Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/159
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.08.16.
Iktatószám:15589/2019
CPV Kód:45213140-6
Ajánlatkérő:Vésztő Város Önkormányzata
Teljesítés helye:5530 Vésztő, Wesselényi u. 10-12. hrsz.: 3341 Vésztő belterület hrsz.: 3346;3347
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Hidegburkolás Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Önkormányzat
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Vésztő Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96174850
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 62
Város: Vésztő
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5530
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jámbor Anita
Telefon: +36 306254034
E-mail: leader@veszto.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Önkormányzat
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Piactér felújítása, bővítése Vésztőn
Hivatkozási szám: EKR000875662019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213140-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A beruházás keretében megvalósul az 5530 Vésztő, Wesselényi u. 10-12 szám hrsz. 3341 alatti piac területen:
- meglévő kiszolgáló épület felújítása, akadálymentes mosdó kialakítása,
- kerítés létesítése,
valamint a vésztői ingatlan nyilvántartásban 3347 és 3346 helyrajzi szám alatt felvett, Vésztő belterületen lévő ingatlanokra tervezett:
- fedett elárusítóhely kialakítása.
A tervezett beruházások a 312/2012 (XI.8) Korm. rend. 1. sz. melléklet 1. pontja alapján a beruházás építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységeket tartalmaz.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 48226894 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Piactér felújítása, bővítése Vésztőn
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213140-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5530 Vésztő, Wesselényi u. 10-12. hrsz.: 3341
Vésztő belterület hrsz.: 3346;3347
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Általános leírás:
PIACTÉREN:
- Fedett, de nyitott eladó helyek, pultok kialakítása
Vizesblokk tervezése: - 3 NŐI WC - KÉZMOSÓ ELŐTÉRREL,
2 FÉRFI WC - 2 PISSOIR-KÉZMOSÓ ELŐTÉRREL,
AKADÁLYMENTES WC,
TAKARÍTÓSZER TÁROLÓ.
Büfé - Söröző - Lángossütő tervezése fedett fogyasztótérrel,
Jegykiadó iroda, felvásárló helyiség tervezése.
Központi tér tervezése, parkosítással, berendezésekkel:
Kút, térvilágítás, hirdetőtábla, padok, szeméttárolók.
A piactér és a szomszédos műemléki védettségű iskolaépület között kerítés tervezése a piac kiszolgálásához és működéséhez szükséges parkolóhelyek kialakítása.
A meglévő piac területén kialakításra kerül egy új burkolattal ellátott tér mely a piac jobb használatát, és színvonalát biztosítja . A meglévő piac stand faszerkezetét csiszolást követően át kell festeni favédő lazúrral legalább 3. rétegben. Nem csak az asztalokat, hanem minden fezszerkezetet. A meglévő piaci kiszolgáló épület felújításra szorul, külső belső felújítást elvégezzük, és az épületben kialakítunk egy akadálymentes vizesblokkot, a mozgásukban sérült emberek számára.
VÁROS FEJLŐDÉSÉVEL TOVÁBBI IGÉNYEK MEGJELENÉSÉVEL kell számolni,
- azok kulturált kielégítésére fel kell készülni. (Pl.: A Büfé - Söröző fedett, de nyitott fogyasztótereit a téli hónapokban fűthetővé kell tenni, ott melegedőt kell kialakítani, állandó, napi nyitva tartásra kell felkészülni.
A PIAC MELLETT MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ISKOLA EPÜLET ÁLL
- A piac tervezése során törekedni kell arra, hogy a tervezett piac építészeti megjelenésében,
hangulatában illeszkedjen a meglévő iskolaépülethez. (Anyaghasználat, méretek, az iskolaépületre való rálátás biztosítása a Wesselényi út felöl.)
- Biztosítani kell az iskolaépületben folyó tanítás zavartalanságát, ami elég nehéz feladat a meglévő szintkülönbségek miatt. (Az épület ablakaiból rálátni a magasabban fekvő piactérre.) Az eredeti oldalhatáron, ahol a piac szintje alatt 1 m-rel van a terepszint, bármilyen közterület mellett építhető magasságú, akár tömör kerítés fölött is ráláthatnak a piacra az iskola ablakából.
TERVEZETT MEGOLDÁS:
A PIACOT A JELENLEGI MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK MEGTARTÁSÁVAL úgy terveztük meg, hogy a
- gépjárművek számára fákkal árnyékolt parkolóhelyeket (gazdasági utakat),
- a gyalogos vásárlóknak az eladó helyek között fedett útvonalakat alakítottunk ki.
AZ ISKOLAÉPÜLETBEN FOLYÓ ZAVARTALAN TANÍTÁS ÉRDEKÉBEN a piactér Báthori utca felöli
oldalán terveztük a piac kiszolgálásához szükséges épületeket. Itt a piactér lezárásaként hátsó térfalat alkotnak, állandó üzemelésűek is lehetnek. Az épület előtt kis parkot, központi teret alakítottunk ki.
Az ISKOLA KERÍTÉSÉNEK EREDETI TELEKHATÁRON VALÓ MEGÉPÍTÉSÉT A Wesselényi utcai oldalon eredeti állapotában
tervezzük, mivel az innen hiányzó Heidecker kerítésrácsot az oldalhatáron álló kerítésbe egyszerűen lehajtották. Az oldalkerítés helyén új kerítés készül a terepviszonyoknak megfelelően, a műemlékvédelmi hatóság engedélye alapján, terv szerint.
A MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ISKOLA ÉPÜLET KÜLSŐ MEGJELENÉSÉHEZ IGAZODVA: az építészeti kialakítással és azonos anyaghasználattal:
- A PIAC eladó helyeinek asztalai az iskola lábazatával azonos megjelenésű falazaton, bontott téglából készülnek, dörzsölt felülettel. Az asztallapok betonozottak (a helyi rongálások miatt).
- A kapukat és épületeket bontott téglából készült magas lábazaton vakolt felületű falazattal, fehér meszeléssel terveztük.
- A kontyolt nyeregtetők fa szerkezetűek, natúr (piros) színű cserépfedést kapnak.
PARKOLÓKAT TERVEZTÜNK a Báthori utca földutas szakaszán (Szemere u.- Wesselényi u. között), a
közpark megtartásával, az út mindkét oldalán „zöldbeton" felülettel. A forgalom lassítása érdekében az út a jelenlegi kanyargós földút nyomvonalán halad, a parkolóhelyek hol az út bal, hol a jobb oldalán merőleges, ill. párhuzamos kialakításúak az úttal.
Az építési beruházáshoz kapcsolódó további részletes leírást a műszaki leírás, illetve a költségvetés tartalmazza.
A beruházás építési engedély nélkül végezhető
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállás időtartama hónapban (0-24 hónap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár Ft-ban Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1-7.4.1.3-17, projekt azonosító 1860319701
II.2.9) További információ:
A kivitelezés során a nyertes ajánlattevőnek az előteljesítésre lehetősége van. A tervezett kezdés időpontja a közbeszerzési eljárás
függvényében változhat, módosulhat, de a teljesítés időpontja fix dátum.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Piactér felújítása, bővítése Vésztőn
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Hidegburkolás Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63897812
Postai cím: Kossuth Utca 46
Város: Vésztő
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5530
Ország: Magyarország
E-mail: baloghjanos027@gmail.com
Telefon: +36 305151511
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13354866204
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 47933209
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 48226894
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: ÁTRIMEX Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73867212
Postai cím: Berényi Utca 29.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11048455204

Hivatalos név: Hidegburkolás Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63897812
Postai cím: Kossuth Utca 46
Város: Vésztő
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5530
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13354866204

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/07/03 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges