Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/159
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.08.16.
Iktatószám:15652/2019
CPV Kód:45233223-8
Ajánlatkérő:Gacsály Község Önkormányat
Teljesítés helye:4972 Gacsály, 0136 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Linea Road Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Gacsály Község Önkormányat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46056117
Postai cím: Széchenyi Utca 25
Város: Gacsály
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4972
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Petra András
Telefon: +36 703199391
E-mail: gacsaly.onkorm@freemail.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gacsaly.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Gacsály 0136 hrsz-ú helyi közút fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000777012018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233223-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Gacsály 0136 hrsz-ú helyi közút fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111100-9
További tárgyak:45233251-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4972 Gacsály, 0136 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az Ajánlatkérő célja egy korszerű mezőgazdasági feltáró út kialakítása a tulajdonában álló 0136 hrsz-ú ingatlanon.
A meglévő úton több mint 20 éve nem volt felújítás. Az előirányzott munka lényegét tekintve a meglévő burkolat felújítása, megerősítése és az út melletti csapadékvíz elvezetés felújítása.
A burkolat megerősítésekor vízszintes és magassági korrekcióra nem kerül sor. A pálya szintje a kiegyenlítés és az erősítő réteg vastagságával nő.
Az aszfaltozás előtt az alapréteg kátyúit zúzottkővel ki kell pótolni. A tervezett megerősítés AC-11 jelű aszfaltkeverékből 5,0 cm.
Az út melletti árkokat ki kell tisztítani.
A részletes feladatleírást és mennyiséget a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként kiadott tervek, műszaki leírás és az árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/02/06 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/07/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 1826746675

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
02567 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Gacsály 0136 hrsz-ú helyi közút fejlesztése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/06 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Linea Road Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70090181
Postai cím: Napfény Utca 43
Város: Nyiregyhaza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4431
Ország: Magyarország
E-mail: linearoad@gmail.com
Telefon: +36 303385024
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 75680129
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233223-8
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111100-9
További tárgyak:45233251-3
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4972 Gacsály, 0136 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az Ajánlatkérő célja egy korszerű mezőgazdasági feltáró út kialakítása a tulajdonában álló 0136 hrsz-ú ingatlanon.
A meglévő úton több mint 20 éve nem volt felújítás. Az előirányzott munka lényegét tekintve a meglévő burkolat felújítása, megerősítése és az út melletti csapadékvíz elvezetés felújítása.
A burkolat megerősítésekor vízszintes és magassági korrekcióra nem kerül sor. A pálya szintje a kiegyenlítés és az erősítő réteg vastagságával nő.
Az aszfaltozás előtt az alapréteg kátyúit zúzottkővel ki kell pótolni. A tervezett megerősítés AC-11 jelű aszfaltkeverékből 5,0 cm.
Az út melletti árkokat ki kell tisztítani.
A részletes feladatleírást és mennyiséget a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként kiadott tervek, műszaki leírás és az árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/02/06 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/08/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 75680129
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Linea Road Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70090181
Postai cím: Napfény Utca 43
Város: Nyiregyhaza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4431
Ország: Magyarország
E-mail: linearoad@gmail.com
Telefon: +36 303385024
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/07/30 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (továbbiakban: Kbt.) III. része alapján nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást (Kbt. 115. § (2) bekezdés szerinti eljárás) folytatott le a „Gacsály 0136 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú külterületi helyi közút fejlesztése” című 1826746675 azonosító számú projekt keretében elnevezéssel, melynek nyertes ajánlattevője a Vállalkozó lett, ennél fogva egymással 2019.02.06. napján vállalkozási szerződést kötöttek.
A Szerződő Felek a szerződésük „2. Vállalkozói díj és annak megfizetése” alcím 19. pontját a második részszámla (végszámla) benyújtásának lehetőségét érintően az alábbiak szerint módosítják:
„19. A teljesítés során 2 db számla (az esetleges előlegszámlát nem számítva, de ideértve a végszámlát is) benyújtásának lehetősége biztosított az alábbiak szerint:
1. az első részszámla benyújtásának lehetősége: 2019. április 15. napjáig a teljes nettó vállalkozói díj minimum 35%-ának megfelelő összegről az áfa nélküli vállalkozói díj minimum 35 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén, az elért teljesítéssel arányosan, az előleg 100 %-ának elszámolásával;
2. a második részszámla (végszámla) benyújtásának lehetősége: 2019. augusztus 31. napjáig a teljes nettó vállalkozói díj fennmaradó részéről az áfa nélküli vállalkozói díj 100 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén, az elért teljesítéssel arányosan, sikeres műszaki átadás-átvételt követően.
A végszámla benyújtásának feltétele tehát sikeres műszaki átadás-átvétel, a megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes melléklete szolgáltatása, a munkaterület rendeltetés szerinti, használatra alkalmas állapotban Megrendelőnek történő birtokba adása, és ennek a teljesítésigazolásban való elismerése.„
A Szerződő Felek a szerződésük „4. Teljesítési határidő” alcím 1. pontját az alábbiak szerint módosítják:
„1. Felek a Vállalkozó általi teljesítési határidejét a szerződés hatályba lépésétől (a vállalkozási szerződés mindkét fél általi aláírásának napjától) számított 6 hónap, de legkésőbb 2019.08.31. napjában állapítják meg. Az előteljesítés megengedett.
A munkaterületet a szerződés aláírásának a napján adja át az Önkormányzat a nyertes ajánlattevőnek. A kivitelezési időtartam kezdő napja a munkaterület átadásának a napja.”
A vállalkozó jelezte, hogy 2019. július hónapban az átlagosnál nagyobb mennyiségű, 178 mm csapadék hullott. A nedves talajviszonyok miatt a munkaterület munkavégzésre alkalmatlan volt, ennek megfelelően a padkába szivárgók nyitását rendelte el a műszaki ellenőr a mielőbbi száradás elősegítése és a kivitelezői munka mielőbbi folytatása érdekében.
Emiatt az előre nem látható körülmény miatt a Felek közösen kezdeményezték a teljesítés határidejének, ehhez igazodóan a második részszámla (végszámla) benyújtási lehetőségének meghosszabbítását.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A vállalkozó jelezte, hogy 2019. július hónapban az átlagosnál nagyobb mennyiségű, 178 mm csapadék hullott. A nedves talajviszonyok miatt a munkaterület munkavégzésre alkalmatlan volt, ennek megfelelően a padkába szivárgók nyitását rendelte el a műszaki ellenőr a mielőbbi száradás elősegítése és a kivitelezői munka mielőbbi folytatása érdekében.
Emiatt az előre nem látható körülmény miatt a Felek közösen kezdeményezték a teljesítés határidejének, ehhez igazodóan a második részszámla (végszámla) benyújtási lehetőségének meghosszabbítását.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 75680129 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 75680129 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben