Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/26
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.06.
Iktatószám:1599/2019
CPV Kód:79710000-4
Ajánlatkérő:Budapest Környéki Törvényszék
Teljesítés helye:1146 Budapest, Thököly út 97-101. és Hungária krt. 179-187., továbbá a Budapest Környéki Törvényszékhez tartozó járásbíróságok épületei a Közbeszerzési Dokumentációban meghatározottak szerint.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.03.07.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:igazságszolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Környéki Törvényszék
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92339846
Postai cím: Thököly Út 97-101
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Faller Beatrix Renáta
Telefon: +36 14676265
E-mail: FallerB@budapestkornyekit.birosag.hu
Fax: +36 12522469
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000052562019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000052562019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: igazságszolgáltatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Személy- és vagyonvédelmi feladatok ellátása (3)
Hivatkozási szám: EKR000052562019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79710000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Élőerős személy- és vagyonvédelmi, továbbá recepciós feladatok ellátása a Budapest Környéki Törvényszék részére
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Személy- és vagyonvédelmi feladatok ellátása (3)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79710000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU120 A teljesítés fő helyszíne: 1146 Budapest, Thököly út 97-101. és Hungária krt. 179-187., továbbá a Budapest Környéki Törvényszékhez tartozó járásbíróságok épületei a Közbeszerzési Dokumentációban meghatározottak szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szolgáltatási szerződés keretében élőerős személy- és vagyonvédelemi, valamint recepciós feladatok ellátása az alábbiak szerint
Pest megyei helyszínek esetében munkanaponként, a Budapesti helyszíneken munkanaponként és naptári naponként a következő:
Szolgálati helyek száma: Budaörs 4, Cegléd 3, Érd 3, Dabas 3, Dunakeszi 2, Gödöllő 4, Monor 3, Nagykáta 3, Nagykőrös 2, Ráckeve 3,
Szentendre 4, Szigetszentmiklós 4, Vác 3, 1146 Budapest, Thököly úti épület 8, 1146 Budapest, Hungária krt-i épület 7 Összesen
szolgálati helyek száma: 56 Óra szám szolg. hely szerint: Budaörs 39, Cegléd 27, Érd 27, Dabas 27, Dunakeszi 19, Gödöllő 37, Monor
27, Nagykáta 27, Nagykőrös 19, Ráckeve 29, Szentendre 37, Szigetszentmiklós 37, Vác 27, Thököly úti épület 105, 1146 Budapest,
Hungária krt-i épület 95
Valamennyi szolgálati hely összesített óraszáma: 579/nap
Az élőerős személy- és vagyonvédelmi, továbbá recepciós feladatok ellátása kiterjed a rendkívüli eseményekkel (a kiemelt tárgyalások, az adott bíróság elnöke által elrendelt személyi átvizsgálások, nagyösszegű óvadék esetén fegyveres biztonsági őr általi pénzkíséret) kapcsolatos feladatok ellátására is. Az élőerős személy- és vagyonvédelmi, valamint a recepciós feladatok további részletes meghatározását a Közbeszerzési Dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az AF III.1.3. M2) pontban alk-i feltként előírt, a teljbe bevont 2 fő biztonságszervező szakember alk.-i köv felüli többlet szakmai gyak.i hónapjai száma (min. 0 hó, max. 60 hó/ fő, összesen 120 hó) 10
2 Az AF III.1.3. M3) pontban alk.-i feltként előírt, a telj.be bevont 18 fő alk.-i köv felüli többlet szakmai gyak hónapjai száma (min. 0 hó, max. 36 hó /fő, összesen 648 hó) 10
3 Az AF III.1.3. M4) pontban alk-i feltként előírt, a telj.be bevont 2 fő szakember alk köv felüli többlet szakmai gyak hóinak össz száma (min. 0 hó, max.36 hó/ fő, összesen 72 hó) 10
4 Szakmai ajánlat 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő 12 hónap időtartammal meghosszabbíthatja a szerződés időtartamát a Közbeszerzési Dokumentációban részét képező Szolgáltatási szerződés III.2. pontja szerint.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az éves óraszám legfeljebb 3 ezrelékének megrendelése/lehívása a Szolgáltatási szerződésben meghatározottak szerint.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
AF II.1.6. ponthoz: A szolgáltatást igazságügyi szervezet helyszínein kell teljesíteni az őrzés-védelmi feladatok ellátása közös minőségi és szakmai követelmények érvényesítését követeli meg a bíróságok egész területén.
Az AF IV.2.6) ponthoz: 1 hónap 30 napot jelent.
FAKSZ: dr. Molnár Judit (Ljszám:00207).

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok valamelyike fennáll.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő szervezetet, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt meghatározott kizáró okok valamelyike hatálya alá tartozik vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. (Kbt. 74. § (1) bek. a) és b) pont).
A megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek ajánlatában az Európai Unió Bizottsága 2016/7, (2016. január 5.) végrehajtási rendeletében foglalt Kitöltési útmutató alapján és a 321/2015. (X.30.) K. r. II. fejezetének megfelelően az EKR rendszerben kitöltött, egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.ben foglalt kizáró okok hatálya alá.
Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike képviseletében az ajánlattevő képviselője tölti ki a formanyomtatványokat.
Azon alvállalkozók tekintetében, akik nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek kell a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot benyújtania ezen alvállalkozókra vonatkozó kizáró okokat illetően.
Ajánlattevőnek nemleges nyilatkozatot is csatolni kell, ha az alkalmassági követelményeknek való megfeleléshez nem támaszkodik más szervezet/személy kapacitásaira.
Azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015. (X. 30.) K. r. 27. §-ában meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely kizáró ok hatálya alá, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét is elfogadja ajánlatkérő.
A 321/2015. (X. 30.) K. r. 1. § (2) bek.-nek megfelelően az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bek. alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) K. r. III. Fejezet 8-16. §-ainak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá, és a K.r. 13. §ban foglaltak szerint, a folyamatban lévő változásbejegyzés hiánya esetén nemleges nyilatkozatot is csatolva.
Öntisztázás lehetősége a Kbt. 64. § (1)-(2) bek. szerint.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: AT ajánlatában a K.r. II. Fejezetének megfelelően, az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az AK által meghatározott műszaki, szakmai alkalmassági követelményeknek. AK a K.r. 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. Az ajánlattétel során AT-nek az ESPD IV. rész ALFA szakaszában kell nyilatkoznia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, azaz az ESPD IV. rész bármely további szakaszát nem kell kitölteni.
Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az AK felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. foglaltak alapján, az alábbiak szerint:
M1) az ajánlati felhívás (továbbiakban: AF) feladásának időpontjától (AF VI.5. pontban meghatározott időpont) visszafelé számított három év legjelentősebb a közbeszerzés tárgya (élőerős személy- és vagyonvédelmi feladatok ellátása) szerinti szolgáltatásainak (referenciáinak) ismertetése (K.r.21. § (3) bek. a) pont).
A K.r. 22. § (1)-(2) bek. szerint az AF III.1.3. M1) pontjában előírt alk. min.köv.-nek való megfelelést az AT, ill. az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni.
A nyilatkozatnak vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
a) a szolgáltatás tárgyát, amely alapján egyértelműen megállapítható, hogy az a közbeszerzés tárgyának megfelelő-e;
b) a szolgálati helyek számát,
c) a teljesítés ideje (kezdési és befejezési határidő - év/hónap/nap - megjelölésével);
d) a szerződést kötő másik fél (referenciaadó) megnevezése, elérhetősége (telefonszám és/vagy e-mail cím);
e) továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e;
f) ha az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt.
M2)-M5) K.r. 21. § (3) bek. b) pontja alapján ismertetnie kell azon szakemberek nevét, képzettségét (képesítését), szakmai gyakorlati idejét, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Az ismertetéshez csatolni kell valamennyi
a)az M2)-M5) pontokban meghatározott szakember esetében a szakember saját kezűleg aláírt és két tanú aláírásával ellátott nyilatkozatát a rendelkezésre állásról és a szakmai gyakorlatról;
b)az M2)-M5) pontokban meghatározott szakember esetében a személy- és vagyonőri tevékenység ellátására feljogosító érvényes igazolvány (a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. tv.előírásainak és a vhr-ra kiadott 22/2006. (IV.25.) BM rend.hatályos rendelkezéseinek megfelelő személyre szóló,rendőrség által kiadott érvényes személy- és vagyonőri tevékenység ellátására feljogosító érvényes igazolvány) másolatát; és
c)az M2) pont szerinti szakemberek esetében az előírt szakmai végzettséget igazoló dokumentumok másolatát;
d)az M3) és M4) pont szerinti szakemberek esetében a sugárvédelmi képzettséget igazoló dokumentumok másolatát.
A rendelkezésre állási nyilatkozatnak tartalmaznia kell a szakember nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a közbeszerzési eljárásba történt bevonásáról tudomással bír, és az ajánlattevő nyertessége esetén a teljesítésben a szerződés teljes időtartamára rendelkezésre áll.
M6) MSZ EN ISO 9001 szabványnak megfelelő minőségbiztosítási rendszerre vonatkozó független szervezet által kiállított tanúsítvány vagy a K.r.24.§(3) bek. c) pont szerinti egyéb, ezzel egyenértékű minőségbiztosítási intézkedésekre vonatkozó dokumentum másolata;
M7) MSZ EN ISO 27001 szabványnak megfelelő minőségbiztosítási rendszerre vonatkozó független szervezet által kiállított tanúsítvány vagy a K.r. 24.§(3) bek. c) pont szerinti egyéb, ezzel egyenértékű minőségbiztosítási intézkedésekre vonatkozó dokumentum másolata.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan, ha nem rendelkezik
M1) az AF feladásának időpontjától (AF VI.5.) pontjában meghatározott időpont) visszafelé számított három évben 1 db legalább 12 hónap időtartamra szóló, legalább 42 szolgálati helyet magába foglaló, a közbeszerzés tárgya (élőerős személy- és vagyonvédelemi feladatok ellátása) szerinti szolgáltatásra vonatkozó referenciával.
AK az AF feladásának időpontjától (AF VI.5.) pontjában meghatározott időpont) visszafelé számított három év alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe. (K.r. 21. § (3a) a) pont)
M2) a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt 2 fő biztonságszervező I. (OKJ 5286101) vagy azzal egyenértékű szakmai végzettséggel, és legalább 36 hónap őrzés-védelmi tevékenység ellátás területén szerzett szakmai vezetői gyakorlattal rendelkező, a szakmai irányítást végző személlyel, aki rendelkezik az ajánlattételi határidő napján érvényes, vagyonvédelmi tevékenység személyes végzésére jogosító igazolvánnyal.
M3) a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt legalább 18 fő őrzés-védelem területén szerzett legalább 12 hónap időtartamú szakmai gyakorlattal, és a 487/2015. (XII. 30.) Korm. r. szerinti alapfokozatú sugárvédelmi képzettséggel rendelkező, és az ajánlattételi határidő napján érvényes, vagyonvédelmi tevékenység személyes végzésére jogosító igazolvánnyal rendelkező szakemberrel.
M4) a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt legalább 2 fő őrzés-védelem területén szerzett legalább 12 hónap időtartamú szakmai gyakorlattal, és a 487/2015. (XII. 30.) Korm. r. szerinti bővített fokozatú sugárvédelmi képzettséggel rendelkező, és az ajánlattételi határidő napján érvényes, vagyonvédelmi tevékenység személyes végzésére jogosító igazolvánnyal rendelkező szakemberrel
M5) a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt legalább 42 fő őrzés-védelem területén szerzett legalább 12 hónap időtartamú szakmai gyakorlattal rendelkező és az ajánlattételi határidő napján érvényes, vagyonvédelmi tevékenység személyes végzésére jogosító igazolvánnyal rendelkező szakemberrel.
Az M3)-M5) pontokban meghatározott alkalmassági követelmények tekintetében egy szakemberrel három alkalmassági követelmény is igazolható.
M6) az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes, az MSZ EN ISO 9001 szabványnak megfelelő, a jelen közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatások nyújtására vonatkozó minőségbiztosítási rendszer tanúsítvánnyal, vagy a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerinti egyéb, ezzel egyenértékű dokumentummal.
M7) az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes, az MSZ EN ISO 27000 vagy MSZ EN ISO 27001 szabványnak megfelelő, a jelen közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatások nyújtására vonatkozó minőségbiztosítási rendszer tanúsítvánnyal, avagy a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerinti egyéb, ezzel egyenértékű dokumentummal.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 2005. évi CXXXIII. tv., 22/2006 (IV.25.) BM rend.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Ajánlatkérő a feladatok szerződésszerű teljesítése esetén a szolgáltatási díjat a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően,
Közbeszerzési Dokumentáció részét képező szerződéstervezet V. pontjában foglaltak szerint, havonta fizeti meg az Ajánlattevő részére.
AK a szerződés teljesítése során alkalmazza a Kbt. 135. § (1) (5) és (6) bekezdését.
A részletes fizetési feltételeket a Közbeszerzési Dokumentáció részét képező Szolgáltatási szerződéstervezet V. pontja tartalmazza.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (hibás és késedelmes teljesítési kötbér, teljesítési biztosíték) részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/03/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/03/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikus közbeszerzési rendszer (továbbiakban: EKR) (https://ekr.gov.hu)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-K.r.) 15. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A gazdasági szereplő (GSz) ajánlatot úgy tud benyújtani, hogy regisztrál az EKR-ben, az e-K.r. alapján.A KD az eljárás iránti érdeklődését jelző GSz számára az AF I.3. pontban meghatározott elektronikus elérési úton érhető el. 2. AK az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, összege 5M Ft,melyet AK Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01484681-00000000 számlára kell átutalni„Élőerős őrzés”megjelöléssel. Az átutalás igazolása: a pü.int. által kiállított igazolás.Az ajánlati biztosíték teljesíthető a Kbt.54.§ (2) bek.-ben foglaltak szerint is, a további információkat a KD II.2.6. pontja tartalmazza.3. Az ajánlathoz csatolnia kell AT-nek:3.1.a Kbt. 66.§(6)bek .a)-b) pontja, a Kbt.65.§(7)bek., a Kbt.66.§(5)bek., a Kbt.67.§(4)bek. szerinti, a Kbt.134. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatokat, vmint - az alk. igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában - a K.r.15.§ szerinti nyilatkozatot, adott esetben a nemleges tartalmú nyilatkozatot.3.2. a nyilatkozatot, hogy rendelkezik az ajánlattételi határidő napján érvényes, csomagvizsgáló röntgenberendezések üzemeltetésével kapcsolatos tevékenységi engedéllyel.Az engedély megléte az ajánlat érvényességének feltétele;3.3. a személy és vagyonvédelmi tevékenység folytatására történő jogosultságot igazoló,a 2005. CXXXIII.tv.5.§(1)bek.ben meghatározott,érvényben lévő működési engedély másolatát. 3.4.Szakmai ajánlatát a KD Műszaki Leírásában előírtak szerint.3.5.a K.r.13.§ szerint folyamatban lévő vált.bejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott vált.bejegyzési kérelmet, és az annak érkezésről a cégbíróság által megküldött igazolást, ennek hiányában az erre vonatkozó nemleges nyilatkozatot. 4.AK a K.r. 30.§(4) bek. és a 39.§(3) bek. alapján tájékoztatja AT-t, hogy az AF III.1.3. p. tekintetében a K.r.28.§(3) bek. és 37.§(3) bek. alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg AT alkalmasságának feltételeit és igazolását. 5. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes AT a szerződéskötés időpontjára: 5.1. csatolja nyilatkozatát, hogy a 2011. évi CXCVI. tv.3.§(1).bek.1.p. szerinti átlátható szervezetnek minősül;5.2. rendelkezzen a 322/2011.(X.30.)K.r.26. § szerinti, a szerződés teljes időtartamára szólóan legalább 25M Ft/káresemény és legalább 200M Ft/év mértékéig terjedő őrzésvédelmi szolgáltatás ellátására vonatkozó felelősségbiztosítással, továbbá harmadik személynek okozott károkra kiterjedő felelősségbiztosítással;5.3. a teljesítési biztosítékot rendelkezésre bocsájtja. 6. AK a KD-ban táj-ként közli azoknak a szervezeteknek a nevét,amelyektől AT tájékoztatást kaphat a Kbt.73.§(4)bek. szerinti követelményekről, melynek AT-nek a teljesítés során meg kell feleljen. 7.Ha az AK az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte, a második legkedvezőbb AT-t, úgy a nyertes AT visszalépése esetén AK a második AT–vel köt szerződést. 8.Hiánypótlás: AK a Kbt.71.§(6)bek. alapján nem biztosít újabb hiánypótlást abban az esetben, ha a már elrendelt hiánypótlás során az AT az ajánlatban korábban nem szereplő GSz-t von be az eljárásba, és e GSz-re tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. 9.AK a Kbt.81.§(4)-(5)bek.-ben foglaltakkal élni kíván. 10.AK nem teszi lehetővé a nem közös AT nyertes, valamint a közös AT nyertesek által gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. Közös ajánlattételre vonatkozó szabályokat a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. 11.AK nem alkalmazza a Kbt.75.§(2) bek. e) pontját.12.AK előírja az ESPD II. rész D. pontjának kitöltését is.13.Az ajánlatok értékelési szempontja: a Kbt.76.§(2) bek. c) pontja. Az egyes részszempontokra adható pontszám:0-10. Az ajánlatok értékelésének Kbt.76.§(9) bek.d)pontja szerinti módszere: a KH Útmutatója szerinti arányosítás. 12.Helyszíni bejárás:1146 Bp.Thököly út 97-101.ép.2019.02.011.10:00óra,1146 Bp. Hungária krt.179-187.ép.:2019.02.12.10.00 óra. 13.Az AF által nem szabályozott kérdésekben a Kbt.és a Vhr. az irányadó.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/01 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák