Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/174
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.10.
Iktatószám:15585/2019
CPV Kód:45262700-8
Ajánlatkérő:Esztergom Város Önkormányzat
Teljesítés helye:2500 Esztergom, Széchenyi tér 14.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Franbau Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Esztergom Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75822437
Postai cím: Széchenyi Tér 1.
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vági Ágnes Csilla
Telefon: +36 33542076
E-mail: vagi.agnes@esztergom.hu
Fax: +36 33413808
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.esztergom.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.esztergom.hu/
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kapcsolatok Háza (Zöld-séta TOP) építési beruházás
Hivatkozási szám: EKR000466482018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262700-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Kapcsolatok Háza (Zöld-séta TOP) építési beruházás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: 2500 Esztergom, Széchenyi tér 14.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Műemlék lakóház (nyilvántartási száma: 2358 [6254]) felújítása és funkcióváltása: „Kapcsolatok háza" közösségi ház és átjáró passzázs kialakítása.
Az épület alatti pincék megtartása és tárolóvá alakítása.
A főtérre néző épületrész megtartása, az udvari szárny újjáépítése. A kapualj megtartása a gyalogos forgalom áthaladásának biztosítása érdekében.
Az utca felőli szárnyban rendezvény terem kialakítása előtérrel, információ és recepciós pulttal, valamint férfi-, női- és akadálymentesített vizesblokkal. Az udvari szárnyban mühelyszoba, iroda, valamint nyilvános illemhely (férfi-, női- és akadálymentesített mosdó, valamint baba-mama szoba) kialakítása.
Az udvari szárny tetőterében 2 szolgálati garzonlakás elhelyezése, fürdőszobával, különálló wc-vel
és konyha-étkezős lakótérrel. Az udvaron az életveszélyessé vált fák kivágása, a menthető koros fák megtartása.
Tervezett beépítési alapterület: 362,57 m2
Tervezett beépítettség: 54,77 %
Építménymagasság: 5,56 m
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 240
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.2-15-KO1-2016-00003

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
21929 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kapcsolatok Háza (Zöld-séta TOP) építési beruházás
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/19 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Franbau Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78423347
Postai cím: Vaskapui Út 25
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2500
Ország: Magyarország
E-mail: geiszlerantal@hotmail.com
Telefon: +36 203500215
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 246179208
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262700-8
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: 2500 Esztergom, Széchenyi tér 14.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Műemlék lakóház (nyilvántartási száma: 2358 [6254]) felújítása és funkcióváltása: „Kapcsolatok háza" közösségi ház és átjáró passzázs kialakítása.
Az épület alatti pincék megtartása és tárolóvá alakítása.
A főtérre néző épületrész megtartása, az udvari szárny újjáépítése. A kapualj megtartása a gyalogos forgalom áthaladásának biztosítása érdekében.
Az utca felőli szárnyban rendezvény terem kialakítása előtérrel, információ és recepciós pulttal, valamint férfi-, női- és akadálymentesített vizesblokkal. Az udvari szárnyban mühelyszoba, iroda, valamint nyilvános illemhely (férfi-, női- és akadálymentesített mosdó, valamint baba-mama szoba) kialakítása.
Az udvari szárny tetőterében 2 szolgálati garzonlakás elhelyezése, fürdőszobával, különálló wc-vel
és konyha-étkezős lakótérrel. Az udvaron az életveszélyessé vált fák kivágása, a menthető koros fák megtartása.
Tervezett beépítési alapterület: 362,57 m2
Tervezett beépítettség: 54,77 %
Építménymagasság: 5,56 m
A szerződésmódosítás az alábbi pótmunkákra terjed ki:
1. „A” Épület, a műemléki épület Széchenyi tér felöli szárny. Meglévő tetőszerkezet felújítása. Fa csapos gerenda födém elbontása, illetve új vb. födém építése. Meglévő kapualj, átjáró új terv szerinti kialakítása. Épülethez közel lévő fák kivágása. Meglévő és megmaradó Széchenyi térre néző műemlék ablakok felújítása. Két szomszédos ingatlan tűzfalának, illetve kéményének rendbetétele. A műemlék épület udvar felöli szárnyának meglévő csapos fa gerendafödém feltárás utáni elbontása. Új előregyártott v.b. gerenda födém építése. „A” épület új udvari szárnynál pince tömedékelése.
1. B” Épületnél bontási munkák. Meglévő emeleti szint elbontása, földszint feletti fa csapos gerenda elbontása. Földszint feletti új vb. födém építése és új falazat készítése, új külső hőszigetelés. Földszinti sarokfalak megerősítése, boltozat javítása. Szomszéd ingatlan (Széchenyi tér 18.sz.) udvari épületszárny tűzfalának rendbetétele.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 240
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 299877816
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Franbau Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78423347
Postai cím: Vaskapui Út 25
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2500
Ország: Magyarország
E-mail: geiszlerantal@hotmail.com
Telefon: +36 203500215
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/07/11 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
2.1. A Felek az alapszerződés 2.1. és 2.2. pontjában meghatározott mellékletekben hivatkozott műszaki tartalmat, az ajánlati dokumentáció részét képező IV. Fejezetben, a Műszaki kivitelezési tervdokumentációban meghatározott műszaki tartalmat módosítják.
2.2. Az alapszerződés 3.6. pontja szerint a Vállalkozó tudomásul veszi a felmerülő pótmunkák elvégzésének szükségességét, a Megrendelő pedig az alapszerződést módosító jelen szerződésmódosítással megrendeli azok elvégzését. Vállalkozó a pótmunka megrendelést elfogadja, a pótmunka elvégzését vállalja.
2.3. A Felek az újonnan felmerülő pótmunka részekről és az elmaradó munkarészekről készült különbözeti költségvetésben meghatározott műszaki tartalommal módosítják az alapszerződésben az ajánlati dokumentáció IV. Fejezetben, a Műszaki kivitelezési tervdokumentációban meghatározott műszaki tartalmat. Az úgynevezett mínusz és plusz tételekről készült költségvetések az alapszerződést módosító jelen szerződésmódosítás 1. sz. mellékletét képezik.
2.4. A műszaki tartalom módosítása az alapszerződés 4.1. pontban meghatározott I. ütem műszaki tartalmát érinti.
2.5. A Felek megállapítják, hogy a különbözeti költségvetésből kimutatható díjnövekedés (az elmaradó és a pótlólagos munkaműveletek költségének különbözete nettó 53.698.608,- Ft, azaz Ötvenhárommillió- hatszázkilencvennyolcezer-hatszáznyolc forint.
2.6. A Felek az alapszerződés 8.2. és 8.8 pontjában meghatározott, nettó 246.179.208,- Ft, azaz Kétszáznegyvenhatmillió-százhetvenkilencezer-kettőszáznyolc forint Vállalkozói díjat nettó 53.698.608,- Ft összeggel megnövelik, az alapszerződés 8.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:
A Vállalkozót a kivitelezési munkák megvalósításért 299.877.816,- Ft, azaz Kétszázkilencvenkilencmillió-nyolcszázhetvenhétezer-nyolcszáztizenhat forint Vállalkozói díj (a továbbiakban: „Vállalkozói díj”) illeti meg, mely az alábbiakat szerint kerül megbontásra:
A Vállalkozó a beruházás 30%-os és 60 %-os készültségi fokánál a nettó vállalkozói díj 30% - 30 %-ának megfelelő összegről, azaz első részszámla esetében 73.853.762,- Ft + ÁFA összegről, azaz hetvenhárommillió-nyolcszázötvenháromezer-hétszázhatvankettő forint + ÁFA, második részszámla esetében 73.853.762,- Ft + ÁFA összegről., azaz hetvenhárommillió-nyolcszázötvenháromezer-hétszázhatvankettő forint + ÁFA jogosult részszámlát kiállítani, a Megrendelő által jóváhagyott rész-teljesítésigazolás alapján.
A Vállalkozó a 60%-os készültségi foknál benyújtott számla után jogosult a különbözeti munkaműveletek költségének különbözetét tartalmazó, nettó 53.698.608,- Ft + ÁFA, azaz ötvenhárommillió-hatszázkilencvennyolcezer-hatszáznyolc forint + ÁFA összegű számla benyújtására.
A Vállalkozó a beruházás 100 %-os készültségi fokánál a fennmaradó nettó vállalkozói díjról, azaz 86.162.724,- Ft+ ÁFA összegről, azaz nyolcvanhatmillió-egyszázhatvankettőezer-hétszázhuszonnégy forint jogosult végszámlát kiállítani, a Megrendelő által jóváhagyott végteljesítési igazolás alapján.
3. Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen szerződésmódosítással nem érintett pontok és kikötések változatlanul érvényben maradnak.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződés szerinti kivitelezési munkák elvégzése közben – a szerződéskötést követően, a szerződéskötéskor előre nem láthatóan – az alábbi pótmunkák merültek fel, amelyeket sem az ajánlati felhívás, sem a dokumentációban szereplő műszaki leírás, sem a Vállalkozó nyertes ajánlata nem tartalmazott. Elrendelésükre a létesítmény módosítása érdekében műszaki szükségességből és üzemeltetési szempontokból kerül sor.
1. A” Épület, a műemléki épület Széchenyi tér felöli szárny. Meglévő tetőszerkezet felújítása. Fa csapos gerenda födém elbontása, illetve új vb. födém építése. Meglévő kapualj, átjáró új terv szerinti kialakítása. Műemlék ablakok felújítása. Két szomszédos ingatlan tűzfalának, illetve kéményének rendbetétele. Új előregyártott v.b. gerenda födém építése. „A” épület új udvari szárnynál pince tömedékelése.
2. B” Épületnél bontási munkák. Földszint feletti új vb. födém építése és új falazat készítése, új külső hőszigetelés. Sarokfalak megerősítése, boltozat javítása.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 246179208 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 299877816 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben