Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/7
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.10.
Iktatószám:157/2019
CPV Kód:45213240-7
Ajánlatkérő:KITE-PLANT Kft.
Teljesítés helye:HU-4130 Derecske, 0110/7. hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:VIKUV AQUA Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: KITE-PLANT Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK25518
Postai cím: Bem József utca 1.
Város: Nádudvar
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4181
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Illés Zsolt
Telefon: +36 309955683
E-mail: illes@kite.hu
Fax: +36 54525660
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kite.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Korszerű termálfűtésű fóliaház építése a KITE-Plant Kft-nél (Derecske külterület 0110/7. hrsz) - VP2-4.1.3.1-16
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45213240-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Korszerű termálfűtésű fóliaház építése a KITE-Plant Kft-nél (Derecske külterület 0110/7. hrsz) - VP2-4.1.3.1-16- II. Rész: Termálkút fúrása
Rész száma: II.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45255110-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: HU-4130 Derecske, 0110/7. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
II. Rész: Termálkút fúrása
A közbeszerzési eljárás keretében a HU-4130 Derecske, 0110/7. hrsz. területen megvalósuló
növényház fűtése geotermikus energiával valósul meg, melyhez egy legfeljebb 1600 m
talpmélységű termálkút fúrására van szükség. A nyertes ajánlattevő feladata a jogerős vízjogi
létesítési engedély és tervek alapján a termálkút kivitelezése és a termálvíz hőjét hasznosító
hőcserélő beépítése.
A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció
tartalmazza.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az
eljárást megindító felhívásban, a dokumentációban és a műszaki dokumentációban
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre,
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell
érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 150
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Kertészet korszerűsítése - üveg - és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével című, VP-2-4.1.3.1.-16 kódszámú felhívása alapján 1771014137 projektazonosító számú Projekt

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
11943 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: II. Elnevezés: Korszerű termálfűtésű fóliaház építése a KITE-Plant Kft-nél (Derecske külterület 0110/7. hrsz) - VP2-4.1.3.1-16- II. Rész: Termálkút fúrása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/14 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: VIKUV AQUA Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rákóczi út 72.
Város: Cegléd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2700
Ország: HU
E-mail: vikuvaquakft@gmail.com
Telefon: +36 706854999
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 53310505
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 195911763
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45255110-3
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: HU-4130 Derecske, 0110/7. hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
II. Rész: Termálkút fúrása
A közbeszerzési eljárás keretében a HU-4130 Derecske, 0110/7. hrsz. területen megvalósuló
növényház fűtése geotermikus energiával valósul meg, melyhez egy legfeljebb 1600 m
talpmélységű termálkút fúrására van szükség. A nyertes ajánlattevő feladata a jogerős vízjogi
létesítési engedély és tervek alapján a termálkút kivitelezése és a termálvíz hőjét hasznosító
hőcserélő beépítése.
A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció
tartalmazza.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az
eljárást megindító felhívásban, a dokumentációban és a műszaki dokumentációban
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre,
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell
érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/06/14 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 195911763
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: VIKUV AQUA Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rákóczi út 72.
Város: Cegléd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2700
Ország: HU
E-mail: vikuvaquakft@gmail.com
Telefon: +36 706854999
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 53310505
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/12/20 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Szerződő felek rögzítik, hogy a kivitelezés során az alábbi - megrendelő kellő gondossággal történő eljárása ellenére - előre nem látható körülmények merültek fel, amelyek szükségessé teszik a szerződés jelen módosítását:
a) a termálkút fúrása során az előzetes várakozásokhoz képest a feltárt termálvíz paraméterei jelentős eltérést mutattak, amely így a szekunder kör fűtésének áttervezését indokolta, amely miatt szükséges a jelen szerződésmódosítás szerinti határidő hosszabbítás, valamint az 1. melléklet szerint műszaki módosítás.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 195911763 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 195911763 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben