Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/176
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.12.
Iktatószám:16012/2019
CPV Kód:71631000-0
Ajánlatkérő:NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:HU332, HU333
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Kövite-Plusz Mérnöki, Tervező és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Módos István
Telefon: +36 12390420
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nfp.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Délkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 2. (DKMO2)” elnevezésű,KEHOP-2.2.2-15-2015-00045 azonosítószámú proj. keretében műszaki ellenőri tevékenység ellátása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71631000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Megbízási szerződés a „Délkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 2. (DKMO2)”elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2015-00045 azonosítószámú projekt keretében műsz.ell. tev. ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71318000-0
További tárgyak:71520000-9
71248000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333, HU332 A teljesítés fő helyszíne: Kétegyháza, Okány, Csongrád települések közigazgatási területe, Ajánlatkérő, illetve nyertes ajánlattevőként szerződő fél székhelye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A 339/2014. (XII. 19.) Kr nevesített AKi feladatok ellátása érdekében a jelen közbeszerzési eljárástárgya: a Délkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 2. (DKMO2)” elnevezésű,KEHOP-2.2.2-15-2015-00045 azonosítószámú projekt keretében műszaki ellenőri tevékenység ellátása.
A projekthez kapcsolódó építési beruházás szerződéses ára (nettó HUF): 5 774 100 000 Ft.
A felügyelendő építési beruházás főbb mennyiségeinek és feladatainak tájékoztató jellegű ismertetése:
Feladatok: Tervezés, építés, próbaüzem.
Kétegyháza:
Szennyvízcsatornázás.
A település belterületi szennyvízcsatornázásának tervezett befejező (IV.) ütemében az alábbi létesítményekvalósítandók meg:
Tervezett szennyvízbekötések száma: 646 db.
Tervezett szennyvízbekötéssel ellátandó lakások száma: 674 db.
Tervezett gerincvezeték - DN 200 KG-PVC /vagy PP/vagy kőagyag 13 284 fm.
Tervezett bekötővezeték - D160 KG-PVC 7 022 fm.
Tervezett nyomóvezeték - D90 KPE 742 fm.
Tervezett szennyvíz átemelő 4 db.
Meglévő átemelő gépészeti rekonstrukciója 4 db.
A szaghatás kiküszöbölésére aktív BIOFILTER építendő az új és a meglévő átemelők mellé.
Szennyvíztisztítás.
A tervezett szennyvíztisztító telep főbb műszaki paraméterei:
- biológiai kapacitás: 3 753 LE,
- hidraulikai kapacitás: 430 m3/d.
Csongrád:
Szennyvíztisztítás.
A tervezett szv telep főbb műszaki paraméterei:
- biológiai kapacitás: 23 983 LE,
- hidraulikai kapacitás: 2 600 m3/d,
- a tisztított szennyvíz befogadója: a Tisza folyó, melybe a tisztított víz az I. ütemben kiépített, azaz meglévőnyomóvezetéken, sodorvonali bevezetéssel kerül kibocsátásra. A sodorvonali bevezetés szelvényszáma Tisza241+800 Fkm.
Okány:
Szennyvízcsatornázás.
A település szennyvízelvezetése elválasztott rendszerű gravitációs szennyvízcsatorna hálózat kiépítésével és aműszakilag szükséges helyeken szennyvíz átemelők és szennyvíz nyomóvezetékek létesítésével valósul meg.
A tervezett szennyvízelvezetési rendszer főbb műszaki adatai:
Gravitációs gyűjtőcsatorna D200 KG-PVC (fm): 19 885.
Gravitációs házi bekötés D160 KG-PVC (db): 1036.
Nyomóvezeték D110 KPE (fm): 1107; D90 KPE (fm): 2556, D63 KPE (fm): 10.
Átemelő: 11 db.
A körzeti átemelők az egyes öblözetek végátemelői, melyek közül az I. jelű települési végátemelő a szv telepretovábbítja a szennyvizet. A közbenső, közterületi átemelők rendeltetése az egyes öblözeteken belül a szennyvízátemelése. Épül továbbá 31 db zárt szennyvíztároló a gazdaságosan nem csatornázható ingatlanok ellátására.
Szennyvíztisztítás.
A tervezett szennyvíztisztító telep főbb műszaki paraméterei:
- biológiai kapacitás: 2 560 LE- hidraulikai kapacitás: 230 m3/d,
- a tisztított szennyvíz befogadója: gravitációs bevezetés a Holt-Sebes-Körös csatorna.
A Nyertes AT által elvégzendő főbb feladatok (részletesen közbeszdok.ban):
- A Projektben az építési munkák eredményes megvalósításának a teljes körű pénzügyi (építési számlakollaudálás), műszaki felügyelete, a műszaki ellenőri feladatok (191/2009.(IX. 15.) Kr előírásai szerint)ellátása, illetve más vonatkozó jsz. kötelező tartalma szerint, minden a munkákhoz szükséges szakirányra ésmegvalósítási szakaszra (tervezés, kivitelezés) kiterjedően,
- műszaki ellenőri tevékenység, mely az AK érdekében eljárva folyamatosan felügyeli a kiviteli munkákat,műszaki ellenőr szakértőként véleményezi és a Mérnök részére döntésre felterjeszti az esetleges vállalkozóiköveteléseket, változtatási javaslatokat,
- szakági műszaki ellenőri feladatok ellátása (építményvillamosság és -gépészet, magasépítési munka,közlekedési építmények),
- A Vállalkozói dokumentumok, építési szerződés szerinti teljességének vizsgálata, ellenőrzése, továbbájóváhagyásra felterjesztése a Mérnök részére, valamint az építési munkák szükséges gyakoriságú műszakiellenőrzése,
- Az esetlegesen felmerülő tervmód. véleményezése, mérnöki jóváhagyásra való felterjesztése, a szükségeseng. beszerz. és meglétének ellenőrzése.
Részletesen: lásd a közbesz.dok.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 72 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-2.2.2-15-2015-00045

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 175 - 397412

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Megbízási szerződés a „Délkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 2. (DKMO2)”elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2015-00045 azon. szám. proj. keretében műszaki ell. tevékenység ellátása
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/08/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Kövite-Plusz Mérnöki, Tervező és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nagyváradi út 54.
Város: Gyula
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5700
Ország: HU
E-mail: kovite@kovite.hu
Telefon: +36 66561580
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 66463138
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 31000000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás időpontja: 2019.02.04.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/09 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71631000-0
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71318000-0
További tárgyak:71520000-9
71248000-8
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332, HU333 A teljesítés fő helyszíne: Kétegyháza, Okány, Csongrád települések közigazgatási területe, Ajánlatkérő, illetve nyertes ajánlattevőként szerződő fél székhelye
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A 339/2014. (XII. 19.) Kr nevesített AKi feladatok ellátása érdekében a jelen közbeszerzési eljárástárgya: a Délkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 2. (DKMO2)” elnevezésű,KEHOP-2.2.2-15-2015-00045 azonosítószámú projekt keretében műszaki ellenőri tevékenység ellátása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 72 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 31000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Kövite-Plusz érnöki, Tervező és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nagyváradi út 54.
Város: Gyula
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5700
Ország: HU
E-mail: kovite@ kovite.hu
Telefon: +36 665 61580
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 66463138
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Megbízott az eljárásban a felhívás III.1.3.) M2a) pontjának megfelelően bemutatott Endrész László szakember helyett más szakembert von be a teljesítésbe. Megbízott a jelen szerződésmódosításhoz a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdéseknek megfelelően csatolja az alátámasztó dokumentumokat arról, hogy a fenti szakember helyett bevont új szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek a közbeszerzési eljárásban az adott szakemberrel együtt felelt meg, továbbá arról, hogy az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény tekintetében az értékelttel egyenértékű szakember kerül bemutatásra.
Mindezek alapján a Szerződés Különös Feltételek c. része 9.13. pontja az alábbiak szerint módosul:
Eredeti szerződéses feltétel:
9.13. A felhívás III.1.3.) M2a) pontban bemutatott vízgazdálkodási műszaki ellenőr (vezető műszaki ellenőr) vízgazdálkodási műszaki ellenőrként szerzett többlet szakmai tapasztalata Endrész László (szakember neve) 60 hónap (szakmai tapasztalat hónapban megadva) 04-1616 (releváns jogosultság száma adott esetben);
Módosított szerződéses feltétel:
9.13. A felhívás III.1.3.) M2a) pontban bemutatott vízgazdálkodási műszaki ellenőr (vezető műszaki ellenőr) vízgazdálkodási műszaki ellenőrként szerzett többlet szakmai tapasztalata Szántai László (szakember neve) 60 hónap (szakmai tapasztalat hónapban megadva) 09-50639 (releváns jogosultság száma adott esetben);
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Szerződés módosítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 141. § (6) bekezdés alapján kerül sor
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 31000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 31000000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben