Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/177
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.13.
Iktatószám:15960/2019
CPV Kód:90900000-6
Ajánlatkérő:Debreceni Közterület Felügyelet
Teljesítés helye:HU321
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:BAZÁR PARKING 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Debreceni Közterület Felügyelet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39599241
Postai cím: Bem Tér 14.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lelesz György
Telefon: +30 705613955
E-mail: molnarneviktoriaszilagyi@gmail.com
Fax: +36 52502530
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kozteruletfelugyelet.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Köztisztasági és egyéb eseti munkák ellátása_DKF
Hivatkozási szám: EKR000473192019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90900000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Piac, vásártakarítás, hóeltakarítás, síktalanítás
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90911200-8
További tárgyak:90511000-2
90620000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területe a közbeszerzési dokumentumokban részletezett helyszínek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A Debreceni Közterület Felügyelet által üzemeltetett, Debrecen közigazgatási területén lévő piacok, a hozzájuk tartozó kiszolgáló helyiségek folyamatos takarítása, hóeltakarítása, síkosságmentesítése, konténeres hulladékszállítás elvégzése, valamint a tavaszi és őszi nagyvásár takarítása és konténeres hulladékszállítás elvégzése az alábbiak szerint:
Piacokhoz kapcsolódó takarítási, hóeltakarítási, síkosságmentesítési munkálatok továbbá konténeres hulladékszállítás
Napi, havi, negyedéves feladatok elvégzése a Közbesz. dokban leírtak szerint.
Nagypiac (Debrecen, Vár u. 3. sz.)
Belső területe: 3.370 m2
Árufeltöltő folyosó területe: 1.089 m2
Külső terület aszfalt: 550 m2
Térkő: 1.003 m2
Összesen: 6.012 m2
Üvegfelület: Tető: 720 m2, üvegfal: 2400 m2.
Malomparki kispiac / szabad terület /Debrecen, Füredi u. 27. sz. / Napi, heti, havi, negyedéves, feladatok elvégzése a Közbesz. dokban leírtak szerint.
Piac területe: 1.460 m2
Iroda: 45 m2
Bérleményhez tartozó közös helyiségek: 122 m2
Összesen: 1.627 m2
Debreceni Zsibvásár /szabad piac terület/ és a hozzátartozó irodaház (Debrecen, Vágóhíd u. 10-12.) Napi, hetifeladatok elvégzése a Közbesz. dokban leírtak szerint.
Zsibvásár területe: 15.000 m2
Amelyből irodaház területe: 50 m2
Összesen: 15.000 m2
Fényesudvari kispiac Debrecen, Víztorony u. 13. Napi, heti, havi, negyedéves, esetenkénti feladat elvégzése a Közbesz. dokban leírtak szerint.
Területe: 1.500 m2
Tócóskerti kispiac Debrecen, Holló László sétány
Belső területe: 874,05 m2
Külső terület aszfalt: 625,95 m2
Összesen: 1.500 m2
Napi, heti, havi, negyedéves, féléves, éves,feladatok és eseti jellegű feladat elvégzése a Közbesz. dokban leírtak szerint.
Virágpiac
Területe: 1.300 m2
Napi, heti feladatok elvégzése a Közbesz. dokban leírtak szerint.
A piacokról elszállítandó hulladék mennyiség minden nap – munkaszüneti napok kivételével – hozzávetőlegesen 55 m3, éves szinten 17000 m3.
A fentiekben felsorolt piacok esetében a feladatok elvégzéshez szükséges munkaerő létszám legalább 50 fő.
Tavaszi, őszi nagyvásárok előkészítése, takarítása, konténeres hulladékszállítás
Területe: 50.000 m2
- vásár területének /felmérés és a matricák leragasztása előtt/ úttest szegély felseprése, az úttest szegélyre ránőtt gaz levágása,
- vásári helyek előkészítése (számok legyártása, helyek kimérése, számok közútra történő felragasztása, vásár végén közútról melegítéssel történő visszaszedése
- a vállalkozó által biztosított 4 db vízre, csatornára köthető WC biztosítása, ki-, beszállítása, daruzása, vízre-csatornára történő ki-be kötése,
- a vállalkozó által biztosított 1 db vízre, csatornára köthető mozgássérültek által használatra alkalmas WC biztosítása, ki-, beszállítása, daruzása, vízre-csatornára történő ki-be kötése,
- a megrendelő tulajdonát képező vásári molinók fel-le szerelése,
- a vállalkozó által biztosított 15 db 5 m³-es hulladéktároló konténer kihelyezése
- a vásár lebonyolításához 2 db 3x3 m nagyságú információs sátor állítása- bontása
- a sátrakban a vállalkozó által biztosított asztalok, székek kihelyezése, ki-be szállítása,
- vásár területének takarítása (50.000 m²) két napon keresztül kézzel és gépekkel
- a vállalkozó által biztosított 100 db kétkaros szemetes tartó kihelyezése
- a vállalkozó által biztosított szemeteszsákok folyamatos biztosítása, cseréje
- vásár ideje alatt keletkezett hulladék konténerbe történő folyamatos elhelyezése, elszállítása,
- a vásár befejezése után teljes körű takarítás kézzel, illetve munkagépekkel és a keletkezett hulladék elszállítása,
- mellékutcák, parkok, lépcsőház előtti részek, a vásár nyomvonalán található buszmegállók
- takarítása, hulladék elszállítása, a vásárban keletkező hulladék mennyiség hozzávetőlegesen 700 m3/vásár.
- a vállalkozó által biztosított, a vásár lezárásához kordonok ki- beszállítása
A karakterkorlátra tekintettel folytatás a III.1.1. pontban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/07/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/06/30 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 140 - 345503

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Piac, vásártakarítás, hóeltakarítás, síktalanítás
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/06/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: BAZÁR PARKING 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38660281
Postai cím: Vágóhíd Utca 10-12.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4034
Ország: Magyarország
E-mail: info@bazarparking2000.hu
Telefon: +36 302069846
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 763663891 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A 2. rész vonatkozásában a BAZÁR PARKING 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság által megajánlott nettó óradíj: 7055.-Ft.
1. és 2. részben nyertes ajánlattevő: BAZÁR PARKING 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 4034 Debrecen Vágóhíd Utca 10-12.
Adószáma:12542392-2-09
A szerződésmódosítás időpontja: 2019. július 31.
A módosítás jogcíme: Kbt. 141. § (2) bekezdés
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/10 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90900000-6
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90911200-8
További tárgyak:90511000-2
90620000-9
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területe a közbeszerzési dokumentumokban részletezett helyszínek
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Debreceni Közterület Felügyelet által üzemeltetett, Debrecen közigazgatási területén lévő piacok, a hozzájuk tartozó kiszolgáló helyiségek folyamatos takarítása, hóeltakarítása, síkosságmentesítése, konténeres hulladékszállítás elvégzése, valamint a tavaszi és őszi nagyvásár takarítása és konténeres hulladékszállítás elvégzése az alábbiak szerint:
Piacokhoz kapcsolódó takarítási, hóeltakarítási, síkosságmentesítési munkálatok továbbá konténeres hulladékszállítás
Napi, havi, negyedéves feladatok elvégzése a Közbesz. dokban leírtak szerint.
Nagypiac (Debrecen, Vár u. 3. sz.)
Belső területe: 3.370 m2
Árufeltöltő folyosó területe: 1.089 m2
Külső terület aszfalt: 550 m2
Térkő: 1.003 m2
Összesen: 6.012 m2
Üvegfelület: Tető: 720 m2, üvegfal: 2400 m2.
Malomparki kispiac / szabad terület /Debrecen, Füredi u. 27. sz. / Napi, heti, havi, negyedéves, feladatok elvégzése a Közbesz. dokban leírtak szerint.
Piac területe: 1.460 m2
Iroda: 45 m2
Bérleményhez tartozó közös helyiségek: 122 m2
Összesen: 1.627 m2
Debreceni Zsibvásár /szabad piac terület/ és a hozzátartozó irodaház (Debrecen, Vágóhíd u. 10-12.) Napi, hetifeladatok elvégzése a Közbesz. dokban leírtak szerint.
Zsibvásár területe: 15.000 m2
Amelyből irodaház területe: 50 m2
Összesen: 15.000 m2
Fényesudvari kispiac Debrecen, Víztorony u. 13. Napi, heti, havi, negyedéves, esetenkénti feladat elvégzése a Közbesz. dokban leírtak szerint.
Területe: 1.500 m2
Tócóskerti kispiac Debrecen, Holló László sétány
Belső területe: 874,05 m2
Külső terület aszfalt: 625,95 m2
Összesen: 1.500 m2
Napi, heti, havi, negyedéves, féléves, éves,feladatok és eseti jellegű feladat elvégzése a Közbesz. dokban leírtak szerint.
Virágpiac
Területe: 500 m2
Napi, heti feladatok elvégzése a Közbesz. dokban leírtak szerint.
A piacokról elszállítandó hulladék mennyiség minden nap – munkaszüneti napok kivételével – hozzávetőlegesen 55 m3, éves szinten 17000 m3.
A fentiekben felsorolt piacok esetében a feladatok elvégzéshez szükséges munkaerő létszám legalább 50 fő.
Tavaszi, őszi nagyvásárok előkészítése, takarítása, konténeres hulladékszállítás
Területe: 50.000 m2
- vásár területének /felmérés és a matricák leragasztása előtt/ úttest szegély felseprése, az úttest szegélyre ránőtt gaz levágása,
- vásári helyek előkészítése (számok legyártása, helyek kimérése, számok közútra történő felragasztása, vásár végén közútról melegítéssel történő visszaszedése
- a vállalkozó által biztosított 4 db vízre, csatornára köthető WC biztosítása, ki-, beszállítása, daruzása, vízre-csatornára történő ki-be kötése,
- a vállalkozó által biztosított 1 db vízre, csatornára köthető mozgássérültek által használatra alkalmas WC biztosítása, ki-, beszállítása, daruzása, vízre-csatornára történő ki-be kötése,
- a megrendelő tulajdonát képező vásári molinók fel-le szerelése,
- a vállalkozó által biztosított 15 db 5 m³-es hulladéktároló konténer kihelyezése
- a vásár lebonyolításához 2 db 3x3 m nagyságú információs sátor állítása- bontása
- a sátrakban a vállalkozó által biztosított asztalok, székek kihelyezése, ki-be szállítása,
- vásár területének takarítása (50.000 m²) két napon keresztül kézzel és gépekkel
- a vállalkozó által biztosított 100 db kétkaros szemetes tartó kihelyezése
- a vállalkozó által biztosított szemeteszsákok folyamatos biztosítása, cseréje
- vásár ideje alatt keletkezett hulladék konténerbe történő folyamatos elhelyezése, elszállítása,
- a vásár befejezése után teljes körű takarítás kézzel, illetve munkagépekkel és a keletkezett hulladék elszállítása,
- mellékutcák, parkok, lépcsőház előtti részek, a vásár nyomvonalán található buszmegállók
- takarítása, hulladék elszállítása, a vásárban keletkező hulladék mennyiség hozzávetőlegesen 700 m3/vásár.
- a vállalkozó által biztosított, a vásár lezárásához kordonok ki- beszállítása
A karakterkorlátra tekintettel folytatás a III.1.1. pontban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/07/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/06/30 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 756460291
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: BAZÁR PARKING 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38660281
Postai cím: Vágóhíd Utca 10-12.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4034
Ország: Magyarország
E-mail: info@bazarparking2000.hu
Telefon: +36 302069846
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Jelen szerződésmódosítás a Csapó utcai virágpiac műszaki tartalmában és ezzel összefüggésben a nevezett virágpiac havi vállalkozói díjában, ezáltal az összesen díjban bekövetkező változásra irányul az alábbiak szerint:
A műszaki leírás értelmében a Virágpiac helyszíne: Debrecen, Csapó utca. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának tájékoztatása szerint a Csapó utcán működő Virágpiac kialakítására irányuló beruházás 2019. évben a tervezettekkel ellentétben nem valósul meg, ezért az Ideiglenes Virágpiac 2019. november 15. napjáig a Nagypiac és Fórum Bevásárlóközpont közötti, valamint a Nagypiac déli és nyugati homlokzatán fog működni.
A fent leírtak következtében az alapszerződés mellékletét képező műszaki leírásban rögzített „Csapó utcai Virágpiac” 1300 m2 nagyságú területének takarítására 2019. július 01-jétől nem kerül sor. Mindezzel egyidejűleg azonban az Ideiglenes Virágpiac működésével kapcsolatban 500 m2 terület folyamatos és napi takarítása szükséges, az Ideiglenes Virágpiac működése alatt 2019. július 01-jétől 2019. november 15. napjáig.
A műszaki tartalom módosulás következtében 2019. július 01-jétől kezdődően 2019. október 31-ig a Vállalkozó az alapszerződés 2.1. pontjában rögzített, a műszaki leírásban meghatározott piaci területek, jelen esetben a Virágpiac nyári időszakára vonatkozó négyzetméter árának (nettó 690.-Ft/m2) alapul vételével havonta nettó 345.000.-Ft+áfa díjra jogosult.
A téli időszakra vonatkozóan kizárólag fél hónapra, azaz 2019. november 1-15. közötti időszakra jogosult a Virágpiac téli időszakára vonatkozó négyzetméter árának (nettó 828.-Ft/m2) alapul vételével nettó 207.000.-Ft+áfa díjra. A téli időszak további hónapjaira az Ideiglenes Virágpiac tekintetében díjazás nem illeti meg Vállalkozót, mivel a téli hónapokra az Ideiglenes Virágpiac elbontásra kerül.
Összegzés az ellenérték változása tekintetében:
1./ A szerződéses összérték az alábbi összegekkel csökken:
- Nyári hónapok: 2019. júliusától-2019. októberéig (4 hónap)+ 2020. március (1 hónap)
1300 m2 x nettó 690.-Ft/m2 x 5 hónap= nettó 4.485.000.-Ft+áfa
- Téli hónapok: 2019. novemberétől – 2020. februárjáig (4 hónap)
1300 m2 x nettó 828.-Ft/m2 x 4 hónap= nettó 4.305.600.-Ft+áfa
Összesen: nettó 8.790.600.-Ft+áfa
2./ A szerződéses összérték az alábbi összegekkel növekszik:
- Nyári hónapok: 2019. júliusától-2019. októberéig (4 hónap)
500 m2 x nettó 690.-Ft/m2 x 4 hónap = nettó 1.380.000.-Ft+áfa
- Téli hónap: 2019. november 1-15-ig
500 m2 x nettó 828.-Ft/m2 x 0,5 hónap= nettó 207.000.-Ft+áfa
Összesen: nettó 1.587.000.-Ft+áfa
3./ Különbözet (-)
Összesen: nettó 7.203.600.-Ft+áfa
A módosítás jogalapja: A Kbt. 141. § (2) bekezdése
Jelen szerződésmódosítás a szerződés mind havi díjának mind a szerződés teljes érékének csökkentésével jár 2019. július 01 - 2020. március 31. közötti időszak tekintetében, így a fenti jogszabályhelyben rögzített „ellenérték növekedés” kitétel vizsgálta jelen esetben nem releváns.
A módosítás alkalmával létrejött havi díj összege a Vállalkozó alapajánlata szerinti négyzetméter egységárral kerül elszámolása a nyári és téli időszak vonatkozásában egyaránt.
Az eredeti szerződéses összeg nettó 763 663 891.-Ft+áfa. A tárgyi szerződésmódosítás alkalmával összesen nettó 7.203.600.-Ft+áfa értékben csökken a teljes szerződéses érték, így a szerződéses időszak alatt Vállalkozó nettó 756.460.291.-Ft+áfa díjra jogosult.
A szerződés általános jellegét jelen módosítás nem változtatja meg, ahhoz illeszkedik, a Vállalkozó feladata továbbra is a szerződésében már rögzített takarítási feladatok ellátása. A szerződésmódosítással a takarítás helyszíne, annak nagysága és a takarítási időszak változik.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A műszaki leírás értelmében a Virágpiac helyszíne: Debrecen, Csapó utca. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának tájékoztatása szerint a Csapó utcán működő Virágpiac kialakítására irányuló beruházás 2019. évben a tervezettekkel ellentétben nem valósul meg, ezért az Ideiglenes Virágpiac 2019. november 15. napjáig a Nagypiac és Fórum Bevásárlóközpont közötti, valamint a Nagypiac déli és nyugati homlokzatán fog működni.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 763663891 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 756460291 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben