Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/159
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.08.16.
Iktatószám:15549/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Eger belterülete, Erzsébet udvar: 3300 Eger, Hrsz: 4911/2, 4908, 1911/1, 4911/3 Bajcsy tömbbelső: 3300 Eger, Hrsz: 4929, 4930/1, 4930/3, 4940 Kossuth út: 3300 Eger, Hrsz: 4980-2 Eszterházy tér: 3300 Eger, Hrsz: 4562-1, 4980-1 Hatvani kapu tér: 3300 Eger, Hrsz: 4562-2.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:HE-DO - Penta Konzorcium - HE-DO Kft.;Penta Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK01983
Postai cím: Dobó tér 2.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kurucz András ügyvezető
Telefon: +36 36523777
E-mail: evkft@evkft.hu
Fax: +36 36523786
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.eger.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „TOP-6.3.2-15-EG1-2016-00001 pályázat keretén belül mélyépítési feladatok elvégzése Eger belvárosában”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„TOP-6.3.2-15-EG1-2016-00001 pályázat keretén belül mélyépítési feladatok elvégzése Eger belvárosában”
Rész száma: 1.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Eger belterülete, Erzsébet udvar: 3300 Eger, Hrsz: 4911/2, 4908, 1911/1, 4911/3 Bajcsy tömbbelső: 3300 Eger, Hrsz: 4929, 4930/1, 4930/3, 4940 Kossuth út: 3300 Eger, Hrsz: 4980-2 Eszterházy tér: 3300 Eger, Hrsz: 4562-1, 4980-1 Hatvani kapu tér: 3300 Eger, Hrsz: 4562-2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1.„Erzsébet udvar felújítása”
Az elvégzendő építési munka nem építési engedélyköteles tevékenység.
Az Erzsébet-udvar felújítása során fő szempont, hogy a mai kor szellemének megfelelő teret hozzunk létre, egy kortárs teret, a lakosságot megfelelően kiszolgáló pihenő terekkel. Az udvar tengelyét egy egységes burkolatú járófelület képezi, melynek mentén közvilágítás és padok kerülnek elhelyezésre. A tengely végében a játszótér kerül kialakításra, melyet egy központi fogadótér határol, a 3 fő átjáró metsződésénél. A főtengelybe csatlakozó járófelületek kialakítása során törekedtünk arra, hogy a már megszokott haladási irányokat tartsuk, a közlekedést ne korlátozzuk.
Burkolatok, szegélyek: A tervezési területen a beton burkolatok, melyek többnyire az épület közvetlen környezetében, keskeny sávban találhatóak meg, elbontásra kerülnek, teljes alépítménnyel együtt, ill. a meglévő aszfalt burkolat is teljes mélységében elbontandó. A területen lévő egyéb térkő burkolatok is elbontásra kerülnek, az alattuk lévő ágyazó réteggel együtt, ill. a meglévő beton kerti szegélyek alépítménnyel együtt, és a rönkfa szegélyek is bontandóak. A tervezett gumiburkolatú játszótér területén a homok burkolat szintén kb. 30 cm vastagságában bontandó el.
A kikerülő homok elszállítása szükséges.
Berendezési tárgyak: A jelenlegi berendezési tárgyak (padok, hulladékgyűjtők és játszóeszközök) elavultak a teljes területen, cseréjük időszerű. Bontandók a területen található padok, hulladékgyűjtők ill. játszóeszközök. Ezenkívül a meglévő közvilágítás is felújítandó, bontandó.
Növényzet irtása: A tervezési területen a növényfelmérés alapján 5 db fa kivágása indokolt, valamint 15 db bokorfa és örökzöld kivágása. A cserjefoltok teljes eltávolítása szükséges, valamint az egynyári és gyepes területek átalakítása. A meglévő, megmaradó fák (ld. I. melléklet) gyökérzónájában óvatos, kézi bontási és földmunkák végzendők! A gyökerek sérülése esetén a sérüléseket szakszerűen kezelni kell! A bontásból keletkező építési törmeléket, hulladékot és fanyesedéket zárt ponyva alatt kell a lerakóhelyre szállítani!
Építési munkák:
Gyalogos sétány - Beton térkő burkolat gyalogos forgalomra: 668 m2
Gyalogos sétány - Beton térkő burkolat vegyes forgalomra: 692 m2
1 db játszótér építése Playtop öntött gumiburkolattal: 146 m2
2,5 cm vtg. műgyanta kötőanyagú vízáteresztő öntött kavicsburkolat: 173 m2
Terasz burkolat készítése: 72 m2
Riolittufa burkolat készítése: 239 m2
Archigreen LE-175 süllyesztett fém szegély: 775 m
Kültéri padok kihelyezése: 18 db
Információs tábla kihelyezése: 1 db
Kerékpártároló kihelyezése: 7 db
Hulladékgyűjtő kihelyezése: 9 db
Játszótéri elemek kihelyezése: 3 db
Virágtartó kihelyezése: 8 db
Lombhullató fák kiültetése: 15 db
Cserjék kiültetése: 566 db
Évelők kiültetése: 10172 db
Automata öntözőrendszer kiépítése: 1 db
Csapadékvíz elvezető rendszer átépítése: 1 db
Vízvezeték hálózat átépítése: 1 db
Elektromos hálózat, közvilágítás átépítése: 1 db
Közvilágítási oszlop kihelyezése: 22 db
2. „Bajcsy tömbbelső felújítása”
Az elvégzendő építési munka nem építési engedélyköteles tevékenység.
Vállalkozó feladatát képezi jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldött dokumentációban, így a „Műszaki leírás” című dokumentumban, a megküldött tervekben, a szerződéstervezetben, valamint az árazatlan költségvetésben összefoglalt tevékenységek teljes körű ellátása.
Főbb mennyiségek:
Bontás:
Burkolatok bontása: 502,3 m2
Szegélyek bontása: 161,2 m
Építési munkák:
Műanyag szegély építés: 95,9 m
Fémszegély építés: 166,2 m
Beton térkő burkolat gyalogos terhelésre: 539,4
Beton térkő burkolat gépkocsi terhelésre: 346,9 m2
Beton ülőfal készítés: 19 m
Tánfal építés: 16 m
Kültéri padok, székek kihelyezése: 6 db
Hulladékgyűjtő: 4 db
Faveremrács elhelyezés: 1 db
Poller elhelyezés: 1 db
Iránymutató tábla: 5 db
Fa ültetés: 5 db
Cserjeültetés: 468 db
Évelők kiültetése: 2323 db
Gyepesítés: 430,8 m2
Csapadékvíz elvezető hálózat átépítése: 1 db
Elektromos hálózat, közvilágítás átépítése: 1 db
Közvilágítási oszlop kihelyezése: 18 db
3. „Kossuth út, Eszterházy tér, Hatvani kapu térburkolatok felújítása”
Az elvégzendő építési munka építési engedélyköteles tevékenység.
Vállalkozó feladatát képezi jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldött dokumentációban, így a „Műszaki leírás” című dokumentumban, a megküldött tervekben, a szerződéstervezetben, valamint az árazatlan költségvetésben összefoglalt tevékenységek teljes körű ellátása.
Főbb mennyiségek:
Eszterházy tér:
Szivárgó építés: 190 m
Csapadékcsatorna kivitelezés: 122 m
CKT burkolatalap készítése: 1110 m3
Szegélyépítés előregyártott beton elemekből: 330 m
Szökőkút kivitelezés vízgépészettel, világítással 27,5 m2 vízfelülettel: 1 db
Beton térkő burkolat: 4100,48 m2
Vakvezető kő burkolat: 82,23 m2
Gránitlap burkolat építése: 1307,82 m2
Bazalt kiskockakő folyóka készítése: 18,23 m2
Mészkő szegély építése: 746,78 m
Fémszegély építése: 889,12 m
Hulladékgyűjtő kihelyezése: 11 db
Támlás pad kihelyezése: 33 db
Planténer kihelyezése: 6 db
Poller telepítése: 10 db
Kerékpártároló telepítése: 18 db
Fedett utasváró kihelyezése: 1 db
Interaktív információs tábla: 2 db
Fa kiültetés: 6 db
Cserje kiültetés: 2662 db
Közvilágítási oszlop kihelyezése: 18 db
Egynyári virág ültetése: 6085 db
Évelők kiültetése: 4122 db
Automata öntözőrendszer kiépítése 2814,93 m2 felületen: 1 db
Elektromos hálózat, közvilágítás átépítése: 1 db
Ivóvíz vezeték építése
Csapadékvíz elvezetésére szolgáló rácsos folyóka építése
4. Hatvani kapu tér:
Vízjáték kivitelezés vízgépészettel: 1 db
Szennyvízvezeték kiváltás: 16 m
Vízvezeték kiváltás: 56 m
Burkolatbontás, területelőkészítés: 799 m2
CKT burkolatalap építése: 113,03 m3
Kerti szegély építése: 215,28 m
Beton térkő burkolat építése: 624,26 m2
Lapkő burkolat készítése: 35,45 m2
Kiskockakő burkolat építése: 49,53 m2
Fagyálló mészkőlap burkolat építése: 36,38 m2
Vakvezető kő burkolat: 6,83 m2
Hulladékgyűjtő kihelyezése: 3 db
Támlás pad kihelyezése: 6 db
Szobor restaurálás: 1 db
Kerti támfal: 10,97 m2
Cserje kiültetés: 388 db
Egynyári virág ültetése: 1901 db
Automata öntözőrendszer kiépítése: 1 db
Elektromos hálózat, közvilágítás átépítése: 1 db
Közvilágítási oszlop kihelyezése: 4 db
5. Kossuth utca É-i oldal:
Szivárgó építés: 30 m
Csapadékcsatorna átépítés: 22 m
CKT burkolatalap készítése: 289 m3
Szegélyépítés előregyártott beton elemekből: 190 m
Süllyesztett nagykockakő szegély: 76 m
Kiemelt nagykockakő szegély: 136 m
Döntött nagykockakő szegély: 54 m
Fémszegély építés: 91 m
Beton térkő burkolat építése: 1374 m2
Vakvezető kő burkolat: 59,7 m2
Hulladékgyűjtő kihelyezése: 6 db
Támlás pad kihelyezése: 10 db
Faveremrács: 6 db
Planténer elhelyezése: 7 db
Poller elhelyezése: 7 db
Kerékpártároló kihelyezés: 9 db
Fa kiültetés: 13 db
Cserje, talajtakaró kiültetése: 2555 db
Automata öntözőrendszer kiépítése 267 m2 felületen: 1 db
Elektromos hálózat, közvilágítás átépítése: 1 db
Közvilágítási oszlop kihelyezése: 16 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.3.2-15-EG1-2016-00001

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
9191 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: 1. Elnevezés: „TOP-6.3.2-15-EG1-2016-00001 pályázat keretén belül mélyépítési feladatok elvégzése Eger belvárosában”
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/23 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: HE-DO - Penta Konzorcium - HE-DO Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 76.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1133
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: Penta Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kenyérgyári út 1/E.
Város: Gödollő
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2100
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 668998444
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Eger belterülete, Erzsébet udvar: 3300 Eger, Hrsz: 4911/2, 4908, 1911/1, 4911/3
Bajcsy tömbbelső: 3300 Eger, Hrsz: 4929, 4930/1, 4930/3, 4940
Kossuth út: 3300 Eger, Hrsz: 4980-2
Eszterházy tér: 3300 Eger, Hrsz: 4562-1, 4980-1
Hatvani kapu tér: 3300 Eger, Hrsz: 4562-2.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1.„Erzsébet udvar felújítása”
Az elvégzendő építési munka nem építési engedélyköteles tevékenység.
Az Erzsébet-udvar felújítása során fő szempont, hogy a mai kor szellemének megfelelő teret hozzunk létre, egy kortárs teret, a lakosságot megfelelően kiszolgáló pihenő terekkel. Az udvar tengelyét egy egységes burkolatú járófelület képezi, melynek mentén közvilágítás és padok kerülnek elhelyezésre. A tengely végében a játszótér kerül kialakításra, melyet egy központi fogadótér határol, a 3 fő átjáró metsződésénél. A főtengelybe csatlakozó járófelületek kialakítása során törekedtünk arra, hogy a már megszokott haladási irányokat tartsuk, a közlekedést ne korlátozzuk.
Burkolatok, szegélyek: A tervezési területen a beton burkolatok, melyek többnyire az épület közvetlen környezetében, keskeny sávban találhatóak meg, elbontásra kerülnek, teljes alépítménnyel együtt, ill. a meglévő aszfalt burkolat is teljes mélységében elbontandó. A területen lévő egyéb térkő burkolatok is elbontásra kerülnek, az alattuk lévő ágyazó réteggel együtt, ill. a meglévő beton kerti szegélyek alépítménnyel együtt, és a rönkfa szegélyek is bontandóak. A tervezett gumiburkolatú játszótér területén a homok burkolat szintén kb. 30 cm vastagságában bontandó el.
A kikerülő homok elszállítása szükséges.
Berendezési tárgyak: A jelenlegi berendezési tárgyak (padok, hulladékgyűjtők és játszóeszközök) elavultak a teljes területen, cseréjük időszerű. Bontandók a területen található padok, hulladékgyűjtők ill. játszóeszközök. Ezenkívül a meglévő közvilágítás is felújítandó, bontandó.
Növényzet irtása: A tervezési területen a növényfelmérés alapján 5 db fa kivágása indokolt, valamint 15 db bokorfa és örökzöld kivágása. A cserjefoltok teljes eltávolítása szükséges, valamint az egynyári és gyepes területek átalakítása. A meglévő, megmaradó fák (ld. I. melléklet) gyökérzónájában óvatos, kézi bontási és földmunkák végzendők! A gyökerek sérülése esetén a sérüléseket szakszerűen kezelni kell! A bontásból keletkező építési törmeléket, hulladékot és fanyesedéket zárt ponyva alatt kell a lerakóhelyre szállítani!
Építési munkák:
Gyalogos sétány - Beton térkő burkolat gyalogos forgalomra: 668 m2
Gyalogos sétány - Beton térkő burkolat vegyes forgalomra: 692 m2
1 db játszótér építése Playtop öntött gumiburkolattal: 146 m2
2,5 cm vtg. műgyanta kötőanyagú vízáteresztő öntött kavicsburkolat: 173 m2
Terasz burkolat készítése: 72 m2
Riolittufa burkolat készítése: 239 m2
Archigreen LE-175 süllyesztett fém szegély: 775 m
Kültéri padok kihelyezése: 18 db
Információs tábla kihelyezése: 1 db
Kerékpártároló kihelyezése: 7 db
Hulladékgyűjtő kihelyezése: 9 db
Játszótéri elemek kihelyezése: 3 db
Virágtartó kihelyezése: 8 db
Lombhullató fák kiültetése: 15 db
Cserjék kiültetése: 566 db
Évelők kiültetése: 10172 db
Automata öntözőrendszer kiépítése: 1 db
Csapadékvíz elvezető rendszer átépítése: 1 db
Vízvezeték hálózat átépítése: 1 db
Elektromos hálózat, közvilágítás átépítése: 1 db
Közvilágítási oszlop kihelyezése: 22 db
2. „Bajcsy tömbbelső felújítása”
Az elvégzendő építési munka nem építési engedélyköteles tevékenység.
Vállalkozó feladatát képezi jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldött dokumentációban, így a „Műszaki leírás” című dokumentumban, a megküldött tervekben, a szerződéstervezetben, valamint az árazatlan költségvetésben összefoglalt tevékenységek teljes körű ellátása.
Főbb mennyiségek:
Bontás:
Burkolatok bontása: 502,3 m2
Szegélyek bontása: 161,2 m
Építési munkák:
Műanyag szegély építés: 95,9 m
Fémszegély építés: 166,2 m
Beton térkő burkolat gyalogos terhelésre: 539,4
Beton térkő burkolat gépkocsi terhelésre: 346,9 m2
Beton ülőfal készítés: 19 m
Tánfal építés: 16 m
Kültéri padok, székek kihelyezése: 6 db
Hulladékgyűjtő: 4 db
Faveremrács elhelyezés: 1 db
Poller elhelyezés: 1 db
Iránymutató tábla: 5 db
Fa ültetés: 5 db
Cserjeültetés: 468 db
Évelők kiültetése: 2323 db
Gyepesítés: 430,8 m2
Csapadékvíz elvezető hálózat átépítése: 1 db
Elektromos hálózat, közvilágítás átépítése: 1 db
Közvilágítási oszlop kihelyezése: 18 db
3. „Kossuth út, Eszterházy tér, Hatvani kapu térburkolatok felújítása”
Az elvégzendő építési munka építési engedélyköteles tevékenység.
Vállalkozó feladatát képezi jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldött dokumentációban, így a „Műszaki leírás” című dokumentumban, a megküldött tervekben, a szerződéstervezetben, valamint az árazatlan költségvetésben összefoglalt tevékenységek teljes körű ellátása.
Főbb mennyiségek:
Eszterházy tér:
Szivárgó építés: 190 m
Csapadékcsatorna kivitelezés: 122 m
CKT burkolatalap készítése: 1110 m3
Szegélyépítés előregyártott beton elemekből: 330 m
Szökőkút kivitelezés vízgépészettel, világítással 27,5 m2 vízfelülettel: 1 db
Beton térkő burkolat: 4100,48 m2
Vakvezető kő burkolat: 82,23 m2
Gránitlap burkolat építése: 1307,82 m2
Bazalt kiskockakő folyóka készítése: 18,23 m2
Mészkő szegély építése: 746,78 m
Fémszegély építése: 889,12 m
Hulladékgyűjtő kihelyezése: 11 db
Támlás pad kihelyezése: 33 db
Planténer kihelyezése: 6 db
Poller telepítése: 10 db
Kerékpártároló telepítése: 18 db
Fedett utasváró kihelyezése: 1 db
Interaktív információs tábla: 2 db
Fa kiültetés: 6 db
Cserje kiültetés: 2662 db
Közvilágítási oszlop kihelyezése: 18 db
Egynyári virág ültetése: 6085 db
Évelők kiültetése: 4122 db
Automata öntözőrendszer kiépítése 2814,93 m2 felületen: 1 db
Elektromos hálózat, közvilágítás átépítése: 1 db
Ivóvíz vezeték építése
Csapadékvíz elvezetésére szolgáló rácsos folyóka építése
4. Hatvani kapu tér:
Vízjáték kivitelezés vízgépészettel: 1 db
Szennyvízvezeték kiváltás: 16 m
Vízvezeték kiváltás: 56 m
Burkolatbontás, területelőkészítés: 799 m2
CKT burkolatalap építése: 113,03 m3
Kerti szegély építése: 215,28 m
Beton térkő burkolat építése: 624,26 m2
Lapkő burkolat készítése: 35,45 m2
Kiskockakő burkolat építése: 49,53 m2
Fagyálló mészkőlap burkolat építése: 36,38 m2
Vakvezető kő burkolat: 6,83 m2
Hulladékgyűjtő kihelyezése: 3 db
Támlás pad kihelyezése: 6 db
Szobor restaurálás: 1 db
Kerti támfal: 10,97 m2
Cserje kiültetés: 388 db
Egynyári virág ültetése: 1901 db
Automata öntözőrendszer kiépítése: 1 db
Elektromos hálózat, közvilágítás átépítése: 1 db
Közvilágítási oszlop kihelyezése: 4 db
5. Kossuth utca É-i oldal:
Szivárgó építés: 30 m
Csapadékcsatorna átépítés: 22 m
CKT burkolatalap készítése: 289 m3
Szegélyépítés előregyártott beton elemekből: 190 m
Süllyesztett nagykockakő szegély: 76 m
Kiemelt nagykockakő szegély: 136 m
Döntött nagykockakő szegély: 54 m
Fémszegély építés: 91 m
Beton térkő burkolat építése: 1374 m2
Vakvezető kő burkolat: 59,7 m2
Hulladékgyűjtő kihelyezése: 6 db
Támlás pad kihelyezése: 10 db
Faveremrács: 6 db
Planténer elhelyezése: 7 db
Poller elhelyezése: 7 db
Kerékpártároló kihelyezés: 9 db
Fa kiültetés: 13 db
Cserje, talajtakaró kiültetése: 2555 db
Automata öntözőrendszer kiépítése 267 m2 felületen: 1 db
Elektromos hálózat, közvilágítás átépítése: 1 db
Közvilágítási oszlop kihelyezése: 16 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 695122455
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: HE-DO - Penta Konzorcium
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 76.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1133
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: Penta Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kenyérgyári út 1/E.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2100
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/07/25 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Az 1. számú módosítás gazdaságossági és költséghatákonysági szempontokat figyelembe véve történt meg, a műszaki tartalom módosítása miatt. Jelen módosítás indoka szintén a műszaki tartalom módosítása.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Megrendelő a gazdaságossági és költséghatékonysági szempontokat figyelembe véve a műszaki tartalom módosítása mellett döntött. A módosítás megfelel a Kbt. rendelkezéseinek, továbbá az Épber. 28. § (2) bekezdésében foglaltaknak. Jelen 2. szerződésmódosítással a vállalkozói díj nettó 21 035 828 forinttal megnövekedett.
1. Közvilágítási munkák:
Megrendelő döntése értelmében az Eszterházy térre tervezett 9 darab díszvilágítási oszlop helyett 11 darab kerül beépítésre. A következők szerint: a Főszékesegyház és a Líceum közötti sétány megvilágítására 8 darab Kőszeg Standard öntöttvas kandeláber oszlop, míg a tér Kossuth utca felé eső oldalán a Kossuth utcán már elhelyezésre került közvilágításhoz jobban illeszkedő 3 db okosítható SHUFFLE közvilágítási oszlop kerül beépítésre. Mindezeken túl a Líceum előtti térrészre a korábban meglévő feszített közvilágítást bontását kiváltandó 4 darab Kőszeg Standard típusú öntöttvas kandeláber kerül elhelyezésre.

2. Süllyedő poller és sorompó kialakítási munkái, interaktív tábla költségei:
Az Eszterházy téren a Lyceum környékén a sorompó és süllyedő poller átalakítási munkáit a költségek nem tartalmazták. Az Önkormányzat döntése értelmében ezen munkák (elektromos vezeték beépítés, vezérlőegység, érzékelők, GSM kontroll egység, optikai vezeték) jelen szerződés keretében kerülnek elvégzésre, hiszen a későbbi kiépítésük burkolatbontásokat, újabb forgalomtereléseket és ezáltal jelentős plusz költségeket eredményezne. A tervekben szereplő interaktív információs táblát már nem gyártják, az előírt technikai paramétereknek leginkább megfelelő helyettesítő interaktív tábla magas többletköltsége miatt az egyik tábla elhagyásra kerül.
3. Vízjáték rozsdamentes szerkezetének átalakítási munkái és kertiszegély építése:
A terveken a vízjáték rozsdamentes szerkezete a burkolat síkja fölé emelkedő vasszerkezet volt. A megrendelő a kialakuló téren elhelyezett szerkezet megjelenését és botlásveszélyességét, valamint átjárhatatlanságát mérlegelve arra a döntésre jutott, hogy egy burkolati síkba süllyesztett változatot gyártat le a kivitelezővel. Mindezeken túl a megrendelő úgy döntött, hogy a burkolatok időtállósága érdekében, továbbá a burkolat későbbi megsüllyedését megelőzendő, a Hatvani kapu tér felé vezető járda belső oldalán a kerti szegélyt beépítteti.
4. Gyepszőnyeg telepítése:
Az Eszterházy téren a zöldfelületeken a tervek szerint fűmagvetés valósulna meg. A tér impozáns megjelenése, jelentősége, továbbá a zöldfelület hosszabb élettartama érdekében megrendelő úgy döntött, hogy fűmagvetés helyett gyepszőnyeg lerakását rendeli meg a kivitelezőtől.
5. Közművekkel kapcsolatos munkák, valamint Eszterházy szobor alaptest:
A csapadékcsatorna hálózaton a következő munkákat a költséghatékonyság érdekében az alapszerződés keretében célszerű elvégezni. Az Érseki palota kapujában lévő rácsos folyókát nem lehetett az alatta lévő Főegyházmegyei csatornában bekötni, így új nyomvonalon egy távolabbi gerincvezetékre kellett kötni. A Város a város alatt helyszínéül szolgáló pincerendszer későbbi víztelenítésének előkészítése miatt, az ezt szolgáló csapadékcsatorna lefektetésre és bekötésre került a városi rendszerbe, valamint monolit betonaknák létesültek a gépészeti rendszerek részére. Az Érseki palotához tartozó szükséges földfeletti tűzcsapot a Megrendelő megépítteti jelen munkák keretében, ugyancsak a későbbi burkolatbontási munkák elkerülése érdekében. A Lyceum Kossuth Lajos u. felőli oldalán egy, a terveken nem szereplő tűzcsap és ivókút helyezkedett el, ezek így elbontásra kerültek volna, azonban Megrendelő döntése értelmében azok megmaradnak, csak kismértékben áthelyezésre kerülnek. A hírközlési aknakeretek burkolható kivitelben készülnek, annak érdekében, hogy egy jövőbeni burkolható kivitelű kialakítás ne okozza az elkészült tér ismételt megbontását. A tervek készítésekor a téren elhelyezendő szobor paraméterei még nem voltak ismertek, a tervező egy kisebb méretű mellszobor posztamens elhelyezésével számolt. Időközben a projekten kívül a szobrász személye kiválasztásra került, a téren Eszterházy Károly püspök egész alakos szobra kerül kihelyezésre, az elhelyezendő posztamens méreteit, illetve az alaptestet ennek megfelelően szükséges kialakítani.
6. Hatvani kapu tér 10kv vezeték védelembe helyezés:
A terv szerinti támfal bontás és a vízjáték helyén a földkiemelés során vált láthatóvá, hogy az újjáépítendő támfal és vízjáték alatt elektromos vezeték húzódik. Az ÉMÁSZ úgy engedélyezte a vezeték bennmaradást, ha az előírt módon védelembe kerül.
7. Rozsdamentes acél bukóél beépítése:
Az előzőekben említett elektromos vezeték helyzete miatt a lépcsős vízjáték helyének minimális mértékű áttervezésére volt szükség, amelynek eredményeként eggyel több lépcsőfok épül ki. Emiatt a homlokfalak kialakításakor egy 3 mm vastag szálcsiszolt rozsdamentes acél bukóél beépítése vált szükségessé.

8. Szegélycserék a Hatvani kapu téren:
A Hatvani kapu téren az Államkincstár előtti természetes kőből építendő olasz lépcsőbe kialakítandó szerkezetek és akadálymentes rámát szegélyező szegélyek LaLinia beton kerti szegélyekből voltak tervezve. Megrendelő úgy döntött, hogy ezen impozáns lépcsőszerkezet minden elemét nemesebb hatású természetes kőből valósítja meg, így a beton kerti szegélyeket természetes kőből (porfír, mészkő) készített szegélyekre cseréli.
9. Burkolat faltőnél történő megtámasztása az Államkincstár épülete mellett:
Annak érdekében, hogy a burkolat a műemlék épület egyenetlen faltöve mellett is hosszú időn keresztül esztétikus megjelenést biztosítson, illesztve a süllyedések megakadályozása végett, és azért, hogy a felszíni csapadékvíz az épülettől elvezetésre kerüljön, betongerenda kerül beépítésre a burkolat szélén.
10. Támfal újjáépítés az Államkincstár épülete előtt:
Megrendelő, mérlegelve a lehetőségeket, az Államkincstár épülete előtt lévő akadálymentes rámpa oldalfalának irányát- egy, a nyilvántartások alapján a terveken nem szereplő, de a valóságban az oldalfal tervezett vonalában található hírközlési akna miatt- megváltoztatta. Ennek eredményeként az oldalfalán és fedlaján is burkolt kivitelű támfal a hírközlési akna mellett kerül elvezetésre.
11. Hírközlési aknák fedlap cseréi és födém alakítási munkái:
A közterületek esztétikusabb megjelenése okán, a burkolathoz illeszkedő fedlapok kialakítása érdekében, továbbá, hogy a jövőbeni bontások elkerülhetők legyenek, Megrendelő burkolható fedlapok kialakítása mellett döntött. Mindezeken túl a megjelenés javítása érdekében a díszlépcső pihenőjéül és ülőfelületként szolgáló szerkezet részeként egy ikerakna fedlap burkolhatóként kerül kialakításra.
12. Sárvári cukrászda előtti tér átalakítása, Rádi Pékség lépcsőburkolata:
Megrendelő a Kossuth Lajos úton található Sárvári cukrászda előtti teresedést a tervezővel kismértékben átterveztette úgy, hogy a tér alkalmas legyen a cukrászda kitelepülésének biztosítására. Ezek alapján egy, a terveken nem szereplő rácsos folyóka és egy monolit akna épül újra a hozzájuk tartozó csapadék csatorna szakasszal, a szintkülönbség megszüntetésére mészkő szegély épült, a téren található szobor környezetét elbontásra, továbbá a szobor áthelyezésre kerül a téren, valamint a meglévő fal- és ülőfelületet mészkő burkolattal kerül kialakításra. Mindezeken túl az esztétikusabb utcakép és az egységes megjelenés érdekében Megrendelő a Rádi Pékség előtti bejárat burkolata anyagának megváltoztatása mellett döntött. A munkák elvégzése a felhívás egyik céljaként megfogalmazott gazdaságfejlesztés ösztönzést szolgálja.
13. Kapubehajtó építése zöld felületbe:
A tervek szerint a Kossuth Lajos u. 5. szám előtti a területen zöld felület valósult volna meg, azonban az itt található ingatlan jobb megközelítése érdekében Megrendelő egy várakozóhely, kapubejáró építése mellett döntött.
14. Csapadékcsatorna építése a 7. és 9. szám előtt:
A 7. és 9. számú ingatlanoknál található kapualjak előtt valószínűleg udvari csapadékvíz kivezetésekre szolgáló csatornák kerültek elő, amelyek a terveken nem szerepeltek. A az elkészült burkolási munkák megóvása érdekében ezen csatornaszakaszok a városi csapadékvíz hálózatba kerültek bekötésre, mivel enélkül az újonnan lerakott burkolatot alámosták volna.
15. Elmaradó faveremrács helyett fém szegélyépítés.
A tervek szerint egy megmaradó régi fa köré faverem rács kerül kihelyezésre, azonban a fa talaj feletti törzsi zónájának vastagsága ezt nem tette lehetővé, helyette fém szegély beépítésével zárja le a kivitelező a törzs körüli csatlakozó burkolatrészeket.

16. Gyalogos átkelő és környezetének elmaradása:
A városi szennyvíz főgyűjtő cseréjét biztosító KEHOP beruházás érinti a jelen szerződés szerinti munkákat, azonban a KEHOP pályázati konstrukció keretében megvalósuló munkák időbeli elhúzódása ezek elvégzésére még nem került sor. Annak érdekében, hogy a Fellner utcai gyalogos átkelő munkái a közeljövőben ne kerüljenek megbontásra, Megrendelő úgy döntött, hogy az érintett területen a közműépítési és tájépítészi munkákat nem végezteti el. Ennek eredményeként a szennyvízcsatorna rekonstrukciós projekt munkálatai során a jelen szerződés alapján elkészült részeket nem lesz szükség elbontani.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 668998444 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 695122455 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben