Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/159
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.08.16.
Iktatószám:15654/2019
CPV Kód:43300000-6
Ajánlatkérő:Szank Községi Önkormányzat Kiskunmajsa Város Önkormányzata
Teljesítés helye:6131 Szank, Béke u. 33.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Tempel Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szank Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71745574
Postai cím: Béke Utca 33
Város: Szank
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 6131
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Polyák Csaba
Telefon: +36 202312982
E-mail: kozberr.kft@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Kiskunmajsa Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47486715
Postai cím: Fő Utca 82
Város: Kiskunmajsa
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 6120
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Polyák Csaba
Telefon: +36 202312982
E-mail: kozberr.kft@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Adásvételi szerződés, erőgépek, munkagépek beszerz
Hivatkozási szám: EKR000316202019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 43300000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Erőgép beszerzése - Szank
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 43300000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6131 Szank, Béke u. 33.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Erőgép beszerzése, MTZ820.4 traktor erőgép vagy azzal egyenértékű traktor erőgép beszerzése. Mennyiség 1 db. Alkalmas legyen vontatott, függesztett és félig függesztett munkagépek üzemeltetésére, közúton való mezőgazdasági pótkocsi vontatására, aktív elemmel bíró munkagépek TLT tengelyen keresztül történő meghajtására. Főbb műszaki követelmények: névleges teljesítmény: min 50 kw, motor módozat: 4 ütemű diesel, váltó: mechanikus; TLT kihajtás: két fokozat motorfordulat arányos (540 f/p és 1000 f/p), útarányos 3,5 f/m; hidraulikus rendszer: min. emelési erő 2500 kg; hajtás első tengelyen: három módozat (kikapcsolt, állandóan bekapcsolt, automatikus); elektromos rendszer: 12 voltos feszültséggel; vezető fülke: OECD követelményeknek megfelelő. Az ajánlati árnak magában kell foglalnia minimum 1 év jótállást, a gép teljesítési helyre történő szállításának, átadásának, beüzemelésének és 1 kezelő teljeskörű tájékoztatásával, használatra történő betanításának a költségét, valamint az eszköz tulajdonjogának a megszerzéséhez kapcsolódó valamennyi költséget (regisztrációs adó, vagyonszerzési illeték stb.). Átadás-átvétel forgalomba helyezett géppel, a forgalomba helyezési vagy üzemeltetéshez szükséges okmányok teljes körű átadásával történik. A beszerzés tárgyát képező termék részletes szakmai-műszaki leírása, az elvárt követelmények a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban találhatóak. Felhívjuk a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, Ajánlatkérő azokkal – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X. 30) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat is elfogad. Az egyenértékűséget az ajánlattevőknek kell igazolnia.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 50
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16. - 784/4301/31/25/2017

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
09820 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Erőgép beszerzése - Szank
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/22 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Tempel Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31095666
Postai cím: Oláhházi Dűlő 18
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
E-mail: retkes.gabor@tempel.hu
Telefon: +36 703458122
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 6375000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 43300000-6
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 43300000-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6131 Szank, Béke u. 33.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Erőgép beszerzése, MTZ820.4 traktor erőgép vagy azzal egyenértékű traktor erőgép beszerzése. Mennyiség 1 db. Alkalmas legyen vontatott, függesztett és félig függesztett munkagépek üzemeltetésére, közúton való mezőgazdasági pótkocsi vontatására, aktív elemmel bíró munkagépek TLT tengelyen keresztül történő meghajtására. Főbb műszaki követelmények: névleges teljesítmény: min 50 kw, motor módozat: 4 ütemű diesel, váltó: mechanikus; TLT kihajtás: két fokozat motorfordulat arányos (540 f/p és 1000 f/p), útarányos 3,5 f/m; hidraulikus rendszer: min. emelési erő 2500 kg; hajtás első tengelyen: három módozat (kikapcsolt, állandóan bekapcsolt, automatikus); elektromos rendszer: 12 voltos feszültséggel; vezető fülke: OECD követelményeknek megfelelő. Az ajánlati árnak magában kell foglalnia minimum 1 év jótállást, a gép teljesítési helyre történő szállításának, átadásának, beüzemelésének és 1 kezelő teljeskörű tájékoztatásával, használatra történő betanításának a költségét, valamint az eszköz tulajdonjogának a megszerzéséhez kapcsolódó valamennyi költséget (regisztrációs adó, vagyonszerzési illeték stb.). Átadás-átvétel forgalomba helyezett géppel, a forgalomba helyezési vagy üzemeltetéshez szükséges okmányok teljes körű átadásával történik. A beszerzés tárgyát képező termék részletes szakmai-műszaki leírása, az elvárt követelmények a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban találhatóak. Felhívjuk a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, Ajánlatkérő azokkal – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X. 30) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat is elfogad. Az egyenértékűséget az ajánlattevőknek kell igazolnia.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 50
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 6375000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Tempel Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31095666
Postai cím: Oláhházi Dűlő 18
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
E-mail: retkes.gabor@tempel.hu
Telefon: +36 703458122
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/07/31 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. Felek az adásvételi szerződés IV. 5. pontját módosítják az alábbiak szerint:
A szerződés eredeti szövegezése az alábbi volt:
„A Vevő az ellenszolgáltatást átutalással teljesíti az Eladó MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-10662174-49020013 számú számlaszámára, az Eladó által benyújtott számla alapján, a számla kiállításától számított 30 napon belül, figyelemmel a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseire, amennyiben alvállalkozót nem von be a teljesítésbe.”
A szerződés IV. 5. pontja a módosítást követően:
„A Vevő az ellenszolgáltatást átutalással teljesíti az Eladó által megjelölt MKB Bank Nyrt-nél vezetett 10300002-10662174-49020037 számú számlaszámára, az Eladó által benyújtott számla alapján, a számla kiállításától számított 30 napon belül, figyelemmel a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseire, amennyiben alvállalkozót nem von be a teljesítésbe.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: lásd VI.2.1) A módosítások ismertetése pontban
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 6375000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 6375000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben