Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/159
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.08.16.
Iktatószám:15605/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Újhartyán Város Önkormányzata
Teljesítés helye:2367 Újhartyán, Hősök tere 5. HRSZ.:372/1
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Gencont Építő Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Újhartyán Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93572622
Postai cím: Fő Utca 21.
Város: Újhartyán
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2367
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Göndörné Frajka Gabriella
Telefon: +36 29372133
E-mail: jegyzo@ujhartyan.hu
Fax: +36 29372025
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ujhartyan.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: hivatal építése (feltételes közbeszerzési eljárás)
Hivatkozási szám: EKR000270292018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
hivatal építése (feltételes közbeszerzési eljárás)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: 2367 Újhartyán, Hősök tere 5. HRSZ.:372/1
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
polgármesteri hivatal építése Te r v e z e t t é p ü l e t b r u t t ó : 4 1 3 , 6 8 m 2
Részletek a dokumentációban szereplő árazatlan költségvetésben, műszaki leírásban. A
műszaki dokumentációban esetlegesen felbukkanó konkrét gyártmányok megjelölése, minőségi szempontot szolgál. Ajánlatkérő az azzal egyenértékűt elfogadja. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlatban iratokkal ajánlattevő feladata és felelőssége.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/08/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/07/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
14329 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: hivatal építése (feltételes közbeszerzési eljárás)
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/23 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Gencont Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94939295
Postai cím: Portyázó Út 34
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1221
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@gastland.hu
Telefon: +36 309453683
Internetcím(ek): (URL) iroda@gastland.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 273128101
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: 2367 Újhartyán, Hősök tere 5. HRSZ.:372/1
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
polgármesteri hivatal építése Te r v e z e t t é p ü l e t b r u t t ó : 4 1 3 , 6 8 m 2
Részletek a dokumentációban szereplő árazatlan költségvetésben, műszaki leírásban. A
műszaki dokumentációban esetlegesen felbukkanó konkrét gyártmányok megjelölése, minőségi szempontot szolgál. Ajánlatkérő az azzal egyenértékűt elfogadja. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlatban iratokkal ajánlattevő feladata és felelőssége.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/08/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/07/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 273128101
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Gencont Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94939295
Postai cím: Portyázó Út 34
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1221
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@gastland.hu
Telefon: +36 309453683
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/07/31 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződés aláírt IV/2 pontja:
2. Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott feladatokat legkésőbb 2019.07.31-ig köteles hiánytalanul elvégezni.
A szerződés módosított IV/2 pontja:
2. Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott feladatokat legkésőbb 2019. november 30- ig köteles hiánytalanul elvégezni.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A rendkívüli időjárás előre nem látható akadályokat jelentett. A rendkívüli csapadékos időszak a sok évi átlaghoz képest jelentős eltérést mutatott. A rendkívüli csapadékos napok száma miatt a munkák folytatása lehetetlen volt, ezért a határidő meghosszabbítása indokolt.
A rendkívüli magas átlaghőmérséklet és a kiugróan magas napközbeni csúcs hőmérséklet miatt a nyílt napon való munkavégzés és betonozási munkák nem voltak lehetségesek, vagy csak rendkívüli intézkedések során lassabban volt lehetséges, ezért a határidő meghosszabbítása indokolt.
A megrendelő többlet munkát rendelt el, egyrészt hogy az épület előtti leendő díszteret alakítsa ki a kivitelező, valamint helyszíni bejárás során felmerült az épületüzemeltetői oldalról, hogy az emeleti tárgyalóterem mérete nem tölti be a funkcióját, ezért a légtér helyén födém kialakítása szükséges. Az utólagos födém kialakítás megvalósításhoz szükséges tervezési és kivitelezési munkák miatt a szerződésben vállalt kivitelezési határidő hossz
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 273128101 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 273128101 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A felek a szerződés módosítással egyet értenek
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben