Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/159
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.08.16.
Iktatószám:15647/2019
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:4027 Debrecen, Fáy András u. 2. hrsz.: 21319, 21356
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:STABIL MÉRNÖKI IRODA, Építő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK16018
Postai cím: Piac utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Paróczai Bernadett osztályvezető
Telefon: +36 52511550
E-mail: kozbesz.titkarsag@ph.debrecen.hu
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.debrecen.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: ,,A TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00010 azonosító számú projekt keretében Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézményének Ősz Utcai Tagintézménye és a Mosolykert Óvoda felújítása”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
,,A TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00010 azonosító számú projekt keretében Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézményének Ősz Utcai Tagintézménye és a Mosolykert Óvoda felújítása”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45453100-8
További tárgyak:45214100-1
45321000-3
45421100-5
45331100-7
09332000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4027 Debrecen, Fáy András u. 2. hrsz.: 21319, 21356
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
5822 m2-es területen lévő, a felújítás és bővítés után 520,41 m2 hasznos alapterületű,
5 óvodai- és 4 bölcsődei csoporttal rendelkező intézmény felújítási-, bővítési munkái, mely alatt értendő az épület kül-, és beltéri
felújítása, épületgépészeti és épületvillamossági rendszereinek korszerűsítése, az udvar fejlesztése, lift és hozzákapcsolódó
lépcsőház építése, az épület és környezetének projektarányos akadálymentesítése.
Rövid szakmai leírás:
- Az óvodai és bölcsőd ei intézmény épületének, épületvillamossági és épületgépészeti rendszereinek teljes körű felújítása
- Projektarányos akadálymentesítés
- Energetikai fejlesztések (nyílászáró csere: 309,44 m2 Uw=legalább 1,15 W/m2K, homlokzati hőszigetelő rendszer kiépítése
1213 m2, lapostető hő- és vízszigetelése 760 m2, megújuló energiát hasznosítani tudó napelemes rendszer kiépítése, stb.)
- Lifttel és lépcsőházzal történő bővítés
- Udvar, játszóudvar fejlesztés, zöldfelü letek revitalizálása
- Smart City rendszerhez való kapcsolódás kiépítése
Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást
tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a
megnevezés mellett, akár nem, azokkal Ajánlatkérő - a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.)
Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján - egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az eredményhirdetés után az
egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00010

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
16513 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: ,,A TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00010 azonosító számú projekt keretében Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézményének Ősz Utcai Tagintézménye és a Mosolykert Óvoda felújítása”
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/09/03 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: STABIL MÉRNÖKI IRODA, Építő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Igric u. 12.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: HU
E-mail: stabilkft@gmail.com
Telefon: +36 209691031
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52541237
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 270457771
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45453100-8
További tárgyak:45214100-1
45321000-3
45421100-5
45331100-7
09332000-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4027 Debrecen, Fáy András u. 2. hrsz.: 21319, 21356
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
5822 m2-es területen lévő, a felújítás és bővítés után 520,41 m2 hasznos alapterületű, 5 óvodai- és 4 bölcsődei csoporttal rendelkező intézmény felújítási-, bővítési munkái, mely alatt értendő az épület kül-, és beltéri
felújítása, épületgépészeti és épületvillamossági rendszereinek korszerűsítése, az udvar fejlesztése, lift és hozzákapcsolódó lépcsőház építése, az épület és környezetének projektarányos akadálymentesítése.
Rövid szakmai leírás:
- Az óvodai és bölcsődei intézmény épületének, épületvillamossági és épületgépészeti rendszereinek teljes körű felújítása
- Projektarányos akadálymentesítés
- Energetikai fejlesztések (nyílászáró csere: 309,44 m2 Uw=legalább 1,15 W/m2K, homlokzati hőszigetelő rendszer kiépítése 1213 m2, lapostető hő- és vízszigetelése 760 m2, megújuló energiát hasznosítani tudó napelemes rendszer kiépítése, stb.)
- Lifttel és lépcsőházzal történő bővítés
- Udvar, játszóudvar fejlesztés, zöldfelü letek revitalizálása
- Smart City rendszerhez való kapcsolódás kiépítése
Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a
megnevezés mellett, akár nem, azokkal Ajánlatkérő - a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján - egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az eredményhirdetés után az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9,25 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 288483522
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: STABIL MÉRNÖKI IRODA, Építő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Igric u. 12.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: HU
E-mail: stabilkft @gmail.com
Telefon: +36 209691031
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52541237
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/07/29 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
I. Pótmegrendelések:
A kivitelezés közben felmerült igények alapján Megrendelő pótmegrendeléseket bocsátott a Vállalkozó részére, amelyeket megvizsgált a műszaki ellenőr és megállapította azok műszaki szükségességét és megalapozottságát. Így kerültek kiadásra a lent részletezett pótmegrendelések, melyek a létesítmény használhatóságát, műszaki színvonalát, gazdaságos üzemeltetését és esztétikai megjelenését is növelik. A pótmegrendeléssel érintett részek a következők:
1) Tűzvédelmet érintő módosítások
2) Beépítendő karnisok, szúnyoghálók
3) Tornaszobai védőeszközök
4) A bölcsődei víz-csatornaszerelési pótmegrendelések
5) Kerítés és kapu építése az üvegtető elé
6) Elektromos pótmegrendelések
7) LED-es lámpatestek elhelyezése
8) Hő és füst elvezetése a középső lépcsőházban, védőtető/terelőfal kialakítása
II. Pótmunkák:
A Vállalkozó által benyújtott pótmunkákról szóló dokumentációt a projekt műszaki ellenőre megvizsgálta és megállapította a szóban forgó pótmunkák elvégzésének műszaki szükségességét és a tételek előre nem láthatóságát. A pótmunkákkal érintett részek a következők:
1) Födém megerősítése bontandó fal fölött
2) Bölcsődei konyha villanyszerelése
3) Esővíz elvezetés kiépítése az északi oldalon
A fent részletezett pótmunkák és pótmegrendelések elvégzésének időigénye, valamint azon tény miatt, hogy a pótmunkák és a szerződés tárgyát képező építési munkák egymásra épülnek, és a beépítésre vonatkozó technológiai folyamatokhoz megfelelő külső és belső hőmérsékletre van szükség, a műszaki ellenőrrel való egyeztetést követően Megrendelő megállapította, hogy a felmerült pótmunkák és pótmegrendelések időigénye 2 hét.
A vállalkozási szerződés 2018. szeptember 26-án lépett hatályba, így az eredeti teljesítési határidő 2019. március 26. napja lett volna, amelyet Felek az 1. sz. szerződésmódosítás során két hónappal és három héttel meghosszabbítottak.
1. A szerződés mellékletét képező műszaki tartalom jelen szerződésmódosítás 2. sz. melléklete szerinti költségkimutatás tartalmával módosul.
2. A fentiek alapján a szerződés 2) pontja az alábbiak szerint módosul:
HATÁLYOS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉS:
2) A vállalkozói díj összege:
Vállalkozó a jelen szerződés szerinti feladatai ellenértékeként az alábbi vállalkozói díjra jogosult:

A vállalkozói átalánydíj összege:
Nettó összesen: 282.047.604.- Ft
Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés szerinti építési kivitelezési tevékenység építési hatósági engedély-köteles, ezért a fordított adózás hatálya alá tartozik.
Az építési engedély száma: HB-03/ÉÖO/01865-15/2017.
A vállalkozói díj tartalmazza a jelen szerződés és mellékleteiben szereplő valamennyi munka ellenértékét egyösszegű átalány áron elszámolva. A díjat a Vállalkozó a feladat és a műszaki tartalom teljes ismeretében határozta meg/fogadta el. Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalása a tárgyban meghatározott feladatokra teljes körű, és tartalmaz minden olyan munkát, közvetett és közvetlen költséget, amely a tárgyban szereplő feladatok komplett megvalósításához szükséges (függetlenül attól, hogy a jelen szerződésben, illetve mellékleteiben esetleg nem, vagy rövidítetten szerepel, illetve nincs részletezve).
A Vállalkozó a vállalkozói díjon kívül a szerződés teljesítése során a Megrendelő felé semmilyen más jogcímen nem jogosult költséget elszámolni.
A szerződésben meghatározott munkának a tervtől részben eltérő tartalommal való elvégzése esetén sem térhetnek át a Felek a tételes elszámolásra. A jelen pontban rögzített vállalkozói díjon túlmenően, a tervben szereplő, de a költségvetésből hiányzó többletmunka elszámolására a Vállalkozó nem jogosult. Az esetleges tervmódosításból adódó, vagy műszaki szükségességből felmerülő pótmunkákat és előre nem látott többletmunkákat (a továbbiakban együttesen: pótlólagos munkák) a Vállalkozó kizárólag abban az esetben végezheti el, ha azt a Megrendelő írásban megrendeli, és ha fennállnak a Kbt. vonatkozó feltételei.
MÓDOSÍTOTT RENDELKEZÉS:
2) A vállalkozói díj összege:
Vállalkozó a jelen szerződés szerinti feladatai ellenértékeként az alábbi vállalkozói díjra jogosult:

A vállalkozói átalánydíj összege:
Nettó összesen: 288.483.522.- Ft
Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés szerinti építési kivitelezési tevékenység építési hatósági engedély-köteles, ezért a fordított adózás hatálya alá tartozik.
Az építési engedély száma: HB-03/ÉÖO/01865-15/2017.
A vállalkozói díj tartalmazza a jelen szerződés és mellékleteiben szereplő valamennyi munka ellenértékét egyösszegű átalány áron elszámolva. A díjat a Vállalkozó a feladat és a műszaki tartalom teljes ismeretében határozta meg/fogadta el. Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalása a tárgyban meghatározott feladatokra teljes körű, és tartalmaz minden olyan munkát, közvetett és közvetlen költséget, amely a tárgyban szereplő feladatok komplett megvalósításához szükséges (függetlenül attól, hogy a jelen szerződésben, illetve mellékleteiben esetleg nem, vagy rövidítetten szerepel, illetve nincs részletezve).
A Vállalkozó a vállalkozói díjon kívül a szerződés teljesítése során a Megrendelő felé semmilyen más jogcímen nem jogosult költséget elszámolni.
A szerződésben meghatározott munkának a tervtől részben eltérő tartalommal való elvégzése esetén sem térhetnek át a Felek a tételes elszámolásra. A jelen pontban rögzített vállalkozói díjon túlmenően, a tervben szereplő, de a költségvetésből hiányzó többletmunka elszámolására a Vállalkozó nem jogosult. Az esetleges tervmódosításból adódó, vagy műszaki szükségességből felmerülő pótmunkákat és előre nem látott többletmunkákat (a továbbiakban együttesen: pótlólagos munkák) a Vállalkozó kizárólag abban az esetben végezheti el, ha azt a Megrendelő írásban megrendeli, és ha fennállnak a Kbt. vonatkozó feltételei.
3. A szerződés 5) pontja az alábbiak szerint módosul:
HATÁLYOS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉS:
5) Vállalt teljesítési határidők:
Az Építési munkaterület címe, helyrajzi száma: 4027 Debrecen, Fáy András u. 2. hrsz.: 21319, 21356.
Az Építési munkaterület átadásának időpontja: a szerződés hatályba lépését követő 30 napon belül.
Az Építési napló megnyitása a munkaterület átadásakor történik.
A munkaterület szerződés szerinti átadása esetén a szerződés tárgyát képező munka átadási határideje: nyolc hónap három hét a szerződés hatályba lépésétől számítva.
Megrendelő előteljesítést elfogad.
A határidőt csak akadályoztatás, vagy elrendelt pótmunka módosíthatja, mely esetekben a Kbt. vonatkozó rendelkezései az irányadóak. Megrendelő előteljesítést is elfogad, melynek időpontját Vállalkozó legalább 8 nappal előbb köteles az átadás időpontját közölni a Megrendelővel.
Az átadás-átvételi eljárás időpontjáról Vállalkozó legalább 3 munkanappal a kitűzött határidő előtt köteles Megrendelőt értesíteni készre jelentés formájában, Megrendelő pedig köteles az eljárásra meghívni a jogszabályokban megjelölt szerveket. A munka vállalt teljesítési határidejéig felek kötelesek megkezdeni az átadás-átvételi eljárást jelen szerződés szerint. A Vállalkozó az elvégzett munkát az e pontban megjelölt teljesítési időben átadás- átvételi eljárás keretében adja át a Megrendelőnek.
MÓDOSÍTOTT RENDELKEZÉS:
5) Vállalt teljesítési határidők:
Az Építési munkaterület címe, helyrajzi száma: 4027 Debrecen, Fáy András u. 2. hrsz.: 21319, 21356.
Az Építési munkaterület átadásának időpontja: a szerződés hatályba lépését követő 30 napon belül.
Az Építési napló megnyitása a munkaterület átadásakor történik.
A munkaterület szerződés szerinti átadása esetén a szerződés tárgyát képező munka átadási határideje: nyolc hónap öt hét a szerződés hatályba lépésétől számítva.
Megrendelő előteljesítést elfogad.
A határidőt csak akadályoztatás, vagy elrendelt pótmunka módosíthatja, mely esetekben a Kbt. vonatkozó rendelkezései az irányadóak. Megrendelő előteljesítést is elfogad, melynek időpontját Vállalkozó legalább 8 nappal előbb köteles az átadás időpontját közölni a Megrendelővel.
Az átadás-átvételi eljárás időpontjáról Vállalkozó legalább 3 munkanappal a kitűzött határidő előtt köteles Megrendelőt értesíteni készre jelentés formájában, Megrendelő pedig köteles az eljárásra meghívni a jogszabályokban megjelölt szerveket. A munka vállalt teljesítési határidejéig felek kötelesek megkezdeni az átadás-átvételi eljárást jelen szerződés szerint. A Vállalkozó az elvégzett munkát az e pontban megjelölt teljesítési időben átadás- átvételi eljárás keretében adja át a Megrendelőnek.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: Jelen szerződésmódosítás nem ütközik a Kbt. 141. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti tilalmi körbe. A Kbt. 141.§ (2) bekezdés b) pontja szerint a szerződés - a Kbt. 141.§ (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem
a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;
b) szolgáltatás és árubeszerzés esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás, építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;
valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
Az eredeti szerződés szerinti ellenszolgáltatás nettó összege 270.457.771,- Ft, amelynek a 15%-a 40.568.666,- Ft, az 1. sz. módosítás eredményeképpen nettó 11.589.833,- Ft-tal, jelen szerződésmódosítással pedig nettó 6.435.918. Ft-tal emelkedett az ellenszolgáltatás nettó összege. A növekedés összesen nettó 18.025.751,- Ft, amely együttesen sem haladja meg az ellenszolgáltatás 15%-át.
A szerződés általános jellegét jelen módosítás nem változtatja meg, ahhoz illeszkedik, a Vállalkozó feladata ugyanúgy az óvoda és bölcsőde épületének felújítása, mely az eredeti szerződés tárgya is volt, kizárólag további, műszaki szükségességből felmerülő munkák elvégzése vált indokolttá az épület rendeltetésszerű, biztonságos és gazdaságos működése érdekében, valamint pótmegrendelések, amelyek a létesítmény használhatóságát, műszaki színvonalát és esztétikai megjelenését szolgálják, és elmaradó tételek, amelyek szükségessége indokolatlanná vált.
Jelen szerződésmódosítás a szerződés értékének változásával jár, valamint ahhoz kapcsolódóan a teljesítési határidő meghosszabbodik. A szerződésmódosítás az eredeti műszaki tartalom teljesítésére eredetileg rendelkezésre álló időtartamot nem változtatja meg, hiszen kizárólag a szerződésmódosítás keretében felmerült pótmunkák és pótmegrendelések időigényének figyelembe vételével került meghatározásra a további teljesítési időtartam.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 282047604 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 288483522 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben