Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/158
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.08.15.
Iktatószám:15625/2019
CPV Kód:34100000-8
Ajánlatkérő:Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Teljesítés helye:9021 Győr, Árpád út 32.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:DUNA AUTÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24133650
Postai cím: Árpád Út 32.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9021
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szalay András
Telefon: +36 96795759
E-mail: szalay.andras@gyor.gov.hu
Fax: +36 96795615
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-moson-sopron
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-moson-sopron
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közigazgatás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: gépjárművek besz. – osztatl.k.t.m.
Hivatkozási szám: EKR000423692019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34100000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Az osztatlan közös tulajdon megszüntetése tárgyú projekt kapcsán gépjárművek beszerzése a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal részére”
Terepviszonyra használatos gépjárművek – 3 db új gépjármű (terepjáró)
A megajánlott gépjárműveknek meg kell felelniük az Európai Parlament és a Tanács 2014/45/EU irányelvében, a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben, valamint a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben meghatározott feltételeknek. A megajánlott gépjárműveknek meg kell felelniük az országosan kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívákról szóló 14/2012. (VI. 8.) NFM utasításban rögzítetteknek. A normatívától történő eltérés nem eredményezheti a normatív követelményrendszer gyengítését, azaz az előírt követelményszinttől lefelé eltérni nem lehet.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a közlekedési igazgatási hatóságnál (kormányablak) történő ügyintézés. A nyertes ajánlattevő a gépjárműveket a teljesítési helyre a teljesítési határidőn belül saját költségén köteles leszállítani és Ajánlatkérőnek átadni. A gépjárműveket üzembe helyezve, érvényes magyarországi műszaki vizsgával, Ajánlatkérő nevére kiállított forgalmi engedéllyel, a gépjárművekre felszerelt forgalmi rendszámmal és szabványos „H” betűt feltüntető államjelzéssel kell átadni.
Feltételes közbeszerzés:
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapján az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
I. Az eljárás eredményeként megkötendő szerződés az osztatlan közös tulajdon megszüntetése tárgyú projekttel kapcsolatos (SA. 35984 számú támogatási program), melyben Ajánlatkérő az FF/475/5/2018. számú megállapodásával kapcsolatban módosítási kérelmet nyújtott be, ezért Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdésével adott esetben élni kíván. A módosítási kérelem pozitív elbírálása egyben a szerződés hatálybalépésének feltétele is.
II. Az eljárás tárgya tekintetében a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat alapján beszerzési tilalom áll fenn. A Korm. határozat 3. pontja alapján a tilalom részbeni feloldására a Miniszterelnökséget vezető miniszter jogosult. Ajánlatkérő kérelmet nyújtott be a tilalom feloldása érdekében, ezért Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (5) bekezdésével adott esetben élni kíván. A kérelem pozitív elbírálása egyben a szerződés hatálybalépésének feltétele is.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 11193294 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: gépjárművek besz. – osztatl.k.t.m.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34100000-8
További tárgyak:34113300-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9021 Győr, Árpád út 32.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Terepviszonyra használatos gépjárművek – 3 db új gépjármű (terepjáró)
A megajánlott gépjárműveknek a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet szerinti (az abban meghatározott besorolási kritériumoknak megfelelő) terepjáróknak kell lenniük.
Ajánlatkérő – a fentiekre figyelemmel – 3 db terepviszonyra használatos gépjármű beszerzését kívánja megvalósítani adásvételi szerződés keretében.
Főbb műszaki jellemzők valamint a hozzájuk tartozó Elvárt minimum műszaki követelmények
Üzemanyag benzin vagy dízel
Hengerűrtartalom (cm3) nagyobb, vagy egyenlő mint 1300 cm3
Váltó manuális
Meghajtás négykerék hajtás
Legnagyobb leadott teljesítménye (kW) nagyobb vagy egyenlő, mint 75 kW
Tengelytávolság (mm) nagyobb vagy egyenlő, mint 2250 mm
Ülések száma legalább 4
Szabad hasmagasság (mm) nagyobb vagy egyenlő, mint 185 mm
Első terepszög (o) nagyobb vagy egyenlő, mint 18o
Hátsó terepszög (o) nagyobb vagy egyenlő, mint 25o
Szín fehér
Kárpit sötét szövet
Gyártás éve nem lehet korábbi, mint 2018. év.
Minimum felszereltség:
- Manuális klímaberendezés;
- „16”-os acél keréktárcsa All Terrain (A/T) gumiabroncsokkal;
- Teljes értékű pótkerék All Terrain (A/T) gumiabroncs, autóemelő;
- Elektronikusan állítható, fűthető külső visszapillantó tükrök;
- Fűthető hátsó ablak;
- Első és hátsó ködlámpák;
- Távirányítású központi zár;
- Kormányról vezérelhető rádió, bluetooth kihangosítóval;
- 12V csatlakozó;
- Magasságában állítható vezetőülés;
- Elektromos ablakemelők elől;
- Gumiszőnyeg szett;
- Csomagtértálca;
- Első lökhárító védő (opcionális);
- Utasoldali kapaszkodó;
- Vezető-, és utasoldali napellenző;
- Középső könyöktámasz elől.
A megaj. gépjárművek – minden tekintetben – kizárólag újak lehetnek. A megaj. gépjárműveknek egyformáknak (gyártmány, típus) kell lenniük.
Nyertes ajánlattevő szerződéses feladatát képezi a gépjárművek leszállítása és forgalomba helyezése, figyelemmel a II.1.4) pontban meghatározottakra.
Ajánlatkérő nyilatkozik, hogy az illetékekről sz. 1990. évi XCIII. törvény 5. § (2) bekezdésének értelmében illetékmentességben nem részesül.
A műszaki tartalmat a fent ismertetettek, valamint a jelen felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentációban (Műszaki leírásban) előírtak együttesen alkotják.
Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek.re.
A műszaki tartalomban az egyenértékűséget megalapozó minimális köv. feltüntetésre kerültek, az Ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékeket is tartalmazhat az ajánlat. Az egyenértékűség igazolása az ajánlattevő feladata. Az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (4)-(6) bek.i az irányadóak.
Ajánlattevők az általuk megajánlott gépjárművekre 3 év (legfeljebb 100 000 km-es futáskorlátozással) teljes körű – a hajtáslánc elemeire is kiterjedő – jótállást kötelesek vállalni [amely így szerződéses feltételt jelent].
Ajánlattevők az általuk megaj. gépjárművekre 72 hónap karosszéria átrozsdásodására vonatkozó jótállást kötelesek vállalni [amely így alap szerződéses feltételt jelent]. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a kapcsolódó minőségi ért. részszempontnál az ezen felüli, karosszéria átrozsdásodására vonatkozó többlet jótállást lehet megajánlani.
Ajánlattevőnek a szakmai ajánlata részeként szükséges benyújtania a Közbeszerzési Dokumentáció 6. sz. melléklete (Műszaki leírás/Szakmai ajánlat) szerinti dokumentumot.
Ajánlattevő a minőségi ért. részszempontok esetében a megajánlottak igazolására köteles csatolni a megajánlott gépjármű típusbizonyítványának másolatát, illetve gyártói leírását.
Az értékeléssel kapcsolatos részletek: a Közbeszerzési Dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A gyártó által megadott vegyes átlagfogyasztás (liter/100km/gépjármű)  5
2 A gyártó által megadott vegyes szén-dioxid (CO2) kibocsátás (gramm/km/gépjármű)  2,5
3 A gyártó által megadott nitrogén-oxidok (NOx) kibocsátása (milligramm/km/gépjármű) 2,5
4 A gyártó által megadott nem-metán szénhidrogének (NMHC) kibocsátása (milligramm/km/gépjármű) 2,5
5 A gyártó által megadott részecske (PM) kibocsátás (milligramm/km/gépjármű) 2,5
6 A karosszéria átrozsdásodására vonatkozó 72 hónapon felüli többlet jótállás (hónap/gépjármű ) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Gépjárművenkénti egyösszegű nettó ár (nettó Ft/db) Súlyszám - 75
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlati ár: Gépjárművenkénti egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft/darab)

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
07517 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: KH/2019/116 Rész száma: Elnevezés: gépjárművek besz. – osztatl.k.t.m.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: DUNA AUTÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81545843
Postai cím: Zay Utca 24
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: ambrozicsaba@dunaauto.hu
Telefon: +36 209782446
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18014112
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12135790244
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 12840180
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 11193294
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: DUNA AUTÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81545843
Postai cím: Zay Utca 24
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12135790244

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlatkérő az eljárás Ajánlati felhívásának II.1.4) pontjában és VI.3.1) pontjában a feltételes közbeszerzéssel kapcsolatban a II. feltétel vonatkozásában rögzítettekre figyelemmel az alábbi tájékoztatást adja: A Miniszterelnökség 2019. május 14. napján kelt, KSZ-2/535/7/2019. iktatószámú levelében szereplők alapján a jelen eljárás tárgya szerinti beszerzés tekintetében a Miniszterelnökséget vezető miniszter a beszerzési tilalom alóli felmentéshez hozzájárult.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges