Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/28
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.08.
Iktatószám:1585/2019
CPV Kód:60130000-8
Ajánlatkérő:Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak
Teljesítés helye:Budapest XII. ker., Diós árok 1-3. (székhely) II. ker., Pozsonyi utca 10-12. XII. ker., Szilágyi Erzsébet fasor 18. II. ker., Ali utca 14. II. ker., Bolyai utca 5-9. XII. ker., Petényi köz 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.03.08.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11360951
Postai cím: Diós Árok 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jankó László
Telefon: +36 14584551
E-mail: kozbeszerzes@janoskorhaz.hu
Fax: +36 13554327
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.janoskorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.janoskorhaz.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000892832018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000892832018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Belső betegszállítási szolgáltatás beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000892832018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 60130000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Belső betegszállítási szolgáltatás beszerzése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Belső betegszállítási szolgáltatás beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 60130000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
XII. ker., Diós árok 1-3. (székhely)
II. ker., Pozsonyi utca 10-12.
XII. ker., Szilágyi Erzsébet fasor 18.
II. ker., Ali utca 14.
II. ker., Bolyai utca 5-9.
XII. ker., Petényi köz 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő székhelyén (1125 Budapest, Diós-árok 1-3.) és telephelyein található valamennyi szervezeti egysége között bonyolítandó, intézményen belüli mentőszolgáltatás keretében végzett belső betegszállítás (beleértve az inkubátorok szállítását is) 36 hónapra: 43 524 óra (alapmennyiség)
A havi átlagos, székhelyen belül történő betegszállítási alapesetszám: 1279
A havi átlagos, telephelyek közötti betegszállítási alapesetszám: 37
Ajánlattevő az ajánlatkérő intézményén belüli betegszállítási feladatait az alábbiak szerint köteles ellátni:
- munkanapokon reggel 07:00 és délután 17:00 óra között 2 darab betegszállító gépjármű működtetésével és 4 fős személyzet foglalkoztatásával
- munkanapokon reggel 07:00 és délután 15:00 óra között további 1 darab betegszállító gépjármű működtetésével és 2 fős személyzet foglalkoztatásával
- munkanapokon délután 17:00 óra és másnap reggel 7:00 óra között 1 darab betegszállító gépjármű működtetésével és 2 fős személyzet foglalkoztatásával
- hétvégén és egyéb munkaszüneti napokon 24 órában 1 darab betegszállító gépjármű működtetésével és 2 fős személyzet foglalkoztatásával
- szerdai és vasárnapi napokon 12:00 és 24:00 óra között, napi 12 órában 1 darab betegszállító gépjármű működtetésével és 2 fős személyzet foglalkoztatásával (az Ortopéd-Traumatológiai ügyelet ellátására)
A részletes specifikációt a dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szakember alkalmassági követelményen felüli betegkísérői többlettapasztalata hónapokban megadva (egész hónapban megadva, min. 0, max. 48 hónap) 5
2 Szakember alkalmassági követelményen felüli betegszállítói többlettapasztalata hónapokban megadva (egész hónapban megadva, min. 0, max. 48 hónap) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő székhelyén (1125 Budapest, Diós-árok 1-3.) és telephelyein található valamennyi szervezeti egysége között bonyolítandó, intézményen belüli mentőszolgáltatás keretében végzett belső betegszállítás (beleértve az inkubátorok szállítását is) 36 hónapra: 8 705 óra (opció)
A havi átlagos, székhelyen belül történő betegszállítási esetszám: 256
A havi átlagos, telephelyek közötti betegszállítási esetszám: 7
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A részekre történő bontás nem lehetséges, mivel 365 napon folyamatosan történik a szolgáltatás biztosítása a dokumentációban meghatározott személyi és tárgyi feltételek mellett. Ennek bárminemű (időszak, gépkocsi, stb.) részekre történő megbontása nem megoldható.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában nem vehet részt olyan gazdasági szereplő, aki esetében a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben és a 63. §-ban meghatározott kizáró okok fennállnak.
Megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő (közös ajánlattevő) vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet az ajánlatban csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdésben, valamint a 62. § (2) bekezdésben és a 63. §-ban, meghatározott kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Az eljárás további részében a kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kbt. 69. § (4) – (7) bekezdései alapján az Ajánlatkérő felhívására az alábbiak szerint kerülhet sor:
- A Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 8.-és 9.§-ai szerint nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) bekezdés a), e) pontja, valamint bizonyos esetekben a d.) pont (Korm. rendelet 8 § c) pontja) továbbá k) pont kb) és kc) alpontjaiban, valamint a Kbt. 62.§ (2) bekezdésében és 63. §-ban meghatározott kizáró okok hatálya alá.
- A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánltában a Kbt. 124.§ (1) bekezdésére tekintettel és a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 10.-és 11.§-ai szerint nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésében és 63. §-ban meghatározott kizáró okok hatálya alá.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 15.§ (1) bekezdése szerint az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §, illetve 63. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 15.§ (2) bekezdése szerint azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdésében biztosított öntisztázás lehetőségére.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárás során alkalmazza a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 12-16. §-ait.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P/1. Ajánlattevő a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja szerinti valamennyi számlavezető pénzügyi intézményi nyilatkozatának csatolása szükséges eredeti vagy másolati példányban az alábbi minimális tartalommal:
- pénzforgalmi számla száma,
- számlanyitás dátuma,
- volt-e az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított egy évben ajánlattevő számláján 30 napot meghaladó sorbaállított tétel, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő a sorbaállítás alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.
P/2. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés d) pontja szerinti érvényes szakmai felelősségbiztosításának fennállásáról szóló igazolást.

Az alkalmassági követelmények igazolására a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdése értelemszerűen irányadó.
Az ajánlattevőnek az ajánlatában az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja a gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (egységes európai közbeszerzési dokumentum alpha szakaszának kitöltése).
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
A Kbt. 65. § (11) bekezdése alapján nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd (7) bekezdés szerinti bevonása nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.
Ajánlatkérő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint jár el.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben:
P/1. Bármely számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat szerint számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított egy évben 30 napot meghaladó sorbaállítás fordult elő.
P/2. Az ajánlattételi határidő napján nem rendelkezik legalább 30 millió Ft/év és minimum 30 millió Ft/káresemény összeghatárú, a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységre (betegszállítási szolgáltatások nyújtása) vonatkozó érvényes felelősségbiztosítással.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M/1. Ajánlattevőnek cégszerű nyilatkozatban ismertetnie kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § szerinti igazolása a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetéséről, amely tartalmazza legalább:
- a teljesítés idejét (kezdés és befejezés időpontját legalább év-, hónap, napban megadva),
- a szerződést kötő másik fél megnevezését (szerződő fél neve, címe, kapcsolattartó neve, telefonszáma),
- a szolgáltatás tárgyát (pontosan meghatározva),
- a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló adat megnevezését (teljesített óraszám)
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő alkalmazza a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdését és a 21/A. §-át.
M/2. Ajánlattevő 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja szerinti cégszerű nyilatkozata azoknak a szakembereknek a megnevezéséről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Ajánlattevő cégszerű nyilatkozatában jelölje meg a teljesítésbe bevonni kívánt szakember szakképzettségét, csatolják a bevonni kívánt szakember aláírt önéletrajzát, végzettséget igazoló okiratának másolatát, valamint csatolja a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot.
M/3. Ajánlattevő 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés c) pontja alapján az ajánlatához csatolja érvényes ISO rendszerre vonatkozó, vagy ezzel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3)-(4) bekezdése szerint egyenértékű minőségbiztosítási tanúsítványának másolatát, vagy a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek leírását.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (6)-(7) és (11) bekezdéseire.
Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja a gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (egységes európai közbeszerzési dokumentum alpha szakaszának kitöltése).
Ajánlatkérő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint jár el.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben
M/1. Nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben, legalább 1 darab, minimum 12 hónap folyamatos teljesítés során 5.000 órát elérő, belső betegszállításra vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával.
A referenciák származhatnak több egészségügyi intézménytől, azonban az igazolt mennyiségek összegének el kell érnie az Ajánlatkérő által fent meghatározott mennyiséget.
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.
A belső betegszállítás fogalmát ajánlatkérő a dokumentációban definiálta.
M/2. Nem áll rendelkezésére a gépjárművek szerződés szerinti időben történő üzemeltetésére a 19/1998.(VI.3.) NM rendelet 1. számú melléklete I. Személyi feltételek 1-2. pont szerinti, egyidejűleg foglalkoztatható
a) 3 fő betegkísérő - vagy azzal egyenértékű – képesítéssel, és legalább 12 hónap betegkísérői szakmai tapasztalattal rendelkező szakember, valamint
b) 3 fő betegszállító - vagy azzal egyenértékű – képesítéssel, és legalább 12 hónap betegszállítói szakmai tapasztalattal rendelkező szakember.
Ajánlatkérő mindkét szakember esetében egyenértékű képesítésként fogadja el a gyakorló mentőápoló, mentőápoló, mentőtiszt végzettségeket.
M/3. Nem rendelkezik érvényes, betegszállítási tevékenységre vonatkozó ISO 9001 minőségbiztosítási rendszerrel, vagy ezzel egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált szervezettől származó tanúsítvánnyal, vagy a minőségbiztosítási rendszer kiépítésére tett intézkedéseket igazoló iratokkal.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Meghiúsulási kötbér: a meghiúsulással érintett teljesítés minden megkezdett órájára 30 %.
Hibás teljesítési kötbér: a hibával érintett teljesítés minden megkezdett órájára 20 %.
Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett teljesítés minden érintett órájára 20 %. Alapja az igazolható módon megrendelt feladat bruttó értéke.
A Ptk. 6:187. § (2) bek. kizárja a szavatossági igények érvényesítését a hibás teljesítés esetére kikötött kötbér érvényesítése mellett.
AK előleget nem biztosít.
A szerződéses ellenérték kifizetésére havonta utólag, magyar forintban (HUF), átutalással kerül sor. AK a Kbt. 135. § (1) bek. alapján kiállított teljesítés igazolás alapján az ellenszolgáltatást a Ptk. 6:130. § (3) bek. alkalmazásával a nyertes AT által havonta benyújtott számla AK részéről történt átvételét követő naptól számított 60 napon belül a Kbt. 135. § (3), (5)-(6) bek-ben foglaltakra tekintettel utalja át.
A részletes szabályok a Dokumentációban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/03/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/03/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000892832018/reszletek
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR rendszer automatikusan végzi el két órával az
ajánlatok benyújtásának határidejét követően. A felolvasó lapok Kbt. 68. § (4) - (5) bekezdések szerinti tartalma
ettől az időponttól kezdve az összes ajánlattevő számára elérhető.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlatot a dokumentáció II. fejezet „13. Az ajánlattétel formája és aláírása” pontjában meghatározott formai követelmények szerint az ekr.gov.hu rendszeren elektronikusan kell benyújtani.
2. Az ajánlatok beadása az ekr.gov.hu rendszeren az ajánlattételi határidő lejártáig lehetséges.
3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő 65. § (7) bek., valamint a Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontjai szerinti - nemleges válasz esetén is csatolandó - nyilatkozatát.
4. Az ajánlathoz csatolni kell a dokumentáció II. fejezet „7. Az ajánlatot alkotó okmányok” pontjában meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat az EKR rendszerben elérhető űrlapok, valamint a dokumentáció IV. Iratminták fejezetében található nyilatkozatminták alapulvételével.
5. A dokumentációt a Kbt. 39. § (1) bek. alapján bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti (elérheti) az I.3) pontban megjelölt linken.
Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához és az ajánlattételhez az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az Ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bekezdésének megfelelően az eljárás dokumentumait az EKR rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált Ajánlattevők részére biztosítja.
6. Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány értékelési szempontja alapján értékeli az ajánlatokat.
7. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát - az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb és az azt követő legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot
8. Hiánypótlás a Kbt. 71. §-a alapján.
9. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4) bek. alapján rögzíti, hogy a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. Csak a legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő - és ha az összegezésben meg kívánja nevezni, a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő - tekintetében vizsgálja az ár vagy költség aránytalanul alacsony voltát, és alkalmazza szükség esetén a 72. § szerinti eljárást. Ha az ajánlattevő ajánlata aránytalanul alacsony ár vagy költség miatt érvénytelennek bizonyul, az értékelési sorrendben a következő ajánlattevő a helyébe lép és a szükséges bírálati cselekményeket ennek megfelelően kell elvégezni.
10. Ajánlati biztosíték fizetési kötelezettség nincs.
11. A nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötéskor köteles igazolni, hogy rendelkezik teljesítésbe bevonható, legalább 3 db betegszállításra alkalmas gépjárművel, amelyek a 19/1998.(VI.3.) NM rendeletnek megfelelően felszereltek és az abban foglalt valamennyi követelménynek megfelelnek. Igazolásként köteles az ajánlatkérő részére bemutatni a gépjárművek forgalmi engedélyét, továbbá nem saját tulajdonú gépjármű esetén a használatra jogosító iratot (bérleti szerződés, egyéb használatra jogosító irat). továbbá a gépjárművekre kiadott ÁNTSZ-engedélyek másolatát.
12. Ajánlatkérő szerződéses kötelezettséget kizárólag a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:116 § (2) bek. szerinti, a szerződés-tervezet VII.3. pontjában részletezett bontó feltétellel vállalhat.
13. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőnek megtiltja gazdálkodó szervezet létrehozását.
14. A Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját nem alkalmazzuk.
15. Az előírt alkalmassági követelmények az alábbi esetekben szigorúbbak a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel követelményeinél: III.1.2) P/1., P/2., III.1.3) M/1., M/2., M/3.
16. Az ajánlati kötöttség időtartama: 60 nap.
17. A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 2015. évi CXLIII. tv. előírásai, annak vh rendeleteinek jelen eljárásban irányadó és hatályos szabályai, továbbá a beszerzés tárgya szerinti rendelkezések szerint kell eljárni.
18. A hirdetményt a 2014/24/EU irányelv alapján tesszük közzé.
19. Az eljárás során eljáró FAKSZ adatai: dr. Kovács Loránd (Lajstromszám: 00033)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § rendelkezései szerint.
II.2.5) Értékelési szempontok részletezése:
Minőségi kritérium – Név: / Súlyszám:
2. Szakember többlettapasztalata - a Kbt. 76.§ (3) bek. b) pontja alapján a felhívás III.1.3. M/2.a) pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli betegkísérői szakmai tapasztalata hónapokban megadva (egész hónapban megadva, minimum 0, maximum 48 hónap) / 5
3. Szakember többlettapasztalata - a Kbt. 76.§ (3) bek. b) pontja alapján a felhívás III.1.3. M/2.b) pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli betegszállítói szakmai tapasztalata hónapokban megadva (egész hónapban megadva, minimum 0, maximum 48 hónap) / 5
Az adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.
Az 1. részszempont esetében az Ajánlatkérő a számára legkedvezőbb ajánlatra (tartalmi elemre) a maximális 10 pontot adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordított arányosítással számolja ki a pontszámokat, kettő tizedesjegy pontossággal.
A módszer a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának [KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.] 1. számú melléklet A) 1. ba) pont szerinti fordított arányosítás módszere.
A 2. és 3. részszempont esetében az Ajánlatkérő azon ajánlatokra, amelyek a tárgyi értékelési szempont tekintetében a legkedvezőtlenebb (érvényességi küszöböt jelentő) értéket tartalmazzák, az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot, a legkedvezőbb szintet elérő vagy annál kedvezőbb értéket tartalmazó ajánlatokra pedig egyaránt az értékelés során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot adja. Az ajánlatkérő által meghatározott két szélső (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) érték közé eső megajánlás pedig a két szélső értéktől való távolságok arányának megfelelően kerül pontozásra.
A módszer a Miniszterelnökség által kiadott Útmutató a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához elnevezéssel kiadott útmutatójának 2. pontja szerinti "A legkedvezőtlenebb elvárás meghatározás" módszere.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák