Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/158
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.08.15.
Iktatószám:15661/2019
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41992711
Postai cím: Pesti Út 165
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1173
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Bánóczi Zoltán
Telefon: +36 12533308
E-mail: kozbeszerzes.onk@rakosmente.hu
Fax: +36 12533541
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.rakosmente.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.rakosmente.hu/
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Garzonházak energetikai felújítása
Hivatkozási szám: EKR000412032019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. VEKOP-6.2.1-15-2016-00007 jelű, „Rákosmenti krízistömb rehabilitáció 2016” című pályázat keretén belül Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Pesti út 27. és Pesti út 29. szám alatti ún. Garzonházak kivitelezési munkáinak (homlokzati hőszigetelés, nyílászáró csere, tető utólagos hőszigetelése, vízszigetelése).
Részletesen
A tervezett felújítás során elvégzendő munkarészek:
1. valamennyi lakás külső homlokzati nyílászárójának korszerű, hőszigetelt műanyag nyílászáróra történő cseréje (beleértve a piceszinti ablakokat is), illetve a bejárati portálok hőszigetelt fém nyílászárókra történő lecserélése;
2. a teljes külső homlokzati falfelület kiegészítő hőszigetelése;
3. a meglévő lapostető vízszigetelésének kivitelezése és a tető kiegészítő hőszigetelése
4. a meglévő több helyen elavult és fokozatosan élet-és balesetveszélyessé váló vasbeton virágládák elbontása a virágládák rögzítésére szolgáló vasbeton tartószerkezeti felületek korrózióvédelme
5. a vasbeton erkélyek betonfelületeinek felületkezelése és az acél tartóvázas francia erkélyek átalakítása.
HOMLOKZATI HŐSZIGETELÉS
Korábbi felújítás keretében 5 cm EPS hab hőszigetelésű, vékonyvakolati rendszert készítettek. Az ebből vett minták éghetőségi (ÉMI) vizsgálata alapján, általános felületeken a meglévő hőszigetelés megtartható, arra a szakmai szabályok szerint, mechanikai rögzítéssel is megfogatott EPS hab hőszigetelésű vakolati rendszer kerül; ennek betervezett rendszere az e célra minősített BAUMIT (8+12) EPS rendszer, mely legfeljebb 8 cm meglévő hőszigetelésig minősített.
Pesti út 27. szám:
• Külső falak homlokzati hő és hangszigetelése többfélemódon 5 856 m2
• Diszperziós festést többféle módon 11 727 m2
• Többféle nyílászáró cseréje 364 db
Pesti út 29. szám:
• Külső falak homlokzati hő és hangszigetelése többfélemódon 5 924 m2
• Diszperziós festést többféle módon 11 727 m2
• Többféle nyílászáró cseréje 362 db
Továbbiakban: Lásd műszaki leírásban, mennyiségeket a költségvetésben, a mennyiségek ellenőrzése ajánlattevő feladata
A LOGGIA TÉRELEMEK
A térelemek fal- és a födémek járófelületeit (pl. vízsugárral, szemcseszórással stb.) meg kell tisztítani. A szabadra került betonacélokat védőfestékkel passzíválni kell, majd a felületi hiányokat betonjavító habarccsal kell pótolni.
Továbbiakban: Lásd műszaki leírásban, mennyiségeket a költségvetésben, a mennyiségek ellenőrzése ajánlattevő feladata
A TETŐSZIGETELÉS
A tető felújítására egyenes rétegrenddel kerül sor, kiegészítő hőszigetelés alkalmazásával. Ez EPS legyen, vastagsága - a lejtést képző jelenlegi rétegek részleges figyelembevételével – cca. 14-16 cm.
Az antennák talpa alatti területen a legnagyobb terhelhetőségű hab beépítése szükséges.
A vízszigetelés anyaga két rétegű, SBS modifikált bitumenes lemez, az alsó réteg mechanikai rögzítéssel a lejtbetonhoz lefogatva, a záróréteg palazúzalék felületképzésű, poliészter filc betétes termék.
A meglévő rétegek pártechnikai működése érdekében a jelenlegi vízszigetelést perforálni kell.
Az attikafalat körbe kell hó szigetelni, ide OSB lappal kasírozott hőszigetelő táblákat kell beépíteni. A külső peremen egyvízorros cseppentő szegély készül.
Pesti út 27. szám:
• Csapadékvíz elleni új szigetelés többféle módon 1 349 m2
• Hő és hangszigetelés 737 m2
Pesti út 29. szám:
• Csapadékvíz elleni új szigetelés többféle módon 1 349 m2
• Hő és hangszigetelés többféle módon 720 m2
Továbbiakban: Lásd műszaki leírásban, mennyiségeket a költségvetésben, a mennyiségek ellenőrzése ajánlattevő feladata.
Az eljárást megindító felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő meghatározás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 1 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés rövid ismertetése:
A következő helyett:
1. VEKOP-6.2.1-15-2016-00007 jelű, „Rákosmenti krízistömb rehabilitáció 2016” című pályázat keretén belül Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Pesti út 27. és Pesti út 29. szám alatti ún. Garzonházak kivitelezési munkáinak (homlokzati hőszigetelés, nyílászáró csere, tető utólagos hőszigetelése, vízszigetelése).
Részletesen
A tervezett felújítás során elvégzendő munkarészek:
1. valamennyi lakás külső homlokzati nyílászárójának korszerű, hőszigetelt műanyag nyílászáróra történő cseréje (beleértve a piceszinti ablakokat is), illetve a bejárati portálok hőszigetelt fém nyílászárókra történő lecserélése;
2. a teljes külső homlokzati falfelület kiegészítő hőszigetelése;
3. a meglévő lapostető vízszigetelésének kivitelezése és a tető kiegészítő hőszigetelése
4. a meglévő több helyen elavult és fokozatosan élet-és balesetveszélyessé váló vasbeton virágládák elbontása a virágládák rögzítésére szolgáló vasbeton tartószerkezeti felületek korrózióvédelme
5. a vasbeton erkélyek betonfelületeinek felületkezelése és az acél tartóvázas francia erkélyek átalakítása.
HOMLOKZATI HŐSZIGETELÉS
Korábbi felújítás keretében 5 cm EPS hab hőszigetelésű, vékonyvakolati rendszert készítettek. Az ebből vett minták éghetőségi (ÉMI) vizsgálata alapján, általános felületeken a meglévő hőszigetelés megtartható, arra a szakmai szabályok szerint, mechanikai rögzítéssel is megfogatott EPS hab hőszigetelésű vakolati rendszer kerül; ennek betervezett rendszere az e célra minősített BAUMIT (8+12) EPS rendszer, mely legfeljebb 8 cm meglévő hőszigetelésig minősített.
Pesti út 27. szám:
• Külső falak homlokzati hő és hangszigetelése többfélemódon 5 856 m2
• Diszperziós festést többféle módon 11 727 m2
• Többféle nyílászáró cseréje 364 db
Pesti út 29. szám:
• Külső falak homlokzati hő és hangszigetelése többfélemódon 5 924 m2
• Diszperziós festést többféle módon 11 727 m2
• Többféle nyílászáró cseréje 362 db
Továbbiakban: Lásd műszaki leírásban, mennyiségeket a költségvetésben, a mennyiségek ellenőrzése ajánlattevő feladata
A LOGGIA TÉRELEMEK
A térelemek fal- és a födémek járófelületeit (pl. vízsugárral, szemcseszórással stb.) meg kell tisztítani. A szabadra került betonacélokat védőfestékkel passzíválni kell, majd a felületi hiányokat betonjavító habarccsal kell pótolni.
Továbbiakban: Lásd műszaki leírásban, mennyiségeket a költségvetésben, a mennyiségek ellenőrzése ajánlattevő feladata
A TETŐSZIGETELÉS
A tető felújítására egyenes rétegrenddel kerül sor, kiegészítő hőszigetelés alkalmazásával. Ez EPS legyen, vastagsága - a lejtést képző jelenlegi rétegek részleges figyelembevételével – cca. 14-16 cm.
Az antennák talpa alatti területen a legnagyobb terhelhetőségű hab beépítése szükséges.
A vízszigetelés anyaga két rétegű, SBS modifikált bitumenes lemez, az alsó réteg mechanikai rögzítéssel a lejtbetonhoz lefogatva, a záróréteg palazúzalék felületképzésű, poliészter filc betétes termék.
A meglévő rétegek pártechnikai működése érdekében a jelenlegi vízszigetelést perforálni kell.
Az attikafalat körbe kell hó szigetelni, ide OSB lappal kasírozott hőszigetelő táblákat kell beépíteni. A külső peremen egyvízorros cseppentő szegély készül.
Pesti út 27. szám:
• Csapadékvíz elleni új szigetelés többféle módon 1 349 m2
• Hő és hangszigetelés 737 m2
Pesti út 29. szám:
• Csapadékvíz elleni új szigetelés többféle módon 1 349 m2
• Hő és hangszigetelés többféle módon 720 m2
Továbbiakban: Lásd műszaki leírásban, mennyiségeket a költségvetésben, a mennyiségek ellenőrzése ajánlattevő feladata.
Az eljárást megindító felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő meghatározás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
Helyesen:
1. VEKOP-6.2.1-15-2016-00007 jelű, „Rákosmenti krízistömb rehabilitáció 2016” című pályázat keretén belül Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Pesti út 27. és Pesti út 29. szám alatti ún. Garzonházak kivitelezési munkáinak (homlokzati hőszigetelés, nyílászáró csere, tető utólagos hőszigetelése, vízszigetelése).
Részletesen
A tervezett felújítás során elvégzendő munkarészek:
1. valamennyi lakás külső homlokzati nyílászárójának korszerű, hőszigetelt műanyag nyílászáróra történő cseréje (beleértve a piceszinti ablakokat is), illetve a bejárati portálok hőszigetelt fém nyílászárókra történő lecserélése;
2. a teljes külső homlokzati falfelület kiegészítő hőszigetelése;
3. a meglévő lapostető vízszigetelésének kivitelezése és a tető kiegészítő hőszigetelése
4. a meglévő több helyen elavult és fokozatosan élet-és balesetveszélyessé váló vasbeton virágládák elbontása a virágládák rögzítésére szolgáló vasbeton tartószerkezeti felületek korrózióvédelme
5. a vasbeton erkélyek betonfelületeinek felületkezelése és az acél tartóvázas francia erkélyek átalakítása.
HOMLOKZATI HŐSZIGETELÉS
Korábbi felújítás keretében 5 cm EPS hab hőszigetelésű, vékonyvakolati rendszert készítettek. Az ebből vett minták éghetőségi (ÉMI) vizsgálata alapján, általános felületeken a meglévő hőszigetelés megtartható, arra a szakmai szabályok szerint, mechanikai rögzítéssel is megfogatott EPS hab hőszigetelésű vakolati rendszer kerül; ennek betervezett rendszere az e célra minősített BAUMIT (8+12) EPS rendszer, mely legfeljebb 8 cm meglévő hőszigetelésig minősített.
Pesti út 27. szám:
• Külső falak homlokzati hő és hangszigetelése többfélemódon 5 856 m2
• Diszperziós festést többféle módon 11 727 m2
• Többféle nyílászáró cseréje 364 db
• Alsó födém szigetelés 571 m2
Pesti út 29. szám:
• Külső falak homlokzati hő és hangszigetelése többfélemódon 5 924 m2
• Diszperziós festést többféle módon 11 727 m2
• Többféle nyílászáró cseréje 362 db
• Alsó födém szigetelés 571 m2
Továbbiakban: Lásd műszaki leírásban, mennyiségeket a költségvetésben, a mennyiségek ellenőrzése ajánlattevő feladata
A LOGGIA TÉRELEMEK
A térelemek fal- és a födémek járófelületeit (pl. vízsugárral, szemcseszórással stb.) meg kell tisztítani. A szabadra került betonacélokat védőfestékkel passzíválni kell, majd a felületi hiányokat betonjavító habarccsal kell pótolni.
Továbbiakban: Lásd műszaki leírásban, mennyiségeket a költségvetésben, a mennyiségek ellenőrzése ajánlattevő feladata
A TETŐSZIGETELÉS
A tető felújítására egyenes rétegrenddel kerül sor, kiegészítő hőszigetelés alkalmazásával. Ez EPS legyen, vastagsága - a lejtést képző jelenlegi rétegek részleges figyelembevételével – cca. 14-16 cm.
Az antennák talpa alatti területen a legnagyobb terhelhetőségű hab beépítése szükséges.
A vízszigetelés anyaga két rétegű, SBS modifikált bitumenes lemez, az alsó réteg mechanikai rögzítéssel a lejtbetonhoz lefogatva, a záróréteg palazúzalék felületképzésű, poliészter filc betétes termék.
A meglévő rétegek pártechnikai működése érdekében a jelenlegi vízszigetelést perforálni kell.
Az attikafalat körbe kell hó szigetelni, ide OSB lappal kasírozott hőszigetelő táblákat kell beépíteni. A külső peremen egyvízorros cseppentő szegély készül.
Pesti út 27. szám:
• Csapadékvíz elleni új szigetelés többféle módon 1 349 m2
• Hő és hangszigetelés 737 m2
Pesti út 29. szám:
• Csapadékvíz elleni új szigetelés többféle módon 1 349 m2
• Hő és hangszigetelés többféle módon 720 m2
Továbbiakban: Lásd műszaki leírásban, mennyiségeket a költségvetésben, a mennyiségek ellenőrzése ajánlattevő feladata.
Az eljárást megindító felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő meghatározás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2019/08/16 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/08/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés mennyisége:
A következő helyett:
1. VEKOP-6.2.1-15-2016-00007 jelű, „Rákosmenti krízistömb rehabilitáció 2016” című pályázat keretén belül Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Pesti út 27. és Pesti út 29. szám alatti ún. Garzonházak kivitelezési munkáinak (homlokzati hőszigetelés, nyílászáró csere, tető utólagos hőszigetelése, vízszigetelése).
Részletesen
A tervezett felújítás során elvégzendő munkarészek:
1. valamennyi lakás külső homlokzati nyílászárójának korszerű, hőszigetelt műanyag nyílászáróra történő cseréje (beleértve a piceszinti ablakokat is), illetve a bejárati portálok hőszigetelt fém nyílászárókra történő lecserélése;
2. a teljes külső homlokzati falfelület kiegészítő hőszigetelése;
3. a meglévő lapostető vízszigetelésének kivitelezése és a tető kiegészítő hőszigetelése
4. a meglévő több helyen elavult és fokozatosan élet-és balesetveszélyessé váló vasbeton virágládák elbontása a virágládák rögzítésére szolgáló vasbeton tartószerkezeti felületek korrózióvédelme
5. a vasbeton erkélyek betonfelületeinek felületkezelése és az acél tartóvázas francia erkélyek átalakítása.
HOMLOKZATI HŐSZIGETELÉS
Korábbi felújítás keretében 5 cm EPS hab hőszigetelésű, vékonyvakolati rendszert készítettek. Az ebből vett minták éghetőségi (ÉMI) vizsgálata alapján, általános felületeken a meglévő hőszigetelés megtartható, arra a szakmai szabályok szerint, mechanikai rögzítéssel is megfogatott EPS hab hőszigetelésű vakolati rendszer kerül; ennek betervezett rendszere az e célra minősített BAUMIT (8+12) EPS rendszer, mely legfeljebb 8 cm meglévő hőszigetelésig minősített.
Pesti út 27. szám:
• Külső falak homlokzati hő és hangszigetelése többfélemódon 5 856 m2
• Diszperziós festést többféle módon 11 727 m2
• Többféle nyílászáró cseréje 364 db
Pesti út 29. szám:
• Külső falak homlokzati hő és hangszigetelése többfélemódon 5 924 m2
• Diszperziós festést többféle módon 11 727 m2
• Többféle nyílászáró cseréje 362 db
Továbbiakban: Lásd műszaki leírásban, mennyiségeket a költségvetésben, a mennyiségek ellenőrzése ajánlattevő feladata
A LOGGIA TÉRELEMEK
A térelemek fal- és a födémek járófelületeit (pl. vízsugárral, szemcseszórással stb.) meg kell tisztítani. A szabadra került betonacélokat védőfestékkel passzíválni kell, majd a felületi hiányokat betonjavító habarccsal kell pótolni.
Továbbiakban: Lásd műszaki leírásban, mennyiségeket a költségvetésben, a mennyiségek ellenőrzése ajánlattevő feladata
A TETŐSZIGETELÉS
A tető felújítására egyenes rétegrenddel kerül sor, kiegészítő hőszigetelés alkalmazásával. Ez EPS legyen, vastagsága - a lejtést képző jelenlegi rétegek részleges figyelembevételével – cca. 14-16 cm.
Az antennák talpa alatti területen a legnagyobb terhelhetőségű hab beépítése szükséges.
A vízszigetelés anyaga két rétegű, SBS modifikált bitumenes lemez, az alsó réteg mechanikai rögzítéssel a lejtbetonhoz lefogatva, a záróréteg palazúzalék felületképzésű, poliészter filc betétes termék.
A meglévő rétegek pártechnikai működése érdekében a jelenlegi vízszigetelést perforálni kell.
Az attikafalat körbe kell hó szigetelni, ide OSB lappal kasírozott hőszigetelő táblákat kell beépíteni. A külső peremen egyvízorros cseppentő szegély készül.
Pesti út 27. szám:
• Csapadékvíz elleni új szigetelés többféle módon 1 349 m2
• Hő és hangszigetelés 737 m2
Pesti út 29. szám:
• Csapadékvíz elleni új szigetelés többféle módon 1 349 m2
• Hő és hangszigetelés többféle módon 720 m2
Továbbiakban: Lásd műszaki leírásban, mennyiségeket a költségvetésben, a mennyiségek ellenőrzése ajánlattevő feladata.
Az eljárást megindító felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő meghatározás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
Helyesen:
1. VEKOP-6.2.1-15-2016-00007 jelű, „Rákosmenti krízistömb rehabilitáció 2016” című pályázat keretén belül Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Pesti út 27. és Pesti út 29. szám alatti ún. Garzonházak kivitelezési munkáinak (homlokzati hőszigetelés, nyílászáró csere, tető utólagos hőszigetelése, vízszigetelése).
Részletesen
A tervezett felújítás során elvégzendő munkarészek:
1. valamennyi lakás külső homlokzati nyílászárójának korszerű, hőszigetelt műanyag nyílászáróra történő cseréje (beleértve a piceszinti ablakokat is), illetve a bejárati portálok hőszigetelt fém nyílászárókra történő lecserélése;
2. a teljes külső homlokzati falfelület kiegészítő hőszigetelése;
3. a meglévő lapostető vízszigetelésének kivitelezése és a tető kiegészítő hőszigetelése
4. a meglévő több helyen elavult és fokozatosan élet-és balesetveszélyessé váló vasbeton virágládák elbontása a virágládák rögzítésére szolgáló vasbeton tartószerkezeti felületek korrózióvédelme
5. a vasbeton erkélyek betonfelületeinek felületkezelése és az acél tartóvázas francia erkélyek átalakítása.
HOMLOKZATI HŐSZIGETELÉS
Korábbi felújítás keretében 5 cm EPS hab hőszigetelésű, vékonyvakolati rendszert készítettek. Az ebből vett minták éghetőségi (ÉMI) vizsgálata alapján, általános felületeken a meglévő hőszigetelés megtartható, arra a szakmai szabályok szerint, mechanikai rögzítéssel is megfogatott EPS hab hőszigetelésű vakolati rendszer kerül; ennek betervezett rendszere az e célra minősített BAUMIT (8+12) EPS rendszer, mely legfeljebb 8 cm meglévő hőszigetelésig minősített.
Pesti út 27. szám:
• Külső falak homlokzati hő és hangszigetelése többfélemódon 5 856 m2
• Diszperziós festést többféle módon 11 727 m2
• Többféle nyílászáró cseréje 364 db
• Alsó födém szigetelés 571 m2
Pesti út 29. szám:
• Külső falak homlokzati hő és hangszigetelése többfélemódon 5 924 m2
• Diszperziós festést többféle módon 11 727 m2
• Többféle nyílászáró cseréje 362 db
• Alsó födém szigetelés 571 m2
Továbbiakban: Lásd műszaki leírásban, mennyiségeket a költségvetésben, a mennyiségek ellenőrzése ajánlattevő feladata
A LOGGIA TÉRELEMEK
A térelemek fal- és a födémek járófelületeit (pl. vízsugárral, szemcseszórással stb.) meg kell tisztítani. A szabadra került betonacélokat védőfestékkel passzíválni kell, majd a felületi hiányokat betonjavító habarccsal kell pótolni.
Továbbiakban: Lásd műszaki leírásban, mennyiségeket a költségvetésben, a mennyiségek ellenőrzése ajánlattevő feladata
A TETŐSZIGETELÉS
A tető felújítására egyenes rétegrenddel kerül sor, kiegészítő hőszigetelés alkalmazásával. Ez EPS legyen, vastagsága - a lejtést képző jelenlegi rétegek részleges figyelembevételével – cca. 14-16 cm.
Az antennák talpa alatti területen a legnagyobb terhelhetőségű hab beépítése szükséges.
A vízszigetelés anyaga két rétegű, SBS modifikált bitumenes lemez, az alsó réteg mechanikai rögzítéssel a lejtbetonhoz lefogatva, a záróréteg palazúzalék felületképzésű, poliészter filc betétes termék.
A meglévő rétegek pártechnikai működése érdekében a jelenlegi vízszigetelést perforálni kell.
Az attikafalat körbe kell hó szigetelni, ide OSB lappal kasírozott hőszigetelő táblákat kell beépíteni. A külső peremen egyvízorros cseppentő szegély készül.
Pesti út 27. szám:
• Csapadékvíz elleni új szigetelés többféle módon 1 349 m2
• Hő és hangszigetelés 737 m2
Pesti út 29. szám:
• Csapadékvíz elleni új szigetelés többféle módon 1 349 m2
• Hő és hangszigetelés többféle módon 720 m2
Továbbiakban: Lásd műszaki leírásban, mennyiségeket a költségvetésben, a mennyiségek ellenőrzése ajánlattevő feladata.
Az eljárást megindító felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő meghatározás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett
Dátum: 2019/08/16 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/08/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 2 . 2
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A következő helyett:
Folytatása a VI.3.4) További információknak:6)Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 65. § (7) bekezdésére
vonatkozóan.7) Ajánlattevőnek a Kbt. 134. § (5) bek.-e szerint nyilatkozatot kell csatolnia ajánlatához a teljesítési, és jótállási
biztosíték határidőre történő rendelkezésére bocsátásáról.8)Ak. a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-ban foglaltak
szerint biztosítja. Ak.a Kbt. 71. § (6)bek.ének megfelelően nem rendel el újabb hp-t arra vonatkozóan,ha a hiánypótlással az At. az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.9) At.ként szerződő fél köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára összkockázatú kombinált építési és szerelési (dologi- és felelősség) felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő összkockázatú kombinált építési és szerelési felelősségbiztosítását kiterjeszteni legalább 100.000.000.- Ft/káresemény és legalább 500.000.000.- Ft/év mértékű felelősségbiztosításra. 10)Az ajánlathoz cégszerűen aláírt, árazott költségvetést kell csatolni a KD. részeként kiadott árazatlan költségvetés beárazásával.A kiadott költségvetéstől eltérni nem lehet.11)Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás során alkalmazza a Kbt.75.§(2)bek.e)pontját.12) Részekre történő ajánlattétel kizárásának indokolása: Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja tárgyi eljárás során tekintettel arra,hogy a tárgybéli beruházás műszaki-gazdasági szempontból olyan önálló funkcionális egységet képez,amelynek keretében az egyes munkarészek olyan szoros,egymásra épülő rendszert képeznek,ami miatt a részekre történő ajánlattétel lehetőségének biztosítása műszaki és gazdasági értelemben is az ésszerűség ellen hatna,és veszélyeztetné a tárgybéli beruházás határidőben és megfelelő színvonalon történő megvalósítását. A részletes indokolás a Közbeszerzési Dokumentumok 3.1. pontjában található! 13) Ak.az At.k a felhívás III.1.2. pont P/1-P/2,és a III.1.3)pont M/1-M/2 pontja szerinti alkalmassági feltételeket és igazolásait a minősített At.k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.14)FAKSZ:dr. Csoboth Zília,lajstromszám:000146.15)Az ajánlatot a https://ekr.gov.hu/ címre az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig elektronikusan,jelszó nélkül olvasható,nem szerkeszthető*.pdf formátumban kell benyújtani.16)AK a Kbt.81.§(5)bek. alapján rögzíti,hogy az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el.Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb AT tekintetében végzi el a bírálatot.17)13.KD rendelkezésre bocsátásának módja,határideje,beszerzési helye:AK a közbeszerzési eljárást a Kbt.40.§(1)bek.alapján a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes,EKR igénybevételével bonyolítja le.Kbt.39.§(1) bek.ben foglalt előírásra való tekintettel a Kbt. 57.§(1)bek.ben meghatározott KD közvetlenül,korlátlanul és teljeskörűen,térítésmentesen kerülnek rendelkezésre bocsátásra.AK A KDt az EKR-ben a felhívással egyidejűleg elérhetővé teszi.18)Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy jelen közbeszerzési eljárás feltételesen [Kbt. 53. § (6) bekezdése] kerül megindításra.19) A 2.értékelési részszempont vonatkozásában a 24 hónapnál vagy annál kedvezőbb megajánlás esetén az AT a max. pontszámot kapja,azaz AK a 24 hónapot meghaladó megajánlást többletpontszámmal nem értékeli.3.értékelési részszempont esetén az 5főnél vagy annál kedvezőbb megajánlás esetén az AT a max.pontszámot kapja,azaz AK az 5főt meghaladó megajánlást többletpontszámmal nem értékeli.A 4. értékelési részszempont esetén a 24 hónapnál vagy annál kedvezőbb megajánlás esetén az AT a maximális pontszámot kapja,azaz AK a 24 hónapot meghaladó megajánlást többletpontszámmal nem értékeli.A további információk a Közbeszerzési dokumentumokban részletesen kifejtésre.
Helyesen:
Folytatása a VI.3.4) További információknak:6)Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 65. § (7) bekezdésére vonatkozóan.7) Ajánlattevőnek a Kbt. 134. § (5) bek.-e szerint nyilatkozatot kell csatolnia ajánlatához a teljesítési, és jótállási biztosíték határidőre történő rendelkezésére bocsátásáról.8)Ak. a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-ban foglaltak szerint biztosítja. Ak.a Kbt. 71. § (6)bek.ének megfelelően nem rendel el újabb hp-t arra vonatkozóan,ha a hiánypótlással az At. az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.9) At.ként szerződő fél köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára összkockázatú kombinált építési és szerelési (dologi- és felelősség) felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő összkockázatú kombinált építési és szerelési felelősségbiztosítását kiterjeszteni legalább 100.000.000.- Ft/káresemény és legalább 500.000.000.- Ft/év mértékű felelősségbiztosításra. 10)Az ajánlathoz cégszerűen aláírt, árazott költségvetést kell csatolni a KD. részeként kiadott árazatlan költségvetés beárazásával.A kiadott költségvetéstől eltérni nem lehet.11)Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás során alkalmazza a Kbt.75.§(2)bek.e)pontját.12) Részekre történő ajánlattétel kizárásának indokolása: Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja tárgyi eljárás során tekintettel arra,hogy a tárgybéli beruházás műszaki-gazdasági szempontból olyan önálló funkcionális egységet képez,amelynek keretében az egyes munkarészek olyan szoros,egymásra épülő rendszert képeznek,ami miatt a részekre történő ajánlattétel lehetőségének biztosítása műszaki és gazdasági értelemben is az ésszerűség ellen hatna,és veszélyeztetné a tárgybéli beruházás határidőben és megfelelő színvonalon történő megvalósítását. A részletes indokolás a Közbeszerzési Dokumentumok 3.1. pontjában található! 13) Ak.az At.k a felhívás III.1.2. pont P/1-P/2,és a III.1.3)pont M/1-M/2 pontja szerinti alkalmassági feltételeket és igazolásait a minősített At.k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.14)FAKSZ:dr. Csoboth Zília,lajstromszám:000146.15)Az ajánlatot a https://ekr.gov.hu/ címre az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig elektronikusan,jelszó nélkül olvasható,nem szerkeszthető*.pdf formátumban kell benyújtani.16)AK a Kbt.81.§(5)bek. alapján rögzíti,hogy az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el.Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb AT tekintetében végzi el a bírálatot.17)13.KD rendelkezésre bocsátásának módja,határideje,beszerzési helye:AK a közbeszerzési eljárást a Kbt.40.§(1)bek.alapján a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes,EKR igénybevételével bonyolítja le.Kbt.39.§(1) bek.ben foglalt előírásra való tekintettel a Kbt. 57.§(1)bek.ben meghatározott KD közvetlenül,korlátlanul és teljeskörűen,térítésmentesen kerülnek rendelkezésre bocsátásra.AK A KDt az EKR-ben a felhívással egyidejűleg elérhetővé teszi.18)Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy jelen közbeszerzési eljárás feltételesen [Kbt. 53. § (6) bekezdése] kerül megindításra.19) A 2.értékelési részszempont vonatkozásában a 24 hónapnál vagy annál kedvezőbb megajánlás esetén az AT a max. pontszámot kapja,azaz AK a 24 hónapot meghaladó megajánlást többletpontszámmal nem értékeli.3.értékelési részszempont esetén az 5főnél vagy annál kedvezőbb megajánlás esetén az AT a max.pontszámot kapja,azaz AK az 5főt meghaladó megajánlást többletpontszámmal nem értékeli.A 4. értékelési részszempont esetén a 24 hónapnál vagy annál kedvezőbb megajánlás esetén az AT a maximális pontszámot kapja,azaz AK a 24 hónapot meghaladó megajánlást többletpontszámmal nem értékeli.A további információk a Közbeszerzési dokumentumokban részletesen kifejtésre.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
IV . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
A következő helyett:
2019/08/16
Helyesen:
2019/08/27
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Az előzményi hirdetmény EHR iktatószáma: 13710/2019
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben