fm árokrendszer- TB 20/30/30 jelű mederburkolóval burkolva- átereszek hossza: 38 fm Ø30 vb. csőáteresz-kapacitás: 58,88 l/s -terhelés: 22,50 l/sMűtárgyak: 1 db Ø1,0 m egy. beton tisztítóakna DN600
- Béke-1: - 143 fm árokrendszer 56 fm TB 20/30/30 jelű mederburkolóval burkolva- áteresz 23 fm Ø30 vb. csőáteresz
- Béke-2: - 36 fm árokrendszer- TB 20/30/30 jelű mederburkolóval burkolva
- Béke-3: - 65 fm árokrendszer a tervdokumentációban részletezettek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 10 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00025

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
23731 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Belterületi vízrendezés Nyírvasvári településen
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/07 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: VENTUS ÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41231836
Postai cím: Bródy Imre Utca 7. fszt. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1047
Ország: Magyarország
E-mail: ventuespitokft@gmail.com
Telefon: +36 202608413
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 69985380
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111290-7
További tárgyak:45232450-1
45232451-8
45233142-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Nyírvasvári 31, 101, 67, 0228, 02, 134, 418, 395, 419, 505,
556, 393/1, 587, 392, 567, 477, 473, 472, 0216, 1016, 396/2, 391/5, 391/7, 047/1, 389, 388, 476/3 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
- Petőfi-1: - 511 fm földmedrű szikkasztóárok létesítése- rézsűhajlás: 1:1,5-fenékszélesség: 0,4 m-kapacitás: 122,40 m3
- Petőfi-2: - 344 fm földmedrű szikkasztóárok létesítése- rézsűhajlás: 1:1,5-fenékszélesség: 0,4 m-kapacitás: 68,40 m3-
- Császári: - 106 fm földmedrű szikkasztóárok létesítése- rézsűhajlás: 1:1,5-fenékszélesség: 0,4 m-kapacitás: 36,00 m3
- Gebei-1: - 67 fm árokrendszer- TB 20/30/30 jelű mederburkolóval burkolva- átereszek hossza: 25 fm Ø30 vb. csőáteresz-kapacitás: 40,45 l/s
Műtárgyak: 1 db Ø1,0 m egy. beton tisztítóakna DN600 egy. öv. víznyelőrácsos fedlappal (D400)
Befogadó: 203 db-ból álló szikkasztóbox mező-kapacitás: 35,1 m3
- Gebei-2: - 84 fm árokrendszer- TB 20/30/30 jelű mederburkolóval burkolva- átereszek hossza: 14 fm Ø30 vb. csőáteresz-kapacitás: 40,45 l/s
Műtárgyak: 1 db Ø1,0 m egy. beton tisztítóakna DN600 egy. öv. víznyelőrácsos fedlappal (D400)
Befogadó: 203 db-ból álló szikkasztóbox mező-kapacitás: 35,1 m3
- Gebei-3: - 50 fm árokrendszer- TB 20/30/30 jelű mederburkolóval burkolva- átereszek hossza: 19 fm Ø30 vb. csőáteresz-kapacitás: 40,45 l/s
Műtárgyak: 1 db Ø1,0 m egy. beton tisztítóakna DN600 egy. öv. víznyelőrácsos fedlappal (D400)
Befogadó: 203 db-ból álló szikkasztóbox mező -kapacitás: 35,1 m3
- Gebei-4: - 148 fm árokrendszer- TB 20/30/30 jelű mederburkolóval burkolva- átereszek hossza: 51 fm Ø30 vb. csőáteresz-kapacitás: 40,45 l/s
Műtárgyak: 1 db Ø1,0 m egy. beton tisztítóakna DN600 egy. öv. víznyelőrácsos fedlappal (D400)
Befogadó: 203 db-ból álló szikkasztóbox mező -kapacitás: 35,1 m3-
Temető-1: - 132 fm árokrendszer- 43 fm TB 20/30/30 jelű mederburkolóval burkolva- átereszek hossza: 6 fm Ø30 vb. csőáteresz- 83 fm Ø30 KD extra (SN8) zárt beton csapadékvíz csatorna-kapacitás: 40,45 l/s -terhelés: 13,99 l/s
Műtárgyak: 4 db Ø1,0 m egy. beton tisztítóakna DN600 egy. öv. víznyelőrácsos fedlappal (D400)
Befogadó: 286 db-ból álló szikkasztóbox mező-kapacitás: 49,5 m3-
Temető-2: - 121 fm árokrendszer- 76 fm TB 20/30/30 jelű mederburkolóval burkolva- átereszek hossza: 28 fm Ø30 vb. csőáteresz- 17 fm Ø30 zárt KD extra (SN8) csapadékvíz csatorna-kapacitás: 40,45 l/s -terhelés: 12,74 l/sMűtárgyak: 4 db Ø1,0 m egy. beton tisztítóakna DN600
egy. öv. víznyelőrácsos fedlappal (D400)
Befogadó: 286 db-ból álló szikkasztóbox mező-kapacitás: 49,5 m3
- Kossuth-1: - 100 fm padkafolyóka rekonstrukciója, szintbehelyezése;meglévő padkafolyóka elemek felhasználásával
- Hajnal-1: - 174 fm zárt csapadékcsatorna- 174 fm Ø30 zárt KD extra (SN8) csapadékvíz csatorna-kapacitás: 18,65 l/s- 137 fm tervezett CSOMIÉP 60/200 tip. padkafolyóka
Műtárgyak: 10 db Ø1,0 m egy. beton tisztítóakna9 db DN600 öv. víznyelőrácsos fedlappal (D400);1 db DN600 öv. tömör fedlappal (D400);
1 db PURECO ENVIA TNC-30-2-A tip., vasbetontartályos olaj-és hordalékleválasztó berendezésTisztítási kapacitás: 30 l/sBefogadó: Nyírbátor- Vasvári folyás 10+465 sz. km.szelvény
- Rózsatelep-0: - 117 fm padkafolyóka rekonstrukciója, szintbehelyezése;meglévő padkafolyóka elemek felhasználásával
- Rózsatelep-1: - 169 fm árokrendszer- TB 20/30/30 jelű mederburkolóval burkolva- átereszek hossza: 30 fm Ø30 vb. csőáteresz-kapacitás: 40,45 l/s
Műtárgyak: 1 db Ø1,0 m egy. beton tisztítóakna DN600egy. öv. víznyelőrácsos fedlappal (D400)
Befogadó: Nyírbátor- Vasvári folyás 10+210 sz. km.szelvény
- Rózsatelep-2: - 320 fm földmedrű szikkasztóárok létesítése- rézsűhajlás: 1:1,5-fenékszélesség: 0,4 m-kapacitás: 132,25 m3-terhelés: 42,26 l/s; 25,35 m3/t
- Vasvári-1: - 140 fm árokrendszer- TB 20/30/30 jelű mederburkolóval burkolva- átereszek hossza: 38 fm Ø30 vb. csőáteresz-kapacitás: 58,88 l/s -terhelés: 22,50 l/sMűtárgyak: 1 db Ø1,0 m egy. beton tisztítóakna DN600
- Béke-1: - 143 fm árokrendszer 56 fm TB 20/30/30 jelű mederburkolóval burkolva- áteresz 23 fm Ø30 vb. csőáteresz
- Béke-2: - 36 fm árokrendszer- TB 20/30/30 jelű mederburkolóval burkolva
- Béke-3: - 65 fm árokrendszer a tervdokumentációban részletezettek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 10 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 69985380
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: VENTUS ÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41231836
Postai cím: Bródy Imre Utca 7. fszt. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1047
Ország: Magyarország
E-mail: ventusepitokft@gmail.com
Telefon: +36 202608413
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/07/26 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződés eredeti szövege:
5.2.
A Szerződő Felek kijelölik felelős képviselőiket, akik őket az építkezéssel kapcsolatban a helyszínen meghatalmazottként teljes jogkörrel képviselik. Ha e meghatalmazottak személyében változás következne be, úgy erről a másik felet haladéktalanul írásban értesíteni kell. A képviselők személyében bekövetkező változás az írásbeli közléssel egyidejűleg válik hatályossá.
A Vállalkozó felelős műszaki vezetője:
Név: Torma József
Cím: 4320 Nagykálló, Árpád út 12. 21/b.
Telefon: +36-70/77-57-656
Fax: -
E-mail: tormajozsef30@gmail.com
A Megrendelő részéről a Vállalkozó részére utasításokat adó és építési napló vezetése esetén az építési naplóba bejegyzésekre jogosult személyek a Megrendelő részéről a következők:
Név: Szép Szabolcs Attila polgármester
Cím: 4341, Nyírvasvári, Kossuth utca 29.
Telefon: + 36 20 507 3951
Fax: +36 42 280 990
E-mail: polgarmester@nyirvasvari.hu
A Megrendelő építési műszaki ellenőre:
Név: Horváth Zsolt
Cím: 4030, Debrecen, Gizella u. 13/D
Telefon: +36 30 3835245
Fax: +36 52 998 422
E-mail: horvath@ckmkft.hu

A Megrendelő műszaki ellenőrének a jogköre kiterjed különösen az építkezés mennyiségi és minőségi műszaki ellenőrzésére, a részteljesítés és az ezek alapján benyújtott számla leigazolására, az építési naplóba történő bejegyzések eszközlésére, a műszaki átadás-átvételi eljárásban való részvételre. Pótmunka csak Megrendelő cégszerű írásbeli elrendelésével végezhető, melyet közvetíthet a műszaki ellenőr.
A Vállalkozó felelős képviselőjének (műszaki vezetőjének) a hatásköre kiterjed az építési helyszín műszaki munkálatainak teljes jogkörrel történő irányítására, a Vállalkozó nevében és képviseletében bármely ezzel kapcsolatos nyilatkozat megtételére és a Vállalkozóhoz intézet bármely irat, nyilatkozat, értesítés joghatályos átvételére.
A Felek meghatalmazott képviselői a szerződés módosítására nem jogosultak.
A szerződés módosított szövege:
5.2.
A Szerződő Felek kijelölik felelős képviselőiket, akik őket az építkezéssel kapcsolatban a helyszínen meghatalmazottként teljes jogkörrel képviselik. Ha e meghatalmazottak személyében változás következne be, úgy erről a másik felet haladéktalanul írásban értesíteni kell. A képviselők személyében bekövetkező változás az írásbeli közléssel egyidejűleg válik hatályossá.
A Vállalkozó felelős műszaki vezetője:
Név: Torma József
Cím: 4320 Nagykálló, Árpád út 12. 21/b.
Telefon: +36-70/77-57-656
Fax: -
E-mail: tormajozsef30@gmail.com
A Megrendelő részéről a Vállalkozó részére utasításokat adó és építési napló vezetése esetén az építési naplóba bejegyzésekre jogosult személyek a Megrendelő részéről a következők:
Név: Szép Szabolcs Attila polgármester
Cím: 4341, Nyírvasvári, Kossuth utca 29.
Telefon: + 36 20 507 3951
Fax: +36 42 280 990
E-mail: polgarmester@nyirvasvari.hu
A Megrendelő építési műszaki ellenőre:
Név: Bodnár János Attila
Cím: 4030 Debercen, Gizella u. 13/D.
Telefon: 06-30-582-7229
Fax: -
E-mail: ugyvezeto@ckmkft.hu
A Megrendelő műszaki ellenőrének a jogköre kiterjed különösen az építkezés mennyiségi és minőségi műszaki ellenőrzésére, a részteljesítés és az ezek alapján benyújtott számla leigazolására, az építési naplóba történő bejegyzések eszközlésére, a műszaki átadás-átvételi eljárásban való részvételre. Pótmunka csak Megrendelő cégszerű írásbeli elrendelésével végezhető, melyet közvetíthet a műszaki ellenőr.
A Vállalkozó felelős képviselőjének (műszaki vezetőjének) a hatásköre kiterjed az építési helyszín műszaki munkálatainak teljes jogkörrel történő irányítására, a Vállalkozó nevében és képviseletében bármely ezzel kapcsolatos nyilatkozat megtételére és a Vállalkozóhoz intézet bármely irat, nyilatkozat, értesítés joghatályos átvételére.
A Felek meghatalmazott képviselői a szerződés módosítására nem jogosultak.
Felek kijelentik, hogy a Szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal, továbbra is hatályban maradnak.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A műszaki ellenőrzést végző gazd.társaság,a Cívis Komplex Mérnök Kft. jelezte a Megrendelő felé,hogy a társaság részéről a jövőben nem Horváth Zsolt,hanem Bodnár János Attila fogja személyesen teljesíteni a műszaki ellenőri feladatokat.Erre tekintettel szükségessé vált a váll.szerz. 5.2.pontjának módosítása.A Megrendelő építési műszaki ellenőr személyének változása a Kbt.141.§ (6) bek-én alapszik,tekintettel arra,hogy ezen körülmény csak egy adminisztrációs módosítás a váll. szerz. esetében.Ennek alapján a Kbt.141.§ (6) bek-ben fogalt tilalmi korlátok egyike sem áll fenn(1.nem befolyásolták volna sem más ajánlattevők részvételét,sem másik ajánlat nyertességét a módosított szerz. feltételek,2.a módosítás a nyertes ajánlattevő javára nem változtatta meg a szerz. gazd.egyensúlyát,3.a módosítás nem terjesztette ki a szerz. tárgyát az eredeti szerz-ben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre),erre tekintettel a Felek jogszerűen módosíthatják a váll.szerződést.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 69985380 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 69985380 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben