Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/176
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.09.12.
Iktatószám:15807/2019
CPV Kód:50710000-5
Ajánlatkérő:Győr Projekt Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Audi Aréna Győr, Tóth L. u. 1. Aqua Sportközpont, Győr, Olimpiai út 1. Olimpiai Sportpark, Győr, Radnóti M. u. 46. Látogatóközpont, Győr, Baross G. u. 21. Kálóczy téri Sportközpont, Győr, Kálóczy10
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.10.14.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:ingatlanfejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Győr Projekt Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96990337
Postai cím: Radnóti Miklós Utca 46.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9025
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Simon Csaba
Telefon: +36 205279492
E-mail: gyorprojekt@gyorprojekt.hu
Fax: +36 96998331
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gyorprojekt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001005402019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001005402019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: ingatlanfejlesztés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Gépészeti rendszerek karbantartása
Hivatkozási szám: EKR001005402019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50710000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Gépészeti rendszerek, berendezések karbantartási feladatai, valamint a hozzá tartozó hibajavítási feladatok ellátása az Ajánlatkérő által üzemeltetett létesítményekben.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Gépészeti rendszerek, berendezések karbantartása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50710000-5
További tárgyak:45315100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Audi Aréna Győr, Tóth L. u. 1.
Aqua Sportközpont, Győr, Olimpiai út 1.
Olimpiai Sportpark, Győr, Radnóti M. u. 46.
Látogatóközpont, Győr, Baross G. u. 21.
Kálóczy téri Sportközpont, Győr, Kálóczy10
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő által üzemeltetett létesítmények gépészeti rendszerének és berendezéseinek üzemeltetési és karbantartási feladatainak ellátása az alábbi becsült mennyiségben:
Audi Aréna Győr - amely egy 16.100 m2-es létesítmény, amely rendelkezik összesen 260.850 m3/h központi légkezeléssel, valamint 1.779 kW teljesítményű fűtési rendszerrel:
- 15 db légkezelő, légcsatorna rendszer (kötelező éves szivárgásvizsgálattal)
- 18 db kapu légfüggöny
- 1 db York Folyadékhűtő
- 1 db UNITRADE Folyadékhűtő
- 20 db Grundfoss szivattyú
- 20 db Grundfoss szennyvíz átemelő blokk
- 8 db Fan-coil
- 9 db Split klíma (kötelező éves felülvizsgálattal)
- 2 db Panasonic hőszivattyú (kötelező éves felülvizsgálattal)
- 2 db gáz veszély érzékelő
- 3 db Wolf kazán
- 4 db füstelszívó ventilátor
- 1 db gáz nyomás szabályzó
- 1 db vész ventilátor
Aqua Sportközpont (fedett uszoda) - mely rendelkezik épületfelügyeleti rendszeren keresztül vezérelhető légkezeléssel, és összességében 2.190 kW teljesítményű gázfűtéses rendszerrel:
- 8 db légkezelő, légcsatorna rendszer automatikával (kötelező éves szivárgásvizsgálattal)
- 1 db folyadékhűtő
- 29 db szivattyú
- 29 db Fan-coil
- 1 db vízlágyító berendezés
- 3 db Split klíma (kötelező éves szivárgásvizsgálattal)
- 2 db gáz veszély érzékelő
- 2 db Buderus kazán vezérlés
- 1 db füstelszívó ventilátor
- 1 db gáz nyomás szabályzó
- 1 db meleg levegős kazán
Olimpiai Sportpark
- 1 db Tűzivíz nyomásfokozó berendezés Grundfoss HYDRO1000 P Cs1 CR15-8 típus, teljesítmény: 18 m3/h (8,0 bar)
- 1 db nyomásfokozó berendezés Grundfoss HYDRO MULTI-E 2 CRE 20-3 típus, teljesítmény: 22,5 m3/h (4,0 bar)
- 10 db padlófűtési és HMV szivattyú
- 8 db használati melegvíztároló, állóhengeres Austria-Email VT3000FFM típus (űrtartalom: 1500)
- 6 db füstelszívó ventilátor
- 6 db légpótló ventilátor ATC Etaline E-D 200-630 típ.
- 3 db LPH légpótló ventilátor
- 23 db komfort fűtő-hűtő VRV rendszerek kültéri egysége LG (kötelező éves szivárgásvizsgálattal)
- 39 db légkezelőket ellátó kültéri hőszivattyú LG (kötelező éves szivárgásvizsgálattal)
- 9 db padlófűtéseket ellátó kültéri hőszivattyú LG (kötelező éves szivárgásvizsgálattal)
- 28 db szerver Split klíma LG
- 2 db HMV készítés hőszivattyú
- 1 db víz- csatorna rendszer ellenőrzése
- 1 db légtechnikai csatorna rendszer ellenőrzése
Látogatóközpont
- 2 db légkezelő (DAIKIN VAM650FC 650 m3/h) (kötelező éves szivárgásvizsgálattal)
- 1 db kapu légfüggöny
- 1 db energia blokk (hőmennyiségmérő 1 db ZENNER Zelzius DN 15 1,5 m3/h Grundfoss Alpha 32-60 1 db szivattyú)
- 11 db Split klíma oldalfali 5 db, mennyezeti 6 db (kötelező éves szivárgásvizsgálattal)
- 1 db épületen belüli vizes berendezések, csőhálózat
Kálóczy téri Sportközpont
- 1 db 720 literes Concept HMV tároló
- 1 db Wilo-Star Z cirkulációs szivattyú
- 1 db 33 literes tágulási tartály ivóvízre
- 1 db visszaöblíthető vízszűrő DN50-es
- 50 db csap, csaptelep, nyomógombos vizes berendezés, elzáró
- 4 db Saunier Duval napkollektor
- 1 db 35 literes tágulási tartály
- 1 db Saunier Duval Helio CONTROL szolár differenciál-szabályozó
- 1 db Saunier Duval komplett szolárállomás 6 liter/perc teljesítményig
- 1 db 80 literes tágulási tartály fűtésre
- 2 db szűrő (6/4", 5/4" méretben)
- 2 db osztó-gyűjtő egység
- 25 db lapradiátor, termosztatikus szelepekkel
- 1 db Szivaterm Compact hőközponti blokk, típus: PFB+FV-I-F-MINI60/F
- 5 db mono oldalfali split klíma + kültéri egység (típus: 3 db GWH09MB; 2 db GWH24MD) (kötelező éves szivárgásvizsgálattal)
- 2 db ATC VKSB160 csőventilátor
- 2 db ATC VKSB200 csőventilátor
- 1 db ATC VKSB250 csőventilátor
- 1 db ATC KRFI-SN 225 E2 típ. elszívó tetőventilátor
- 28 db légszelep (NA100-160)
- 4 db 600x600 mm-es anemosztát
- 1 db Beretta típusú kazán
- 1 db ATC HRS V 1000 E kompakt szellőztetőgép, beltéri kivitel + HRS Flex heti szabályozó egység
- 1 db ATC KH 1200-600/250 nagykonyhai páraelszívó ernyő
Részletes leírás a dokumentáció mellékletét képező műszaki leírásban található.(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Hibabejelentéstől számított hibaelhárítás megkezdésére vállalt reakció idő (percben kifejezve, az ajánlati elem maximum 120 perc, legkedvezőbb szintje 30 perc) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő jelzi, hogy a szerződés tárgyát átalányáras és tételes elszámolású feladatok képezik a szerződéstervezetben részletezettek szerint.
A felhívás IV.2.6) pontja tekintetében Ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 30 naptári nap az ajánlattételi határidő lejártától számítva.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Kizáró okok igazolási módja:
Ajánlattevő (közös ajánlattevő), adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban KR) 4. § (1) bekezdés szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban EEKD) benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. §-ban említett kizáró okok hiányát.
Ajánlattevő gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát benyújtani. másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69.§ (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és – szükség esetén – hozzájáruló nyilatkozatot (Kbt. 67. § (1) bekezdés, KR 1. § és 3. §),
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva felel meg, az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében a formanyomtatványt azajánlattevő nyújtja be. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek körében azalkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról szükséges nyilatkozni, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához,
Közös ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés esetén a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Továbbá az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67. § (4) bekezdés).
A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőknek a KR 8., 10., 12-14. és 16. § rendelkezései szerint kell igazolnia.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő- ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz (vagy az ajánlattevő országában a cég-változásbejegyzési jogköröket gyakorló szervhez) benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, egyszerű másolati példányban a KR 13. §-a szerint. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban vele szemben.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra, valamint a Kbt. 74. § (1) bekezdésére.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A P1) alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása az EEKD-ba foglalt nyilatkozat benyújtásával történik figyelemmel a Kbt. 67. §-ban foglaltakra. Ajánlatkérő (AK) előírja, hogy valamennyi érintett gazdasági szereplő az EEKD IV. részének részletes kitöltésével igazolja a jelen felhívási pontban megadott alkalmassági követelménynek való megfelelését. Más szervezetek kapacitásaira való támaszkodás esetén felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (7)–(8) bekezdéseire.
Az alábbiakban ismertetett P1) alkalmassági feltétel esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag AK Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges. Továbbá felhívjuk a figyelmet a KR 1. § (1) bekezdésére, valamint a 3. §-ára. A P1) pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevő(k)AT-k együttesen is megfelelhetnek.
AK jelzi, hogy a KR 30. § (4) bekezdése alapján a gazdasági és pénzügyi alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg (P1).
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek (AT) az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:
P1) AT-nek (közös AT-nek) csatolnia kell – a KR 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján – cégszerűen aláírt, az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát a felhívás feladását megelőző, mérlegfordulónappal lezárt három üzleti év közbeszerzés tárgyából származó (gépészeti rendszerek, berendezések karbantartási feladatai) – áfa nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy AT (közös AT) mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésére állnak.
A P1) alkalmassági követelmény esetében alkalmazható a KR 19. § (3) bek. Továbbá felhívjuk a figyelmet a KR 19. § (7) bek.-re és a Kbt. 65. §-ra is.

Figyelemmel a II.2.5. pont szerinti karakterkorlátra az egyértelműség érdekében az alábbiakban teljes terjedelmében közöljük az értékelési szempontokat:
Értékelési szempontok:
1. Ajánlati ár (nettó HUF) súlyszám: összesen 95
1.1 Karbantartás átalánydíja (nettó HUF/év) súlyszám: 70
1.2 Hibajavítás díja (nettó HUF/óra) súlyszám: 25
Minőségi szempontok:
2. Hibabejelentéstől számított hibaelhárítás megkezdésére vállalt reakció idő (percben kifejezve, az ajánlati elem maximum 120 perc, legkedvezőbb szintje 30 perc) súlyszám: 5
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1) Alkalmatlan az AT (közös AT), ha a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából származó (gépészeti rendszerek, berendezések karbantartási feladatai) - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem érte el összesen a 50.000.000,- Ft értéket.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az M1)–M3) alk. köv-nek való megfelelés igazolása az EEKD-ba foglalt nyilatkozat benyújtásával történik figyelemmel a Kbt. 67. §-ra. AK előírja, hogy valamennyi érintett gazdasági szereplő (GSZ)az EEKD IV. részének részletes kitöltésével igazolja a jelen felhívási pontban megadott alk. köv-nek való megfelelését. A Kbt. 65.§ (6)bek. szerint az előírt alk. köv-nek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a GSZ-re, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Más szervezetek kapacitásaira való támaszkodás esetén felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (7)–(8)bek-re (meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az AF vonatkozó pontjának megjelölésével azon alk. köv-t vagy köv-eket, amelynek igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik; csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt, és ezen okiratnak tartalmazni kell a Kbt. 65. § (12) bek. alapján az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat).
Az M1)-M3) alkalmassági feltételek esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag az AK Kbt. 69. § (4) bek-e szerinti felkérése esetén szükséges. Továbbá felhívjuk a figyelmet a KR 1. § (1) bek-re, valamint a 3. §-ára.
Az igazolások benyújtására felhívott AT(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az alk. köv-eknek való megfelelést:
M.1.
M.1.1 AT a KR. 21. § (3) bek. a) p-ja alapján, figyelemmel a KR 22. §-ában foglaltakra ismertesse az AF feladásától visszafelé számított három éven (36 hó) belül szerződésszerűen teljesített, de legfeljebb az AF feladásának napjától visszafelé számított 6 éven (72 hó) belül megkezdett, legalább 1 db, az alábbi paramétereknek megfelelő sport- és rendezvénycsarnok és/vagy sportlétesítmény karbantartási referenciával: - legalább 9000 m2-es csarnok/létesítmény, amely rendelkezik legalább 100.000 m3/h központi légkezeléssel, valamint legalább 100 kW teljesítményű fűtési rendszerrel.
M.1.2 AT a KR. 21. § (3) bek. a) p-ja alapján, figyelemmel a KR 22. §-ában foglaltakra ismertesse az AF feladásától visszafelé számított három éven (36 hó) belül szerződésszerűen teljesített, de legfeljebb az AF feladásának napjától visszafelé számított 6 éven (72 hó) belül megkezdett, legalább 1 db, az alábbi paramétereknek megfelelő sportlétesítmény karbantartási referenciával:- fedett uszoda, mely rendelkezik épületfelügyeleti rendszeren keresztül vezérelhető légkezeléssel, legalább 100 kW teljesítményű gázfűtéses rendszerrel
M.2. AT-nek (közös AT-nek) a KR 21. § (3) bek-nek b) alapján ismertetni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereinek (SZK) a megnevezését, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését. Egy SZK-t több alkalmassági feltételnek lehet megfeleltetni.
Az ajánlatban szereplő SZK-ek esetén saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat megtétele is szükséges. A nyilatkozatnak tartalmazni kell: SZK neve; annak a pozíciónak a megjelölése, melybe a SZKt bevonni kívánja; SZK végzettsége, képzettsége; nyilatkozat arról, hogy a SZK-rel a szerződés teljesítésének időtartama alatt rendelkezni fog, szakmai tapasztalat bemutatása.
AK erre vonatkozó, a Kbt. 69.§ (4) bek-e szerinti felhívása alapján továbbá csatolni kell:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): III.1.3) A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése folytatása:
- SZK végzettségét igazoló okiratok másolatát, valamint a SZK saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, melynek tartalmaznia kell az alábbiakat: SZK neve, címe, a szükséges szakmai gyakorlat ismertetése (év/hónap pontossággal), annak érdekében, hogy a SZK teljesítésbe történő bevonásának módja megállapítható legyen (AT szakembere, AV szervezet SZK-re) annak a munkaadónak, foglalkoztatónak a neve, akivel/amellyel az adott SZK munkaviszonyban áll (amennyiben a SZK, mint természetes személy megbízási szerződéssel AV-ként kerül bevonásra a szerz. teljesítésébe, az előírt információt nem kell megadni); SZK kifejezett nyilatkozata arról, hogy az AT nyertessége esetén rendelkezésre áll, közreműködik a teljesítésben az ajánlatban szereplő pozícióban, és nincs más olyan kötelezettsége a teljesítés időszakában, amely a szerz. teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná.
Ha a felsőfokú végzettség a Kbt. 69. § (11) bek.-nek megfelelő nyilvántartásban (NY) szerepel, a NY és NY-i szám megjelölése szükséges. Ha nem szerepel Kbt. 69. § (11) bek. nyilvántartásban, vagy nem elérhető, akkor a végzettséget igazoló dokumentum benyújtása szükséges.
M.3. AT a Rendelet 21. § (3) bek d) és g) p-jai alapján mutassa be azokat az irányítási és ellenőrzési rendszereket, melyeket a szerz. teljesítése során alkalmazni tud. AK elfogadja az EU más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait, ha AT-nek – neki fel nem róható okokból – nem volt lehetősége az említett tanúsítványokat az előírt határidőn belül megszerezni, feltéve, hogy AT bizonyítja, hogy a javasolt minőségbiztosítási intézkedések megfelelnek az előírt minőségbiztosítási szabványoknak.
Az alkalmasság minimumkövetelményei:
M.1. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik az AF feladásától visszafelé számított 3 éves (36 hó) időszakban, de legfeljebb az AF feladásának napjától visszafelé számított 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett, szerződésszerűen teljesített,
M.1.1. legalább 1 db, az alábbi paramétereknek megfelelő sport- és rendezvénycsarnok és/vagy sportlétesítmény karbantartási referenciával: legalább 9.000 m2-es csarnok/létesítmény, amely rendelkezik legalább 100.000 m3/h központi légkezeléssel, valamint legalább 100 kW teljesítményű fűtési rendszerrel
- fedett uszoda, mely rendelkezik épületfelügyeleti rendszeren keresztül vezérelhető légkezeléssel, legalább 100 kW teljesítményű gázfűtéses rendszerrel.
M.1.2.legalább 1 db, az alábbi paramétereknek megfelelő sportlétesítmény karbantartási referenciával: fedett uszoda, mely rendelkezik épületfelügyeleti rendszeren keresztül vezérelhető légkezeléssel, legalább 100 kW teljesítményű gázfűtéses rendszerrel.
M.2. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik
a) legalább 1 fő gépészmérnök, legalább 5 éves szakmai gyakorlattal
b) legalább 1 fő felelős műszaki vezető (MV-G jogosultsággal rendelkező SZK), legalább 5 éves szakmai tapasztalattal
c) legalább 2 fő klímaszerelő 3 éves szakmai gyakorlattal és tapasztalattal
d) legalább 2 fő központi fűtés-, víz-, gázszerelő 3 éves szakmai gyakorlattal és tapasztalattal rendelkező
szakemberrel.
M.3.) Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik az alábbi vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival:
- ISO 9001:2015 Irányítási rendszer
Az alk. követelménynek való megfelelés igazolása során nem vehető figyelembe olyan szerz., amelynek teljesítése a vizsgált időszaknál korábbi időpontban fejeződött be. A referenciaigazolásból vagy referencianyilatkozatból egyértelműen ki kell derülnie az alk. feltételek teljesülésének. Ha a referenciaig. vagy referencianyil. szerinti szerz. tárgya bővebb, mint a közbesz. tárgya, akkor a referenciaig.-ban/ referencianyil.-ban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára (az adott részre) vonatkozó mennyiségi adatot.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint. A szolgáltatás ellenértékét AK saját forrásból finanszírozza, előleget nem fizet. A szerződő fél teljesítésének elismerése körében és a szerződésszerű, AK által igazolt teljesítését követően a kifizetés a Kbt. 135. § (1), (5)–(6) bek., és a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bek. szerint történik. Az átalánydíjon felüli egyedi megrendelésekhez külön-külön egyösszegű számlát kell kiállítani melyhez számlarészletező csatolandó. Késedelmes fizetés esetén AK a Ptk.-ban (6:155. §) meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizeti a nyertes AT-nek. A részletes fizetési feltételeket az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér, részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/10/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/10/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a ill. a Kbt. 68.§-a az irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) AK a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás benyújtásának lehetőségét a Kbt. 71. § (1)–(10) bekezdése szerint biztosítja az EKR rendszeren keresztül.
2) A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68.§(4) bek. szerinti összes adatot.
3) A felhívás III.1.2) ill. III.1.3) szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb!
4) Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal.
5) AK rögzíti, hogy az EKR-ben csatolt formában benyújtandó elektronikus dokumentumoknak .jpeg,vagy .pdf fájlformátumúaknak kell lenniük. A dokumentumok csatolhatóak egy vagy több file-ban.
6) Az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként meg kell, hogy feleljen a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
7) Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (6) bekezdés a)-b) pontjai tekintetében.
8) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 66.§ (2) bekezdése tekintetében.
9) AK jelen eljárásban nem alkalmazza érvénytelenségi okként a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontjában foglaltakat.
10) Az ajánlatok értékelésének szempontja: a legjobb ár-érték arány. Az értékelési részszempontonként adható részpontszámok alsó határa: 0 pont, a felső határa: 10 pont. A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel AK megadja a ponthatárok közötti pontszámot: Ár szempont esetén: fordított arányosítás, minőségi részszempont esetén: fordított arányosítás, a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
11) AK a Kbt. 61. § (4) bekezdésére figyelemmel megvizsgálta, hogy jelen közbeszerzés tárgya, jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények lehetővé teszik-e a részekre történő ajánlattétel biztosítását. A vizsgálat eredményeképpen megállapításra került, hogy a részajánlattétel nem lehetséges, az egyes rendszerek és eszközök egy strukturált hálózat részét képezik, emiatt AK nem kívánja biztosítani a részekre történő ajánlattétel lehetőségét.
12) Ajánlattevőnek, alvállalkozójának és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni:
— az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (2) bekezdés szerinti aláírás-mintáját,
— a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló (k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó, (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos, teljes bizonyító erejű okirati formában készített meghatalmazást;
- ha az ajánlattevő / alvállalkozó / erőforrást nyújtó gazdasági szereplő nem tartozik a 2013. évi V. törvényharmadik könyv harmadik részének (Gazdasági Társaság) hatálya alá, elegendő, ha az ajánlathoz olyan ügyvéd/kamaraijogtanácsos által ellenjegyzett, vagy két tanú aláírásával ellátott dokumentumot csatol be, amelyen szerepel ezen szervezet, vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró jogosultsága.
13) AK cégkivonat benyújtását nem kéri, ha azonban a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, AT-nek ajánlatához ugyanakkor csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást Amennyiben nincs változásbejegyzés folyamatban, erről szóló nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.3) További információk (folytatás karakterkorlát miatt):
14) Ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell az Árazott költségvetést excel, valamint a főösszesítőt pdf. formátumban is.
15) Az ajánlattétel nyelve a magyar. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítást is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel.
16) Irányadó idő: A jelen felhívásban megadott időpontok a Közép-európai időzóna szerint értendők
17) Ajánlatkérő az ajánlattételhez ajánlati biztosíték nyújtását írja elő, melynek összege 1 M Ft. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54. § (2) bekezdése alapján az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlati biztosíték teljestését igazoló dokumentumot. A befizetés AK OTP Banknál vezetett 11737007-20752369 számú bankszámlaszámára kell teljesíteni.
18.) AK helyszíni bejárást tart: 2019. szeptember 23. (hétfő) napján 10.00 órakor. Találkozó AK székhelyén, Radnóti Miklós utca 46. alatt
19.) Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. 41/A. §-a és az EKR rendelet 11-12. §-ai tartalmazzák.
Az EKR használatához az EKR rendelet 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/. Az EKR működésével és használatával kapcsolatos kérdések nem minősülnek a jelen eljárás közbeszerzésidokumentumainak tartalmával kapcsolatos kérdéseknek, így azok nem minősülnek a Kbt. 56. § szerintikiegészítő tájékoztatás kérésnek, azokra Ajánlatkérő nem válaszol. Az EKR működésével és használatával kapcsolatos információk elérhetőek a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap és a https://nekszt.hu oldalon.
20.) FAKSZ: dr. Laczkó Katalin, lajstromszám: 00094. (1016 Bp., Naphegy u. 41. 2/9., laczko.katalin@lkdr.hu )
21.) A jelen ajánlati felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (jelen felhívásban:”Kbt.”), a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet (jelen felhívásban: KR”) és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairólszóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (jelen felhívásban: EKR rendelet) az irányadó.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák