Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/159
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.08.16.
Iktatószám:15665/2019
CPV Kód:90512000-9
Ajánlatkérő:Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.
Teljesítés helye:Szentendre és a megjelölt célállomások közötti útvonalak
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:1+1 REKLÁM-SPED Kereskedelmi, Szolgáltató és Fuvarozó Kft
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61978076
Postai cím: Szabadkai Utca 9
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Dr. Kada-Huszár Adrienn
Telefon: +36 26816443
E-mail: dr.huszar.adrienn@szentendre.hu
Fax: +36 26501022
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.vszzrt.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.vszzrt.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Hulladékszállítási vállalkozási szerződés
Hivatkozási szám: EKR000571432019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90512000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Hulladékszállítási feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében. Az Ajánlattevő kötelezettsége az Ajánlatkérő által begyűjtött hulladék továbbszállítása. A hulladék jellemzően hulladékgazdálkodási közszolgáltatásból származik. Az ajánlattevőnek rendelkeznie kell az alábbi hulladéktípusokra hulladékszállításra vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel, melyet az ajánlathoz csatolni kell: EWC (HAK) kód 15 01 06 (Egyéb kevert csomagolási hulladék), EWC (HAK) kód 15 01 07 (Üveg csomagolási hulladék), EWC (HAK) kód 17 09 04 (Építési és bontási hulladék), EWC (HAK) kód 20 01 01 (Papír és karton), EWC (HAK) kód 20 02 01 (Biológiailag lebomló hulladék), EWC (HAK) kód 20 03 01 (egyéb települési hulladék) és EWC (HAK) kód 20 03 07 (Lomhulladék).
Ajánlatkérő jelen eljárásban jellemzően meghatározott viszonylatokra kér ajánlatot. A főbb szállítási címek tekintetében szállítási viszonylatra szükséges árat megadni. Kérünk megadni továbbá egy általánosan használható egyedi díjat is (Ft/km). Ez az egyedi ár alkalmazandó azokban az esetekben, melyre szállítási viszonylatra megadott díj az eljárásban nem került megadásra, illetve az eseti, nem rendszeres szállításokra is. Az egyedi ár az úthasználati díjat nem tartalmazza!
A szállítási viszonylatok alapján az alábbi útvonalak kerültek meghatározásra: Szentendre – Budapest, Mélyfúró utca (HUHA), Szentendre – Budapest Duna utca 42., Szentendre – Pusztazámor, Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központ, Szentendre – Csomád, Fővárosi Csatornázási Művek), Szentendre – Gyál, Gyáli Hulladékkezelő Központ, Szentendre – Budapest Kozma utca.
Az éves mennyiség hozzávetőlegesen 35.000 km, mely a tervezett szállítási viszonylatokból és egyedi díj által meghatározott szállítási mennyiségekből tevődik össze. A tervezett mennyiség számításánál csak a célállomásig megteendő út került figyelembevételre! Az egyes viszonylatokra tervezett mennyiségek a csatolt dokumentációban találhatóak, azzal, hogy ezek becsült mennyiségek, melyektől a tényleges mennyiség +/- 20 %-ban eltérhet.
Vállalkozó a szállítást 32 m3-es konténerekkel, emelőhorgos multiliftes, pótkocsis gépjárművel köteles végezni. A 32 m3 kapacitású nyitott kivitelű, multilift típusú konténer biztosítása a vállalkozó feladata. A szállításokhoz szükséges konténerek minimum száma 4 db, mellyel az Ajánlattevőnek rendelkeznie kell
A szolgáltatás részletes leírása és feltételei, igények és követelmények, mennyiségek a dokumentációban találhatóak.

II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 45000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Hulladékszállítási feladatok ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90512000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Szentendre és a megjelölt célállomások közötti útvonalak
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Hulladékszállítási feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében. Az Ajánlattevő kötelezettsége az Ajánlatkérő által begyűjtött hulladék továbbszállítása. A hulladék jellemzően hulladékgazdálkodási közszolgáltatásból származik. Az ajánlattevőnek rendelkeznie kell az alábbi hulladéktípusokra hulladékszállításra vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel, melyet az ajánlathoz csatolni kell: EWC (HAK) kód 15 01 06 (Egyéb kevert csomagolási hulladék), EWC (HAK) kód 15 01 07 (Üveg csomagolási hulladék), EWC (HAK) kód 17 09 04 (Építési és bontási hulladék), EWC (HAK) kód 20 01 01 (Papír és karton), EWC (HAK) kód 20 02 01 (Biológiailag lebomló hulladék), EWC (HAK) kód 20 03 01 (egyéb települési hulladék) és EWC (HAK) kód 20 03 07 (Lomhulladék).
Ajánlatkérő jelen eljárásban jellemzően meghatározott viszonylatokra kér ajánlatot. A főbb szállítási címek tekintetében szállítási viszonylatra szükséges árat megadni. Kérünk megadni továbbá egy általánosan használható egyedi díjat is (Ft/km). Ez az egyedi ár alkalmazandó azokban az esetekben, melyre szállítási viszonylatra megadott díj az eljárásban nem került megadásra, illetve az eseti, nem rendszeres szállításokra is. Az egyedi ár az úthasználati díjat nem tartalmazza!
A szállítási viszonylatok alapján az alábbi útvonalak kerültek meghatározásra: Szentendre – Budapest, Mélyfúró utca (HUHA), Szentendre – Budapest Duna utca 42., Szentendre – Pusztazámor, Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központ, Szentendre – Csomád, Fővárosi Csatornázási Művek), Szentendre – Gyál, Gyáli Hulladékkezelő Központ, Szentendre – Budapest Kozma utca.
Az éves mennyiség hozzávetőlegesen 35.000 km, mely a tervezett szállítási viszonylatokból és egyedi díj által meghatározott szállítási mennyiségekből tevődik össze. A tervezett mennyiség számításánál csak a célállomásig megteendő út került figyelembevételre! Az egyes viszonylatokra tervezett mennyiségek a csatolt dokumentációban találhatóak.
Vállalkozó a szállítást 32 m3-es konténerekkel, emelőhorgos multiliftes, pótkocsis gépjárművel köteles végezni. A 32 m3 kapacitású nyitott kivitelű, multilift típusú konténer biztosítása a vállalkozó feladata. A szállításokhoz szükséges konténerek minimum száma 4 db.
A szolgáltatás részletes leírása és feltételei, igények és követelmények, mennyiségek a dokumentációban találhatóak.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 önrakodó gép ajánlattevő általi biztosítása a fel- és lerakodáshoz 1
x Költség szempont – 1 Szentendre – Budapest, Mélyfúró utca (HUHA) nettó Ft/fuvar 15
2 Szentendre – Budapest Duna utca 42. nettó Ft/fuvar 21
3 Szentendre – Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központ nettó Ft/fuvar 21
4 Szentendre – Csomád, Fővárosi Csatornázási Művek) nettó Ft/fuvar 11
5 Szentendre – Gyál, Gyáli Hulladékkezelő Központ nettó Ft/fuvar 15
6 Szentendre – Budapest Kozma utca nettó Ft/fuvar 5
7 Egyedi ár nettó Ft/km 11
  Ár szempont – Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: A dokumentációban szereplő mennyiségek becsült mennyiségek, melyektől a tényleges mennyiség +/- 20 %-ban eltérhet.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Hulladékszállítási feladatok ellátása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: 1+1 REKLÁM-SPED Kereskedelmi, Szolgáltató és Fuvarozó Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23611243
Postai cím: Pinty Utca 9
Város: Tahitótfalu
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2022
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon: +36 309347190
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10564640213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 45000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: hulladékszállítási részfeladatok
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: 1+1 REKLÁM-SPED Kereskedelmi, Szolgáltató és Fuvarozó Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23611243
Postai cím: Pinty Utca 9
Város: Tahitótfalu
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2022
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10564640213

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/06/11 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges