Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/159
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.08.16.
Iktatószám:15543/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Theiler Norbert egyéni vállalkozó
Teljesítés helye:9241 Jánossomorja, zártkert, hrsz: 4517.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Free Energy Team Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Theiler Norbert egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25511897
Postai cím: Kápolna Utca 23.
Város: Jánossomorja
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9241
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Piller Veronika
Telefon: +36 304947375
E-mail: piller.veronika@produktiv-iroda.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Hűtőház és manipuláló építése - 2. kör
Hivatkozási szám: EKR000751252018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Napelemes rendszer kialakítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09331000-8
További tárgyak:09332000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9241 Jánossomorja, zártkert, hrsz: 4517.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
-50 kWp-s névleges teljesítményű komplett napelemes rendszer kialakítása
A Részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. Ajánlatkérő esetenként konkrét típusra, gyártóra való hivatkozással nevezi meg a tételeket. Ez kizárólag a tétel jellegének egyértelmű beazonosíthatósága miatt történt, így azzal egyenértékű munkatételre való ajánlatot, teljesítést Ajánlatkérő elfogad
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/11/05 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/08/01 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP5-4.1.3.4-16 kódszámú, 1765863389 sz. projekt

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
20896 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Napelemes rendszer kialakítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/07 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Free Energy Team Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79466213
Postai cím: Külső Veszprémi Út 2.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9028
Ország: Magyarország
E-mail: czoltan@napelemtechnika.hu
Telefon: +36 204527227
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 13319839
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09331000-8
További tárgyak:09332000-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9241 Jánossomorja, zártkert, hrsz: 4517.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
-50 kWp-s névleges teljesítményű komplett napelemes rendszer kialakítása
A Részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. Ajánlatkérő esetenként konkrét típusra, gyártóra való hivatkozással nevezi meg a tételeket. Ez kizárólag a tétel jellegének egyértelmű beazonosíthatósága miatt történt, így azzal egyenértékű munkatételre való ajánlatot, teljesítést Ajánlatkérő elfogad
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/11/05 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/01/01 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 13319839
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Free Energy Team Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79466213
Postai cím: Külső Veszprémi Út 2.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9028
Ország: Magyarország
E-mail: czoltan@napelemtechnika.hu
Telefon: +36 204527227
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/07/30 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződést a Felek közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:
1. Teljesítési határidő módosítása
Eredeti szerződés:
„3.3. A teljesítési határidő: 2019. július 31.
Az eredeti szerződéses pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3.3. A teljesítési határidő: 2020. január 1.”
A szerződés minden egyéb pontja változatlan a Felek megegyezése szerint.
A Felek jelen szerződésmódosítást annak értelmezése és elolvasása után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Felek megállapítják, hogy a szerződés módosítása a Kbt. 141. § (4) bekezdése alapján szükségessé és elkerülhetetlenné vált: „a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre”.
Indoklás:
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárása során az egyes munkafázisokat 2 részre osztotta, melyek mindegyikét más-más Vállalkozó nyerte el (1 -Hűtőház és manipuláló építése, 2 - Napelemes rendszer kialakítása).
A közbeszerzési eljárás első részében, az alapvető csarnoképület, a hűtőház és manipuláló építése volt a beszerzés tárgya. Mivel előre nem látható körülmény miatt az első rész vállalkozási szerződésének határidejét módosítani szükséges, így az erre a munkafolyamatra épülő, további vállalkozási szerződés határidejét is módosítani kell: A napelemes rendszer kivitelezése addig nem kezdődhet meg, amíg a csarnok műszaki készültségi foka ehhez nem megfelelő.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 13319839 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 13319839 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben