Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/212
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.05.
Iktatószám:15810/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Nagykörű Községi Önkormányzat
Teljesítés helye:5065 Nagykörű, Hrsz.:3208/2
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:LISZNYAI ÉPITŐIPARI KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nagykörű Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30960871
Postai cím: Május 1 Út 1
Város: Nagykörű
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5065
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakos László
Telefon: +36 308488454
E-mail: archibakos@gmail.com
Fax: +36 56786695
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: TOP-1.1.3-15-JN1-2016-00010
Hivatkozási szám: EKR000799232018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Agrár-logisztikai fejlesztés Nagykörűn
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45200000-9
45210000-2
45300000-0
45310000-3
45320000-6
45330000-9
45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5065 Nagykörű, Hrsz.:3208/2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
TOP-1.1.3-15-JN1-2016-00010
Agrár-logisztikai fejlesztés Nagykörűn
A projekt célja a helyi termékek értékesítési csatornáinak infrastrukturális támogatása és a termelést követő műveltekhez kapcsolódó infrastruktúra kiépítés, szolgáltatásként történő biztosítása. A projekt elősegítő a helyi foglalkoztatottság növekedését és növeli a helyi termelők versenyképességét is.
• Kétoldali falzsaluzás 170,79 m2
• Feltöltések alap- és lábazati falak közé 136,16 m3
• Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe 12,982 t
• Teherhordó és kitöltő falazat készítése 232,69 m2
• Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben 281,44 m2
• Tetőlécezés kettős hódfarkú cserépfedés alá 409,8 m2
• Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre 233,43 m2
• Kettősfedés húzott égetett agyag tetőcserepekkel 409,8 m2
• Padlóburkolat készítése 233,43 m2
• Diszperziós festés 454,94 m2
• Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése 233,43 m2
• Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló erősítéssel 237,23 m2
• Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba 18 m
• Infrapaneles felületfűtés, elektromos vezetékezés kiépítése
• nélkül 4 db
• Ivóvíz vezeték, ötrétegű cső szerelése 40 m
• PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel 48 m
• Elektromos melegvíztermelő és tároló berendezés elhelyezése, tartozékokkal 2 db
• Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése 7 db
• Padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró beépítése 10 db
• Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal 220 m
• Műanyag kábelvédő cső elhelyezése földárokba, cső kívül bordás vagy sima, belül sima fallal, hajlítható kivitel, tekercsben 40 m
• Kábeltálca elhelyezése, tartószerkezet nélkül, bármely szélességben, idomok nélkül 25 m
• Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel(0,5-2,5 mm²) 140 m
• Villámhárító felfogóvezető szerelése 84 m
• Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, földelő rúd vagy cső 4 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 140
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.3-15-JN1-2016-00010

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
00807 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Agrár-logisztikai fejlesztés Nagykörűn
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/04 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: LISZNYAI ÉPITŐIPARI KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23389665
Postai cím: Szabadság Út 7.
Város: Túrkeve
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5420
Ország: Magyarország
E-mail: lisznyaikft@gmail.com
Telefon: +36 302066224
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 56360327
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 58806979
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45200000-9
45210000-2
45300000-0
45310000-3
45320000-6
45330000-9
45350000-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5065 Nagykörű, Hrsz.:3208/2
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
TOP-1.1.3-15-JN1-2016-00010
Agrár-logisztikai fejlesztés Nagykörűn
A projekt célja a helyi termékek értékesítési csatornáinak infrastrukturális támogatása és a termelést követő műveltekhez kapcsolódó infrastruktúra kiépítés, szolgáltatásként történő biztosítása. A projekt elősegítő a helyi foglalkoztatottság növekedését és növeli a helyi termelők versenyképességét is.
• Kétoldali falzsaluzás 170,79 m2
• Feltöltések alap- és lábazati falak közé 136,16 m3
• Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe 12,982 t
• Teherhordó és kitöltő falazat készítése 232,69 m2
• Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben 281,44 m2
• Tetőlécezés kettős hódfarkú cserépfedés alá 409,8 m2
• Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre 233,43 m2
• Kettősfedés húzott égetett agyag tetőcserepekkel 409,8 m2
• Padlóburkolat készítése 233,43 m2
• Diszperziós festés 454,94 m2
• Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése 233,43 m2
• Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló erősítéssel 237,23 m2
• Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba 18 m
• Infrapaneles felületfűtés, elektromos vezetékezés kiépítése
• nélkül 4 db
• Ivóvíz vezeték, ötrétegű cső szerelése 40 m
• PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel 48 m
• Elektromos melegvíztermelő és tároló berendezés elhelyezése, tartozékokkal 2 db
• Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése 7 db
• Padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró beépítése 10 db
• Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal 220 m
• Műanyag kábelvédő cső elhelyezése földárokba, cső kívül bordás vagy sima, belül sima fallal, hajlítható kivitel, tekercsben 40 m
• Kábeltálca elhelyezése, tartószerkezet nélkül, bármely szélességben, idomok nélkül 25 m
• Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel(0,5-2,5 mm²) 140 m
• Villámhárító felfogóvezető szerelése 84 m
• Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, földelő rúd vagy cső 4 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 290
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 58806979
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: LISZNYAI ÉPITŐIPARI KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23389665
Postai cím: Szabadság Út 7.
Város: Túrkeve
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5420
Ország: Magyarország
E-mail: lisznyaikft@gmail.com
Telefon: +36 302066224
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 56360327
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/08/14 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
2.1. Eredeti szerződésben szereplő szöveg:
A teljesítés határideje: A teljesítés határideje: Szerződéskötéstől számított 140. nap.
Számított határidő: 2019.05.24. napja
2.2. Módosult szövegrész: A teljesítés határideje: A teljesítés határideje: Szerződéskötéstől számított 290. nap.
Számított határidő: 2019.10.21. napja
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A megkötött vállalkozási szerződés 6. pontja az alábbiakat rögzíti:
Amennyiben a jelen szerződésben meghatározott valamely határidőt a Vállalkozónak (vagy a vállalkozóknak) fel nem róható valamely ok (így pl. valamely elháríthatatlan objektív körülmény, munkavégzésre alkalmatlan építési terület kialakulása, rendkívüli időjárási körülmények befolyásolása vagy a Megrendelő érdekkörében felmerült valamely ok) következtében előállt akadályoztatás miatt nem lehet betartani, akkor az adott határidő – és ennek megfelelően az azt követő határidők is – az akadályoztatás időtartamával meghosszabbodnak, ha és amennyiben a Felek erről külön írásban megállapodnak, a Kbt. 141. § rendelkezéseinek maradéktalan betartása mellett.
Felek a fentiekre tekintettel kívánják módosítani megállapodásukat, mely során az akadályoztatás (előre nem látható időjárási és műszaki körülmények befolyása) valamint az ebből eredő technológiai késedelem okán eredő határidő módosulását jelent.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 58806979 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 58806979 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/30 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben